1,1162

CZK

aktuálna hodnota investičnej akcie k 20.02.2024

385

mil. CZK

fondový kapitál k 20.02.2024

O fonde

Unikátna investičná príležitosť, ktorá umožňuje podieľať sa na raste globálnych akciových trhov. So zvláštnym dôrazom na sektory inovatívnej ekonomiky pri zachovaní širokého rozkročenia portfólia a priaznivej výške poplatkov.

OK Smart Equity v kocke:

 • Široko diverzifikovaný akciový fond umožňujúci participovať na všetkých hlavných svetových trhoch (Severná Amerika, Európa, Ázia ai.)
 • Tento globálny akciový základ doplňuje komponenta zameraná na inovatívne sektory svetového priemyslu - čistá energia, udržateľné poľnohospodárstvo, nové materiály atď.
 • Rovnako ako ďalšie produkty z rady OK Smart je základom investičnej filozofie indexová (pasívna) správa doplnená o obmedzené aktívne zásahy.
 • Príležitosť pre dynamických investorov, ktorí hľadajú potenciál maximálneho zhodnotenia svojich peňazí a nevadí im zvýšenie kolísanie (volatilita), ktorá je akciovým trhom vlastná. 

Informácie o fonde

OK Smart Equity, podfond Broker Consulting SICAV

Obhospodárovateľ fondu  MONECO investiční společnost, a.s. 
Administrátor fondu INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
Manažér fondu Ondřej Pěška
Depozitár Česká spořitelna a.s.
Auditor Audit One s.r.o.
Frekvencia oceňovania a obchodovania denne
Doporučený investičný horizont

minimálne 7 rokov

Minimálna investícia 

500 Kč

ISIN CZ0008048659
Mena fondu  CZK
Vstupný poplatok  Maximálne 5 % z hodnoty investície 
Výstupný poplatok 

Maximálne 3 % z hodnoty investície - Výstupný poplatok sa riadi platným sadzobníkom poplatkov

Poplatok za obhospodárovanie  1,41 %
Poplatok za administráciu  0,29 % 

Graf vývoja hodnoty investičnej akcie OK Smart Equity, podfond Broker Consulting SICAV

   Informácie o výkonnosti a majetku fondu

   Výkonnosť k dátumu 20.02.2024 Celková kumulatívna výkonnosť fondu 
   1M 6,37 %
   3M 10,68 %
   6M 14,63 %
   12M 14,51 %

   za aktuálny rok

   6,68 %
   od vzniku fondu 11,62 %

   Investičné akcie podfondu  k 20.02.2024
   Hodnota investičnej akcie  1,1162 CZK
   Fondový kapitál 384 969 395,55 CZK
   Aktuálny počet vydaných investičných akcií  344 898 454 ks

   Údaje za obdobie  01.02.2024 - 20.02.2024
   Počet vydaných investičných akcií  7 696 826 ks
   Počet odkúpených investičných akcií  206 351 ks
   Čiastka, za ktorú boli vydané investičné akcie  8 503 106,39 CZK
   Čiastka, za ktorú boli odkúpené investičné akcie  224 119,87 CZK

   Chcem získať viac informácií