2022 - Nový fond ako alternatíva k sporiacim účtom

Do rodiny fondov INVESTIKA pribudol 1. septembra 2022 repo fond MONETIKA