Překročení 1. mld. aktiv pod správou

INVESTIKA realitní fond, otevřený podílový fond