Mimořádná kombinace výnosu, rizika a likvidity

O fondu

MONETIKA, otevřený podílový fond, představuje pro všechny typy investorů zajímavou fondovou alternativu ke zhodnocování peněz na bankovních spořicích účtech či termínovaných vkladech. Díky vazbě svého výnosu na základní dvoutýdenní repo sazbu České národní banky nabízí MONETIKA investorům kombinaci nízkého rizika, vysoké likvidity a atraktivního výnosu. Ve srovnání s běžnými bankovními produkty má navíc i celou řadu dalších výhod – od rychlé reakce na změnu sazeb ČNB až po možnost daňového osvobození.

Cíl a strategie fondu

Cílem fondu MONETIKA, otevřeného podílového fondu je nabídnout investorům vhodnou a srozumitelnou alternativu ke zhodnocování peněz v bankách. Fond je díky svým parametrům vhodný mimo jiné i pro investory, kteří předem vědí, kdy a na co budou prostředky v budoucnu potřebovat, ale chtějí svoje úspory nechat v mezidobí „pracovat“.

Atraktivní zhodnocení

Výnos fondu se odvíjí od základní dvoutýdenní repo sazby České národní banky snížené pouze o náklady fondu. Jde tak o konzervativní investici s nízkým rizikem. Například při sazbě ČNB na úrovni 7 % p.a. dosahuje výkonnost fondu až 6,5 % ročně.

Předvídatelný výnos

MONETIKA díky svému nastavení reaguje na změnu úrokových sazeb ČNB velmi rychle. Do výnosu klientů ji promítne ve velmi krátkém čase a v plné výši, nikoli se zpožděním a v omezené míře, jako tomu bývá u bankovních vkladů.

Vysoká likvidita

Fond je obchodovaný denně. Pokyny k nákupu/prodeji podílových listů tak zadat lze kdykoli. Při odkupu obdrží klienti peníze na účet zpravidla do tří pracovních dnů, a to vždy bez výstupního poplatku.

Možnost daňového zvýhodnění

Na rozdíl od bankovních spořicích účtů či termínovaných vkladů jsou investice do fondu MONETIKA po splnění časového testu osvobozeny od daně z příjmu.

Informace o fondu

CZK
PROFI
Typ fondu speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond
Obhospodařovatel fondu INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
Administrátor fondu INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
Manažer fondu Václav Kovář
Depozitář Česká spořitelna a.s.
Auditor Kreston Audit FIN s.r.o.
Frekvence oceňování a obchodování denní
Doporučený investiční horizont

1 rok a více

Minimální investice 100 Kč
ISIN CZ0008477379
Měna fondu CZK
Vstupní poplatek Maximálně 1 % z hodnoty investice
Výstupní poplatek 0 %
Poplatek za obhospodařování 0,35%
Poplatek za administraci 0,05%
Typ fondu speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond
Obhospodařovatel fondu INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
Administrátor fondu INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
Manažer fondu Václav Kovář
Depozitář Česká spořitelna a.s.
Auditor Kreston Audit FIN s.r.o.
Frekvence oceňování a obchodování denní
Doporučený investiční horizont

1 rok a více

Minimální investice 10 000 000 Kč
ISIN CZ0008477361
Měna fondu CZK
Vstupní poplatek neuplatňuje se
Výstupní poplatek neuplatňuje se
Poplatek za obhospodařování 0,05%
Poplatek za administraci 0,05%

Graf vývoje hodnoty podílového listu MONETIKA fond, OPF - CZK

Graf vývoje hodnoty podílového listu MONETIKA fond, OPF - PROFI

   Informace o výkonnosti a majetku fondu

   CZK
   PROFI
   Výkonnost k datu 03.10.2022 Celková kumulativní výkonnost fondu
   1M 0,46 %
   od vzniku fondu 0,46 %

   Investiční akcie podfondu k 03.10.2022
   Hodnota investiční akcie 10.0461 CZK
   Fondový kapitál 181 648 554,18 CZK
   Aktuální počet vydaných investičních akcií 18 081 468 ks

   Údaje za období 01.10.2022 - 03.10.2022
   Počet vydaných investičních akcií 3 182 204 ks
   Počet odkoupených investičních akcií 100 ks
   Částka, za kterou byly vydány investiční akcie 31 949 009,89 CZK
   Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie 1 003,99 CZK

   Výkonnost k datu 03.10.2022 Celková kumulativní výkonnost fondu
   1M 0,47 %
   od vzniku fondu 0,47 %

   Investiční akcie podfondu k 03.10.2022
   Hodnota investiční akcie 10.0472 CZK
   Fondový kapitál 74 600 666,18 CZK
   Aktuální počet vydaných investičních akcií 7 425 000 ks

   Údaje za období 01.10.2022 - 03.10.2022
   Počet vydaných investičních akcií 0 ks
   Počet odkoupených investičních akcií 0 ks
   Částka, za kterou byly vydány investiční akcie 0,00 CZK
   Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie 0,00 CZK

   Chcem získať viac informácií