Konzervatívna investícia s atraktívnym výnosom

4,50

%

zhodnotenie za posledných 12 mesiacov CZK triedy

16,5

mld. CZK

fondový kapitál k 31.10.2023

67

tis.

investorov

O fonde

Umožňuje drobným investorom zarábať na príjmoch z prenájmu rôznych typov kvalitných komerčných nehnuteľností v hodnotách dosahujúcich rádovo až miliardy korún českých. Investujte pravidelne a jednorázovo už od veľmi nízkych čiastok a podieľajte sa na atraktívnych výnosoch, ktoré môžu nehnuteľnosti ponúkať, a to bez nutnosti ich priameho nákupu a správy.

Nízka vstupná investícia

Reálne aktíva

Odolnosť voči inflácii

Česká legislatíva

Cieľ a stratégia fondu

Cieľom fondu INVESTIKA realitní fond, otvorený podielový fond je prostredníctvom investícií do realitných aktív dosahovať dlhodobo stabilné výnosy na úrovni vývoja realitného trhu, pri zachovaní rozumnej miery rizika.

Kvalitné komerčné nehnuteľnosti

Investujeme najmä do prémiových administratívnych budov, obchodných centier, logistických areálov a ďalších sektorov

Dlhodobé nájomné zmluvy

Súčasťou dlhodobých nájomných zmlúv sú inflačné doložky, ktoré zaisťujú pravidelné navyšovanie nájomného.

Bonitní
nájomcovia

Kombinácia bonitných nájomcov a dlhodobých nájomných zmlúv je predpokladom stabilných príjmov fondu.

Diverzifikované
portfólio

Portfólio je diverzifikované na úrovni typov nehnuteľností, na úrovni lokality aj na úrovni jednotlivých nájomcov

Portfólio nehnuteľností

ROYAL TRAKT OFFICES

ROYAL TRAKT OFFICES

Táto historická budova vo varšavskej diplomatickej štvrti, ktorá ako jedna z mála unikla zničeniu počas druhej svetovej vojny, ponúka moderné zrekonštruované kancelárske priestory a podzemné parkovisko.

FACE2FACE BUSINESS CAMPUS

FACE2FACE BUSINESS CAMPUS

Komplex dvoch moderných kancelárskych budov v centre trojmiliónovej aglomerácie poľských Katovíc. Komplex s rozlohou 47 000 m2 má certifikát udržateľnosti BREEAM Excellent.

ADMINISTRATÍVNY KOMPLEX TENSOR

ADMINISTRATÍVNY KOMPLEX TENSOR

Tento prvotriedny komplex v atraktívnej obchodnej a administratívnej štvrti poľskej Gdyne ponúka nájomcom kombináciu kancelárskych priestorov štandardu A, architektonickej kvality a udržateľnosti s certifikátom BREEAM Excellent.

VÝROBNO-LOGISTICKÝ KOMPLEX ADIENT

VÝROBNO-LOGISTICKÝ KOMPLEX ADIENT

Nehnuteľnosť v atraktívnej lokalite, ktorá je dlhodobo obsadená stabilným nájomcom v podobe americkej spoločnosti pôsobiacej v automobilovom priemysle. Celý komplex sa vyznačuje vysokou úrovňou použitých technológií.

PORTFÓLIO TROFEJNÝCH REZIDENCIÍ

PORTFÓLIO TROFEJNÝCH REZIDENCIÍ

Celkovo tri rezidenčné nehnuteľnosti v exkluzívnych lokalitách. Okrem dvoch skvele zrekonštruovaných víl v Prahe sa nachádza aj nehnuteľnosť na španielskom ostrove Mallorca.

SERVISNÉ STREDISKÁ MAN TRUCK & BUS

SERVISNÉ STREDISKÁ MAN TRUCK & BUS

Súbor dvoch značkových servisných centier, ktoré sa nachádzajú na vynikajúcich miestach s priamym prístupom na poľskú diaľničnú sieť, je plne obsadený výhradným nájomcom na základe dlhodobej nájomnej zmluvy.

Informácie o fonde

CZK
EUR
Typ fondu špeciálny fond kolektívného investovania, otvorený podielový fond
Doporučený investičný horizont 5 rokov
Frekvencia oceňovania a obchodovania mesačne
Min. investícia 100 Kč
Mena fondu CZK
Mena triedy CZK
ISIN triedy CZ0008474830
Vstupný poplatok max. 4 % - podľa sadzobníka
Výstupný poplatok 0 %
Poplatok za správu (z hodnoty fondového kapitálu p.a.) 1,70 % 
Poplatok za administráciu (z hodnoty fondového kapitálu p.a.) 0,15 % 
Dátum vzniku fondu 16.9.2015
Dátum vzniku triedy  16.9.2015
Správca a administrátor fondu INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
Depozitár fondu Česká spořitelna, a.s.
Auditor fondu Audit One s.r.o.
Všetky triedy fondu CZK, EUR, Profesionálna 
Typ fondu špeciálny fond kolektívného investovania, otvorený podielový fond
Doporučený investičný horizont 5 rokov
Frekvencia oceňovania a obchodovania mesačne
Min. investícia 4 EUR
Mena fondu CZK
Mena triedy EUR
ISIN triedy CZ0008475902
Vstupný poplatok max. 4 % - podľa sadzobníka
Výstupný poplatok 0 %
Poplatok za správu (z hodnoty fondového kapitálu p.a.) 1,70 % 
Poplatok za administráciu (z hodnoty fondového kapitálu p.a.) 0,15 % 
Dátum vzniku fondu 16.9.2015
Dátum vzniku triedy 1.1.2020 (podielové listy prvýkrát vydané k 30.4.2020)
Správca a administrátor fondu INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
Depozitár fondu Česká spořitelna, a.s.
Auditor fondu Audit One s.r.o.
Všetky triedy fondu CZK, EUR, Profesionálna 

Graf vývoja hodnoty podielového listu INVESTIKA realitní fond, OPF

   Informácie o výkonnosti a majetku fondu

   CZK
   EUR

   október 2023

   Výkonnosť fondu za triedu CZK
   dáta k 31.10.2023 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
   1M 0,36% --
   3M 1,08% 0,36%
   6M 2,41% 0,40%
   12M 4,50% 0,37%
   za posledné 3 roky 18,40% 0,51%
   za posledných 5 rokov 30,85% 0,51%
   za kalendárny rok 3,93% 0,39%
   od vzniku fondu 49,80% 0,52%
   Podielové listy triedy CZK
   Údaje k dátumu 31.10.2023 (trieda CZK)
   Hodnota podielového listu 1,4980 CZK
   Fondový kapitál 16 020 288 422,54 CZK
   Aktuálny počet vydaných podielových listov 10 694 657 324 ks
   Celkový počet vydaných podielových listov 13 169 584 375 ks
   Celkový počet odkúpených podielových listov 2 474 927 051 ks
   Údaje k dátumu 01.11.2023 - 30.11.2023 (trieda CZK)
   Počet vydaných podielových listov za obdobie 197 973 769 ks
   Počet odkúpených podielových listov za obdobie 77 571 096 ks
   Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 296 564 739,39 CZK
   Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 116 201 501,75 CZK
   Štruktúra majetku FONDU
   Štruktúra majetku k dátumu 31.10.2023 (celý fond)
   Fondový kapitál 16 514 889 059,32 CZK
   Aktíva celkom 17 162 060 734,94 CZK
   Z toho:
   Nehnuteľnosti a realitné spoločnosti 58,38%
   Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek) 20,11%
   Vklady v bankách 2,89%
   Investičné nástroje 4,31%
   Ostatní 14,31%

   september 2023

   Výkonnosť fondu za triedu CZK
   dáta k 30.9.2023 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
   1M 0,28% --
   3M 0,97% 0,32%
   6M 2,32% 0,39%
   12M 4,69% 0,39%
   za posledné 3 roky 18,58% 0,52%
   za posledných 5 rokov 30,51% 0,51%
   za kalendárny rok 3,55% 0,39%
   od vzniku fondu 49,26% 0,52%
   Podielové listy triedy CZK
   Údaje k dátumu 30.9.2023 (trieda CZK)
   Hodnota podielového listu 1,4926 CZK
   Fondový kapitál 15 820 885 777,83 CZK
   Aktuálny počet vydaných podielových listov 10 599 835 472 ks
   Celkový počet vydaných podielových listov 13 002 456 116 ks
   Celkový počet odkúpených podielových listov 2 402 620 644 ks
   Údaje k dátumu 01.10.2023 - 31.10.2023 (trieda CZK)
   Počet vydaných podielových listov za obdobie 167 128 259 ks
   Počet odkúpených podielových listov za obdobie 72 306 407 ks
   Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 249 455 644,92 CZK
   Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 107 924 543,11 CZK
   Štruktúra majetku FONDU
   Štruktúra majetku k dátumu 30.9.2023 (celý fond)
   Fondový kapitál 16 286 632 982,52 CZK
   Aktíva celkom 16 828 560 842,61 CZK
   Z toho:
   Nehnuteľnosti a realitné spoločnosti 58,71%
   Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek) 20,44%
   Vklady v bankách 2,73%
   Investičné nástroje 4,38%
   Ostatní 13,74%

   august 2023

   Výkonnosť fondu za triedu CZK
   dáta k 31.8.2023 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
   1M 0,44% --
   3M 1,42% 0,47%
   6M 2,41% 0,40%
   12M 5,19% 0,43%
   za posledné 3 roky 19,39% 0,54%
   za posledných 5 rokov 30,55% 0,51%
   za kalendárny rok 3,27% 0,41%
   od vzniku fondu 48,85% 0,52%
   Podielové listy triedy CZK
   Údaje k dátumu 31.8.2023 (trieda CZK)
   Hodnota podielového listu 1,4885 CZK
   Fondový kapitál 15 620 075 560,09 CZK
   Aktuálny počet vydaných podielových listov 10 493 573 507 ks
   Celkový počet vydaných podielových listov 12 823 339 339 ks
   Celkový počet odkúpených podielových listov 2 329 765 832 ks
   Údaje k dátumu 01.09.2023 - 30.09.2023 (trieda CZK)
   Počet vydaných podielových listov za obdobie 179 116 777 ks
   Počet odkúpených podielových listov za obdobie 72 854 812 ks
   Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 266 615 340,51 CZK
   Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 108 444 387,60 CZK
   Štruktúra majetku FONDU
   Štruktúra majetku k dátumu 31.8.2023 (celý fond)
   Fondový kapitál 16 052 399 408,31 CZK
   Aktíva celkom 16 526 020 983,17 CZK
   Z toho:
   Nehnuteľnosti a realitné spoločnosti 58,91%
   Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek) 20,87%
   Vklady v bankách 3,02%
   Investičné nástroje 4,43%
   Ostatní 12,77%

   júl 2023

   Výkonnosť fondu za triedu CZK
   dáta k 31.7.2023 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
   1M 0,26% --
   3M 1,31% 0,44%
   6M 2,41% 0,40%
   12M 5,46% 0,45%
   za posledné 3 roky 19,04% 0,53%
   za posledných 5 rokov 30,10% 0,50%
   za kalendárny rok 2,82% 0,40%
   od vzniku fondu 48,20% 0,52%
   Podielové listy triedy CZK
   Údaje k dátumu 31.7.2023 (trieda CZK)
   Hodnota podielového listu 1,4820 CZK
   Fondový kapitál 15 412 837 730,27 CZK
   Aktuálny počet vydaných podielových listov 10 399 828 524 ks
   Celkový počet vydaných podielových listov 12 671 578 092 ks
   Celkový počet odkúpených podielových listov 2 271 749 568 ks
   Údaje k dátumu 01.08.2023 - 31.08.2023 (trieda CZK)
   Počet vydaných podielových listov za obdobie 151 761 247 ks
   Počet odkúpených podielových listov za obdobie 58 016 264 ks
   Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 224 910 165,42 CZK
   Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 85 980 103,34 CZK
   Štruktúra majetku FONDU
   Štruktúra majetku k dátumu 31.7.2023 (celý fond)
   Fondový kapitál 15 826 070 013,75 CZK
   Aktíva celkom 16 588 710 831,93 CZK
   Z toho:
   Nehnuteľnosti a realitné spoločnosti 59,45%
   Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek) 20,66%
   Vklady v bankách 2,63%
   Investičné nástroje 4,39%
   Ostatní 12,87%

   jún 2023

   Výkonnosť fondu za triedu CZK
   dáta k 30.6.2023 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
   1M 0,72% --
   3M 1,34% 0,45%
   6M 2,55% 0,43%
   12M 6,23% 0,52%
   za posledné 3 roky 18,86% 0,52%
   za posledných 5 rokov 30,25% 0,50%
   za kalendárny rok 2,55% 0,43%
   od vzniku fondu 47,82% 0,52%
   Podielové listy triedy CZK
   Údaje k dátumu 30.6.2023 (trieda CZK)
   Hodnota podielového listu 1,4782 CZK
   Fondový kapitál 15 170 561 191,87 CZK
   Aktuálny počet vydaných podielových listov 10 262 838 385 ks
   Celkový počet vydaných podielových listov 12 459 019 459 ks
   Celkový počet odkúpených podielových listov 2 196 181 074 ks
   Údaje k dátumu 01.07.2023 - 31.07.2023 (trieda CZK)
   Počet vydaných podielových listov za obdobie 212 558 633 ks
   Počet odkúpených podielových listov za obdobie 75 568 494 ks
   Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 314 204 150,89 CZK
   Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 111 705 348,01 CZK
   Štruktúra majetku FONDU
   Štruktúra majetku k dátumu 30.6.2023 (celý fond)
   Fondový kapitál 15 558 550 605,75 CZK
   Aktíva celkom 16 615 923 768,54 CZK
   Z toho:
   Nehnuteľnosti a realitné spoločnosti 53,87%
   Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek) 19,58%
   Vklady v bankách 7,78%
   Investičné nástroje 4,36%
   Ostatní 14,41%

   máj 2023

   Výkonnosť fondu za triedu CZK
   dáta k 31.5.2023 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
   1M 0,33% --
   3M 0,97% 0,32%
   6M 2,02% 0,34%
   12M 7,24% 0,60%
   za posledné 3 roky 18,22% 0,51%
   za posledných 5 rokov 31,90% 0,53%
   za kalendárny rok 1,82% 0,36%
   od vzniku fondu 46,76% 0,51%
   Podielové listy triedy CZK
   Údaje k dátumu 31.5.2023 (trieda CZK)
   Hodnota podielového listu 1,4676 CZK
   Fondový kapitál 14 879 518 725,88 CZK
   Aktuálny počet vydaných podielových listov 10 138 425 874 ks
   Celkový počet vydaných podielových listov 12 254 369 893 ks
   Celkový počet odkúpených podielových listov 2 115 944 019 ks
   Údaje k dátumu 01.06.2023 - 30.06.2023 (trieda CZK)
   Počet vydaných podielových listov za obdobie 204 649 566 ks
   Počet odkúpených podielových listov za obdobie 80 237 055 ks
   Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 300 343 719,42 CZK
   Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 117 755 902,11 CZK
   Štruktúra majetku FONDU
   Štruktúra majetku k dátumu 31.5.2023 (celý fond)
   Fondový kapitál 15 237 388 575,80 CZK
   Aktíva celkom 16 203 655 743,33 CZK
   Z toho:
   Nehnuteľnosti a realitné spoločnosti 53,99%
   Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek) 20,53%
   Vklady v bankách 5,34%
   Investičné nástroje 4,45%
   Ostatní 15,69%

   apríl 2023

   Výkonnosť fondu za triedu CZK
   dáta k 30.4.2023 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
   1M 0,28% --
   3M 1,08% 0,36%
   6M 2,04% 0,34%
   12M 7,06% 0,59%
   za posledné 3 roky 18,18% 0,50%
   za posledných 5 rokov 31,57% 0,53%
   za kalendárny rok 1,48% 0,37%
   od vzniku fondu 46,28% 0,51%
   Podielové listy triedy CZK
   Údaje k dátumu 30.4.2023 (trieda CZK)
   Hodnota podielového listu 1,4628 CZK
   Fondový kapitál 14 677 647 716,60 CZK
   Aktuálny počet vydaných podielových listov 10 034 163 615 ks
   Celkový počet vydaných podielových listov 12 084 183 490 ks
   Celkový počet odkúpených podielových listov 2 050 019 875 ks
   Údaje k dátumu 01.05.2023 - 31.05.2023 (trieda CZK)
   Počet vydaných podielových listov za obdobie 170 186 403 ks
   Počet odkúpených podielových listov za obdobie 65 924 144 ks
   Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 248 948 644,53 CZK
   Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 96 433 837,76 CZK
   Štruktúra majetku FONDU
   Štruktúra majetku k dátumu 30.4.2023 (celý fond)
   Fondový kapitál 15 017 439 119,86 CZK
   Aktíva celkom 16 035 051 151,11 CZK
   Z toho:
   Nehnuteľnosti a realitné spoločnosti 53,42%
   Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek) 21,15%
   Vklady v bankách 5,49%
   Investičné nástroje 4,47%
   Ostatní 15,47%

   marec 2023

   Výkonnosť fondu za triedu CZK
   dáta k 31.3.2023 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
   1M 0,36% --
   3M 1,20% 0,40%
   6M 2,31% 0,39%
   12M 7,17% 0,60%
   za posledné 3 roky 18,11% 0,50%
   za posledných 5 rokov 31,12% 0,52%
   za kalendárny rok 1,20% 0,40%
   od vzniku fondu 45,87% 0,52%
   Podielové listy triedy CZK
   Údaje k dátumu 31.3.2023 (trieda CZK)
   Hodnota podielového listu 1,4587 CZK
   Fondový kapitál 14 434 571 551,93 CZK
   Aktuálny počet vydaných podielových listov 9 895 764 562 ks
   Celkový počet vydaných podielových listov 11 854 772 809 ks
   Celkový počet odkúpených podielových listov 1 959 008 247 ks
   Údaje k dátumu 01.04.2023 - 30.04.2023 (trieda CZK)
   Počet vydaných podielových listov za obdobie 229 410 681 ks
   Počet odkúpených podielových listov za obdobie 91 011 628 ks
   Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 334 641 391,47 CZK
   Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 132 758 662,05 CZK
   Štruktúra majetku FONDU
   Štruktúra majetku k dátumu 31.3.2023 (celý fond)
   Fondový kapitál 14 749 528 785,62 CZK
   Aktíva celkom 15 880 300 655,47 CZK
   Z toho:
   Nehnuteľnosti a realitné spoločnosti 53,83%
   Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek) 21,24%
   Vklady v bankách 5,26%
   Investičné nástroje 4,74%
   Ostatní 14,93%

   február 2023

   Výkonnosť fondu za triedu CZK
   dáta k 28.2.2023 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
   1M 0,44% --
   3M 1,04% 0,35%
   6M 2,72% 0,45%
   12M 7,44% 0,62%
   za posledné 3 roky 18,18% 0,51%
   za posledných 5 rokov 30,66% 0,51%
   za kalendárny rok 0,84% 0,42%
   od vzniku fondu 45,35% 0,52%
   Podielové listy triedy CZK
   Údaje k dátumu 28.2.2023 (trieda CZK)
   Hodnota podielového listu 1,4535 CZK
   Fondový kapitál 14 200 399 875,79 CZK
   Aktuálny počet vydaných podielových listov 9 770 029 761 ks
   Celkový počet vydaných podielových listov 11 648 887 519 ks
   Celkový počet odkúpených podielových listov 1 878 857 758 ks
   Údaje k dátumu 01.03.2023 - 31.03.2023 (trieda CZK)
   Počet vydaných podielových listov za obdobie 205 885 290 ks
   Počet odkúpených podielových listov za obdobie 80 150 489 ks
   Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 299 254 234,18 CZK
   Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 116 498 735,84 CZK
   Štruktúra majetku FONDU
   Štruktúra majetku k dátumu 28.2.2023 (celý fond)
   Fondový kapitál 14 494 839 886,26 CZK
   Aktíva celkom 15 930 569 881,49 CZK
   Z toho:
   Nehnuteľnosti a realitné spoločnosti 53,86%
   Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek) 20,77%
   Vklady v bankách 7,62%
   Investičné nástroje 4,70%
   Ostatní 13,05%

   január 2023

   Výkonnosť fondu za triedu CZK
   dáta k 31.1.2023 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
   1M 0,40% --
   3M 0,95% 0,32%
   6M 2,97% 0,50%
   12M 7,09% 0,59%
   za posledné 3 roky 18,29% 0,51%
   za posledných 5 rokov 30,11% 0,50%
   za kalendárny rok 0,40% 0,40%
   od vzniku fondu 44,71% 0,51%
   Podielové listy triedy CZK
   Údaje k dátumu 31.1.2023 (trieda CZK)
   Hodnota podielového listu 1,4471 CZK
   Fondový kapitál 13 953 986 592,40 CZK
   Aktuálny počet vydaných podielových listov 9 642 752 674 ks
   Celkový počet vydaných podielových listov 11 452 838 937 ks
   Celkový počet odkúpených podielových listov 1 810 086 263 ks
   Údaje k dátumu 01.02.2023 - 28.02.2023 (trieda CZK)
   Počet vydaných podielových listov za obdobie 196 048 582 ks
   Počet odkúpených podielových listov za obdobie 68 771 495 ks
   Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 283 701 939,84 CZK
   Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 99 519 230,75 CZK
   Štruktúra majetku FONDU
   Štruktúra majetku k dátumu 31.1.2023 (celý fond)
   Fondový kapitál 14 234 179 457,57 CZK
   Aktíva celkom 15 775 838 153,69 CZK
   Z toho:
   Nehnuteľnosti a realitné spoločnosti 53,49%
   Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek) 21,36%
   Vklady v bankách 7,58%
   Investičné nástroje 4,72%
   Ostatní 12,85%

   december 2022

   Výkonnosť fondu za triedu CZK
   dáta k 31.12.2022 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
   1M 0,19% --
   3M 1,10% 0,37%
   6M 3,59% 0,60%
   12M 7,05% 0,59%
   za posledné 3 roky 17,58% 0,49%
   za posledných 5 rokov 29,84% 0,50%
   za kalendárny rok 7,05% 0,59%
   od vzniku fondu 44,14% 0,51%
   Podielové listy triedy CZK
   Údaje k dátumu 31.12.2022 (trieda CZK)
   Hodnota podielového listu 1,4414 CZK
   Fondový kapitál 13 632 978 153,20 CZK
   Aktuálny počet vydaných podielových listov 9 458 006 197 ks
   Celkový počet vydaných podielových listov 11 214 259 884 ks
   Celkový počet odkúpených podielových listov 1 756 253 687 ks
   Údaje k dátumu 01.01.2023 - 31.01.2023 (trieda CZK)
   Počet vydaných podielových listov za obdobie 238 579 053 ks
   Počet odkúpených podielových listov za obdobie 53 832 576 ks
   Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 343 887 828,46 CZK
   Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 77 594 275,02 CZK
   Štruktúra majetku FONDU
   Štruktúra majetku k dátumu 31.12.2022 (celý fond)
   Fondový kapitál 13 898 993 337,40 CZK
   Aktíva celkom 15 107 212 812,69 CZK
   Z toho:
   Nehnuteľnosti a realitné spoločnosti 54,37%
   Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek) 22,15%
   Vklady v bankách 15,08%
   Investičné nástroje 4,90%
   Ostatní 3,50%

   október 2023

   Výkonnosť fondu za triedu EUR
   dáta k 31.10.2023 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda EUR)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda EUR)
   1M -0,35% --
   3M -1,21% -0,40%
   6M -1,55% -0,26%
   12M 4,38% 0,36%
   za posledné 3 roky 24,62% 0,68%
   za posledných 5 rokov 0,00% 0,00%
   za kalendárny rok 2,33% 0,23%
   od vzniku fondu 25,16% 0,60%
   Podielové listy triedy EUR
   Údaje k dátumu 31.10.2023 (trieda EUR)
   Hodnota podielového listu 0,0572 EUR
   Fondový kapitál 20 138 462,41 EUR
   Aktuálny počet vydaných podielových listov 352 349 304 ks
   Celkový počet vydaných podielových listov 372 913 442 ks
   Celkový počet odkúpených podielových listov 20 564 138 ks
   Údaje k dátumu 01.11.2023 - 30.11.2023 (trieda EUR)
   Počet vydaných podielových listov za obdobie 27 892 127 ks
   Počet odkúpených podielových listov za obdobie 4 419 659 ks
   Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 1 595 429,73 EUR
   Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 252 804,49 EUR
   Štruktúra majetku FONDU
   Štruktúra majetku k dátumu 31.10.2023 (celý fond)
   Fondový kapitál 16 514 889 059,32 CZK
   Aktíva celkom 17 162 060 734,94 CZK
   Z toho:
   Nehnuteľnosti a realitné spoločnosti 58,38%
   Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek) 20,11%
   Vklady v bankách 2,89%
   Investičné nástroje 4,31%
   Ostatní 14,31%

   september 2023

   Výkonnosť fondu za triedu EUR
   dáta k 30.9.2023 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda EUR)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda EUR)
   1M -0,69% --
   3M -1,37% -0,46%
   6M -1,03% -0,17%
   12M 5,51% 0,46%
   za posledné 3 roky 25,60% 0,71%
   za posledných 5 rokov 0,00% 0,00%
   za kalendárny rok 2,68% 0,30%
   od vzniku fondu 25,60% 0,62%
   Podielové listy triedy EUR
   Údaje k dátumu 30.9.2023 (trieda EUR)
   Hodnota podielového listu 0,0574 EUR
   Fondový kapitál 19 135 053,60 EUR
   Aktuálny počet vydaných podielových listov 333 316 154 ks
   Celkový počet vydaných podielových listov 352 778 850 ks
   Celkový počet odkúpených podielových listov 19 462 696 ks
   Údaje k dátumu 01.10.2023 - 31.10.2023 (trieda EUR)
   Počet vydaných podielových listov za obdobie 20 134 592 ks
   Počet odkúpených podielových listov za obdobie 1 101 442 ks
   Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 1 155 725,80 EUR
   Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 63 222,78 EUR
   Štruktúra majetku FONDU
   Štruktúra majetku k dátumu 30.9.2023 (celý fond)
   Fondový kapitál 16 286 632 982,52 CZK
   Aktíva celkom 16 828 560 842,61 CZK
   Z toho:
   Nehnuteľnosti a realitné spoločnosti 58,71%
   Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek) 20,44%
   Vklady v bankách 2,73%
   Investičné nástroje 4,38%
   Ostatní 13,74%

   august 2023

   Výkonnosť fondu za triedu EUR
   dáta k 31.8.2023 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda EUR)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda EUR)
   1M -0,17% --
   3M 0,17% 0,06%
   6M 0,17% 0,03%
   12M 7,04% 0,59%
   za posledné 3 roky 23,50% 0,65%
   za posledných 5 rokov 0,00% 0,00%
   za kalendárny rok 3,40% 0,42%
   od vzniku fondu 26,48% 0,66%
   Podielové listy triedy EUR
   Údaje k dátumu 31.8.2023 (trieda EUR)
   Hodnota podielového listu 0,0578 EUR
   Fondový kapitál 17 957 376,87 EUR
   Aktuálny počet vydaných podielových listov 310 584 323 ks
   Celkový počet vydaných podielových listov 327 670 092 ks
   Celkový počet odkúpených podielových listov 17 085 769 ks
   Údaje k dátumu 01.09.2023 - 30.09.2023 (trieda EUR)
   Počet vydaných podielových listov za obdobie 25 108 758 ks
   Počet odkúpených podielových listov za obdobie 2 376 927 ks
   Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 1 451 286,45 EUR
   Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 137 386,38 EUR
   Štruktúra majetku FONDU
   Štruktúra majetku k dátumu 31.8.2023 (celý fond)
   Fondový kapitál 16 052 399 408,31 CZK
   Aktíva celkom 16 526 020 983,17 CZK
   Z toho:
   Nehnuteľnosti a realitné spoločnosti 58,91%
   Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek) 20,87%
   Vklady v bankách 3,02%
   Investičné nástroje 4,43%
   Ostatní 12,77%

   júl 2023

   Výkonnosť fondu za triedu EUR
   dáta k 31.7.2023 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda EUR)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda EUR)
   1M -0,52% --
   3M -0,34% -0,11%
   6M 2,48% 0,41%
   12M 8,02% 0,67%
   za posledné 3 roky 23,98% 0,67%
   za posledných 5 rokov 0,00% 0,00%
   za kalendárny rok 3,58% 0,51%
   od vzniku fondu 26,70% 0,68%
   Podielové listy triedy EUR
   Údaje k dátumu 31.7.2023 (trieda EUR)
   Hodnota podielového listu 0,0579 EUR
   Fondový kapitál 17 282 822,40 EUR
   Aktuálny počet vydaných podielových listov 298 272 479 ks
   Celkový počet vydaných podielových listov 313 612 754 ks
   Celkový počet odkúpených podielových listov 15 340 275 ks
   Údaje k dátumu 01.08.2023 - 31.08.2023 (trieda EUR)
   Počet vydaných podielových listov za obdobie 14 057 338 ks
   Počet odkúpených podielových listov za obdobie 1 745 494 ks
   Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 813 919,98 EUR
   Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 101 064,11 EUR
   Štruktúra majetku FONDU
   Štruktúra majetku k dátumu 31.7.2023 (celý fond)
   Fondový kapitál 15 826 070 013,75 CZK
   Aktíva celkom 16 588 710 831,93 CZK
   Z toho:
   Nehnuteľnosti a realitné spoločnosti 59,45%
   Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek) 20,66%
   Vklady v bankách 2,63%
   Investičné nástroje 4,39%
   Ostatní 12,87%

   jún 2023

   Výkonnosť fondu za triedu EUR
   dáta k 30.6.2023 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda EUR)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda EUR)
   1M 0,87% --
   3M 0,34% 0,11%
   6M 4,11% 0,69%
   12M 10,23% 0,85%
   za posledné 3 roky 26,25% 0,73%
   za posledných 5 rokov 0,00% 0,00%
   za kalendárny rok 4,11% 0,69%
   od vzniku fondu 27,35% 0,72%
   Podielové listy triedy EUR
   Údaje k dátumu 30.6.2023 (trieda EUR)
   Hodnota podielového listu 0,0582 EUR
   Fondový kapitál 16 350 164,93 EUR
   Aktuálny počet vydaných podielových listov 280 942 914 ks
   Celkový počet vydaných podielových listov 293 328 266 ks
   Celkový počet odkúpených podielových listov 12 385 352 ks
   Údaje k dátumu 01.07.2023 - 31.07.2023 (trieda EUR)
   Počet vydaných podielových listov za obdobie 20 284 488 ks
   Počet odkúpených podielových listov za obdobie 2 954 923 ks
   Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 1 180 556,98 EUR
   Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 171 976,49 EUR
   Štruktúra majetku FONDU
   Štruktúra majetku k dátumu 30.6.2023 (celý fond)
   Fondový kapitál 15 558 550 605,75 CZK
   Aktíva celkom 16 615 923 768,54 CZK
   Z toho:
   Nehnuteľnosti a realitné spoločnosti 53,87%
   Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek) 19,58%
   Vklady v bankách 7,78%
   Investičné nástroje 4,36%
   Ostatní 14,41%

   máj 2023

   Výkonnosť fondu za triedu EUR
   dáta k 31.5.2023 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda EUR)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda EUR)
   1M -0,69% --
   3M 0,00% 0,00%
   6M 4,34% 0,72%
   12M 10,75% 0,90%
   za posledné 3 roky 25,71% 0,71%
   za posledných 5 rokov 0,00% 0,00%
   za kalendárny rok 3,22% 0,64%
   od vzniku fondu 26,26% 0,71%
   Podielové listy triedy EUR
   Údaje k dátumu 31.5.2023 (trieda EUR)
   Hodnota podielového listu 0,0577 EUR
   Fondový kapitál 15 071 377,13 EUR
   Aktuálny počet vydaných podielových listov 261 078 977 ks
   Celkový počet vydaných podielových listov 272 204 134 ks
   Celkový počet odkúpených podielových listov 11 125 157 ks
   Údaje k dátumu 01.06.2023 - 30.06.2023 (trieda EUR)
   Počet vydaných podielových listov za obdobie 21 124 132 ks
   Počet odkúpených podielových listov za obdobie 1 260 195 ks
   Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 1 218 862,12 EUR
   Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 72 713,24 EUR
   Štruktúra majetku FONDU
   Štruktúra majetku k dátumu 31.5.2023 (celý fond)
   Fondový kapitál 15 237 388 575,80 CZK
   Aktíva celkom 16 203 655 743,33 CZK
   Z toho:
   Nehnuteľnosti a realitné spoločnosti 53,99%
   Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek) 20,53%
   Vklady v bankách 5,34%
   Investičné nástroje 4,45%
   Ostatní 15,69%

   apríl 2023

   Výkonnosť fondu za triedu EUR
   dáta k 30.4.2023 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda EUR)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda EUR)
   1M 0,17% --
   3M 2,83% 0,94%
   6M 6,02% 1,00%
   12M 11,30% 0,94%
   za posledné 3 roky 27,13% 0,75%
   za posledných 5 rokov 0,00% 0,00%
   za kalendárny rok 3,94% 0,98%
   od vzniku fondu 27,13% 0,75%
   Podielové listy triedy EUR
   Údaje k dátumu 30.4.2023 (trieda EUR)
   Hodnota podielového listu 0,0581 EUR
   Fondový kapitál 14 456 132,88 EUR
   Aktuálny počet vydaných podielových listov 248 793 437 ks
   Celkový počet vydaných podielových listov 258 654 145 ks
   Celkový počet odkúpených podielových listov 9 860 708 ks
   Údaje k dátumu 01.05.2023 - 31.05.2023 (trieda EUR)
   Počet vydaných podielových listov za obdobie 13 549 989 ks
   Počet odkúpených podielových listov za obdobie 1 264 449 ks
   Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 787 254,72 EUR
   Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 73 464,49 EUR
   Štruktúra majetku FONDU
   Štruktúra majetku k dátumu 30.4.2023 (celý fond)
   Fondový kapitál 15 017 439 119,86 CZK
   Aktíva celkom 16 035 051 151,11 CZK
   Z toho:
   Nehnuteľnosti a realitné spoločnosti 53,42%
   Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek) 21,15%
   Vklady v bankách 5,49%
   Investičné nástroje 4,47%
   Ostatní 15,47%

   marec 2023

   Výkonnosť fondu za triedu EUR
   dáta k 31.3.2023 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda EUR)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda EUR)
   1M 0,52% --
   3M 3,76% 1,25%
   6M 6,62% 1,10%
   12M 10,69% 0,89%
   za posledné 3 roky 0,00% 0,00%
   za posledných 5 rokov 0,00% 0,00%
   za kalendárny rok 3,76% 1,25%
   od vzniku fondu 26,91% 0,77%
   Podielové listy triedy EUR
   Údaje k dátumu 31.3.2023 (trieda EUR)
   Hodnota podielového listu 0,0580 EUR
   Fondový kapitál 13 408 141,07 EUR
   Aktuálny počet vydaných podielových listov 231 292 138 ks
   Celkový počet vydaných podielových listov 238 142 983 ks
   Celkový počet odkúpených podielových listov 6 850 845 ks
   Údaje k dátumu 01.04.2023 - 30.04.2023 (trieda EUR)
   Počet vydaných podielových listov za obdobie 20 511 162 ks
   Počet odkúpených podielových listov za obdobie 3 009 863 ks
   Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 1 189 647,49 EUR
   Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 174 572,07 EUR
   Štruktúra majetku FONDU
   Štruktúra majetku k dátumu 31.3.2023 (celý fond)
   Fondový kapitál 14 749 528 785,62 CZK
   Aktíva celkom 15 880 300 655,47 CZK
   Z toho:
   Nehnuteľnosti a realitné spoločnosti 53,83%
   Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek) 21,24%
   Vklady v bankách 5,26%
   Investičné nástroje 4,74%
   Ostatní 14,93%

   február 2023

   Výkonnosť fondu za triedu EUR
   dáta k 28.2.2023 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda EUR)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda EUR)
   1M 2,12% --
   3M 4,34% 1,45%
   6M 6,85% 1,14%
   12M 12,26% 1,02%
   za posledné 3 roky 0,00% 0,00%
   za posledných 5 rokov 0,00% 0,00%
   za kalendárny rok 3,22% 1,61%
   od vzniku fondu 26,26% 0,77%
   Podielové listy triedy EUR
   Údaje k dátumu 28.2.2023 (trieda EUR)
   Hodnota podielového listu 0,0577 EUR
   Fondový kapitál 11 031 716,54 EUR
   Aktuálny počet vydaných podielových listov 217 051 461 ks
   Celkový počet vydaných podielových listov 223 871 374 ks
   Celkový počet odkúpených podielových listov 6 819 913 ks
   Údaje k dátumu 01.03.2023 - 31.03.2023 (trieda EUR)
   Počet vydaných podielových listov za obdobie 14 271 609 ks
   Počet odkúpených podielových listov za obdobie 30 932 ks
   Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 823 471,73 EUR
   Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 1 784,77 EUR
   Štruktúra majetku FONDU
   Štruktúra majetku k dátumu 28.2.2023 (celý fond)
   Fondový kapitál 14 494 839 886,26 CZK
   Aktíva celkom 15 930 569 881,49 CZK
   Z toho:
   Nehnuteľnosti a realitné spoločnosti 53,86%
   Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek) 20,77%
   Vklady v bankách 7,62%
   Investičné nástroje 4,70%
   Ostatní 13,05%

   január 2023

   Výkonnosť fondu za triedu EUR
   dáta k 31.1.2023 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda EUR)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda EUR)
   1M 1,07% --
   3M 3,10% 1,03%
   6M 5,41% 0,90%
   12M 6,40% 0,53%
   za posledné 3 roky 0,00% 0,00%
   za posledných 5 rokov 0,00% 0,00%
   za kalendárny rok 1,07% 1,07%
   od vzniku fondu 23,63% 0,72%
   Podielové listy triedy EUR
   Údaje k dátumu 31.1.2023 (trieda EUR)
   Hodnota podielového listu 0,0565 EUR
   Fondový kapitál 10 488 836,82 EUR
   Aktuálny počet vydaných podielových listov 208 306 753 ks
   Celkový počet vydaných podielových listov 214 985 182 ks
   Celkový počet odkúpených podielových listov 6 678 429 ks
   Údaje k dátumu 01.02.2023 - 28.02.2023 (trieda EUR)
   Počet vydaných podielových listov za obdobie 8 886 192 ks
   Počet odkúpených podielových listov za obdobie 141 484 ks
   Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 502 070,05 EUR
   Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 7 993,85 EUR
   Štruktúra majetku FONDU
   Štruktúra majetku k dátumu 31.1.2023 (celý fond)
   Fondový kapitál 14 234 179 457,57 CZK
   Aktíva celkom 15 775 838 153,69 CZK
   Z toho:
   Nehnuteľnosti a realitné spoločnosti 53,49%
   Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek) 21,36%
   Vklady v bankách 7,58%
   Investičné nástroje 4,72%
   Ostatní 12,85%

   december 2022

   Výkonnosť fondu za triedu EUR
   dáta k 31.12.2022 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda EUR)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda EUR)
   1M 1,08% --
   3M 2,76% 0,92%
   6M 5,87% 0,98%
   12M 6,88% 0,57%
   za posledné 3 roky 0,00% 0,00%
   za posledných 5 rokov 0,00% 0,00%
   za kalendárny rok 6,88% 0,57%
   od vzniku fondu 22,32% 0,70%
   Podielové listy triedy EUR
   Údaje k dátumu 31.12.2022 (trieda EUR)
   Hodnota podielového listu 0,0559 EUR
   Fondový kapitál 9 843 342,73 EUR
   Aktuálny počet vydaných podielových listov 197 496 345 ks
   Celkový počet vydaných podielových listov 203 978 135 ks
   Celkový počet odkúpených podielových listov 6 481 790 ks
   Údaje k dátumu 01.01.2023 - 31.01.2023 (trieda EUR)
   Počet vydaných podielových listov za obdobie 11 007 047 ks
   Počet odkúpených podielových listov za obdobie 196 639 ks
   Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 615 293,74 EUR
   Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 10 992,13 EUR
   Štruktúra majetku FONDU
   Štruktúra majetku k dátumu 31.12.2022 (celý fond)
   Fondový kapitál 13 898 993 337,40 CZK
   Aktíva celkom 15 107 212 812,69 CZK
   Z toho:
   Nehnuteľnosti a realitné spoločnosti 54,37%
   Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek) 22,15%
   Vklady v bankách 15,08%
   Investičné nástroje 4,90%
   Ostatní 3,50%

   Dokumenty na stiahnutie

   Časté otázky

   Čo si predstaviť pod pojmom realitný fond?

   Realitný fond združuje prostriedky individuálnych investorov s cieľom kupovať nehnuteľnosti, na ktoré by jednotliví podielnici sami nedosiahli. Výnos fondu je vytváraný predovšetkým v podobe príjmov z prenájmu a prevádzky nehnuteľností. Investorom sú vydávané podielové listy, vďaka ktorým sa podieľajú na vlastníctve nehnuteľností obsiahnutých v portfóliu, ktoré je spravované tímom skúsených manažérov.

   Prečo investovať do realitného fondu?

   Ako investor sa budete podieľať na investíciách do lukratívnych nehnuteľností v majetku fondu a výhodách, ktoré z toho plynú. Naviac ste oslobodený od starostí s ich správou. Vzhľadom na to, že sa jedná o dlhodobú investíciu, je možné dosiahnuť atraktívny výnos. Realitný fond, resp. fond nehnuteľností je určený pre investorov, ktorí majú záujem investovať do nehnuteľností, ale nemajú prostriedky na celú nehnuteľnosť niekedy v rádoch miliárd korún českých alebo prípadne nemajú záujem o ich priamu kúpu.

   Ako môžem investovať do realitného fondu INVESTIKA?

   Rámcovú zmluvu o vydávaní a odkupovaní cenných papierov je možné dojednať prostredníctvom niektorého z finančných agentov, s ktorými spolupracujeme. V prípade, že máte záujem o viac informácií, prípadne chcete uzatvoriť rámcovú zmluvu, napíšte nám a my vám obratom zašleme zoznam finančných agentov, s ktorými spolupracujeme. Do realitného fondu INVESTIKA je možné investovať jednorazovo aj pravidelne už od 100 Kč, resp. 4 EUR.

   Uzatvoril som rámcovú zmluvu, dokedy musím poslať prvú investíciu?

   Ak bola rámcová zmluva uzatvorená a nedošlo k vyplneniu písomného pokynu, je možné zadať pokyn platbou do 2 rokov odo dňa uzatvorenia rámcovej zmluvy.
   Ak v lehote 2 rokov odo dňa uzatvorenia rámcovej zmluvy nedôjde k žiadnej investícii, resp. ak do 2 rokov od odkúpenia posledného podielového listu, nedôjde k investícii, rámcová zmluva zanikne. 
   Ak je súčasťou rámcovej zmluvy aj písomný trvalý pokyn, tak platí pravidlo, že platnosť písomného trvalého pokynu k úpisu je 90 dní od dátumu jeho vydania. Ak nebudú v tejto lehote pripísané na daný účet peňažné prostriedky s použitím stanoveného variabilného symbolu, platnosť pokynu k úpisu zaniká a peňažné prostriedky pripísané na účet po uplynutí lehoty budú zainvestované ako jednorazový pokyn platbou.

   Kedy dochádza k vydaniu podielových listov?

   K vydaniu podielových listov dochádza do 15 pracovných dní od posledného dňa kalendárneho mesiaca, keďže spoločnosť do 10 pracovných dní od posledného dňa kalendárneho mesiaca stanoví aktuálnu hodnotu podielových listov a do ďalších 5 pracovných dní zaistí vydanie podielových listov. 

   Ako postupovať v prípade, že chcem vykonať ďalšiu investíciu?

   Jednorazový pokyn môže byť zadaný aj pokynom platbou, tj. formou prevodu peňažných prostriedkov v prospech bankového účtu spoločnosti vedeného pre príslušný investičný fond a pre jednorazové pokyny, a to pri uvedení čísla rámcovej zmluvy ako variabilného symbolu. V prípade trvalého pokynu je potreba vyplniť žiadosť o vydanie cenných papierov a vyplniť v nej príslušný trvalý pokyn.

   Ako môžem sledovať stav svojej investície?

   Po dojednaní a akceptácii rámcovej zmluvy o vydávaní a odkupovaní cenných papierov klient obdrží e-mail s potvrdením a s prihlasovacími údajmi do klientskeho portálu MOJA INVESTIKA. Prehľad svojich investícií má klient k dispozícii po prihlásení do portálu.

   Chcem získať viac informácií