Mimoriadna kombinácia výnosu, rizika a likvidity

O fonde

MONETIKA, otvorený podielový fond, predstavuje pre všetky typy investorov zaujímavú fondovú alternatívu ku zhodnocovaniu peňazí na bankových sporiacich účtoch či terminovaných vkladoch. Vďaka väzbe svojho výnosu na základnú dvojtýždňovú repo sadzbu Českej národnej banky, ponúka MONETIKA investorom kombináciu nízkeho rizika, vysokej likvidity a atraktívneho výnosu. V porovnaní s bežnými bankovými produktmi má naviac celý rad ďalších výhod – od rýchlej reakcie na zmenu sadzieb ČNB až po možnosť daňového oslobodenia.

Cieľ a stratégia fondu

Cieľom fondu MONETIKA, otvoreného podielového fondu, je ponúknuť investorom vhodnú 
a zrozumiteľnú alternatívu k zhodnocovaniu peňazí v bankách. Fond je vďaka svojím parametrom vhodný mimo iné i pre investorov, ktorí dopredu vedia, kedy
a na čo budú prostriedky v budúcnosti potrebovať, ale chcú svoje úspory nechať
v medziobdobí "pracovať". 

Atraktívne 
zhodnotenie

Výnos fondu sa odvíja od základnej dvojtýždennej repo sadzby ČNB zníženej len o náklady fondu. Ide tak o konzervatívnu investíciu s nízkym rizikom. Napríklad pri sadzbe ČNB
na úrovni 7 % p.a. dosahuje výkonnosť fondu až 6,5 % ročne.

Predvídateľný výnos

MONETIKA vďaka svojmu nastaveniu reaguje na zmenu úrokových sadzieb ČNB veľmi rýchlo. Do výnosov klientov ju premietne vo veľmi krátkom čase a v plnej výške, bez omeškania či v obmedzenej miere, ako to býva u bankových vkladov.  

Vysoká likvidita

Fond je obchodovaný denne. Pokyny k nákupu/predaju podielových listov je tak možné zadať kedykoľvek. Pri odkupe obdržia klienti peniaze na účet spravidla do troch pracovných dní, a to vždy bez výstupného poplatku. 

Možnosť daňového zvýhodnenia

Na rozdiel od bankových sporiacich účtov či terminovaných vkladov sú investície do fondu MONETIKA po splnení časového testu oslobodené od dane z príjmu. 

Informácie o fonde

CZK
PROFI
Typ fondu špeciálny fond kolektívneho investovania, otvorený podielový fond
Obhospodarovateľ fondu INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
Administrátor fondu INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
Manažer fondu Václav Kovář
Depozitár Česká spořitelna a.s.
Auditor Kreston Audit FIN s.r.o.
Frekvencia oceňovania a obchodovania denne
Doporučený investičný horizont

1 rok a viac

Minimálna investícia 100 Kč
ISIN CZ0008477379
Mena fondu CZK
Vstupný poplatok Maximálne 1 % z hodnoty investície
Výstupný poplatok 0 %
Poplatok za obhospodarovanie 0,35%
Poplatok za administráciu 0,05%
Typ fondu špeciálny fond kolektívneho investovania, otvorený podielový fond
Obhospodarovateľ fondu INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
Administrátor fondu INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
Manažer fondu Václav Kovář
Depozitár Česká spořitelna a.s.
Auditor Kreston Audit FIN s.r.o.
Frekvencia oceňovania a obchodovania denne
Doporučený investičný horizont

1 rok a více

Minimálna investícia 10 000 000 Kč
ISIN CZ0008477361
Mena fondu CZK
Vstupný poplatok neuplatňuje sa
Výstupný poplatok neuplatňuje sa
Poplatok za obhospodarovanie 0,05%
Poplatok za administráciu 0,05%

Graf vývoja hodnoty podielového listu MONETIKA fond, OPF - CZK

Graf vývoja hodnoty podielového listu MONETIKA fond, OPF - PROFI

   Informácie o výkonnosti a majetku fondu

   CZK
   PROFI

   január 2023

   Výkonnosť fondu za triedu CZK
   dáta k 26.1.2023 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
   1M 0,56% --
   3M 1,71% 0,57%
   6M 0,00% 0,00%
   12M 0,00% 0,00%
   za poslední 3 roky 0,00% 0,00%
   za posledních 5 let 0,00% 0,00%
   za rok 2022 0,56% 0,56%
   od vzniku fondu 2,55% 0,51%
   Podielové listy triedy CZK
   Údaje k dátumu 26.1.2023 (trieda CZK)
   Hodnota podílového listu 10,2547 CZK
   Fondový kapitál 1 801 691 320,58 CZK
   Aktuální počet vydaných podílových listů 175 694 701  ks
   Celkový počet vydaných podílových listů 182 403 625  ks
   Celkový počet odkoupených podílových listů 6 708 924 ks
   Údaje za období 01.01.2023 - 26.01.2023 (třída CZK)
   Počet vydaných podílových listů za období 30 690 128 ks
   Počet odkoupených podílových listů za období 2 976 942 ks
   Částka, za kterou byly vydány podílové listy 314 084 395,76 CZK
   Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 30 472 821,35 CZK
   Štruktúra majetku FONDU
   Štruktúra majetku k dátumu 26.1.2023 (celý fond)
   Fondový kapitál 1 934 675 578,67 CZK
   Aktiva celkem 1 960 861 364,13 CZK
   Z toho:
   Účast v nemovitostních společnostech 0,00%
   Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 0,00%
   Vklady v bankách 25,79%
   Investiční nástroje 0,00%
   Ostatní 74,21%

   december 2022

   Výkonnosť fondu za triedu CZK
   dáta k 31.12.2022 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
   1M 0,39% --
   3M 1,55% 0,52%
   6M 0,00% 0,00%
   12M 0,00% 0,00%
   za poslední 3 roky 0,00% 0,00%
   za posledních 5 let 0,00% 0,00%
   za rok 2022 0,00% 0,00%
   od vzniku fondu 1,97% 0,49%
   Podielové listy triedy CZK
   Údaje k dátumu 31.12.2022 (trieda CZK)
   Hodnota podílového listu 10,1974 CZK
   Fondový kapitál 1 511 010 516,45 CZK
   Aktuální počet vydaných podílových listů 147 981 515  ks
   Celkový počet vydaných podílových listů 151 713 497  ks
   Celkový počet odkoupených podílových listů 3 731 982 ks
   Údaje za období 01.12.2022 - 31.12.2022 (třída CZK)
   Počet vydaných podílových listů za období 47 831 109 ks
   Počet odkoupených podílových listů za období 2 206 957 ks
   Částka, za kterou byly vydány podílové listy 486 934 716,69 CZK
   Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 22 464 144,73 CZK
   Štruktúra majetku FONDU
   Štruktúra majetku k dátumu 31.12.2022 (celý fond)
   Fondový kapitál 1 645 450 176,81 CZK
   Aktiva celkem 1 684 116 840,81 CZK
   Z toho:
   Účast v nemovitostních společnostech 0,00%
   Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 0,00%
   Vklady v bankách 100,00%
   Investiční nástroje 0,00%
   Ostatní 0,00%

   november 2022

   Výkonnosť fondu za triedu CZK
   dáta k 30.11.2022 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
   1M 0,66% --
   3M 0,00% 0,00%
   6M 0,00% 0,00%
   12M 0,00% 0,00%
   za poslední 3 roky 0,00% 0,00%
   za posledních 5 let 0,00% 0,00%
   za rok 2022 0,00% 0,00%
   od vzniku fondu 1,57% 0,52%
   Podielové listy triedy CZK
   Údaje k dátumu 30.11.2022 (trieda CZK)
   Hodnota podílového listu 10,1573 CZK
   Fondový kapitál 1 039 675 974,94 CZK
   Aktuální počet vydaných podílových listů 102 357 363  ks
   Celkový počet vydaných podílových listů 103 882 388  ks
   Celkový počet odkoupených podílových listů 1 525 025 ks
   Údaje za období 01.11.2022 - 30.11.2022 (třída CZK)
   Počet vydaných podílových listů za období 43 971 188 ks
   Počet odkoupených podílových listů za období 1 355 543 ks
   Částka, za kterou byly vydány podílové listy 445 344 534,34 CZK
   Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 13 732 921,81 CZK
   Štruktúra majetku FONDU
   Štruktúra majetku k dátumu 30.11.2022 (celý fond)
   Fondový kapitál 1 140 534 352,29 CZK
   Aktiva celkem 1 194 595 292,38 CZK
   Z toho:
   Účast v nemovitostních společnostech 0,00%
   Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 0,00%
   Vklady v bankách 5,31%
   Investiční nástroje 0,00%
   Ostatní 94,69%

   október 2022

   Výkonnosť fondu za triedu CZK
   dáta k 31.10.2022 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
   1M 0,49% --
   3M 0,00% 0,00%
   6M 0,00% 0,00%
   12M 0,00% 0,00%
   za poslední 3 roky 0,00% 0,00%
   za posledních 5 let 0,00% 0,00%
   za rok 2022 0,00% 0,00%
   od vzniku fondu 0,91% 0,45%
   Podielové listy triedy CZK
   Údaje k dátumu 31.10.2022 (trieda CZK)
   Hodnota podílového listu 10,0906 CZK
   Fondový kapitál 602 829 232,38 CZK
   Aktuální počet vydaných podílových listů 59 741 718  ks
   Celkový počet vydaných podílových listů 59 911 200  ks
   Celkový počet odkoupených podílových listů 169 482 ks
   Údaje za období 01.10.2022 - 31.10.2022 (třída CZK)
   Počet vydaných podílových listů za období 45 011 836 ks
   Počet odkoupených podílových listů za období 169 482 ks
   Částka, za kterou byly vydány podílové listy 452 842 421,25 CZK
   Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 1 703 476,61 CZK
   Štruktúra majetku FONDU
   Štruktúra majetku k dátumu 31.10.2022 (celý fond)
   Fondový kapitál 706 390 624,51 CZK
   Aktiva celkem 706 614 893,19 CZK
   Z toho:
   Účast v nemovitostních společnostech 0,00%
   Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 0,00%
   Vklady v bankách 1,09%
   Investiční nástroje 0,00%
   Ostatní 98,91%

   september 2022

   Výkonnosť fondu za triedu CZK
   dáta k 29.9.2022 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
   1M 0,40% --
   3M 0,00% 0,00%
   6M 0,00% 0,00%
   12M 0,00% 0,00%
   za poslední 3 roky 0,00% 0,00%
   za posledních 5 let 0,00% 0,00%
   za rok 2022 0,00% 0,00%
   od vzniku fondu 0,40% 0,40%
   Podielové listy triedy CZK
   Údaje k dátumu 29.9.2022 (trieda CZK)
   Hodnota podílového listu 10,0399 CZK
   Fondový kapitál 131 535 356,68 CZK
   Aktuální počet vydaných podílových listů 13 101 232  ks
   Celkový počet vydaných podílových listů 13 101 232  ks
   Celkový počet odkoupených podílových listů 0 ks
   Údaje za období 01.09.2022 - 29.09.2022 (třída CZK)
   Počet vydaných podílových listů za období 13 101 232 ks
   Počet odkoupených podílových listů za období 0 ks
   Částka, za kterou byly vydány podílové listy 131 793 849,19 CZK
   Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 0,00 CZK
   Štruktúra majetku FONDU
   Štruktúra majetku k dátumu 29.9.2022 (celý fond)
   Fondový kapitál 206 083 798,85 CZK
   Aktiva celkem 206 117 282,56 CZK
   Z toho:
   Účast v nemovitostních společnostech 0,00%
   Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 0,00%
   Vklady v bankách 100,00%
   Investiční nástroje 0,00%
   Ostatní 0,00%

   január 2023

   Výkonnosť fondu za triedu PROFI
   dáta k 26.1.2023 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda PROFI)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda PROFI)
   1M 0,59% --
   3M 1,77% 0,59%
   6M 0,00% 0,00%
   12M 0,00% 0,00%
   za poslední 3 roky 0,00% 0,00%
   za posledních 5 let 0,00% 0,00%
   za rok 2022 0,59% 0,59%
   od vzniku fondu 2,65% 0,53%
   Podielové listy triedy PROFI
   Údaje k dátumu 26.1.2023 (trieda PROFI)
   Hodnota podílového listu 10,2647 CZK
   Fondový kapitál 132 984 258,09 CZK
   Aktuální počet vydaných podílových listů 12 955 553  ks
   Celkový počet vydaných podílových listů 14 283 679  ks
   Celkový počet odkoupených podílových listů 1 328 126 ks
   Údaje za období 01.01.2023 - 26.01.2023 (třída PROFI)
   Počet vydaných podílových listů za období 792 261 ks
   Počet odkoupených podílových listů za období 993 101 ks
   Částka, za kterou byly vydány podílové listy 8 099 997,24 CZK
   Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 10 153 365,31 CZK
   Štruktúra majetku FONDU
   Štruktúra majetku k dátumu 26.1.2023 (celý fond)
   Fondový kapitál 1 934 675 578,67 CZK
   Aktiva celkem 1 960 861 364,13 CZK
   Z toho:
   Účast v nemovitostních společnostech 0,00%
   Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 0,00%
   Vklady v bankách 25,79%
   Investiční nástroje 0,00%
   Ostatní 74,21%

   december 2022

   Výkonnosť fondu za triedu PROFI
   dáta k 31.12.2022 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda PROFI)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda PROFI)
   1M 0,41% --
   3M 1,62% 0,54%
   6M 0,00% 0,00%
   12M 0,00% 0,00%
   za poslední 3 roky 0,00% 0,00%
   za posledních 5 let 0,00% 0,00%
   za rok 2022 0,00% 0,00%
   od vzniku fondu 2,05% 0,51%
   Podielové listy triedy PROFI
   Údaje k dátumu 31.12.2022 (trieda PROFI)
   Hodnota podílového listu 10,2048 CZK
   Fondový kapitál 134 439 660,36 CZK
   Aktuální počet vydaných podílových listů 13 156 393  ks
   Celkový počet vydaných podílových listů 13 491 418  ks
   Celkový počet odkoupených podílových listů 335 025 ks
   Údaje za období 01.12.2022 - 31.12.2022 (třída PROFI)
   Počet vydaných podílových listů za období 3 232 846 ks
   Počet odkoupených podílových listů za období 0 ks
   Částka, za kterou byly vydány podílové listy 32 969 988,14 CZK
   Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 0,00 CZK
   Štruktúra majetku FONDU
   Štruktúra majetku k dátumu 31.12.2022 (celý fond)
   Fondový kapitál 1 645 450 176,81 CZK
   Aktiva celkem 1 684 116 840,81 CZK
   Z toho:
   Účast v nemovitostních společnostech 0,00%
   Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 0,00%
   Vklady v bankách 100,00%
   Investiční nástroje 0,00%
   Ostatní 0,00%

   november 2022

   Výkonnosť fondu za triedu PROFI
   dáta k 30.11.2022 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda PROFI)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda PROFI)
   1M 0,68% --
   3M 1,64% 0,55%
   6M 0,00% 0,00%
   12M 0,00% 0,00%
   za poslední 3 roky 0,00% 0,00%
   za posledních 5 let 0,00% 0,00%
   za rok 2022 0,00% 0,00%
   od vzniku fondu 1,64% 0,55%
   Podielové listy triedy PROFI
   Údaje k dátumu 30.11.2022 (trieda PROFI)
   Hodnota podílového listu 10,1635 CZK
   Fondový kapitál 100 858 377,35 CZK
   Aktuální počet vydaných podílových listů 9 923 547  ks
   Celkový počet vydaných podílových listů 10 258 572  ks
   Celkový počet odkoupených podílových listů 335 025 ks
   Údaje za období 01.11.2022 - 30.11.2022 (třída PROFI)
   Počet vydaných podílových listů za období 0 ks
   Počet odkoupených podílových listů za období 335 025 ks
   Částka, za kterou byly vydány podílové listy 0,00 CZK
   Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 3 400 001,21 CZK
   Štruktúra majetku FONDU
   Štruktúra majetku k dátumu 30.11.2022 (celý fond)
   Fondový kapitál 1 140 534 352,29 CZK
   Aktiva celkem 1 194 595 292,38 CZK
   Z toho:
   Účast v nemovitostních společnostech 0,00%
   Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 0,00%
   Vklady v bankách 5,31%
   Investiční nástroje 0,00%
   Ostatní 94,69%

   október 2022

   Výkonnosť fondu za triedu PROFI
   dáta k 31.10.2022 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda PROFI)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda PROFI)
   1M 0,53% --
   3M 0,00% 0,00%
   6M 0,00% 0,00%
   12M 0,00% 0,00%
   za poslední 3 roky 0,00% 0,00%
   za posledních 5 let 0,00% 0,00%
   za rok 2022 0,00% 0,00%
   od vzniku fondu 0,95% 0,48%
   Podielové listy triedy PROFI
   Údaje k dátumu 31.10.2022 (trieda PROFI)
   Hodnota podílového listu 10,0951 CZK
   Fondový kapitál 103 561 392,13 CZK
   Aktuální počet vydaných podílových listů 10 258 572  ks
   Celkový počet vydaných podílových listů 10 258 572  ks
   Celkový počet odkoupených podílových listů 0 ks
   Údaje za období 01.10.2022 - 31.10.2022 (třída PROFI)
   Počet vydaných podílových listů za období 2 833 572 ks
   Počet odkoupených podílových listů za období 0 ks
   Částka, za kterou byly vydány podílové listy 28 499 991,87 CZK
   Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 0,00 CZK
   Štruktúra majetku FONDU
   Štruktúra majetku k dátumu 31.10.2022 (celý fond)
   Fondový kapitál 706 390 624,51 CZK
   Aktiva celkem 706 614 893,19 CZK
   Z toho:
   Účast v nemovitostních společnostech 0,00%
   Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 0,00%
   Vklady v bankách 1,09%
   Investiční nástroje 0,00%
   Ostatní 98,91%

   september 2022

   Výkonnosť fondu za triedu PROFI
   dáta k 29.9.2022 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda PROFI)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda PROFI)
   1M 0,40% --
   3M 0,00% 0,00%
   6M 0,00% 0,00%
   12M 0,00% 0,00%
   za poslední 3 roky 0,00% 0,00%
   za posledních 5 let 0,00% 0,00%
   za rok 2022 0,00% 0,00%
   od vzniku fondu 0,40% 0,40%
   Podielové listy triedy PROFI
   Údaje k dátumu 29.9.2022 (trieda PROFI)
   Hodnota podílového listu 10,0402 CZK
   Fondový kapitál 74 548 442,17 CZK
   Aktuální počet vydaných podílových listů 7 425 000  ks
   Celkový počet vydaných podílových listů 7 425 000  ks
   Celkový počet odkoupených podílových listů 0 ks
   Údaje za období 01.09.2022 - 29.09.2022 (třída PROFI)
   Počet vydaných podílových listů za období 7 425 000 ks
   Počet odkoupených podílových listů za období 0 ks
   Částka, za kterou byly vydány podílové listy 74 250 000,00 CZK
   Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 0,00 CZK
   Štruktúra majetku FONDU
   Štruktúra majetku k dátumu 29.9.2022 (celý fond)
   Fondový kapitál 206 083 798,85 CZK
   Aktiva celkem 206 117 282,56 CZK
   Z toho:
   Účast v nemovitostních společnostech 0,00%
   Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 0,00%
   Vklady v bankách 100,00%
   Investiční nástroje 0,00%
   Ostatní 0,00%

   Dokumenty na stiahnutie

   CZK
   PROFI

   Chcem získať viac informácií