Konzervatívna investicia s atraktivným výnosom

4,13

%

zhodnotenie za rok 2020 trieda CZK

5,03

%

zhodnotenie za rok 2020 trieda EUR

9

mld. CZK

aktív pod správou

47

tis.

investorov

O fonde

Umožňuje drobným investorom zarábať na príjmoch z prenájmu rôznych typov kvalitných komerčných nehnuteľností v hodnotách dosahujúcich rádovo až miliardy korún českých. Investujte pravidelne a jednorazovo už od veľmi nízkych čiastok a podieľajte sa na atraktívnych výnosoch, ktoré môžu nehnuteľnosti ponúkať, a to bez nutnosti ich priameho nákupu a správy.

Nízka vstupná investícia

Reálne aktíva

Odolnosť voči inflácii

Česká legislatíva

Cieľ a stratégia fondu

Cieľom fondu INVESTIKA realitní fond, otevřený podílový fond je prostredníctvom investícií do realitných aktív dosahovať dlhodobo stabilné výnosy na úrovni vývoja realitného trhu, pri zachovaní rozumnej miery rizika.

Kvalitné komerčné nehnuteľnosti

Investujeme najmä do prémiových administratívnych budov, obchodných centier, logistických areálov a ďalších sektorov

Dlhodobé nájomné zmluvy

Súčasťou dlhodobých nájomných zmlúv sú inflačné doložky, ktoré zaisťujú pravidelné navyšovanie nájomného.

Bonitní
nájomcovia

Kombinácia bonitných nájomcov a dlhodobých nájomných zmlúv je predpokladom stabilných príjmov fondu.

Diverzifikované
portfólio

Portfólio je diverzifikované na úrovni typov nehnuteľností, na úrovni lokality aj na úrovni jednotlivých nájomcov

Portfólio nehnuteľností

GALERIE BUTOVICE

GALERIE BUTOVICE

Šieste najväčšie obchodné centrum v Prahe, ktoré sa nachádza uprostred dynamicky rozrastajúcej sa rezidenčnej a kancelárskej oblasti pražských Jinonic s výbornou dopravnou dostupnosťou v bezprostrednej blízkosti stanice metra Nové Butovice.

AVENIR E

AVENIR E

Prémiová administratívna nehnuteľnosť Avenir E je samostatná budova, ktorá je súčasťou komplexu Avenir Business Park. V roku 2008 nehnuteľnosť získala prestížne ocenenie Best of Realty.

KARLA ENGLIŠE 4

KARLA ENGLIŠE 4

Šesťposchodová moderná kancelárska budova s podzemným parkingom je charakteristická svojou sklenenou fasádou. Lokalita Praha Anděl, kde sa budova nachádza, disponuje výbornou občianskou vybavenosťou a jednoduchou dostupnosťou.

HISTORICKÁ VILA U ZVONAŘKY

HISTORICKÁ VILA U ZVONAŘKY

Táto trofejná nehnuteľnosť je umiestnená v tradičnej rezidenčnej lokalite na pražských Vinohradoch. Jedná sa o jednu z najžiadanejších častí hlavného mesta pre rezidenčné využitie, ako aj pre exkluzívne kancelárie či reprezentatívne sídlo spoločnosti.

BUSINESS CENTER BOHEMIA

BUSINESS CENTER BOHEMIA

Šestnásťposchodová moderná kancelárska budova, miestne známa ako „mrakodrap“, je najvyššou stavbou v celej Plzni. Ako jediná nehnuteľnosť v centre Plzni splňuje kritéria pre moderné kancelárie triedy „A“.

PEKAŘSKÁ OFFICE PARK

PEKAŘSKÁ OFFICE PARK

Komplex dvoch kancelárskych budov Pekařská Office Park disponuje všetkými štandardnými požiadavkami na moderné kancelárske priestory a nachádza sa v atraktívnej a vyhľadávanej komerčnej lokalite v mestskej časti Praha 5.

INDUSTRIÁLNÍ AREÁLY C.S.CARGO

INDUSTRIÁLNÍ AREÁLY C.S.CARGO

Portfólio troch logistických areálov v Jičíne, Liberci a Litomyšli je plne obsadené výhradným nájomcom, ktorým je významná logistická spoločnosť C.S.Cargo.

PORTFÓLIO BANKOVÝCH DOMOV

PORTFÓLIO BANKOVÝCH DOMOV

Jedná sa o celkom desať nehnuteľností, ktoré sa nachádzajú v centrách regionálnych miest naprieč Českou republikou. Významnými nájomcami portfólia sú bankové inštitúcie s dlhodobou nájomnou zmluvou.

DÁTOVÉ A BUSINESS CENTRUM

DÁTOVÉ A BUSINESS CENTRUM

Moderný kancelársky komplex sa nachádza v Písku v tesnej blízkosti najväčšej priemyslovej zóny v Juhočeskom kraji. Budova prešla kompletnou rekonštrukciou a teraz je tiež čiastočne využívaná ako dátové centrum.

ZÁMOK MITROWICZ

ZÁMOK MITROWICZ

Zrekonštruovaný barokový zámok s prekrásnym zrekonštruovaným areálom stojí neďaleko brehu Lužnice.

MOLO LIPNO RESIDENCE

MOLO LIPNO RESIDENCE

Developerský projekt, ktorý vyrastá na brehu Lipenskej priehrady číta cez 90 luxusných bytov. Komplex je určený primárne k rekreácii, prípadne ako druhý domov pre náročnú klientelu.

CIRCLE LOGISTICS

CIRCLE LOGISTICS

Pozemky sa nachádzajú v Běchoviciach v tesnej blízkosti pražského okruhu. Spoločnosť tu plánuje výstavbu industriálneho developerského projektu.

SZYPERSKÁ

SZYPERSKÁ

Szyperska Office Center je prvou zahraničnou budovou vlastnenú fondom. Moderné sedempodlažných kancelársky objekt s podzemným parkoviskom leží na brehu rieky Warty v bezprostrednej blízkosti centra poľskej Poznane.

Informácie o fonde

CZK
EUR
Typ fondu špeciálny fond kolektívného investovania, otvorený podielový fond
Doporučený investičný horizont 5 rokov
Frekvencia oceňovania a obchodovania mesačne
Min. investícia 1 Kč
Mena fondu CZK
Mena tried CZK
ISIN tried CZ0008474830
Prvá a každá ďalšia investícia Min. 1 Kč
Čísla účtov fondu pre pravidelné investície
(variabilný symbol = číslo rámcovej zmluvy)

500002432/0800 
 

Čísla účtov fondu pre jednorazové investície (variabilný symbol = číslo rámcovej zmluvy) 7998862 / 0800
Vstupný poplatok max. 4 % - dle sadzobníku
Výstupný poplatok 0 %
Poplatok za správu (z hodnoty fondového kapitálu p.a.) 1,70% 
Poplatok za administráciu (z hodnoty fondového kapitálu p.a.) 0,05% 
Dátum vzniku fondu 16.9.2015
Správca a administrátor fondu INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
Depozitár fondu Česká spořitelna, a.s.
Audítor fondu Kreston A&CE Audit, s.r.o.
Typ fondu špeciálny fond kolektívného investovania, otvorený podielový fond
Doporučený investičný horizont 5 rokov
Frekvencia oceňovania a obchodovania mesačne
Min. investícia 1 Kč
Mena fondu CZK
Mena tried EUR
ISIN tried CZ0008475902
Prvá a každá ďalšia investícia Min 0,10 EUR
Čísla účtov fondu pre pravidelné investície
(variabilný symbol = číslo rámcovej zmluvy)

CZ49 0800 0000 0005 0007 5762 (500075762/0800) 

Čísla účtov fondu pre jednorazové investície (variabilný symbol = číslo rámcovej zmluvy) CZ86 0800 0000 0033 3666 3362 (3336663362/0800)
Vstupný poplatok max. 4 % - dle sadzobníku
Výstupný poplatok 0 %
Poplatok za správu (z hodnoty fondového kapitálu p.a.) 1,70% 
Poplatok za administráciu (z hodnoty fondového kapitálu p.a.) 0,05% 
Dátum vzniku fondu 16.9.2015
Správca a administrátor fondu INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
Depozitár fondu Česká spořitelna, a.s.
Audítor fondu Kreston A&CE Audit, s.r.o.

Graf vývoja hodnoty podielového listu INVESTIKA realitní fond, OPF

   CZ0008474830

   Informácie o výkonnosti a majetku fondu

   CZK
   EUR

   September 2021

   Výkonnosť fondu za triedu CZK
   dáta k 30.9.2021 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
   1M 0,86% ---
   3M 1,17% 0,39%
   6M 2,00% 0,33%
   12M 3,98% 0,33%
   za posledné 3 roky 14,44% 0,40%
   za posledných 5 rokov 26,08% 0,43%
   za rok 2021

   2,53%

   0,28%
   od vzniku fondu 30,88% 0,43%

   Podielové listy triedy CZK

   Údaje k dátumu

   30.9.2021 (trieda CZK)
   Hodnota podielového listu 1,3088 CZK
   Fondový kapitál

   8 795 510 771,59  CZK

   Aktuálny počet vydaných podielových listov

   6 720 496 881 ks

   Celkový počet vydaných podielových listov

   7 678 391 550 ks

   Celkový počet odkúpených podielových listov

   957 894 669 ks

   Údaje za obdobie 1.10.2021-31.10.2021 (trieda CZK)
   Počet vydaných podielových listov za obdobie

   185 891 741 ks

   Počet odkúpených podielových listov za obdobie

   49 768 554  ks

   Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

   243 295 093,69  CZK

   Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy

   65 137 083,35 CZK

   Štruktúra majetku FONDU
   Štruktúra majetku k dátumu 30.9.2021 (celý fond)
   Fondový kapitál

   8 866 497 961,70 CZK

   Aktíva celkom

   9 261 155 888,52 CZK

   Z toho:
   Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach 35,02%
   Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

   29,95%

   Vklady v bankách 31,44%
   Investičné nástroje  3,59%

   September 2021

   Výkonnosť fondu za triedu EUR
   dáta k 30.9.2021 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda EUR) Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda EUR)
   1M 1,00% ---
   3M 1,21% 0,40%
   6M 2,24% 0,37%
   12M

   10,07%

   0,84%

   za posledné 3 roky trieda otvorená 4/2020 trieda otvorená 4/2020
   za posledných 5 rokov trieda otvorená 4/2020 trieda otvorená 4/2020
   za rok 2021 4,79% 0,53%
   od vzniku fondu 10,07% 0,59%

   Podielové listy triedy EUR
   Údaje k dátumu 30.9.2021 (trieda EUR)
   Hodnota podielového listu 0,0503 EUR
   Fondový kapitál 2 720 898,08 EUR
   Aktuálny počet vydaných podielových listov

   55 366 139 ks

   Celkový počet vydaných podielových listov

   55 885 304 ks

   Celkový počet odkúpených podielových listov 519 165 ks

   Údaje za obdobie 1.10.2021-31.10.2021 (trieda EUR)
   Počet vydaných podielových listov za obdobie

   3 354 555 ks

   Počet odkúpených podielových listov za obdobie

   795 229 ks

   Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

   168 734,20 EUR

   Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy

   40 000,02 EUR

   Štruktúra majetku FONDU
   Štruktúra majetku k dátumu 31.7.2021 (celý fond)
   Fondový kapitál

   9 261 155 888,52 CZK

   Aktíva celkom

   8 866 497 961,70 CZK

   Z toho:
   Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach 35,02%
   Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

   29,95%

   Vklady v bankách 31,44%
   Investičné nástroje  3,59%

   September 2021

   Výkonnosť fondu za triedu CZK
   dáta k 31.9.2021 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
   1M 0,15% ---
   3M 0,50% 0,17%
   6M 1,88% 0,31%
   12M 4,07% 0,34%
   za posledné 3 roky 13,80% 0,38%
   za posledných 5 rokov 27,74% 0,46%
   za rok 2021

   1,65%

   0,21%
   od vzniku fondu 29,76% 0,43%

   Podielové listy triedy CZK

   Údaje k dátumu

   31.9.2021 (trieda CZK)
   Hodnota podielového listu 1,2976 CZK
   Fondový kapitál

   8 558 227 709,28  CZK

   Aktuálny počet vydaných podielových listov

   6 595 665 303 ks

   Celkový počet vydaných podielových listov

   7 508 828 688 ks

   Celkový počet odkúpených podielových listov

   913 163 385 ks

   Údaje za obdobie 1.9.2021-31.9.2021 (trieda CZK)
   Počet vydaných podielových listov za obdobie

   169 562 862 ks

   Počet odkúpených podielových listov za obdobie

   44 731 284  ks

   Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

   220 024 768,56  CZK

   Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy

   58 043 314,13 CZK

   Štruktúra majetku FONDU
   Štruktúra majetku k dátumu 31.8.2021 (celý fond)
   Fondový kapitál

   8 623 159 565,91 CZK

   Aktíva celkom

   8 983 689 848,99 CZK

   Z toho:
   Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach 35,01%
   Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

   30,82%

   Vklady v bankách 30,48%
   Investičné nástroje  3,69%

   August 2021

   Výkonnosť fondu za triedu EUR
   dáta k 31.8.2021 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda EUR) Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda EUR)
   1M 0,00% ---
   3M 0,40% 0,13%
   6M 2,05% 0,34%
   12M

   6,41%

   0,53%

   za posledné 3 roky trieda otvorená 4/2020 trieda otvorená 4/2020
   za posledných 5 rokov trieda otvorená 4/2020 trieda otvorená 4/2020
   za rok 2021 3,75% 0,47%
   od vzniku fondu 8,97% 0,56%

   Podielové listy triedy EUR
   Údaje k dátumu 31.8.2021 (trieda EUR)
   Hodnota podielového listu 0,0498 EUR
   Fondový kapitál 2 483 966,51 EUR
   Aktuálny počet vydaných podielových listov

   51 056 968 ks

   Celkový počet vydaných podielových listov

   51 327 920 ks

   Celkový počet odkúpených podielových listov 270 952 ks

   Údaje za obdobie 1.9.2021-30.9.2021 (trieda EUR)
   Počet vydaných podielových listov za obdobie

   4 557 384 ks

   Počet odkúpených podielových listov za obdobie

   248 213 ks

   Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

   226 957,78 EUR

   Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy

   12 361,01 EUR

   Štruktúra majetku FONDU
   Štruktúra majetku k dátumu 31.7.2021 (celý fond)
   Fondový kapitál

   8 623 159 565,91 CZK

   Aktíva celkom

   8 983 689 848,99 CZK

   Z toho:
   Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach 35,01%
   Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

   30,82%

   Vklady v bankách 30,48%
   Investičné nástroje  3,69%

   Júl 2021

   Výkonnosť fondu za triedu CZK
   dáta k 31.7.2021 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
   1M 0,15% ---
   3M 0,57% 0,19%
   6M 1,54% 0,26%
   12M 4,06% 0,34%
   za posledné 3 roky 13,74% 0,38%
   za posledných 5 rokov 29,56% 0,49%
   za rok 2021

   1,50%

   0,21%
   od vzniku fondu 29,56% 0,43%

   Podielové listy triedy CZK

   Údaje k dátumu

   31.7.2021 (trieda CZK)
   Hodnota podielového listu 1,2956 CZK
   Fondový kapitál

   8 396 639 552,02  CZK

   Aktuálny počet vydaných podielových listov

   6 481 144 540 ks

   Celkový počet vydaných podielových listov

   7 359 020 378 ks

   Celkový počet odkúpených podielových listov

   877 875 838 ks

   Údaje za obdobie 1.8.2021-31.8.2021 (trieda CZK)
   Počet vydaných podielových listov za obdobie

   149 808 310 ks

   Počet odkúpených podielových listov za obdobie

   35 287 547 ks

   Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

   194 091 661,83  CZK

   Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy

   45 718 546,02 CZK

   Štruktúra majetku FONDU
   Štruktúra majetku k dátumu 31.7.2021 (celý fond)
   Fondový kapitál

   8 459 601 004,98 CZK

   Aktíva celkom

   8 767 832 572,51 CZK

   Z toho:
   Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach 35,67%
   Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

   31,48%

   Vklady v bankách 29,08%
   Investičné nástroje  3,76%

   Júl 2021

   Výkonnosť fondu za triedu EUR
   dáta k 31.7.2021 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda EUR) Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda EUR)
   1M 0,20% ---
   3M 1,01% 0,34%
   6M 2,89% 0,48%
   12M

   6,64%

   0,55%

   za posledné 3 roky trieda otvorená 4/2020 trieda otvorená 4/2020
   za posledných 5 rokov trieda otvorená 4/2020 trieda otvorená 4/2020
   za rok 2021 3,75% 0,54%
   od vzniku fondu 8,97% 0,60%

   Podielové listy triedy EUR
   Údaje k dátumu 31.7.2021 (trieda EUR)
   Hodnota podielového listu 0,0498 EUR
   Fondový kapitál 2 406 858,65 EUR
   Aktuálny počet vydaných podielových listov

   49 628 532 ks

   Celkový počet vydaných podielových listov

   49 885 906 ks

   Celkový počet odkúpených podielových listov 257 374 ks

   Údaje za obdobie 1.8.2021-31.8.2021 (trieda EUR)
   Počet vydaných podielových listov za obdobie 1 442 014 ks
   Počet odkúpených podielových listov za obdobie 13 578 ks
   Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

   71 812,36 EUR

   Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 676,18 EUR

   Štruktúra majetku FONDU
   Štruktúra majetku k dátumu 31.7.2021 (celý fond)
   Fondový kapitál 8 767 832 572,51 CZK
   Aktíva celkom

   8 459 601 004,98 CZK

   Z toho:
   Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach 35,67%
   Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

   31,48%

   Vklady v bankách 29,08%
   Investičné nástroje  3,76%

   Jún 2021

   Výkonnosť fondu za triedu CZK
   dáta k 30.6.2021 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
   1M 0,20% ---
   3M 0,83% 0,28%
   6M 1,35% 0,22%
   12M 4,02% 0,34%
   za posledné 3 roky 13,99% 0,49%
   za posledných 5 rokov 29,37% 0,49%
   za rok 2021

   1,35%

   0,22%
   od vzniku fondu 29,37% 0,43%

   Podielové listy triedy CZK

   Údaje k dátumu

   30.6.2021 (trieda CZK)
   Hodnota podielového listu 1,2937 CZK
   Fondový kapitál

   8 148 883 963,72 CZK

   Aktuálny počet vydaných podielových listov

   6 298 802 827 ks

   Celkový počet vydaných podielových listov

   7 144 714 714 929 ks

   Celkový počet odkúpených podielových listov

   845 912 102 ks

   Údaje za obdobie 1.7.2021-31.7.2021 (trieda CZK)
   Počet vydaných podielových listov za obdobie

   214 305 449 ks

   Počet odkúpených podielových listov za obdobie

   31 963 736 ks

   Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

   277 247 009,05 CZK

   Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy

   41 351 485,08 CZK

   Štruktúra majetku FONDU
   Štruktúra majetku k dátumu 30.6.2021 (celý fond)
   Fondový kapitál

   8 201 689 654,30 CZK

   Aktíva celkom

   8 601 336 970,56 CZK

   Z toho:
   Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach 36,12%
   Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

   31,47%

   Vklady v bankách 27,92%
   Investičné nástroje  3,81%
   Ostatní 0,68%

   Jún 2021

   Výkonnosť fondu za triedu EUR
   dáta k 30.6.2021 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda EUR) Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda EUR)
   1M 0,20% ---
   3M 1,02% 0,34%
   6M 3,54% 0,59%
   12M

   7,81%

   0,65%

   za posledné 3 roky trieda otvorená 4/2020 trieda otvorená 4/2020
   za posledných 5 rokov trieda otvorená 4/2020 trieda otvorená 4/2020
   za rok 2021 3,54% 0,59%
   od vzniku fondu 8,75% 0,63%

   Podielové listy triedy EUR
   Údaje k dátumu 30.6.2021 (trieda EUR)
   Hodnota podielového listu 0,0497 EUR
   Fondový kapitál 2 008 862,62 EUR
   Aktuálny počet vydaných podielových listov

   41 698 026 ks

   Celkový počet vydaných podielových listov

   41 955 400 ks

   Celkový počet odkúpených podielových listov 257 374 ks

   Údaje za obdobie 1.7.2021-31.7.2021 (trieda EUR)
   Počet vydaných podielových listov za obdobie 7 930 506 ks
   Počet odkúpených podielových listov za obdobie 0 ks
   Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

   394 146,17 EUR

   Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 0,00 EUR

   Štruktúra majetku FONDU
   Štruktúra majetku k dátumu 30.6.2021 (celý fond)
   Fondový kapitál 8 201 689 654,30 CZK
   Aktíva celkom

   8 601 336 970,56 CZK

   Z toho:
   Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach 36,12%
   Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

   31,47%

   Vklady v bankách 27,92%
   Investičné nástroje  3,81%
   Ostatní 0,68%

   Máj 2021

   Výkonnosť fondu za triedu CZK
   dáta k 31.5.2021 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
   1M 0,22% ---
   3M 1,37% 0,46%
   6M 2,24% 0,37%
   12M 4,00% 0,33%
   za posledné 3 roky 16,03% 0,45%
   za posledných 5 rokov 29,11% 0,49%
   za rok 2021

   1,14%

   0,23%
   od vzniku fondu 29,11% 0,43%

   Podielové listy triedy CZK

   Údaje k dátumu

   31.5.2021 (trieda CZK)
   Hodnota podielového listu 1,2911 CZK
   Fondový kapitál

   7 930 704 658,79 CZK

   Aktuálny počet vydaných podielových listov

   6 142 462 001 ks

   Celkový počet vydaných podielových listov

   6 954 171 521 ks

   Celkový počet odkúpených podielových listov

   811 709 520 ks

   Údaje za obdobie 1.6.2021-30.6.2021 (trieda CZK)
   Počet vydaných podielových listov za obdobie

   190 543 408 ks

   Počet odkúpených podielových listov za obdobie 34 202 582 ks
   Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

   246 010 610, 88 CZK

   Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 44 158 953,67 CZK

   Štruktúra majetku FONDU
   Štruktúra majetku k dátumu 31.6.2021 (celý fond)
   Fondový kapitál 7 974 870 137,25 CZK
   Aktíva celkom 8 320 488 313,44 CZK
   Z toho:
   Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach 36,82%
   Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

   32,25%

   Vklady v bankách 27,45%
   Investičné nástroje  3,38%

   Máj 2021

   Výkonnosť fondu za triedu EUR
   dáta k 31.5.2021 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda EUR) Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda EUR)
   1M 0,61% ---
   3M 1,64% 0,55%
   6M 4,20% 0,70%
   12M

   8,06%

   0,67%

   za posledné 3 roky trieda otvorená 4/2020 trieda otvorená 4/2020
   za posledných 5 rokov trieda otvorená 4/2020 trieda otvorená 4/2020
   za rok 2021 3,33% 0,67%
   od vzniku fondu 8,53% 0,66%

   Podielové listy triedy EUR
   Údaje k dátumu 31.5.2021 (trieda EUR)
   Hodnota podielového listu 0,0496 EUR
   Fondový kapitál 1 669 760,01 EUR
   Aktuálny počet vydaných podielových listov

   35 021 559 ks

   Celkový počet vydaných podielových listov

   35 278 933 ks

   Celkový počet odkúpených podielových listov 257 374 ks

   Údaje za obdobie 1.6.2021-30.6.2021 (trieda EUR)
   Počet vydaných podielových listov za obdobie 6 676 467 ks
   Počet odkúpených podielových listov za obdobie 0 ks
   Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

   331 152,81 EUR

   Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 0,00 EUR

   Štruktúra majetku FONDU
   Štruktúra majetku k dátumu 31.6.2021 (celý fond)
   Fondový kapitál 7 974 870 137,25 CZK
   Aktíva celkom 8 320 488 313,44 CZK
   Z toho:
   Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach 36,82%
   Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

   32,25%

   Vklady v bankách 27,45%
   Investičné nástroje  3,38%

   Apríl 2021

   Výkonnosť fondu za triedu CZK
   dáta k 30.4.2021 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
   1M 0,41% ---
   3M 0,96% 0,32%
   6M 1,83% 0,30%
   12M 4,08% 0,34%
   za posledné 3 roky 15,88% 0,44%
   za posledných 5 rokov 28,83% 0,48%
   za rok 2021

   0,92%

   0,23%
   od vzniku fondu 28,83% 0,44%

   Podielové listy triedy CZK
   Údaje k dátumu 30.4.2021 (trieda CZK)
   Hodnota podielového listu 1,2883 CZK
   Fondový kapitál

   7 533 367 530,75 CZK

   Aktuálny počet vydaných podielových listov

   6 002 772 960 ks

   Celkový počet vydaných podielových listov

   6 776 699 147 ks

   Celkový počet odkúpených podielových listov

   773 926 187 ks

   Údaje za obdobie 1.5.2021-31.5.2021 (trieda CZK)
   Počet vydaných podielových listov za obdobie

   177 472 374 ks

   Počet odkúpených podielových listov za obdobie 37 783 333 ks
   Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

   228 637 638,44 CZK

   Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 48 676 267,83 CZK

   Štruktúra majetku FONDU
   Štruktúra majetku k dátumu 30.4.2021 (celý fond)
   Fondový kapitál 7 776 250 886,33 CZK
   Aktíva celkom 8 082 047 484,80 CZK
   Z toho:
   Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach 48,27%
   Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

   23,02%

   Vklady v bankách 26,26%
   Investičné nástroje  2,45%

   Apríl 2021

   Výkonnosť fondu za triedu EUR
   dáta k 30.4.2021 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda EUR) Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda EUR)
   1M 0,20% ---
   3M 1,86% 0,62%
   6M 7,43% 1,23%
   12M

   7,88%

   0,66%

   za posledné 3 roky trieda otvorená 4/2020 trieda otvorená 4/2020
   za posledných 5 rokov trieda otvorená 4/2020 trieda otvorená 4/2020
   za rok 2021 2,71% 0,68%
   od vzniku fondu 7,88% 0,66%

   Podielové listy triedy EUR
   Údaje k dátumu 30.4.2021 (trieda EUR)
   Hodnota podielového listu 0,0493 EUR
   Fondový kapitál 1 619 414,54 EUR
   Aktuálny počet vydaných podielových listov

   33 580 775 ks

   Celkový počet vydaných podielových listov

   33 838 149 ks

   Celkový počet odkúpených podielových listov 257 374 ks

   Údaje za obdobie 1.5.2021-31.5.2021 (trieda EUR)
   Počet vydaných podielových listov za obdobie 1 440 784 ks
   Počet odkúpených podielových listov za obdobie 0 ks
   Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

   71 030,60 EUR

   Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 0,00 EUR

   Štruktúra majetku FONDU
   Štruktúra majetku k dátumu 30.4.2021 (celý fond)
   Fondový kapitál 7 776 250 886,33 CZK
   Aktíva celkom 8 082 047 484,80 CZK
   Z toho:
   Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach 48,27%
   Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

   23,02%

   Vklady v bankách 26,26%
   Investičné nástroje  2,45%

   Marec 2021

   Výkonnosť fondu za triedu CZK
   dáta k 31.3.2021 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
   1M 0,75% ---
   3M 0,52% 0,17%
   6M 1,94% 0,32%
   12M 3,89% 0,32%
   za posledné 3 roky 15,33% 0,43%
   za posledných 5 rokov 28,31% 0,47%
   za rok 2021

   0,52%

   0,17%
   od vzniku fondu 28,31% 0,44%

   Podielové listy triedy CZK
   Údaje k dátumu 31.3.2021 (trieda CZK)
   Hodnota podielového listu 1,2831 CZK
   Fondový kapitál

   7 530 216 729,84 CZK

   Aktuálny počet vydaných podielových listov

   5 868 783 072 ks

   Celkový počet vydaných podielových listov

   6 594 796 591ks

   Celkový počet odkúpených podielových listov

   726 013 519 ks

   Údaje za obdobie 1.4.2021-30.4.2021 (trieda CZK)
   Počet vydaných podielových listov za obdobie

   181 902 556 ks

   Počet odkúpených podielových listov za obdobie 47 912 668 ks
   Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

   233 399 158,89 CZK

   Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 61 476 744,19 CZK

   Štruktúra majetku FONDU
   Štruktúra majetku k dátumu 31.3.2021 (celý fond)
   Fondový kapitál 7 570 947 953,42 CZK
   Aktíva celkom 7 917 263 147,75 CZK
   Z toho:
   Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach 49,26%
   Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

   23,30%

   Vklady v bankách 24,96%
   Investičné nástroje  2,49%

   Marec 2021

   Výkonnosť fondu za triedu EUR
   dáta k 31.3.2021 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda EUR) Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda EUR)
   1M 0,82% ---
   3M 2,50% 0,83%
   6M 7,66% 1,28%
   12M

   trieda otvorená 4/2020

   trieda otvorená 4/2020

   za posledné 3 roky trieda otvorená 4/2020 trieda otvorená 4/2020
   za posledných 5 rokov trieda otvorená 4/2020 trieda otvorená 4/2020
   za rok 2021 2,50% 0,83%
   od vzniku fondu 7,66% 0,70%

   Podielové listy triedy EUR
   Údaje k dátumu 31.3.2021 (trieda EUR)
   Hodnota podielového listu 0,0492 EUR
   Fondový kapitál 1 536 206,86 EUR
   Aktuálny počet vydaných podielových listov

   31 673 266 ks

   Celkový počet vydaných podielových listov

   31 917 195 ks

   Celkový počet odkúpených podielových listov 243 929 ks

   Údaje za obdobie 1.4.2021-30.4.2021 (trieda EUR)
   Počet vydaných podielových listov za obdobie 1 920 954ks
   Počet odkúpených podielových listov za obdobie 13 445 ks
   Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

   94 510, 96 EUR

   Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 661,49 EUR

   Štruktúra majetku FONDU
   Štruktúra majetku k dátumu 31.3.2021 (celý fond)
   Fondový kapitál 7 570 947 953,42 CZK
   Aktíva celkom 7 917 263 147,75 CZK
   Z toho:
   Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach 49,26%
   Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

   23,30%

   Vklady v bankách 24,96%
   Investičné nástroje  2,49%

   Február 2021

   Výkonnosť fondu za triedu CZK
   dáta k 28.2.2021 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
   1M -0,19% ---
   3M 0,86% 0,29%
   6M 2,15% 0,36%
   12M 3,55% 0,30%
   za posledné 3 roky 14,49% 0,40%
   za posledných 5 rokov 27,36% 0,46%
   za rok 2021

   -0,23%

   -0,11%
   od vzniku fondu 27,36% 0,43%

   Podielové listy triedy CZK
   Údaje k dátumu 28.2.2021 (trieda CZK)
   Hodnota podielového listu 1,2736 CZK
   Fondový kapitál

   7 312 724 816,78 CZK

   Aktuálny počet vydaných podielových listov

   5 741 763 269 ks

   Celkový počet vydaných podielových listov

   6 420 516 223 ks

   Celkový počet odkúpených podielových listov

   678 752 954 ks

   Údaje za obdobie 1.3.2021-31.3.2021 (trieda CZK)
   Počet vydaných podielových listov za obdobie

   174 280 368 ks

   Počet odkúpených podielových listov za obdobie 47 260 565 ks
   Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

   221 963 494,03 CZK

   Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 60 191 055,45 CZK

   Štruktúra majetku FONDU
   Štruktúra majetku k dátumu 28.2.2021 (celý fond)
   Fondový kapitál 7 349 924 419,59 CZK
   Aktíva celkom 7 929 820 292,30 CZK
   Z toho:
   Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach 48,08%
   Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

   23,13%

   Vklady v bankách 26,32%
   Investičné nástroje  2,47%

   Február 2021

   Výkonnosť fondu za triedu EUR
   dáta k 28.2.2021 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda EUR) Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda EUR)
   1M 0,83% ---
   3M 2,52% 0,84%
   6M 4,27% 0,71%
   12M trieda otvorená 4/2020

   trieda otvorená 4/2020

   za posledné 3 roky trieda otvorená 4/2020 trieda otvorená 4/2020
   za posledných 5 rokov trieda otvorená 4/2020 trieda otvorená 4/2020
   za rok 2021 1,67% 0,83%
   od vzniku fondu 6,78% 0,68%

   Podielové listy triedy EUR
   Údaje k dátumu 28.2.2021 (trieda EUR)
   Hodnota podielového listu 0,0488 EUR
   Fondový kapitál 1 401 240,28 EUR
   Aktuálny počet vydaných podielových listov

   29 091 164 ks

   Celkový počet vydaných podielových listov

   29 091 164 ks

   Celkový počet odkúpených podielových listov 0 ks

   Údaje za obdobie 1.3.2021-31.3.2021 (trieda EUR)
   Počet vydaných podielových listov za obdobie 2 826 031ks
   Počet odkúpených podielových listov za obdobie 243 929 ks
   Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

   137 910,27 EUR

   Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 11 903,74 EUR

   Štruktúra majetku FONDU
   Štruktúra majetku k dátumu 28.2.2021 (celý fond)
   Fondový kapitál 7 349 924 419,59 CZK
   Aktíva celkom 7 929 820 292,30 CZK
   Z toho:
   Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach 48,08%
   Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

   23,13%

   Vklady v bankách 26,32%
   Investičné nástroje  2,47%

   Január 2021

   Výkonnosť fondu za triedu CZK
   dáta k 31.1.2021 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
   1M -0,04% ---
   3M 0,85% 0,28%
   6M 2,49% 0,41%
   12M 4,31% 0,36%
   za rok 2021

   -0,04%

   -0,04%
   od vzniku fondu 27,60% 0,44%

   Podielové listy triedy CZK
   Údaje k dátumu 31.1.2021 (trieda CZK)
   Hodnota podielového listu 1,2760 CZK
   Fondový kapitál

   7 180 126 666,81 CZK

   Aktuálny počet vydaných podielových listov

   5 627 046 135 ks

   Celkový počet vydaných podielových listov

   6 273 235 016 ks

   Celkový počet odkúpených podielových listov

   646 188 881 ks

   Údaje za obdobie 1.2.2021-28.2.2021 (trieda CZK)
   Počet vydaných podielových listov za obdobie

   147 281 207 ks

   Počet odkúpených podielových listov za obdobie 32 564 073 ks
   Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

   187 930 841,27 CZK

   Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 41 551 757,14 CZK

   Štruktúra majetku FONDU
   Štruktúra majetku k dátumu 31.1.2021 (celý fond)
   Fondový kapitál 7 215 192 806,91 CZK
   Aktíva celkom 7 468 311 819,79 CZK
   Z toho:
   Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach 42,15%
   Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

   19,04%

   Vklady v bankách 36,20%
   Investičné nástroje 2,62%

   Január 2021

   Výkonnosť fondu za triedu EUR
   dáta k 31.1.2021 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda EUR) Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda EUR)
   1M 0,83% ---
   3M 5,45% 1,82%
   6M 3,64% 0,61%
   12M trieda otvorená 4/2020

   trieda otvorená 4/2020

   za rok 2021 0,83% 0,83%
   od vzniku fondu 5,91% 0,66%

   Podielové listy triedy EUR
   Údaje k dátumu 31.1.2021 (trieda EUR)
   Hodnota podielového listu 0,0484 EUR
   Fondový kapitál 1 319 759, 77 EUR
   Aktuálny počet vydaných podielových listov

   27 859 636 ks

   Celkový počet vydaných podielových listov

   27 859 636 ks

   Celkový počet odkúpených podielových listov 0 ks

   Údaje za obdobie 1.2.2021-28.2.2021 (trieda EUR)
   Počet vydaných podielových listov za obdobie 1 231 528 ks
   Počet odkúpených podielových listov za obdobie 0 ks
   Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

   59 605,93 EUR

   Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 0 EUR

   Štruktúra majetku FONDU
   Štruktúra majetku k dátumu 31.1.2021 (celý fond)
   Fondový kapitál 7 215 192 806,91 CZK
   Aktíva celkom 7 468 311 819,79 CZK
   Z toho:
   Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach 42,15%
   Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

   19,04%

   Vklady v bankách 36,20%
   Investičné nástroje 2,62%

   Dokumenty na stiahnutie

   Časté otázky

   Čo si predstaviť pod pojmom realitný fond?

   Realitný fond združuje prostriedky individuálnych investorov s cieľom kupovať nehnuteľnosti, na ktoré by jednotliví podielnici sami nedosiahli. Výnos fondu je vytváraný predovšetkým v podobe príjmov z prenájmu a prevádzky nehnuteľností. Investorom sú vydávané podielové listy, vďaka ktorým sa podieľajú na vlastníctve nehnuteľností obsiahnutých v portfóliu, ktoré je spravované tímom skúsených manažérov.

   Prečo investovať do realitného fondu?

   Ako investor sa budete podieľať na investíciách do lukratívnych nehnuteľností v majetku fondu a výhodách, ktoré z toho plynú. Naviac ste oslobodený od starostí s ich správou. Vzhľadom na to, že sa jedná o dlhodobú investíciu, je možné dosiahnuť atraktívny výnos. Realitný fond, resp. fond nehnuteľností je určený pre investorov, ktorí majú záujem investovať do nehnuteľností, ale nemajú prostriedky na celú nehnuteľnosť niekedy v rádoch miliárd korún českých alebo prípadne nemajú záujem o ich priamu kúpu.

   Ako môžem investovať do realitného fondu INVESTIKA?

   Rámcovú zmluvu o vydávaní a odkupovaní cenných papierov je možné dojednať prostredníctvom niektorého z finančných agentov, s ktorými spolupracujeme. V prípade, že máte záujem o viac informácií, prípadne chcete uzatvoriť rámcovú zmluvu, napíšte nám a my vám obratom zašleme zoznam finančných agentov, s ktorými spolupracujeme. Do realitného fondu INVESTIKA je možné investovať jednorazovo aj pravidelne už od 1 Kč, resp. 0,10 EUR.

   Uzatvoril som rámcovú zmluvu, dokedy musím poslať prvú investíciu?

   Ak bola rámcová zmluva uzatvorená a nedošlo k vyplneniu písomného pokynu, je možné zadať pokyn platbou do 2 rokov odo dňa uzatvorenia rámcovej zmluvy.
   Ak v lehote 2 rokov odo dňa uzatvorenia rámcovej zmluvy nedôjde k žiadnej investícii, resp. ak do 2 rokov od odkúpenia posledného podielového listu, nedôjde k investícii, rámcová zmluva zanikne. 
   Ak je súčasťou rámcovej zmluvy aj písomný trvalý pokyn, tak platí pravidlo, že platnosť písomného trvalého pokynu k úpisu je 90 dní od dátumu jeho vydania. Ak nebudú v tejto lehote pripísané na daný účet peňažné prostriedky s použitím stanoveného variabilného symbolu, platnosť pokynu k úpisu zaniká a peňažné prostriedky pripísané na účet po uplynutí lehoty budú zainvestované ako jednorazový pokyn platbou.

   Kedy dochádza k vydaniu podielových listov?

   K vydaniu podielových listov dochádza do 15 pracovných dní od posledného dňa kalendárneho mesiaca, keďže spoločnosť do 10 pracovných dní od posledného dňa kalendárneho mesiaca stanoví aktuálnu hodnotu podielových listov a do ďalších 5 pracovných dní zaistí vydanie podielových listov. 

   Ako postupovať v prípade, že chcem vykonať ďalšiu investíciu?

   Jednorazový pokyn môže byť zadaný aj pokynom platbou, tj. formou prevodu peňažných prostriedkov v prospech bankového účtu spoločnosti vedeného pre príslušný investičný fond a pre jednorazové pokyny, a to pri uvedení čísla rámcovej zmluvy ako variabilného symbolu. V prípade trvalého pokynu je potreba vyplniť žiadosť o vydanie cenných papierov a vyplniť v nej príslušný trvalý pokyn.

   Ako môžem sledovať stav svojej investície?

   Po dojednaní a akceptácii rámcovej zmluvy o vydávaní a odkupovaní cenných papierov klient obdrží e-mail s potvrdením a s prihlasovacími údajmi do klientskeho portálu MOJA INVESTIKA. Prehľad svojich investícií má klient k dispozícii po prihlásení do portálu.

   Chcem získať viac informácií