Založení prvního fondu kvalifikovaných investorů.

Založení podílového fondu DYNAMIKA, otevřený podílový fond.