21,9

mld. CZK

fondový kapitál k 31.8. 2023

76

tis.

investorov

8

fondov pod správou

O spoločnosti

INVESTIKA, investiční společnost, a.s. je česká investičná spoločnosť s licenciou Českej národnej banky na správu a administráciu investičných fondov.

Zameriavame sa predovšetkým na investície do realitných aktív na území Českej republiky a strednej Európy. INVESTIKA, investiční společnost, a.s. ponúka investorom príležitosť využiť profesionálny prístup, mnohoročné skúsenosti svojho tímu a český legislatívny rámec.

Transparentné produkty a služby

Naše portfólio investičných produktov a služieb je zrozumiteľné a prehľadné.

Profesionálna správa fondov

Zaisťujeme odbornú starostlivosť pri administrácii a správe majetku investičných fondov.

Spojenie s významnými partnermi

Spolupracujeme s najväčšími finančno-poradenskými spoločnosťami a renomovanými agentúrami.

Unikátne skúsenosti nielen z realitného trhu

V investičnom svete sa pohybujeme viac ako 20 rokov a vďaka tomu disponujeme kvalitným finančným, právnym a daňovým zázemím.

Predstavenstvo spoločnosti

Petr Čížek

Predseda predstavenstva, portfólio manažér

Po štúdiu na Národohospodárskej fakulte na Vysokej škole ekonomickej v Prahe pôsobil Petr do roku 2007 v pražskej pobočke nadnárodnej banky HSBC Bank plc.

Počas svojho pôsobenia v HSBC sa podieľal na mnohých transakciách medzinárodných a českých spoločností, vrátane vedúcej roly pri poskytnutí syndikovanej garancie konzorcia štrnástich medzinárodných bánk v roku 2003 v prospech Českej správy letísk s.p. na zaistenie financovania výstavby Terminálu 2 vo výške deväť miliárd korún českých.

Po odchode z bankového sektoru spolu-založil spoločnosť Bohemia Real Estate Investments (BREI), ktorá sa venuje vyhľadávaniu investičných príležitostí na realitnom trhu v Českej republike a strednej Európe. V roku 2008 s touto spoločnosťou realizoval odkup viac ako 300 nehnuteľností, ktoré dovtedy vlastnila spoločnosť Telefónica O2. Kapitál pre túto transakciu získala BREI od mnoho privátnych investorov a taktiež prostredníctvom bankových úverov. Vedľa Petra Čížka na transakcii spolupracovali aj jeho brat Jan Čížek, súčasný predseda dozornej rady INVESTIKA investičnej spoločnosti, a Milan Růžička, súčasný podpredseda predstavenstva INVESTIKA investičnej spoločnosti.

Medzi rokmi 2008 a 2015 sa Petr Čížek v pozícii investičného manažéra venoval rozvoju akciovej spoločnosti Immotel a.s., ktorá vlastní a aktívne spravuje portfólio nehnuteľností v rôznych regiónoch Českej republiky. V roku 2015 spolu-založil INVESTIKA investiční společnost, a.s. a INVESTIKA realitní fond, otevřený podílový fond, ktorý sa stal jedným z najväčších fondov kolektívneho investovania na domácom trhu. Od vzniku INVESTIKA investičnej spoločnosti pôsobí ako predseda jej predstavenstva. Kladie si za cieľ umožniť širokej verejnosti využiť jeho skúsenosti v oblasti kolektívneho investovania formou zrozumiteľných produktov.

Milan Růžička

Podpredseda predstavenstva 

Po niekoľkoročnom angažmáne v Českej sporiteľni a po úspešnom zložení maklérskych skúšok v roku 1993 

sa stal členom maklérskeho oddelenia v pražskej pobočke Všeobecnej úverovej banky a neskôr tiež Československej obchodnej banky. Potom, ako v roku 1999 odišiel z bankového sektoru, založil spolu s Janom Čížkom spoločnosť INTERLIFE, s.r.o., ktorá sa zaoberá investičným sprostredkovaním.

Od roku 2006 pôsobí na pozícii predsedu predstavenstva akciovej spoločnosti Rentera, ktorej činnosť je primárne zameraná na investície do nehnuteľností s dlhodobými nájomnými vzťahmi a na investície v odvetví hospitality. Od roku 2012 je predsedom predstavenstva akciovej spoločnosti REALACTIVA zaoberajúcej sa developerskou činnosťou. Milan Růžička je taktiež predsedom kontrolnej komisie Českej asociácie spoločností finančného poradenstva a sprostredkovania (ČSAF). Svoje mnohoročné skúsenosti z oblasti finančných trhov, obchodovania s cennými papiermi a z trhu realít uplatňuje od roku 2015 na pozícii podpredsedu predstavenstva INVESTIKA investičnej spoločnosti so zodpovednosťou za finančné riadenie a riadenie rizík.

Václav Kovář MRICS

Člen predstavenstva, portfólio manažér

Po štúdiu ekonómie na Českej poľnohospodárskej univerzite, írskej Technological University of Dublin a odboru real estate na anglickej University College of Estate Management 

začal Václav Kovář od roku 2007 pôsobiť v oddelení predaja realitnej spoločnosti Knight Frank. Do roku 2015 sa postupne vypracoval až na pozíciu zástupcu riaditeľa (associate director). V nej dostal možnosť budovať úplne nové oddelenie „ohrozených aktív“ (Distressed Assets), ktoré sa úzko špecializovalo na realizáciu zálohov pre finančné inštitúcie. Ako vedúci tímu koordinoval vypracovávanie dokumentácie potrebnej k predaju realitných aktív, zaisťoval proces due diligence a zaisťoval odhady predajnej hodnoty aktív.

Po niekoľkoročnej príprave splnil v roku 2015 praktické a teoretické kvalifikačné podmienky a bol prijatý za člena nadnárodnej profesijnej organizácie Royal Institution of Chartered Surveyors (Kráľovská inštitúcia certifikovaných odhadcov) založenej v Londýne v roku 1868, ktorej cieľom je budovanie a dodržiavanie čo najvyšších profesijných a etických štandardov v realitnom odvetví.

Do INVESTIKA investičnej spoločnosti prišiel v roku 2017. Ako manažér portfólia fondu INVESTIKA realitní fond, otevřený podílový fond, sa priamo podieľa na zaisťovaní výkonnosti tohoto významného nástroja kolektívneho investovania v Českej republike.

História

HISTÓRIA spoločnosti INVESTIKA

INVESTIKA investičná spoločnosť bola založená v roku 2015. Členovia tímu, ktorí za jej vznikom a dlhodobo úspešným fungovaním stoja, však majú s pôsobením na finančnom trhu skúsenosti siahajúce až do 90. rokov. V renomovaných inštitúciách ako HSBC Bank, Česká sporiteľňa, ČSOB, Všeobecná úverová banka, Knight Frank nadobudli rozsiahle znalosti z oblasti obchodovania s cennými papiermi, fungovania kapitálových trhov, investičného poradenstva i financovania fúzií a akvizícií. Svoje know-how sa nakoniec rozhodli zúročiť pri založení spoločnosti s víziou prinášať širokej verejnosti zrozumiteľné investovanie.

V septembri 2015 uviedla INVESTIKA investičná spoločnosť na trh svoju vlajkovú loď na poli kolektívneho investovania: INVESTIKA realitný fond, otvorený podielový fond, zameraný na komerčné nehnuteľnosti. V čase, keď INVESTIKA realitný fond vznikal, mali ľudia na jeho čele na konte už niekoľko rokov praxe na realitnom trhu a viac ako jeden milión zobchodovaných metrov štvorcových komerčných realít. Aj vďaka tomu je dnes INVESTIKA realitný fond najväčším nebankovým realitným fondom v Česku a na Slovensku.

V roku 2018 založila INVESTIKA investičná spoločnosť aj svoj prvý fond kvalifikovaných investorov DYNAMIKA zameraný na financovanie jedinečných developerských projektov. Príkladom je špičkový MOLO Lipno Resort, ktorého už dokončená rezidenčná časť získala hneď niekoľko prestížnych ocenení.

Rok 2019 priniesol prekonanie méty 5 miliárd korún pod správou, o čo sa zaslúžila okrem iného dovtedy najväčšia akvizícia INVESTIKA realitného fondu - nákup obchodného centra Galerie Butovice v Prahe.

O rok neskôr fondy z rodiny INVESTIKA preukázali svoju dlhodobú stabilitu aj v čase pandémie Covid-19 a ďalej rástli. Ich súhrnný fondový kapitál sa ku koncu roka 2019 vyšplhal na viac ako 7 miliárd korún.

Rok 2021 priniesol prvé dve akvizície INVESTIKA realitného fondu v zahraničí, a stal sa tak dôležitým míľnikom pre budúcu expanziu fondu. Počet klientov INVESTIKA investičnej spoločnosti prekročil ku koncu roka hranicu viac ako 50 tisíc.

V roku 2022 sa INVESTIKA realitný fond aj vďaka ďalším tuzemským a zahraničným akvizíciám posunul na pozíciu najväčšieho nebankového retailového realitného fondu v Českej republike a na Slovensku. Do rodiny fondov INVESTIKA navyše 1. septembra 2022 pribudol nový fond MONETIKA, ktorý slúži ako vynikajúca alternatíva k sporiacim účtom v bankách. Ku koncu roka 2022 presiahol fondový kapitál INVESTIKA investičnej spoločnosti 17 miliárd korún a peniaze v jej fondoch zhodnocovalo už 61 tisíc klientov.