Konzervatívna investícia s atraktívnym výnosom

7,17

%

zhodnotenie za posledných 12 mesiacov CZK triedy

15,0

mld. CZK

fondový kapitál k 30.04.2023

60

tis.

investorov

O fonde

Umožňuje drobným investorom zarábať na príjmoch z prenájmu rôznych typov kvalitných komerčných nehnuteľností v hodnotách dosahujúcich rádovo až miliardy korún českých. Investujte pravidelne a jednorázovo už od veľmi nízkych čiastok a podieľajte sa na atraktívnych výnosoch, ktoré môžu nehnuteľnosti ponúkať, a to bez nutnosti ich priameho nákupu a správy.

Nízka vstupná investícia

Reálne aktíva

Odolnosť voči inflácii

Česká legislatíva

Cieľ a stratégia fondu

Cieľom fondu INVESTIKA realitní fond, otvorený podielový fond je prostredníctvom investícií do realitných aktív dosahovať dlhodobo stabilné výnosy na úrovni vývoja realitného trhu, pri zachovaní rozumnej miery rizika.

Kvalitné komerčné nehnuteľnosti

Investujeme najmä do prémiových administratívnych budov, obchodných centier, logistických areálov a ďalších sektorov

Dlhodobé nájomné zmluvy

Súčasťou dlhodobých nájomných zmlúv sú inflačné doložky, ktoré zaisťujú pravidelné navyšovanie nájomného.

Bonitní
nájomcovia

Kombinácia bonitných nájomcov a dlhodobých nájomných zmlúv je predpokladom stabilných príjmov fondu.

Diverzifikované
portfólio

Portfólio je diverzifikované na úrovni typov nehnuteľností, na úrovni lokality aj na úrovni jednotlivých nájomcov

Portfólio nehnuteľností

FACE2FACE BUSINESS CAMPUS

FACE2FACE BUSINESS CAMPUS

Komplex dvoch moderných kancelárskych budov v centre trojmiliónovej aglomerácie poľských Katovíc. Komplex s rozlohou 47 000 m2 má certifikát udržateľnosti BREEAM Excellent.

ADMINISTRATÍVNY KOMPLEX TENSOR

ADMINISTRATÍVNY KOMPLEX TENSOR

Tento prvotriedny komplex v atraktívnej obchodnej a administratívnej štvrti poľskej Gdyne ponúka nájomcom kombináciu kancelárskych priestorov štandardu A, architektonickej kvality a udržateľnosti s certifikátom BREEAM Excellent.

VÝROBNO-LOGISTICKÝ KOMPLEX ADIENT

VÝROBNO-LOGISTICKÝ KOMPLEX ADIENT

Nehnuteľnosť v atraktívnej lokalite, ktorá je dlhodobo obsadená stabilným nájomcom v podobe americkej spoločnosti pôsobiacej v automobilovom priemysle. Celý komplex sa vyznačuje vysokou úrovňou použitých technológií.

PORTFÓLIO TROFEJNÝCH REZIDENCIÍ

PORTFÓLIO TROFEJNÝCH REZIDENCIÍ

Celkovo tri rezidenčné nehnuteľnosti v exkluzívnych lokalitách. Okrem dvoch skvele zrekonštruovaných víl v Prahe sa nachádza aj nehnuteľnosť na španielskom ostrove Mallorca.

SERVISNÉ STREDISKÁ MAN TRUCK & BUS

SERVISNÉ STREDISKÁ MAN TRUCK & BUS

Súbor dvoch značkových servisných centier, ktoré sa nachádzajú na vynikajúcich miestach s priamym prístupom na poľskú diaľničnú sieť, je plne obsadený výhradným nájomcom na základe dlhodobej nájomnej zmluvy.

GRAND SEA VILLAS

GRAND SEA VILLAS

Súbor štyroch plne vybavených luxusných víl v prímorskom letovisku Grand Sea Villas na Istrii v Chorvátsku predstavuje prvok geografickej diverzifikácie do segmentu stabilného bývania v portfóliu realitného fondu INVESTIKA.

Informácie o fonde

CZK
EUR
Typ fondu špeciálny fond kolektívného investovania, otvorený podielový fond
Doporučený investičný horizont 5 rokov
Frekvencia oceňovania a obchodovania mesačne
Min. investícia 100 Kč
Mena fondu CZK
Mena triedy CZK
ISIN triedy CZ0008474830
Vstupný poplatok max. 4 % - podľa sadzobníka
Výstupný poplatok 0 %
Poplatok za správu (z hodnoty fondového kapitálu p.a.) 1,70 % 
Poplatok za administráciu (z hodnoty fondového kapitálu p.a.) 0,15 % 
Dátum vzniku fondu 16.9.2015
Dátum vzniku triedy  16.9.2015
Správca a administrátor fondu INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
Depozitár fondu Česká spořitelna, a.s.
Auditor fondu Kreston Audit FIN, s.r.o.
Všetky triedy fondu CZK, EUR, Profesionálna 
Typ fondu špeciálny fond kolektívného investovania, otvorený podielový fond
Doporučený investičný horizont 5 rokov
Frekvencia oceňovania a obchodovania mesačne
Min. investícia 4 EUR
Mena fondu CZK
Mena triedy EUR
ISIN triedy CZ0008475902
Vstupný poplatok max. 4 % - podľa sadzobníka
Výstupný poplatok 0 %
Poplatok za správu (z hodnoty fondového kapitálu p.a.) 1,70 % 
Poplatok za administráciu (z hodnoty fondového kapitálu p.a.) 0,15 % 
Dátum vzniku fondu 16.9.2015
Dátum vzniku triedy 1.1.2020 (podielové listy prvýkrát vydané k 30.4.2020)
Správca a administrátor fondu INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
Depozitár fondu Česká spořitelna, a.s.
Auditor fondu Kreston Audit FIN, s.r.o.
Všetky triedy fondu CZK, EUR, Profesionálna 

Graf vývoja hodnoty podielového listu INVESTIKA realitní fond, OPF

   Informácie o výkonnosti a majetku fondu

   CZK
   EUR

   apríl 2023

   Výkonnosť fondu za triedu CZK
   dáta k 30.4.2023 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
   1M 0,28% --
   3M 1,08% 0,36%
   6M 2,04% 0,34%
   12M 7,06% 0,59%
   za posledné 3 roky 18,18% 0,50%
   za posledných 5 rokov 31,57% 0,53%
   za kalendárny rok 1,48% 0,37%
   od vzniku fondu 46,28% 0,51%
   Podielové listy triedy CZK
   Údaje k dátumu 30.4.2023 (trieda CZK)
   Hodnota podielového listu 1,4628 CZK
   Fondový kapitál 14 677 647 716,60 CZK
   Aktuálny počet vydaných podielových listov 10 034 163 615 ks
   Celkový počet vydaných podielových listov 12 084 183 490 ks
   Celkový počet odkúpených podielových listov 2 050 019 875 ks
   Údaje k dátumu 01.05.2023 - 31.05.2023 (trieda CZK)
   Počet vydaných podielových listov za obdobie 170 186 403 ks
   Počet odkúpených podielových listov za obdobie 65 924 144 ks
   Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 248 948 644,53 CZK
   Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 96 433 837,76 CZK
   Štruktúra majetku FONDU
   Štruktúra majetku k dátumu 30.4.2023 (celý fond)
   Fondový kapitál 15 017 439 119,86 CZK
   Aktíva celkom 16 035 051 151,11 CZK
   Z toho:
   Nehnuteľnosti a realitné spoločnosti 53,42%
   Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek) 21,15%
   Vklady v bankách 5,49%
   Investičné nástroje 4,47%
   Ostatní 15,47%

   marec 2023

   Výkonnosť fondu za triedu CZK
   dáta k 31.3.2023 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
   1M 0,36% --
   3M 1,20% 0,40%
   6M 2,31% 0,39%
   12M 7,17% 0,60%
   za posledné 3 roky 18,11% 0,50%
   za posledných 5 rokov 31,12% 0,52%
   za kalendárny rok 1,20% 0,40%
   od vzniku fondu 45,87% 0,52%
   Podielové listy triedy CZK
   Údaje k dátumu 31.3.2023 (trieda CZK)
   Hodnota podielového listu 1,4587 CZK
   Fondový kapitál 14 434 571 551,93 CZK
   Aktuálny počet vydaných podielových listov 9 895 764 562 ks
   Celkový počet vydaných podielových listov 11 854 772 809 ks
   Celkový počet odkúpených podielových listov 1 959 008 247 ks
   Údaje k dátumu 01.04.2023 - 30.04.2023 (trieda CZK)
   Počet vydaných podielových listov za obdobie 229 410 681 ks
   Počet odkúpených podielových listov za obdobie 91 011 628 ks
   Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 334 641 391,47 CZK
   Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 132 758 662,05 CZK
   Štruktúra majetku FONDU
   Štruktúra majetku k dátumu 31.3.2023 (celý fond)
   Fondový kapitál 14 749 528 785,62 CZK
   Aktíva celkom 15 880 300 655,47 CZK
   Z toho:
   Nehnuteľnosti a realitné spoločnosti 53,83%
   Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek) 21,24%
   Vklady v bankách 5,26%
   Investičné nástroje 4,74%
   Ostatní 14,93%

   február 2023

   Výkonnosť fondu za triedu CZK
   dáta k 28.2.2023 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
   1M 0,44% --
   3M 1,04% 0,35%
   6M 2,72% 0,45%
   12M 7,44% 0,62%
   za posledné 3 roky 18,18% 0,51%
   za posledných 5 rokov 30,66% 0,51%
   za kalendárny rok 0,84% 0,42%
   od vzniku fondu 45,35% 0,52%
   Podielové listy triedy CZK
   Údaje k dátumu 28.2.2023 (trieda CZK)
   Hodnota podielového listu 1,4535 CZK
   Fondový kapitál 14 200 399 875,79 CZK
   Aktuálny počet vydaných podielových listov 9 770 029 761 ks
   Celkový počet vydaných podielových listov 11 648 887 519 ks
   Celkový počet odkúpených podielových listov 1 878 857 758 ks
   Údaje k dátumu 01.03.2023 - 31.03.2023 (trieda CZK)
   Počet vydaných podielových listov za obdobie 205 885 290 ks
   Počet odkúpených podielových listov za obdobie 80 150 489 ks
   Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 299 254 234,18 CZK
   Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 116 498 735,84 CZK
   Štruktúra majetku FONDU
   Štruktúra majetku k dátumu 28.2.2023 (celý fond)
   Fondový kapitál 14 494 839 886,26 CZK
   Aktíva celkom 15 930 569 881,49 CZK
   Z toho:
   Nehnuteľnosti a realitné spoločnosti 53,86%
   Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek) 20,77%
   Vklady v bankách 7,62%
   Investičné nástroje 4,70%
   Ostatní 13,05%

   január 2023

   Výkonnosť fondu za triedu CZK
   dáta k 31.1.2023 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
   1M 0,40% --
   3M 0,95% 0,32%
   6M 2,97% 0,50%
   12M 7,09% 0,59%
   za posledné 3 roky 18,29% 0,51%
   za posledných 5 rokov 30,11% 0,50%
   za kalendárny rok 0,40% 0,40%
   od vzniku fondu 44,71% 0,51%
   Podielové listy triedy CZK
   Údaje k dátumu 31.1.2023 (trieda CZK)
   Hodnota podielového listu 1,4471 CZK
   Fondový kapitál 13 953 986 592,40 CZK
   Aktuálny počet vydaných podielových listov 9 642 752 674 ks
   Celkový počet vydaných podielových listov 11 452 838 937 ks
   Celkový počet odkúpených podielových listov 1 810 086 263 ks
   Údaje k dátumu 01.02.2023 - 28.02.2023 (trieda CZK)
   Počet vydaných podielových listov za obdobie 196 048 582 ks
   Počet odkúpených podielových listov za obdobie 68 771 495 ks
   Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 283 701 939,84 CZK
   Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 99 519 230,75 CZK
   Štruktúra majetku FONDU
   Štruktúra majetku k dátumu 31.1.2023 (celý fond)
   Fondový kapitál 14 234 179 457,57 CZK
   Aktíva celkom 15 775 838 153,69 CZK
   Z toho:
   Nehnuteľnosti a realitné spoločnosti 53,49%
   Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek) 21,36%
   Vklady v bankách 7,58%
   Investičné nástroje 4,72%
   Ostatní 12,85%

   december 2022

   Výkonnosť fondu za triedu CZK
   dáta k 31.12.2022 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
   1M 0,19% --
   3M 1,10% 0,37%
   6M 3,59% 0,60%
   12M 7,05% 0,59%
   za posledné 3 roky 17,58% 0,49%
   za posledných 5 rokov 29,84% 0,50%
   za kalendárny rok 7,05% 0,59%
   od vzniku fondu 44,14% 0,51%
   Podielové listy triedy CZK
   Údaje k dátumu 31.12.2022 (trieda CZK)
   Hodnota podielového listu 1,4414 CZK
   Fondový kapitál 13 632 978 153,20 CZK
   Aktuálny počet vydaných podielových listov 9 458 006 197 ks
   Celkový počet vydaných podielových listov 11 214 259 884 ks
   Celkový počet odkúpených podielových listov 1 756 253 687 ks
   Údaje k dátumu 01.01.2023 - 31.01.2023 (trieda CZK)
   Počet vydaných podielových listov za obdobie 238 579 053 ks
   Počet odkúpených podielových listov za obdobie 53 832 576 ks
   Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 343 887 828,46 CZK
   Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 77 594 275,02 CZK
   Štruktúra majetku FONDU
   Štruktúra majetku k dátumu 31.12.2022 (celý fond)
   Fondový kapitál 13 898 993 337,40 CZK
   Aktíva celkom 15 107 212 812,69 CZK
   Z toho:
   Nehnuteľnosti a realitné spoločnosti 54,37%
   Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek) 22,15%
   Vklady v bankách 15,08%
   Investičné nástroje 4,90%
   Ostatní 3,50%

   november 2022

   Výkonnosť fondu za triedu CZK
   dáta k 30.11.2022 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
   1M 0,36% --
   3M 1,67% 0,56%
   6M 5,12% 0,85%
   12M 7,67% 0,64%
   za posledné 3 roky 17,55% 0,49%
   za posledných 5 rokov 30,01% 0,50%
   za kalendárny rok 6,84% 0,62%
   od vzniku fondu 43,86% 0,52%
   Podielové listy triedy CZK
   Údaje k dátumu 30.11.2022 (trieda CZK)
   Hodnota podielového listu 1,4386 CZK
   Fondový kapitál 13 362 859 160,34 CZK
   Aktuálny počet vydaných podielových listov 9 288 495 624 ks
   Celkový počet vydaných podielových listov 10 978 125 771 ks
   Celkový počet odkúpených podielových listov 1 689 630 147 ks
   Údaje k dátumu 01.12.2022 - 31.12.2022 (trieda CZK)
   Počet vydaných podielových listov za obdobie 236 134 113 ks
   Počet odkúpených podielových listov za obdobie 66 623 540 ks
   Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 339 702 528,60 CZK
   Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 95 844 624,70 CZK
   Štruktúra majetku FONDU
   Štruktúra majetku k dátumu 30.11.2022 (celý fond)
   Fondový kapitál 13 591 588 024,83 CZK
   Aktíva celkom 14 528 008 612,95 CZK
   Z toho:
   Nehnuteľnosti a realitné spoločnosti 54,56%
   Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek) 18,71%
   Vklady v bankách 10,61%
   Investičné nástroje 5,07%
   Ostatní 11,05%

   október 2022

   Výkonnosť fondu za triedu CZK
   dáta k 31.10.2022 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
   1M 0,55% --
   3M 2,01% 0,67%
   6M 4,92% 0,82%
   12M 8,47% 0,71%
   za posledné 3 roky 17,37% 0,48%
   za posledných 5 rokov 30,72% 0,51%
   za kalendárny rok 6,46% 0,65%
   od vzniku fondu 43,35% 0,52%
   Podielové listy triedy CZK
   Údaje k dátumu 31.10.2022 (trieda CZK)
   Hodnota podielového listu 1,4335 CZK
   Fondový kapitál 13 109 892 833,14 CZK
   Aktuálny počet vydaných podielových listov 9 145 650 296 ks
   Celkový počet vydaných podielových listov 10 783 600 889 ks
   Celkový počet odkúpených podielových listov 1 637 950 593 ks
   Údaje k dátumu 01.11.2022 - 30.11.2022 (trieda CZK)
   Počet vydaných podielových listov za obdobie 194 524 882 ks
   Počet odkúpených podielových listov za obdobie 51 679 554 ks
   Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 278 851 409,26 CZK
   Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 74 082 641,04 CZK
   Štruktúra majetku FONDU
   Štruktúra majetku k dátumu 31.10.2022 (celý fond)
   Fondový kapitál 13 324 054 979,47 CZK
   Aktíva celkom 14 110 514 573,88 CZK
   Z toho:
   Nehnuteľnosti a realitné spoločnosti 53,47%
   Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek) 21,27%
   Vklady v bankách 6,27%
   Investičné nástroje 5,19%
   Ostatní 13,80%

   september 2022

   Výkonnosť fondu za triedu CZK
   dáta k 30.9.2022 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
   1M 0,76% --
   3M 2,46% 0,82%
   6M 4,75% 0,79%
   12M 8,93% 0,74%
   za posledné 3 roky 16,52% 0,46%
   za posledných 5 rokov 30,53% 0,51%
   za kalendárny rok 5,88% 0,65%
   od vzniku fondu 42,57% 0,51%
   Podielové listy triedy CZK
   Údaje k dátumu 30.9.2022 (trieda CZK)
   Hodnota podielového listu 1,4257 CZK
   Fondový kapitál 12 840 890 092,94 CZK
   Aktuálny počet vydaných podielových listov 9 006 466 024 ks
   Celkový počet vydaných podielových listov 10 583 107 031 ks
   Celkový počet odkúpených podielových listov 1 576 641 007 ks
   Údaje k dátumu 01.10.2022 - 31.10.2022 (trieda CZK)
   Počet vydaných podielových listov za obdobie 200 493 858 ks
   Počet odkúpených podielových listov za obdobie 60 477 683 ks
   Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 285 844 151,63 CZK
   Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 86 223 032,67 CZK
   Štruktúra majetku FONDU
   Štruktúra majetku k dátumu 30.9.2022 (celý fond)
   Fondový kapitál 13 042 580 757,82 CZK
   Aktíva celkom 13 795 002 126,11 CZK
   Z toho:
   Nehnuteľnosti a realitné spoločnosti 47,63%
   Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek) 19,23%
   Vklady v bankách 13,99%
   Investičné nástroje 5,28%
   Ostatní 13,87%

   august 2022

   Výkonnosť fondu za triedu CZK
   dáta k 31.8.2022 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
   1M 0,69% --
   3M 3,40% 1,13%
   6M 4,60% 0,77%
   12M 9,05% 0,75%
   za posledné 3 roky 19,51% 0,54%
   za posledných 5 rokov 30,25% 0,50%
   za kalendárny rok 5,09% 0,64%
   od vzniku fondu 41,50% 0,51%
   Podielové listy triedy CZK
   Údaje k dátumu 31.8.2022 (trieda CZK)
   Hodnota podielového listu 1,4150 CZK
   Fondový kapitál 12 542 112 061,12 CZK
   Aktuálny počet vydaných podielových listov 8 863 448 331 ks
   Celkový počet vydaných podielových listov 10 381 313 056 ks
   Celkový počet odkúpených podielových listov 1 517 864 725 ks
   Údaje k dátumu 01.09.2022 - 30.09.2022 (trieda CZK)
   Počet vydaných podielových listov za obdobie 201 793 975 ks
   Počet odkúpených podielových listov za obdobie 58 776 282 ks
   Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 285 538 548,03 CZK
   Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 83 168 440,44 CZK
   Štruktúra majetku FONDU
   Štruktúra majetku k dátumu 31.8.2022 (celý fond)
   Fondový kapitál 12 732 248 904,85 CZK
   Aktíva celkom 13 877 720 843,56 CZK
   Z toho:
   Nehnuteľnosti a realitné spoločnosti 48,50%
   Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek) 18,98%
   Vklady v bankách 24,37%
   Investičné nástroje 4,94%
   Ostatní 3,21%

   júl 2022

   Výkonnosť fondu za triedu CZK
   dáta k 31.7.2022 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
   1M 0,99% --
   3M 2,85% 0,95%
   6M 4,00% 0,67%
   12M 8,47% 0,71%
   za posledné 3 roky 18,79% 0,52%
   za posledných 5 rokov 29,35% 0,49%
   za kalendárny rok 4,37% 0,62%
   od vzniku fondu 40,53% 0,50%
   Podielové listy triedy CZK
   Údaje k dátumu 31.7.2022 (trieda CZK)
   Hodnota podielového listu 1,4053 CZK
   Fondový kapitál 12 271 540 985,44 CZK
   Aktuálny počet vydaných podielových listov 8 732 141 850 ks
   Celkový počet vydaných podielových listov 10 208 135 325 ks
   Celkový počet odkúpených podielových listov 1 475 993 475 ks
   Údaje k dátumu 01.08.2022 - 31.08.2022 (trieda CZK)
   Počet vydaných podielových listov za obdobie 173 177 731 ks
   Počet odkúpených podielových listov za obdobie 41 871 250 ks
   Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 243 366 669,90 CZK
   Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 58 841 667,52 CZK
   Štruktúra majetku FONDU
   Štruktúra majetku k dátumu 31.7.2022 (celý fond)
   Fondový kapitál 12 455 462 930,80 CZK
   Aktíva celkom 13 627 627 458,55 CZK
   Z toho:
   Nehnuteľnosti a realitné spoločnosti 50,52%
   Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek) 19,23%
   Vklady v bankách 18,67%
   Investičné nástroje 5,00%
   Ostatní 6,58%

   apríl 2023

   Výkonnosť fondu za triedu EUR
   dáta k 30.4.2023 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda EUR)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda EUR)
   1M 0,17% --
   3M 2,83% 0,94%
   6M 6,02% 1,00%
   12M 11,30% 0,94%
   za posledné 3 roky 27,13% 0,75%
   za posledných 5 rokov 0,00% 0,00%
   za kalendárny rok 3,94% 0,98%
   od vzniku fondu 27,13% 0,75%
   Podielové listy triedy EUR
   Údaje k dátumu 30.4.2023 (trieda EUR)
   Hodnota podielového listu 0,0581 EUR
   Fondový kapitál 14 456 132,88 EUR
   Aktuálny počet vydaných podielových listov 248 793 437 ks
   Celkový počet vydaných podielových listov 258 654 145 ks
   Celkový počet odkúpených podielových listov 9 860 708 ks
   Údaje k dátumu 01.05.2023 - 31.05.2023 (trieda EUR)
   Počet vydaných podielových listov za obdobie 13 549 989 ks
   Počet odkúpených podielových listov za obdobie 1 264 449 ks
   Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 787 254,72 EUR
   Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 73 464,49 EUR
   Štruktúra majetku FONDU
   Štruktúra majetku k dátumu 30.4.2023 (celý fond)
   Fondový kapitál 15 017 439 119,86 EUR
   Aktíva celkom 16 035 051 151,11 EUR
   Z toho:
   Nehnuteľnosti a realitné spoločnosti 53,42%
   Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek) 21,15%
   Vklady v bankách 5,49%
   Investičné nástroje 4,47%
   Ostatní 15,47%

   marec 2023

   Výkonnosť fondu za triedu EUR
   dáta k 31.3.2023 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda EUR)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda EUR)
   1M 0,52% --
   3M 3,76% 1,25%
   6M 6,62% 1,10%
   12M 10,69% 0,89%
   za posledné 3 roky 0,00% 0,00%
   za posledných 5 rokov 0,00% 0,00%
   za kalendárny rok 3,76% 1,25%
   od vzniku fondu 26,91% 0,77%
   Podielové listy triedy EUR
   Údaje k dátumu 31.3.2023 (trieda EUR)
   Hodnota podielového listu 0,0580 EUR
   Fondový kapitál 13 408 141,07 EUR
   Aktuálny počet vydaných podielových listov 231 292 138 ks
   Celkový počet vydaných podielových listov 238 142 983 ks
   Celkový počet odkúpených podielových listov 6 850 845 ks
   Údaje k dátumu 01.04.2023 - 30.04.2023 (trieda EUR)
   Počet vydaných podielových listov za obdobie 20 511 162 ks
   Počet odkúpených podielových listov za obdobie 3 009 863 ks
   Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 1 189 647,49 EUR
   Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 174 572,07 EUR
   Štruktúra majetku FONDU
   Štruktúra majetku k dátumu 31.3.2023 (celý fond)
   Fondový kapitál 14 749 528 785,62 EUR
   Aktíva celkom 15 880 300 655,47 EUR
   Z toho:
   Nehnuteľnosti a realitné spoločnosti 53,83%
   Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek) 21,24%
   Vklady v bankách 5,26%
   Investičné nástroje 4,74%
   Ostatní 14,93%

   február 2023

   Výkonnosť fondu za triedu EUR
   dáta k 28.2.2023 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda EUR)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda EUR)
   1M 2,12% --
   3M 4,34% 1,45%
   6M 6,85% 1,14%
   12M 12,26% 1,02%
   za posledné 3 roky 0,00% 0,00%
   za posledných 5 rokov 0,00% 0,00%
   za kalendárny rok 3,22% 1,61%
   od vzniku fondu 26,26% 0,77%
   Podielové listy triedy EUR
   Údaje k dátumu 28.2.2023 (trieda EUR)
   Hodnota podielového listu 0,0577 EUR
   Fondový kapitál 11 031 716,54 EUR
   Aktuálny počet vydaných podielových listov 217 051 461 ks
   Celkový počet vydaných podielových listov 223 871 374 ks
   Celkový počet odkúpených podielových listov 6 819 913 ks
   Údaje k dátumu 01.03.2023 - 31.03.2023 (trieda EUR)
   Počet vydaných podielových listov za obdobie 14 271 609 ks
   Počet odkúpených podielových listov za obdobie 30 932 ks
   Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 823 471,73 EUR
   Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 1 784,77 EUR
   Štruktúra majetku FONDU
   Štruktúra majetku k dátumu 28.2.2023 (celý fond)
   Fondový kapitál 14 494 839 886,26 EUR
   Aktíva celkom 15 930 569 881,49 EUR
   Z toho:
   Nehnuteľnosti a realitné spoločnosti 53,86%
   Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek) 20,77%
   Vklady v bankách 7,62%
   Investičné nástroje 4,70%
   Ostatní 13,05%

   január 2023

   Výkonnosť fondu za triedu EUR
   dáta k 31.1.2023 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda EUR)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda EUR)
   1M 1,07% --
   3M 3,10% 1,03%
   6M 5,41% 0,90%
   12M 6,40% 0,53%
   za posledné 3 roky 0,00% 0,00%
   za posledných 5 rokov 0,00% 0,00%
   za kalendárny rok 1,07% 1,07%
   od vzniku fondu 23,63% 0,72%
   Podielové listy triedy EUR
   Údaje k dátumu 31.1.2023 (trieda EUR)
   Hodnota podielového listu 0,0565 EUR
   Fondový kapitál 10 488 836,82 EUR
   Aktuálny počet vydaných podielových listov 208 306 753 ks
   Celkový počet vydaných podielových listov 214 985 182 ks
   Celkový počet odkúpených podielových listov 6 678 429 ks
   Údaje k dátumu 01.02.2023 - 28.02.2023 (trieda EUR)
   Počet vydaných podielových listov za obdobie 8 886 192 ks
   Počet odkúpených podielových listov za obdobie 141 484 ks
   Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 502 070,05 EUR
   Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 7 993,85 EUR
   Štruktúra majetku FONDU
   Štruktúra majetku k dátumu 31.1.2023 (celý fond)
   Fondový kapitál 14 234 179 457,57 EUR
   Aktíva celkom 15 775 838 153,69 EUR
   Z toho:
   Nehnuteľnosti a realitné spoločnosti 53,49%
   Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek) 21,36%
   Vklady v bankách 7,58%
   Investičné nástroje 4,72%
   Ostatní 12,85%

   december 2022

   Výkonnosť fondu za triedu EUR
   dáta k 31.12.2022 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda EUR)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda EUR)
   1M 1,08% --
   3M 2,76% 0,92%
   6M 5,87% 0,98%
   12M 6,88% 0,57%
   za posledné 3 roky 0,00% 0,00%
   za posledných 5 rokov 0,00% 0,00%
   za kalendárny rok 6,88% 0,57%
   od vzniku fondu 22,32% 0,70%
   Podielové listy triedy EUR
   Údaje k dátumu 31.12.2022 (trieda EUR)
   Hodnota podielového listu 0,0559 EUR
   Fondový kapitál 9 843 342,73 EUR
   Aktuálny počet vydaných podielových listov 197 496 345 ks
   Celkový počet vydaných podielových listov 203 978 135 ks
   Celkový počet odkúpených podielových listov 6 481 790 ks
   Údaje k dátumu 01.01.2023 - 31.01.2023 (trieda EUR)
   Počet vydaných podielových listov za obdobie 11 007 047 ks
   Počet odkúpených podielových listov za obdobie 196 639 ks
   Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 615 293,74 EUR
   Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 10 992,13 EUR
   Štruktúra majetku FONDU
   Štruktúra majetku k dátumu 31.12.2022 (celý fond)
   Fondový kapitál 13 898 993 337,40 EUR
   Aktíva celkom 15 107 212 812,69 EUR
   Z toho:
   Nehnuteľnosti a realitné spoločnosti 54,37%
   Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek) 22,15%
   Vklady v bankách 15,08%
   Investičné nástroje 4,90%
   Ostatní 3,50%

   november 2022

   Výkonnosť fondu za triedu EUR
   dáta k 30.11.2022 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda EUR)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda EUR)
   1M 0,91% --
   3M 2,41% 0,80%
   6M 6,14% 1,02%
   12M 7,80% 0,65%
   za posledné 3 roky 0,00% 0,00%
   za posledných 5 rokov 0,00% 0,00%
   za kalendárny rok 5,74% 0,52%
   od vzniku fondu 21,01% 0,68%
   Podielové listy triedy EUR
   Údaje k dátumu 30.11.2022 (trieda EUR)
   Hodnota podielového listu 0,0553 EUR
   Fondový kapitál 8 291 836,93 EUR
   Aktuálny počet vydaných podielových listov 169 950 656 ks
   Celkový počet vydaných podielových listov 176 370 987 ks
   Celkový počet odkúpených podielových listov 6 420 331 ks
   Údaje k dátumu 01.12.2022 - 31.12.2022 (trieda EUR)
   Počet vydaných podielových listov za obdobie 27 607 148 ks
   Počet odkúpených podielových listov za obdobie 61 459 ks
   Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 1 526 675,07 EUR
   Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 3 398,68 EUR
   Štruktúra majetku FONDU
   Štruktúra majetku k dátumu 30.11.2022 (celý fond)
   Fondový kapitál 13 591 588 024,83 EUR
   Aktíva celkom 14 528 008 612,95 EUR
   Z toho:
   Nehnuteľnosti a realitné spoločnosti 54,56%
   Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek) 18,71%
   Vklady v bankách 10,61%
   Investičné nástroje 5,07%
   Ostatní 11,05%

   október 2022

   Výkonnosť fondu za triedu EUR
   dáta k 31.10.2022 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda EUR)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda EUR)
   1M 0,74% --
   3M 2,24% 0,75%
   6M 4,98% 0,83%
   12M 8,30% 0,69%
   za posledné 3 roky 0,00% 0,00%
   za posledných 5 rokov 0,00% 0,00%
   za kalendárny rok 4,78% 0,48%
   od vzniku fondu 19,91% 0,66%
   Podielové listy triedy EUR
   Údaje k dátumu 31.10.2022 (trieda EUR)
   Hodnota podielového listu 0,0548 EUR
   Fondový kapitál 7 687 475,79 EUR
   Aktuálny počet vydaných podielových listov 159 558 779 ks
   Celkový počet vydaných podielových listov 165 501 708 ks
   Celkový počet odkúpených podielových listov 5 942 929 ks
   Údaje k dátumu 01.11.2022 - 30.11.2022 (trieda EUR)
   Počet vydaných podielových listov za obdobie 10 869 279 ks
   Počet odkúpených podielových listov za obdobie 477 402 ks
   Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 595 636,86 EUR
   Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 26 161,63 EUR
   Štruktúra majetku FONDU
   Štruktúra majetku k dátumu 31.10.2022 (celý fond)
   Fondový kapitál 13 324 054 979,47 EUR
   Aktíva celkom 14 110 514 573,88 EUR
   Z toho:
   Nehnuteľnosti a realitné spoločnosti 53,47%
   Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek) 21,27%
   Vklady v bankách 6,27%
   Investičné nástroje 5,19%
   Ostatní 13,80%

   september 2022

   Výkonnosť fondu za triedu EUR
   dáta k 30.9.2022 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda EUR)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda EUR)
   1M 0,74% --
   3M 3,03% 1,01%
   6M 3,82% 0,64%
   12M 8,15% 0,68%
   za posledné 3 roky 0,00% 0,00%
   za posledných 5 rokov 0,00% 0,00%
   za kalendárny rok 4,02% 0,45%
   od vzniku fondu 19,04% 0,66%
   Podielové listy triedy EUR
   Údaje k dátumu 30.9.2022 (trieda EUR)
   Hodnota podielového listu 0,0544 EUR
   Fondový kapitál 7 175 836,18 EUR
   Aktuálny počet vydaných podielových listov 150 980 850 ks
   Celkový počet vydaných podielových listov 156 850 249 ks
   Celkový počet odkúpených podielových listov 5 869 399 ks
   Údaje k dátumu 01.10.2022 - 31.10.2022 (trieda EUR)
   Počet vydaných podielových listov za obdobie 8 651 459 ks
   Počet odkúpených podielových listov za obdobie 73 530 ks
   Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 470 639,20 EUR
   Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 4 000,03 EUR
   Štruktúra majetku FONDU
   Štruktúra majetku k dátumu 30.9.2022 (celý fond)
   Fondový kapitál 13 042 580 757,82 EUR
   Aktíva celkom 13 795 002 126,11 EUR
   Z toho:
   Nehnuteľnosti a realitné spoločnosti 47,63%
   Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek) 19,23%
   Vklady v bankách 13,99%
   Investičné nástroje 5,28%
   Ostatní 13,87%

   august 2022

   Výkonnosť fondu za triedu EUR
   dáta k 31.8.2022 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda EUR)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda EUR)
   1M 0,75% --
   3M 3,65% 1,22%
   6M 5,06% 0,84%
   12M 8,43% 0,70%
   za posledné 3 roky 0,00% 0,00%
   za posledných 5 rokov 0,00% 0,00%
   za kalendárny rok 3,25% 0,41%
   od vzniku fondu 18,16% 0,65%
   Podielové listy triedy EUR
   Údaje k dátumu 31.8.2022 (trieda EUR)
   Hodnota podielového listu 0,0540 EUR
   Fondový kapitál 6 706 762,00 EUR
   Aktuálny počet vydaných podielových listov 143 339 247 ks
   Celkový počet vydaných podielových listov 148 927 042 ks
   Celkový počet odkúpených podielových listov 5 587 795 ks
   Údaje k dátumu 01.09.2022 - 30.09.2022 (trieda EUR)
   Počet vydaných podielových listov za obdobie 7 923 207 ks
   Počet odkúpených podielových listov za obdobie 281 604 ks
   Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 427 852,95 EUR
   Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 15 206,61 EUR
   Štruktúra majetku FONDU
   Štruktúra majetku k dátumu 31.8.2022 (celý fond)
   Fondový kapitál 12 732 248 904,85 EUR
   Aktíva celkom 13 877 720 843,56 EUR
   Z toho:
   Nehnuteľnosti a realitné spoločnosti 48,50%
   Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek) 18,98%
   Vklady v bankách 24,37%
   Investičné nástroje 4,94%
   Ostatní 3,21%

   Dokumenty na stiahnutie

   Časté otázky

   Čo si predstaviť pod pojmom realitný fond?

   Realitný fond združuje prostriedky individuálnych investorov s cieľom kupovať nehnuteľnosti, na ktoré by jednotliví podielnici sami nedosiahli. Výnos fondu je vytváraný predovšetkým v podobe príjmov z prenájmu a prevádzky nehnuteľností. Investorom sú vydávané podielové listy, vďaka ktorým sa podieľajú na vlastníctve nehnuteľností obsiahnutých v portfóliu, ktoré je spravované tímom skúsených manažérov.

   Prečo investovať do realitného fondu?

   Ako investor sa budete podieľať na investíciách do lukratívnych nehnuteľností v majetku fondu a výhodách, ktoré z toho plynú. Naviac ste oslobodený od starostí s ich správou. Vzhľadom na to, že sa jedná o dlhodobú investíciu, je možné dosiahnuť atraktívny výnos. Realitný fond, resp. fond nehnuteľností je určený pre investorov, ktorí majú záujem investovať do nehnuteľností, ale nemajú prostriedky na celú nehnuteľnosť niekedy v rádoch miliárd korún českých alebo prípadne nemajú záujem o ich priamu kúpu.

   Ako môžem investovať do realitného fondu INVESTIKA?

   Rámcovú zmluvu o vydávaní a odkupovaní cenných papierov je možné dojednať prostredníctvom niektorého z finančných agentov, s ktorými spolupracujeme. V prípade, že máte záujem o viac informácií, prípadne chcete uzatvoriť rámcovú zmluvu, napíšte nám a my vám obratom zašleme zoznam finančných agentov, s ktorými spolupracujeme. Do realitného fondu INVESTIKA je možné investovať jednorazovo aj pravidelne už od 100 Kč, resp. 4 EUR.

   Uzatvoril som rámcovú zmluvu, dokedy musím poslať prvú investíciu?

   Ak bola rámcová zmluva uzatvorená a nedošlo k vyplneniu písomného pokynu, je možné zadať pokyn platbou do 2 rokov odo dňa uzatvorenia rámcovej zmluvy.
   Ak v lehote 2 rokov odo dňa uzatvorenia rámcovej zmluvy nedôjde k žiadnej investícii, resp. ak do 2 rokov od odkúpenia posledného podielového listu, nedôjde k investícii, rámcová zmluva zanikne. 
   Ak je súčasťou rámcovej zmluvy aj písomný trvalý pokyn, tak platí pravidlo, že platnosť písomného trvalého pokynu k úpisu je 90 dní od dátumu jeho vydania. Ak nebudú v tejto lehote pripísané na daný účet peňažné prostriedky s použitím stanoveného variabilného symbolu, platnosť pokynu k úpisu zaniká a peňažné prostriedky pripísané na účet po uplynutí lehoty budú zainvestované ako jednorazový pokyn platbou.

   Kedy dochádza k vydaniu podielových listov?

   K vydaniu podielových listov dochádza do 15 pracovných dní od posledného dňa kalendárneho mesiaca, keďže spoločnosť do 10 pracovných dní od posledného dňa kalendárneho mesiaca stanoví aktuálnu hodnotu podielových listov a do ďalších 5 pracovných dní zaistí vydanie podielových listov. 

   Ako postupovať v prípade, že chcem vykonať ďalšiu investíciu?

   Jednorazový pokyn môže byť zadaný aj pokynom platbou, tj. formou prevodu peňažných prostriedkov v prospech bankového účtu spoločnosti vedeného pre príslušný investičný fond a pre jednorazové pokyny, a to pri uvedení čísla rámcovej zmluvy ako variabilného symbolu. V prípade trvalého pokynu je potreba vyplniť žiadosť o vydanie cenných papierov a vyplniť v nej príslušný trvalý pokyn.

   Ako môžem sledovať stav svojej investície?

   Po dojednaní a akceptácii rámcovej zmluvy o vydávaní a odkupovaní cenných papierov klient obdrží e-mail s potvrdením a s prihlasovacími údajmi do klientskeho portálu MOJA INVESTIKA. Prehľad svojich investícií má klient k dispozícii po prihlásení do portálu.

   Chcem získať viac informácií