Založenie spoločnosti a prvého podielového fondu.

INVESTIKA, investiční společnost, a.s. - INVESTIKA realitní fond, otevřený podílový fond