1,0921

CZK

aktuálna hodnota investičnej akcie k 25.09.2023

2,345

mld. CZK

fondový kapitál k 25.09.2023

O fonde

OK Smart ETF je unikátna investičná príležitosť pre investorov na českom trhu, a to ako vzhľadom k rizikovosti, tak i k objemu investovaných prostriedkov alebo spôsobu investovania.

OK Smart ETF je prvým podfondom investičného fondu Broker Consulting SICAV, a.s. postaveným na kľúčových prvkoch nasledujúcej investičnej filozofie: robustnom prístupe multi-asset, kombinácii indexového a aktívneho prístupu k investovaniu a nákladovej efektívnosti.

Informácie o fonde

CZK
EUR

OK Smart ETF trieda CZK, podfond Broker Consulting SICAV

Obhospodárovateľ fondu MONECO investiční společnost, a.s. 
Administrátor fondu INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
Manažér fondu Ondřej Pěška
Depozitár Česká spořitelna a.s.
Auditor Kreston Audit FIN, s.r.o.
Frekvencia oceňovania a obchodovania denne
Doporučený investičný horizont 

minimálne 5 rokov

Minimálna investícia 

500 Kč

ISIN CZ0008043254
Mena fondu  CZK
Vstupný poplatok Maximálne 5 % z hodnoty investície
Výstupný poplatok

Maximálne 3 % z hodnoty investície

Poplatok za obhospodárovanie  1,28 %
Poplatok za administráciu  0,22 % 

OK Smart ETF trieda EUR, podfond Broker Consulting SICAV

Obhospodárovateľ fondu  MONECO investiční společnost, a.s. 
Administrátor fondu  INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
Manažér fondu Ondřej Pěška
Depozitár Česká spořitelna a.s.
Auditor Kreston Audit FIN, s.r.o.
Frekvencia oceňovania a obchodovania  denne
Doporučený investičný horizont 

minimálne 5 rokov

Minimálna investícia 

20 EUR

ISIN CZ0008049087
Mena fondu EUR
Vstupný poplatok  Maximálne 5 % z hodnoty investície 
Výstupný poplatok 

Maximálne 3 % z hodnoty investície

Poplatok za obhospodárovanie  1,28 %
Poplatok za administráciu  0,22 % 

Graf vývoja hodnoty investičnej akcie OK Smart ETF triedy CZK, podfond Broker Consulting SICAV

Graf vývoja hodnoty investičnej akcie OK Smart ETF triedy EUR, podfond Broker Consulting SICAV

   Informácie o výkonnosti a majetku fondu OK Smart ETF, podfond Broker Consulting SICAV

   Informácie o výkonnosti a majetku fondu OK Smart ETF, podfond Broker Consulting SICAV

   CZK
   EUR
   Výkonnosť k dátumu 25.09.2023 Celková kumulatívna výkonnosť fondu
   1M 1,24 %
   3M 3,90 %
   6M 7,14 %
   12M 4,18 %
   za rok 2023 6,01 %
   od vzniku fondu 9,21 %

   Investičné akcie podfondu  k 25.09.2023
   Hodnota investičnej akcie  1,0921 CZK
   Fondový kapitál 2 345 305 425,60 CZK
   Aktuálny počet vydaných investičných akcií  2 147 538 264 ks
   Údaje za obdobie  01.09.2023 - 25.09.2023
   Počet vydaných investičných akcií  26 897 389 ks
   Počet odkúpených investičných akcií  9 565 233 ks
   Čiastka, za ktorú boli vydané investičné akcie  29 680 347,76 CZK
   Čiastka, za ktorú boli odkúpené investičné akcie  10 515 648,97 CZK

   Výkonnosť k dátumu 25.09.2023 Celková kumulatívna výkonnosť fondu 
   1M 0,71 %
   3M 1,60 %
   6M 5,44 %
   12M 0,00 %
   za rok 2022 7,68 %
   od vzniku fondu 5,69 %

   Investičné akcie podfondu  k 25.09.2023
   Hodnota investičnej akcie  1,0569 EUR
   Fondový kapitál 326 548,36 EUR
   Aktuálny počet vydaných investičných akcií  308 970 ks
   Údaje za obdobie  01.09.2023 - 25.09.2023
   Počet vydaných investičných akcií  20 036 ks
   Počet odkúpených investičných akcií  0 ks
   Čiastka, za ktorú boli vydané investičné akcie  21 231,76 EUR
   Čiastka, za ktorú boli odkúpené investičné akcie  0,00 EUR

   Chcem získať viac informácií