Založenie prvého fondu kvalifikovaných investorov.

Založenie podielového fondu DYNAMIKA, otevřený podílový fond.