Mimoriadna kombinácia výnosu, rizika a likvidity

Financie v bezpečí a po ruke

Zhodnocujte svoje peniaze bez limitov s výnosom až 6,5 % p.a. viazaným na základnú úrokovú sadzbu ČNB. Obchodovanie na dennej bázi, prostriedky bežne do 3 pracovných dní na účte, pokiaľ ich budete potrebovať. Všetko je možné zariadiť online. 

Prečo investovať do fondu MONETIKA

Výnos až 6,5 % p.a.

Výnos je viazaný na základnú úrokovú sadzbu ČNB. Fond tak predstavuje vhodnú alternatívu ku sporiacim účtom a termínovaným vkladom. 

Bezpečie

Fond dosahuje na sedemstupňovej škále rizikovosti SRI najnižšej  možnej hodnoty 1. Pre porovnanie - akciové fondy sú obvykle hodnotené stupňom 5-6, realitné fondy stupňom 2. 

Peniaze vždy po ruke
Peniaze bežne do 3 pracovných dní na účte, keď ich budete potrebovať. Zároveň sa dá všetko vybaviť online. 

Výška vkladu bez obmedzení

Nezáleží na tom, či máte k dispozícii stokorunáčky alebo milióny. Zatiaľ čo banky pri sporení obvykle obmedzujú čiastku, na ktorú sa vzťahuje vyššie úročenie, fond MONETIKA zhodnocuje maximálnou možnou mierou vždy celú investíciu bez ohľadu na jej objem.

Pre jednotlivcov, SVJ i firmy

Náš fond je vhodný pre každého, kto chce výhodne zhodnocovať svoje voľné prostriedky – od fyzických osôb, až po firmy, obce, nadácie či spoločenstvá vlastníkov jednotiek. Jednorazový aj pravidelný vklad už od 100 Kč.

Možnosť daňového zvýhodnenia

Na rozdiel od bankových sporiacich účtov či termínovaných vkladov sú investície do fondu MONETIKA po splnení časového testu oslobodené od dane z príjmu.

K dostaniu u našich finančných partnerov

Investičná stratégia

MONETIKA ako otvorený podielový fond môže na finančnom trhu investovať vždy do aktív, ktoré sú v danej trhovej situácii najvýhodnejšie. Cieľom fondu je dosahovať zhodnotenie na úrovni dvojtýždňovej repo sadzby Českej národnej banky zníženej o odhadované náklady spojené s činnosťou fondu.

Fond na zhodnocovanie prostriedkov využíva nasledujúce investičné nástroje:

Repo operácie

Repo operácie sú jedným z nástrojov menovej politiky, prostredníctvom ktorých ČNB dodáva a sťahuje likviditu od komerčných bánk a ovplyvňuje tak vývoj úrokových sadzieb v ekonomike. Vzhľadom na situáciu na trhu ide v súčasnosti o najvyužívanejší nástroj v rámci investičnej stratégie fondu MONETIKA.

Termínované depozitné vklady

Termínované vklady sa dojednávajú na dobu určitú s pevne daným úrokom, ktorý sa po celú dobu trvania vkladu nemení. Výhodou ich využitia v rámci investičnej stratégie je, že fondu umožňujú držať vyšší výnos po dlhšiu dobu.

Overnight depozita

Finančné domy si týmto spôsobom ukladajú prebytočnú likviditu na krátky úsek medzi koncom predchádzajúceho obchodného dňa a začiatkom dňa nasledujúceho. ČNB tieto vklady úročia diskontnou sadzbou.

Graf vývoja hodnoty podielového listu MONETIKA fond, OPF - CZK

Graf vývoja hodnoty podielového listu MONETIKA fond, OPF - PROFI

   MONETIKA, otvorený podielový fond môže investovať viac ako 35 % čistej hodnoty aktív fondu do investičných cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu, ktoré vydal alebo za ktoré prevzal záruku štát, územný samosprávny celok členského štátu alebo medzinárodnej finančnej organizácie, ktorej členom je jeden alebo viac členských štátov, a to vo vzťahu k investičným nástrojom vydaným Českou republikou, Nemeckom, Slovenskom, Rakúskom a Poľskom.

   Informácie o fonde

   CZK
   PROFI
   Typ fondu špeciálny fond kolektívneho investovania, otvorený podielový fond
   Obhospodarovateľ fondu INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
   Administrátor fondu INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
   Manažer fondu Václav Kovář
   Depozitár Česká spořitelna a.s.
   Auditor Kreston Audit FIN s.r.o.
   Frekvencia oceňovania a obchodovania denne
   Doporučený investičný horizont

   1 rok a viac

   Minimálna investícia 100 Kč
   ISIN CZ0008477379
   Mena fondu CZK
   Vstupný poplatok Maximálne 1 % z hodnoty investície
   Výstupný poplatok 0 %
   Poplatok za obhospodarovanie 0,35%
   Poplatok za administráciu 0,05%
   Typ fondu špeciálny fond kolektívneho investovania, otvorený podielový fond
   Obhospodarovateľ fondu INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
   Administrátor fondu INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
   Manažer fondu Václav Kovář
   Depozitár Česká spořitelna a.s.
   Auditor Kreston Audit FIN s.r.o.
   Frekvencia oceňovania a obchodovania denne
   Doporučený investičný horizont

   1 rok a více

   Minimálna investícia 10 000 000 Kč
   ISIN CZ0008477361
   Mena fondu CZK
   Vstupný poplatok neuplatňuje sa
   Výstupný poplatok neuplatňuje sa
   Poplatok za obhospodarovanie 0,05%
   Poplatok za administráciu 0,05%

   Informácie o výkonnosti a majetku fondu

   CZK
   PROFI

   september 2023

   Výkonnosť fondu za triedu CZK
   dáta k 25.9.2023 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
   1M 0,53% --
   3M 1,60% 0,53%
   6M 3,18% 0,53%
   12M 6,50% 0,54%
   od vzniku fondu 6,82% 0,52%
   Podielové listy triedy CZK
   Údaje k dátumu 25.9.2023 (trieda CZK)
   Hodnota podielového listu 10,6820 CZK
   Fondový kapitál 4 171 945 932,98 CZK
   Aktuálny počet vydaných podielových listov 390 557 729ks
   Celkový počet vydaných podielových listov 450 712 937ks
   Celkový počet odkúpených podielových listov 60 155 208ks
   Údaje k dátumu 01.09.2023 - 25.09.2023 (trieda CZK)
   Počet vydaných podielových listov za obdobie 24 271 139ks
   Počet odkúpených podielových listov za obdobie 7 538 277ks
   Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 258 704 353,80 CZK
   Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 80 325 880,95 CZK
   Štruktúra majetku FONDU
   Štruktúra majetku k dátumu 25.9.2023 (celý fond)
   Fondový kapitál 4 497 025 169,06 CZK
   Aktíva celkom 4 524 299 088,95 CZK

   august 2023

   Výkonnosť fondu za triedu CZK
   dáta k 31.8.2023 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
   1M 0,53% --
   3M 1,56% 0,52%
   6M 3,16% 0,53%
   12M 0,00% 0,00%
   od vzniku fondu 6,37% 0,53%
   Podielové listy triedy CZK
   Údaje k dátumu 31.8.2023 (trieda CZK)
   Hodnota podielového listu 10,6370 CZK
   Fondový kapitál 3 976 374 699,02 CZK
   Aktuálny počet vydaných podielových listov 373 824 867ks
   Celkový počet vydaných podielových listov 426 441 798ks
   Celkový počet odkúpených podielových listov 52 616 931ks
   Údaje k dátumu 01.08.2023 - 31.08.2023 (trieda CZK)
   Počet vydaných podielových listov za obdobie 31 358 350ks
   Počet odkúpených podielových listov za obdobie 8 429 860ks
   Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 332 696 428,63 CZK
   Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 89 389 102,88 CZK
   Štruktúra majetku FONDU
   Štruktúra majetku k dátumu 31.8.2023 (celý fond)
   Fondový kapitál 4 308 558 915,90 CZK
   Aktíva celkom 4 324 484 068,57 CZK

   júl 2023

   Výkonnosť fondu za triedu CZK
   dáta k 31.7.2023 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
   1M 0,52% --
   3M 1,59% 0,53%
   6M 3,12% 0,52%
   12M 0,00% 0,00%
   od vzniku fondu 5,81% 0,53%
   Podielové listy triedy CZK
   Údaje k dátumu 31.7.2023 (trieda CZK)
   Hodnota podielového listu 10,5814 CZK
   Fondový kapitál 3 712 965 171,24 CZK
   Aktuálny počet vydaných podielových listov 350 896 377ks
   Celkový počet vydaných podielových listov 395 083 448ks
   Celkový počet odkúpených podielových listov 44 187 071ks
   Údaje k dátumu 01.07.2023 - 31.07.2023 (trieda CZK)
   Počet vydaných podielových listov za obdobie 29 462 831ks
   Počet odkúpených podielových listov za obdobie 8 012 652ks
   Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 311 039 288,57 CZK
   Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 84 554 970,51 CZK
   Štruktúra majetku FONDU
   Štruktúra majetku k dátumu 31.7.2023 (celý fond)
   Fondový kapitál 4 002 169 404,43 CZK
   Aktíva celkom 4 009 647 282,00 CZK

   jún 2023

   Výkonnosť fondu za triedu CZK
   dáta k 30.6.2023 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
   1M 0,51% --
   3M 1,55% 0,52%
   6M 3,23% 0,54%
   12M 0,00% 0,00%
   od vzniku fondu 5,26% 0,53%
   Podielové listy triedy CZK
   Údaje k dátumu 30.6.2023 (trieda CZK)
   Hodnota podielového listu 10,5264 CZK
   Fondový kapitál 3 467 890 190,23 CZK
   Aktuálny počet vydaných podielových listov 329 446 198ks
   Celkový počet vydaných podielových listov 365 620 617ks
   Celkový počet odkúpených podielových listov 36 174 419ks
   Údaje k dátumu 01.06.2023 - 30.06.2023 (trieda CZK)
   Počet vydaných podielových listov za obdobie 38 326 245ks
   Počet odkúpených podielových listov za obdobie 8 560 439ks
   Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 402 374 432,79 CZK
   Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 89 863 942,35 CZK
   Štruktúra majetku FONDU
   Štruktúra majetku k dátumu 30.6.2023 (celý fond)
   Fondový kapitál 3 746 063 046,11 CZK
   Aktíva celkom 3 778 843 691,57 CZK

   máj 2023

   Výkonnosť fondu za triedu CZK
   dáta k 31.5.2023 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
   1M 0,56% --
   3M 1,57% 0,52%
   6M 3,11% 0,52%
   12M 0,00% 0,00%
   od vzniku fondu 4,73% 0,53%
   Podielové listy triedy CZK
   Údaje k dátumu 31.5.2023 (trieda CZK)
   Hodnota podielového listu 10,4732 CZK
   Fondový kapitál 3 138 623 835,64 CZK
   Aktuálny počet vydaných podielových listov 299 680 392ks
   Celkový počet vydaných podielových listov 327 294 372ks
   Celkový počet odkúpených podielových listov 27 613 980ks
   Údaje k dátumu 01.05.2023 - 31.05.2023 (trieda CZK)
   Počet vydaných podielových listov za obdobie 31 931 002ks
   Počet odkúpených podielových listov za obdobie 6 529 110ks
   Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 334 585 437,32 CZK
   Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 68 174 764,45 CZK
   Štruktúra majetku FONDU
   Štruktúra majetku k dátumu 31.5.2023 (celý fond)
   Fondový kapitál 3 385 319 413,25 CZK
   Aktíva celkom 3 415 742 035,69 CZK

   apríl 2023

   Výkonnosť fondu za triedu CZK
   dáta k 30.4.2023 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
   1M 0,48% --
   3M 1,50% 0,50%
   6M 3,22% 0,54%
   12M 0,00% 0,00%
   od vzniku fondu 4,15% 0,52%
   Podielové listy triedy CZK
   Údaje k dátumu 30.4.2023 (trieda CZK)
   Hodnota podielového listu 10,4153 CZK
   Fondový kapitál 2 857 651 050,81 CZK
   Aktuálny počet vydaných podielových listov 274 278 500ks
   Celkový počet vydaných podielových listov 295 363 370ks
   Celkový počet odkúpených podielových listov 21 084 870ks
   Údaje k dátumu 01.04.2023 - 30.04.2023 (trieda CZK)
   Počet vydaných podielových listov za obdobie 33 311 748ks
   Počet odkúpených podielových listov za obdobie 4 531 927ks
   Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 346 153 004,50 CZK
   Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 47 065 213,45 CZK
   Štruktúra majetku FONDU
   Štruktúra majetku k dátumu 30.4.2023 (celý fond)
   Fondový kapitál 3 056 938 275,22 CZK
   Aktíva celkom 3 085 770 743,31 CZK

   marec 2023

   Výkonnosť fondu za triedu CZK
   dáta k 31.3.2023 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
   1M 0,53% --
   3M 1,65% 0,55%
   6M 3,23% 0,54%
   12M 0,00% 0,00%
   od vzniku fondu 3,66% 0,52%
   Podielové listy triedy CZK
   Údaje k dátumu 31.3.2023 (trieda CZK)
   Hodnota podielového listu 10,3660 CZK
   Fondový kapitál 2 544 845 487,03 CZK
   Aktuálny počet vydaných podielových listov 245 498 679ks
   Celkový počet vydaných podielových listov 262 051 622ks
   Celkový počet odkúpených podielových listov 16 552 943ks
   Údaje k dátumu 01.03.2023 - 31.03.2023 (trieda CZK)
   Počet vydaných podielových listov za obdobie 38 628 822ks
   Počet odkúpených podielových listov za obdobie 5 714 938ks
   Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 399 333 766,56 CZK
   Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 59 088 814,67 CZK
   Štruktúra majetku FONDU
   Štruktúra majetku k dátumu 31.3.2023 (celý fond)
   Fondový kapitál 2 778 744 447,52 CZK
   Aktíva celkom 2 813 858 287,32 CZK

   február 2023

   Výkonnosť fondu za triedu CZK
   dáta k 28.2.2023 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
   1M 0,48% --
   3M 1,51% 0,50%
   6M 0,00% 0,00%
   12M 0,00% 0,00%
   od vzniku fondu 3,11% 0,52%
   Podielové listy triedy CZK
   Údaje k dátumu 28.2.2023 (trieda CZK)
   Hodnota podielového listu 10,3109 CZK
   Fondový kapitál 2 191 950 938,87 CZK
   Aktuálny počet vydaných podielových listov 212 584 795ks
   Celkový počet vydaných podielových listov 223 422 800ks
   Celkový počet odkúpených podielových listov 10 838 005ks
   Údaje k dátumu 01.02.2023 - 28.02.2023 (trieda CZK)
   Počet vydaných podielových listov za obdobie 35 903 389ks
   Počet odkúpených podielových listov za obdobie 3 271 431ks
   Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 369 151 638,75 CZK
   Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 33 643 911,30 CZK
   Štruktúra majetku FONDU
   Štruktúra majetku k dátumu 28.2.2023 (celý fond)
   Fondový kapitál 2 348 985 022,41 CZK
   Aktíva celkom 2 393 895 053,75 CZK

   január 2023

   Výkonnosť fondu za triedu CZK
   dáta k 31.1.2023 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
   1M 0,63% --
   3M 1,69% 0,56%
   6M 0,00% 0,00%
   12M 0,00% 0,00%
   od vzniku fondu 2,62% 0,52%
   Podielové listy triedy CZK
   Údaje k dátumu 31.1.2023 (trieda CZK)
   Hodnota podielového listu 10,2616 CZK
   Fondový kapitál 1 846 598 624,00 CZK
   Aktuálny počet vydaných podielových listov 179 952 837ks
   Celkový počet vydaných podielových listov 187 519 411ks
   Celkový počet odkúpených podielových listov 7 566 574ks
   Údaje k dátumu 01.01.2023 - 31.01.2023 (trieda CZK)
   Počet vydaných podielových listov za obdobie 35 805 914ks
   Počet odkúpených podielových listov za obdobie 3 834 592ks
   Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 366 556 259,24 CZK
   Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 39 266 655,63 CZK
   Štruktúra majetku FONDU
   Štruktúra majetku k dátumu 31.1.2023 (celý fond)
   Fondový kapitál 1 979 677 652,49 CZK
   Aktíva celkom 2 034 501 334,93 CZK

   december 2022

   Výkonnosť fondu za triedu CZK
   dáta k 31.12.2022 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
   1M 0,39% --
   3M 1,55% 0,52%
   6M 0,00% 0,00%
   12M 0,00% 0,00%
   od vzniku fondu 1,97% 0,49%
   Podielové listy triedy CZK
   Údaje k dátumu 31.12.2022 (trieda CZK)
   Hodnota podielového listu 10,1974 CZK
   Fondový kapitál 1 511 010 516,45 CZK
   Aktuálny počet vydaných podielových listov 147 981 515ks
   Celkový počet vydaných podielových listov 151 713 497ks
   Celkový počet odkúpených podielových listov 3 731 982ks
   Údaje k dátumu 01.12.2022 - 31.12.2022 (trieda CZK)
   Počet vydaných podielových listov za obdobie 47 831 109ks
   Počet odkúpených podielových listov za obdobie 2 206 957ks
   Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 486 934 716,69 CZK
   Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 22 464 144,73 CZK
   Štruktúra majetku FONDU
   Štruktúra majetku k dátumu 31.12.2022 (celý fond)
   Fondový kapitál 1 645 450 176,81 CZK
   Aktíva celkom 1 684 116 840,81 CZK

   november 2022

   Výkonnosť fondu za triedu CZK
   dáta k 30.11.2022 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
   1M 0,66% --
   3M 0,00% 0,00%
   6M 0,00% 0,00%
   12M 0,00% 0,00%
   od vzniku fondu 1,57% 0,52%
   Podielové listy triedy CZK
   Údaje k dátumu 30.11.2022 (trieda CZK)
   Hodnota podielového listu 10,1573 CZK
   Fondový kapitál 1 039 675 974,94 CZK
   Aktuálny počet vydaných podielových listov 102 357 363ks
   Celkový počet vydaných podielových listov 103 882 388ks
   Celkový počet odkúpených podielových listov 1 525 025ks
   Údaje k dátumu 01.11.2022 - 30.11.2022 (trieda CZK)
   Počet vydaných podielových listov za obdobie 43 971 188ks
   Počet odkúpených podielových listov za obdobie 1 355 543ks
   Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 445 344 534,34 CZK
   Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 13 732 921,81 CZK
   Štruktúra majetku FONDU
   Štruktúra majetku k dátumu 30.11.2022 (celý fond)
   Fondový kapitál 1 140 534 352,29 CZK
   Aktíva celkom 1 194 595 292,38 CZK

   október 2022

   Výkonnosť fondu za triedu CZK
   dáta k 31.10.2022 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
   1M 0,49% --
   3M 0,00% 0,00%
   6M 0,00% 0,00%
   12M 0,00% 0,00%
   od vzniku fondu 0,91% 0,45%
   Podielové listy triedy CZK
   Údaje k dátumu 31.10.2022 (trieda CZK)
   Hodnota podielového listu 10,0906 CZK
   Fondový kapitál 602 829 232,38 CZK
   Aktuálny počet vydaných podielových listov 59 741 718ks
   Celkový počet vydaných podielových listov 59 911 200ks
   Celkový počet odkúpených podielových listov 169 482ks
   Údaje k dátumu 01.10.2022 - 31.10.2022 (trieda CZK)
   Počet vydaných podielových listov za obdobie 45 011 836ks
   Počet odkúpených podielových listov za obdobie 169 482ks
   Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 452 842 421,25 CZK
   Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 1 703 476,61 CZK
   Štruktúra majetku FONDU
   Štruktúra majetku k dátumu 31.10.2022 (celý fond)
   Fondový kapitál 706 390 624,51 CZK
   Aktíva celkom 706 614 893,19 CZK

   september 2022

   Výkonnosť fondu za triedu CZK
   dáta k 29.9.2022 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
   1M 0,40% --
   3M 0,00% 0,00%
   6M 0,00% 0,00%
   12M 0,00% 0,00%
   od vzniku fondu 0,40% 0,40%
   Podielové listy triedy CZK
   Údaje k dátumu 29.9.2022 (trieda CZK)
   Hodnota podielového listu 10,0399 CZK
   Fondový kapitál 131 535 356,68 CZK
   Aktuálny počet vydaných podielových listov 13 101 232ks
   Celkový počet vydaných podielových listov 13 101 232ks
   Celkový počet odkúpených podielových listov 0ks
   Údaje k dátumu 01.09.2022 - 29.09.2022 (trieda CZK)
   Počet vydaných podielových listov za obdobie 13 101 232ks
   Počet odkúpených podielových listov za obdobie 0ks
   Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 131 793 849,19 CZK
   Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 0,00 CZK
   Štruktúra majetku FONDU
   Štruktúra majetku k dátumu 29.9.2022 (celý fond)
   Fondový kapitál 206 083 798,85 CZK
   Aktíva celkom 206 117 282,56 CZK

   september 2023

   Výkonnosť fondu za triedu PROFI
   dáta k 25.9.2023 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda PROFI)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda PROFI)
   1M 0,55% --
   3M 1,68% 0,56%
   6M 3,35% 0,56%
   12M 6,83% 0,57%
   od vzniku fondu 7,15% 0,55%
   Podielové listy triedy PROFI
   Údaje k dátumu 25.9.2023 (trieda PROFI)
   Hodnota podielového listu 10,7152 CZK
   Fondový kapitál 325 079 236,08 CZK
   Aktuálny počet vydaných podielových listov 30 338 223ks
   Celkový počet vydaných podielových listov 48 576 956ks
   Celkový počet odkúpených podielových listov 18 238 733ks
   Údaje k dátumu 01.09.2023 - 25.09.2023 (trieda PROFI)
   Počet vydaných podielových listov za obdobie 0ks
   Počet odkúpených podielových listov za obdobie 800 711ks
   Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 0,00 CZK
   Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 8 562 261,64 CZK
   Štruktúra majetku FONDU
   Štruktúra majetku k dátumu 25.9.2023 (celý fond)
   Fondový kapitál 4 497 025 169,06 CZK
   Aktíva celkom 4 524 299 088,95 CZK

   august 2023

   Výkonnosť fondu za triedu PROFI
   dáta k 31.8.2023 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda PROFI)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda PROFI)
   1M 0,55% --
   3M 1,64% 0,55%
   6M 3,33% 0,55%
   12M 6,68% 0,56%
   od vzniku fondu 6,68% 0,56%
   Podielové listy triedy PROFI
   Údaje k dátumu 31.8.2023 (trieda PROFI)
   Hodnota podielového listu 10,6678 CZK
   Fondový kapitál 332 184 216,88 CZK
   Aktuálny počet vydaných podielových listov 31 138 934ks
   Celkový počet vydaných podielových listov 48 576 956ks
   Celkový počet odkúpených podielových listov 17 438 022ks
   Údaje k dátumu 01.08.2023 - 31.08.2023 (trieda PROFI)
   Počet vydaných podielových listov za obdobie 5 000 495ks
   Počet odkúpených podielových listov za obdobie 1 121 077ks
   Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 53 099 987,25 CZK
   Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 11 950 044,92 CZK
   Štruktúra majetku FONDU
   Štruktúra majetku k dátumu 31.8.2023 (celý fond)
   Fondový kapitál 4 308 558 915,90 CZK
   Aktíva celkom 4 324 484 068,57 CZK

   júl 2023

   Výkonnosť fondu za triedu PROFI
   dáta k 31.7.2023 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda PROFI)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda PROFI)
   1M 0,55% --
   3M 1,67% 0,56%
   6M 3,28% 0,55%
   12M 0,00% 0,00%
   od vzniku fondu 6,09% 0,55%
   Podielové listy triedy PROFI
   Údaje k dátumu 31.7.2023 (trieda PROFI)
   Hodnota podielového listu 10,6093 CZK
   Fondový kapitál 289 204 233,19 CZK
   Aktuálny počet vydaných podielových listov 27 259 516ks
   Celkový počet vydaných podielových listov 43 576 461ks
   Celkový počet odkúpených podielových listov 16 316 945ks
   Údaje k dátumu 01.07.2023 - 31.07.2023 (trieda PROFI)
   Počet vydaných podielových listov za obdobie 943 734ks
   Počet odkúpených podielových listov za obdobie 47 387ks
   Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 9 999 994,21 CZK
   Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 500 008,67 CZK
   Štruktúra majetku FONDU
   Štruktúra majetku k dátumu 31.7.2023 (celý fond)
   Fondový kapitál 4 002 169 404,43 CZK
   Aktíva celkom 4 009 647 282,00 CZK

   jún 2023

   Výkonnosť fondu za triedu PROFI
   dáta k 30.6.2023 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda PROFI)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda PROFI)
   1M 0,53% --
   3M 1,63% 0,54%
   6M 3,40% 0,57%
   12M 0,00% 0,00%
   od vzniku fondu 5,52% 0,55%
   Podielové listy triedy PROFI
   Údaje k dátumu 30.6.2023 (trieda PROFI)
   Hodnota podielového listu 10,5516 CZK
   Fondový kapitál 278 172 855,88 CZK
   Aktuálny počet vydaných podielových listov 26 363 169ks
   Celkový počet vydaných podielových listov 42 632 727ks
   Celkový počet odkúpených podielových listov 16 269 558ks
   Údaje k dátumu 01.06.2023 - 30.06.2023 (trieda PROFI)
   Počet vydaných podielových listov za obdobie 5 794 192ks
   Počet odkúpených podielových listov za obdobie 2 935 893ks
   Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 61 113 977,46 CZK
   Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 30 900 059,85 CZK
   Štruktúra majetku FONDU
   Štruktúra majetku k dátumu 30.6.2023 (celý fond)
   Fondový kapitál 3 746 063 046,11 CZK
   Aktíva celkom 3 778 843 691,57 CZK

   máj 2023

   Výkonnosť fondu za triedu PROFI
   dáta k 31.5.2023 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda PROFI)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda PROFI)
   1M 0,58% --
   3M 1,66% 0,55%
   6M 3,27% 0,54%
   12M 0,00% 0,00%
   od vzniku fondu 4,96% 0,55%
   Podielové listy triedy PROFI
   Údaje k dátumu 31.5.2023 (trieda PROFI)
   Hodnota podielového listu 10,4955 CZK
   Fondový kapitál 246 695 577,61 CZK
   Aktuálny počet vydaných podielových listov 23 504 870ks
   Celkový počet vydaných podielových listov 36 838 535ks
   Celkový počet odkúpených podielových listov 13 333 665ks
   Údaje k dátumu 01.05.2023 - 31.05.2023 (trieda PROFI)
   Počet vydaných podielových listov za obdobie 4 956 660ks
   Počet odkúpených podielových listov za obdobie 543 756ks
   Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 51 899 972,02 CZK
   Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 5 680 017,25 CZK
   Štruktúra majetku FONDU
   Štruktúra majetku k dátumu 31.5.2023 (celý fond)
   Fondový kapitál 3 385 319 413,25 CZK
   Aktíva celkom 3 415 742 035,69 CZK

   apríl 2023

   Výkonnosť fondu za triedu PROFI
   dáta k 30.4.2023 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda PROFI)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda PROFI)
   1M 0,51% --
   3M 1,58% 0,53%
   6M 3,36% 0,56%
   12M 0,00% 0,00%
   od vzniku fondu 4,35% 0,54%
   Podielové listy triedy PROFI
   Údaje k dátumu 30.4.2023 (trieda PROFI)
   Hodnota podielového listu 10,4346 CZK
   Fondový kapitál 199 287 224,41 CZK
   Aktuálny počet vydaných podielových listov 19 091 966ks
   Celkový počet vydaných podielových listov 31 881 875ks
   Celkový počet odkúpených podielových listov 12 789 909ks
   Údaje k dátumu 01.04.2023 - 30.04.2023 (trieda PROFI)
   Počet vydaných podielových listov za obdobie 2 469 297ks
   Počet odkúpených podielových listov za obdobie 5 906 404ks
   Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 25 699 980,73 CZK
   Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 61 367 421,74 CZK
   Štruktúra majetku FONDU
   Štruktúra majetku k dátumu 30.4.2023 (celý fond)
   Fondový kapitál 3 056 938 275,22 CZK
   Aktíva celkom 3 085 770 743,31 CZK

   marec 2023

   Výkonnosť fondu za triedu PROFI
   dáta k 31.3.2023 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda PROFI)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda PROFI)
   1M 0,56% --
   3M 1,74% 0,58%
   6M 3,38% 0,56%
   12M 0,00% 0,00%
   od vzniku fondu 3,82% 0,55%
   Podielové listy triedy PROFI
   Údaje k dátumu 31.3.2023 (trieda PROFI)
   Hodnota podielového listu 10,3821 CZK
   Fondový kapitál 233 898 960,49 CZK
   Aktuálny počet vydaných podielových listov 22 529 073ks
   Celkový počet vydaných podielových listov 29 412 578ks
   Celkový počet odkúpených podielových listov 6 883 505ks
   Údaje k dátumu 01.03.2023 - 31.03.2023 (trieda PROFI)
   Počet vydaných podielových listov za obdobie 10 281 003ks
   Počet odkúpených podielových listov za obdobie 2 962 397ks
   Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 106 399 937,88 CZK
   Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 30 700 014,56 CZK
   Štruktúra majetku FONDU
   Štruktúra majetku k dátumu 31.3.2023 (celý fond)
   Fondový kapitál 2 778 744 447,52 CZK
   Aktíva celkom 2 813 858 287,32 CZK

   február 2023

   Výkonnosť fondu za triedu PROFI
   dáta k 28.2.2023 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda PROFI)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda PROFI)
   1M 0,51% --
   3M 1,58% 0,53%
   6M 3,24% 0,54%
   12M 0,00% 0,00%
   od vzniku fondu 3,24% 0,54%
   Podielové listy triedy PROFI
   Údaje k dátumu 28.2.2023 (trieda PROFI)
   Hodnota podielového listu 10,3241 CZK
   Fondový kapitál 157 034 083,54 CZK
   Aktuálny počet vydaných podielových listov 15 210 467ks
   Celkový počet vydaných podielových listov 19 131 575ks
   Celkový počet odkúpených podielových listov 3 921 108ks
   Údaje k dátumu 01.02.2023 - 28.02.2023 (trieda PROFI)
   Počet vydaných podielových listov za obdobie 4 847 896ks
   Počet odkúpených podielových listov za obdobie 2 592 982ks
   Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 49 999 986,94 CZK
   Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 26 700 023,12 CZK
   Štruktúra majetku FONDU
   Štruktúra majetku k dátumu 28.2.2023 (celý fond)
   Fondový kapitál 2 348 985 022,41 CZK
   Aktíva celkom 2 393 895 053,75 CZK

   január 2023

   Výkonnosť fondu za triedu PROFI
   dáta k 31.1.2023 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda PROFI)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda PROFI)
   1M 0,66% --
   3M 1,75% 0,58%
   6M 0,00% 0,00%
   12M 0,00% 0,00%
   od vzniku fondu 2,72% 0,54%
   Podielové listy triedy PROFI
   Údaje k dátumu 31.1.2023 (trieda PROFI)
   Hodnota podielového listu 10,2720 CZK
   Fondový kapitál 133 079 028,49 CZK
   Aktuálny počet vydaných podielových listov 12 955 553ks
   Celkový počet vydaných podielových listov 14 283 679ks
   Celkový počet odkúpených podielových listov 1 328 126ks
   Údaje k dátumu 01.01.2023 - 31.01.2023 (trieda PROFI)
   Počet vydaných podielových listov za obdobie 792 261ks
   Počet odkúpených podielových listov za obdobie 993 101ks
   Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 8 099 997,24 CZK
   Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 10 153 365,31 CZK
   Štruktúra majetku FONDU
   Štruktúra majetku k dátumu 31.1.2023 (celý fond)
   Fondový kapitál 1 979 677 652,49 CZK
   Aktíva celkom 2 034 501 334,93 CZK

   december 2022

   Výkonnosť fondu za triedu PROFI
   dáta k 31.12.2022 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda PROFI)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda PROFI)
   1M 0,41% --
   3M 1,62% 0,54%
   6M 0,00% 0,00%
   12M 0,00% 0,00%
   od vzniku fondu 2,05% 0,51%
   Podielové listy triedy PROFI
   Údaje k dátumu 31.12.2022 (trieda PROFI)
   Hodnota podielového listu 10,2048 CZK
   Fondový kapitál 134 439 660,36 CZK
   Aktuálny počet vydaných podielových listov 13 156 393ks
   Celkový počet vydaných podielových listov 13 491 418ks
   Celkový počet odkúpených podielových listov 335 025ks
   Údaje k dátumu 01.12.2022 - 31.12.2022 (trieda PROFI)
   Počet vydaných podielových listov za obdobie 3 232 846ks
   Počet odkúpených podielových listov za obdobie 0ks
   Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 32 969 988,14 CZK
   Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 0,00 CZK
   Štruktúra majetku FONDU
   Štruktúra majetku k dátumu 31.12.2022 (celý fond)
   Fondový kapitál 1 645 450 176,81 CZK
   Aktíva celkom 1 684 116 840,81 CZK

   november 2022

   Výkonnosť fondu za triedu PROFI
   dáta k 30.11.2022 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda PROFI)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda PROFI)
   1M 0,68% --
   3M 1,64% 0,55%
   6M 0,00% 0,00%
   12M 0,00% 0,00%
   od vzniku fondu 1,64% 0,55%
   Podielové listy triedy PROFI
   Údaje k dátumu 30.11.2022 (trieda PROFI)
   Hodnota podielového listu 10,1635 CZK
   Fondový kapitál 100 858 377,35 CZK
   Aktuálny počet vydaných podielových listov 9 923 547ks
   Celkový počet vydaných podielových listov 10 258 572ks
   Celkový počet odkúpených podielových listov 335 025ks
   Údaje k dátumu 01.11.2022 - 30.11.2022 (trieda PROFI)
   Počet vydaných podielových listov za obdobie 0ks
   Počet odkúpených podielových listov za obdobie 335 025ks
   Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 0,00 CZK
   Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 3 400 001,21 CZK
   Štruktúra majetku FONDU
   Štruktúra majetku k dátumu 30.11.2022 (celý fond)
   Fondový kapitál 1 140 534 352,29 CZK
   Aktíva celkom 1 194 595 292,38 CZK

   október 2022

   Výkonnosť fondu za triedu PROFI
   dáta k 31.10.2022 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda PROFI)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda PROFI)
   1M 0,53% --
   3M 0,00% 0,00%
   6M 0,00% 0,00%
   12M 0,00% 0,00%
   od vzniku fondu 0,95% 0,48%
   Podielové listy triedy PROFI
   Údaje k dátumu 31.10.2022 (trieda PROFI)
   Hodnota podielového listu 10,0951 CZK
   Fondový kapitál 103 561 392,13 CZK
   Aktuálny počet vydaných podielových listov 10 258 572ks
   Celkový počet vydaných podielových listov 10 258 572ks
   Celkový počet odkúpených podielových listov 0ks
   Údaje k dátumu 01.10.2022 - 31.10.2022 (trieda PROFI)
   Počet vydaných podielových listov za obdobie 2 833 572ks
   Počet odkúpených podielových listov za obdobie 0ks
   Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 28 499 991,87 CZK
   Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 0,00 CZK
   Štruktúra majetku FONDU
   Štruktúra majetku k dátumu 31.10.2022 (celý fond)
   Fondový kapitál 706 390 624,51 CZK
   Aktíva celkom 706 614 893,19 CZK

   september 2022

   Výkonnosť fondu za triedu PROFI
   dáta k 29.9.2022 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda PROFI)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda PROFI)
   1M 0,40% --
   3M 0,00% 0,00%
   6M 0,00% 0,00%
   12M 0,00% 0,00%
   od vzniku fondu 0,40% 0,40%
   Podielové listy triedy PROFI
   Údaje k dátumu 29.9.2022 (trieda PROFI)
   Hodnota podielového listu 10,0402 CZK
   Fondový kapitál 74 548 442,17 CZK
   Aktuálny počet vydaných podielových listov 7 425 000ks
   Celkový počet vydaných podielových listov 7 425 000ks
   Celkový počet odkúpených podielových listov 0ks
   Údaje k dátumu 01.09.2022 - 29.09.2022 (trieda PROFI)
   Počet vydaných podielových listov za obdobie 7 425 000ks
   Počet odkúpených podielových listov za obdobie 0ks
   Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 74 250 000,00 CZK
   Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 0,00 CZK
   Štruktúra majetku FONDU
   Štruktúra majetku k dátumu 29.9.2022 (celý fond)
   Fondový kapitál 206 083 798,85 CZK
   Aktíva celkom 206 117 282,56 CZK

   Dokumenty na stiahnutie

   CZK
   PROFI

   Chcem získať viac informácií