Konzervatívna investicia s atraktivným výnosom

5,48

%

zhodnotenie za rok 2021 trieda CZK

12.1

mld. CZK

aktív pod správou

54,2

tis.

investorov

O fonde

Umožňuje drobným investorom zarábať na príjmoch z prenájmu rôznych typov kvalitných komerčných nehnuteľností v hodnotách dosahujúcich rádovo až miliardy korún českých. Investujte pravidelne a jednorazovo už od veľmi nízkych čiastok a podieľajte sa na atraktívnych výnosoch, ktoré môžu nehnuteľnosti ponúkať, a to bez nutnosti ich priameho nákupu a správy.

Nízka vstupná investícia

Reálne aktíva

Odolnosť voči inflácii

Česká legislatíva

Cieľ a stratégia fondu

Cieľom fondu INVESTIKA realitní fond, otevřený podílový fond je prostredníctvom investícií do realitných aktív dosahovať dlhodobo stabilné výnosy na úrovni vývoja realitného trhu, pri zachovaní rozumnej miery rizika.

Kvalitné komerčné nehnuteľnosti

Investujeme najmä do prémiových administratívnych budov, obchodných centier, logistických areálov a ďalších sektorov

Dlhodobé nájomné zmluvy

Súčasťou dlhodobých nájomných zmlúv sú inflačné doložky, ktoré zaisťujú pravidelné navyšovanie nájomného.

Bonitní
nájomcovia

Kombinácia bonitných nájomcov a dlhodobých nájomných zmlúv je predpokladom stabilných príjmov fondu.

Diverzifikované
portfólio

Portfólio je diverzifikované na úrovni typov nehnuteľností, na úrovni lokality aj na úrovni jednotlivých nájomcov

Portfólio nehnuteľností

GALERIE BUTOVICE

GALERIE BUTOVICE

Šieste najväčšie obchodné centrum v Prahe, ktoré sa nachádza uprostred dynamicky rozrastajúcej sa rezidenčnej a kancelárskej oblasti pražských Jinonic s výbornou dopravnou dostupnosťou v bezprostrednej blízkosti stanice metra Nové Butovice.

AVENIR E

AVENIR E

Prémiová administratívna nehnuteľnosť Avenir E je samostatná budova, ktorá je súčasťou komplexu Avenir Business Park. V roku 2008 nehnuteľnosť získala prestížne ocenenie Best of Realty.

KARLA ENGLIŠE 4

KARLA ENGLIŠE 4

Šesťposchodová moderná kancelárska budova s podzemným parkingom je charakteristická svojou sklenenou fasádou. Lokalita Praha Anděl, kde sa budova nachádza, disponuje výbornou občianskou vybavenosťou a jednoduchou dostupnosťou.

HISTORICKÁ VILA U ZVONAŘKY

HISTORICKÁ VILA U ZVONAŘKY

Táto trofejná nehnuteľnosť je umiestnená v tradičnej rezidenčnej lokalite na pražských Vinohradoch. Jedná sa o jednu z najžiadanejších častí hlavného mesta pre rezidenčné využitie, ako aj pre exkluzívne kancelárie či reprezentatívne sídlo spoločnosti.

BUSINESS CENTER BOHEMIA

BUSINESS CENTER BOHEMIA

Šestnásťposchodová moderná kancelárska budova, miestne známa ako „mrakodrap“, je najvyššou stavbou v celej Plzni. Ako jediná nehnuteľnosť v centre Plzni splňuje kritéria pre moderné kancelárie triedy „A“.

PEKAŘSKÁ OFFICE PARK

PEKAŘSKÁ OFFICE PARK

Komplex dvoch kancelárskych budov Pekařská Office Park disponuje všetkými štandardnými požiadavkami na moderné kancelárske priestory a nachádza sa v atraktívnej a vyhľadávanej komerčnej lokalite v mestskej časti Praha 5.

INDUSTRIÁLNÍ AREÁLY C.S.CARGO

INDUSTRIÁLNÍ AREÁLY C.S.CARGO

Portfólio troch logistických areálov v Jičíne, Liberci a Litomyšli je plne obsadené výhradným nájomcom, ktorým je významná logistická spoločnosť C.S.Cargo.

PORTFÓLIO BANKOVÝCH DOMOV

PORTFÓLIO BANKOVÝCH DOMOV

Jedná sa o celkom desať nehnuteľností, ktoré sa nachádzajú v centrách regionálnych miest naprieč Českou republikou. Významnými nájomcami portfólia sú bankové inštitúcie s dlhodobou nájomnou zmluvou.

DÁTOVÉ A BUSINESS CENTRUM

DÁTOVÉ A BUSINESS CENTRUM

Moderný kancelársky komplex sa nachádza v Písku v tesnej blízkosti najväčšej priemyslovej zóny v Juhočeskom kraji. Budova prešla kompletnou rekonštrukciou a teraz je tiež čiastočne využívaná ako dátové centrum.

ZÁMOK MITROWICZ

ZÁMOK MITROWICZ

Zrekonštruovaný barokový zámok s prekrásnym zrekonštruovaným areálom stojí neďaleko brehu Lužnice.

MOLO LIPNO RESIDENCE

MOLO LIPNO RESIDENCE

Developerský projekt, ktorý vyrastá na brehu Lipenskej priehrady číta cez 90 luxusných bytov. Komplex je určený primárne k rekreácii, prípadne ako druhý domov pre náročnú klientelu.

CIRCLE LOGISTICS

CIRCLE LOGISTICS

Pozemky sa nachádzajú v Běchoviciach v tesnej blízkosti pražského okruhu. Spoločnosť tu plánuje výstavbu industriálneho developerského projektu.

SZYPERSKÁ

SZYPERSKÁ

Szyperska Office Center je prvou zahraničnou budovou vlastnenú fondom. Moderné sedempodlažných kancelársky objekt s podzemným parkoviskom leží na brehu rieky Warty v bezprostrednej blízkosti centra poľskej Poznane.

Informácie o fonde

CZK
EUR
Typ fondu špeciálny fond kolektívného investovania, otvorený podielový fond
Doporučený investičný horizont 5 rokov
Frekvencia oceňovania a obchodovania mesačne
Min. investícia 100 Kč
Mena fondu CZK
Mena tried CZK
ISIN tried CZ0008474830
Prvá a každá ďalšia investícia Min. 1 Kč
Čísla účtov fondu pre pravidelné investície
(variabilný symbol = číslo rámcovej zmluvy)

500002432/0800 
 

Čísla účtov fondu pre jednorazové investície (variabilný symbol = číslo rámcovej zmluvy) 7998862 / 0800
Vstupný poplatok max. 4 % - dle sadzobníku
Výstupný poplatok 0 %
Poplatok za správu (z hodnoty fondového kapitálu p.a.) 1,70% 
Poplatok za administráciu (z hodnoty fondového kapitálu p.a.) 0,05% 
Dátum vzniku fondu 16.9.2015
Správca a administrátor fondu INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
Depozitár fondu Česká spořitelna, a.s.
Audítor fondu Kreston Audit FIN, s.r.o.
Typ fondu špeciálny fond kolektívného investovania, otvorený podielový fond
Doporučený investičný horizont 5 rokov
Frekvencia oceňovania a obchodovania mesačne
Min. investícia 4 EUR
Mena fondu CZK
Mena tried EUR
ISIN tried CZ0008475902
Prvá a každá ďalšia investícia Min 0,10 EUR
Čísla účtov fondu pre pravidelné investície
(variabilný symbol = číslo rámcovej zmluvy)

CZ49 0800 0000 0005 0007 5762 (500075762/0800) 

Čísla účtov fondu pre jednorazové investície (variabilný symbol = číslo rámcovej zmluvy) CZ86 0800 0000 0033 3666 3362 (3336663362/0800)
Vstupný poplatok max. 4 % - dle sadzobníku
Výstupný poplatok 0 %
Poplatok za správu (z hodnoty fondového kapitálu p.a.) 1,70% 
Poplatok za administráciu (z hodnoty fondového kapitálu p.a.) 0,05% 
Dátum vzniku fondu 16.9.2015
Správca a administrátor fondu INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
Depozitár fondu Česká spořitelna, a.s.
Audítor fondu Kreston Audit FIN, s.r.o.

Graf vývoja hodnoty podielového listu INVESTIKA realitní fond, OPF

   CZ0008474830

   Informácie o výkonnosti a majetku fondu

   CZK
   EUR

   April 2022

   Výkonnosť fondu za triedu CZK
   dáta k 30.4.2022 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
   1M 0,38% ---
   3M 1,11% 0,37%
   6M 3,38% 0,56%
   12M 6,05% 0,50%
   za posledné 3 roky 16,08% 0,45%
   za posledných 5 rokov 27,32% 0,46%
   za rok 2022

   1,47%

   0,37%
   od vzniku fondu 36,63% 0,47%

   Podielové listy triedy CZK

   Údaje k dátumu

   30.4.2022 (trieda CZK)
   Hodnota podielového listu 1,3663 CZK
   Fondový kapitál

   11 173 076 108,66  CZK

   Aktuálny počet vydaných podielových listov

   8 177 330 662 ks

   Celkový počet vydaných podielových listov

   9 492 497 664 ks

   Celkový počet odkúpených podielových listov

   1 315 167 002 ks

   Údaje za obdobie 1.5.2022-31.5.2022 (trieda CZK)
   Počet vydaných podielových listov za obdobie

   215 822 805 ks

   Počet odkúpených podielových listov za obdobie

   48 865 674 ks

   Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

   294 878 742,24  CZK

   Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy

   66 765 170,36 CZK

   Štruktúra majetku FONDU
   Štruktúra majetku k dátumu 30.4.2022 (celý fond)
   Fondový kapitál

   11 326 709 778,37 CZK

   Aktíva celkom

   12 159 708 228,42 CZK

   Z toho:
   Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach 52,59%
   Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

   22,66%

   Vklady v bankách 18,69%
   Investičné nástroje  5,52%
   Ostatní  0,54%

   April 2022

   Výkonnosť fondu za triedu EUR
   dáta k 30.4.2022 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda EUR) Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda EUR)
   1M -0,38% -
   3M -1,69% -0,56%
   6M  3,16%  0,53%
   12M

    5,88%

    0,49%

   za posledné 3 roky trieda otvorená 4/2020 trieda otvorená 4/2020
   za posledných 5 rokov trieda otvorená 4/2020 trieda otvorená 4/2020
   za rok 2022  -0,19% -0,05%
   od vzniku fondu  14,22%  0,59%

   Podielové listy triedy EUR
   Údaje k dátumu 30.4.2022 (trieda EUR)
   Hodnota podielového listu 0,0522 EUR
   Fondový kapitál 5 236 128,10 EUR
   Aktuálny počet vydaných podielových listov

   119 576 056 ks

   Celkový počet vydaných podielových listov

   122 485 433 ks

   Celkový počet odkúpených podielových listov 2 909 377 ks

   Údaje za obdobie 1.5.2022-31.5.2022 (trieda EUR)
   Počet vydaných podielových listov za obdobie

   5 171 066 ks

   Počet odkúpených podielových listov za obdobie

   238 523 ks

   Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

   269 929,66 EUR

   Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy

   12 450,90 EUR

   Štruktúra majetku FONDU
   Štruktúra majetku k dátumu 30.4.2022 (celý fond)
   Fondový kapitál

   11 326 709 778,37 CZK

   Aktíva celkom

   12 159 708 228,42 CZK

   Z toho:
   Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach 52,59%
   Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

   22,66%

   Vklady v bankách 18,69%
   Investičné nástroje  5,52%
   Ostatní  0,54%

   March 2022

   Výkonnosť fondu za triedu CZK
   dáta k 31.3.2022 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
   1M 0,61% ---
   3M 1,08% 0,36%
   6M 4,00% 0,67%
   12M 6,08% 0,51%
   za posledné 3 roky 16,26% 0,45%
   za posledných 5 rokov 27,47% 0,46%
   za rok 2022

   1,08%

   0,36%
   od vzniku fondu 36,11% 0,47%

   Podielové listy triedy CZK

   Údaje k dátumu

   31.3.2022 (trieda CZK)
   Hodnota podielového listu 1,3611 CZK
   Fondový kapitál

   10 813 673 524,59  CZK

   Aktuálny počet vydaných podielových listov

   7 944 532 360 ks

   Celkový počet vydaných podielových listov

   9 204 862 897 ks

   Celkový počet odkúpených podielových listov

   1 260 330 537 ks

   Údaje za obdobie 1.4.2022-30.4.2022 (trieda CZK)
   Počet vydaných podielových listov za obdobie

   287 634 767 ks

   Počet odkúpených podielových listov za obdobie

   54 836 465  ks

   Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

   391 499 682  CZK

   Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy

   74 637 912,66 CZK

   Štruktúra majetku FONDU
   Štruktúra majetku k dátumu 31.3.2022 (celý fond)
   Fondový kapitál

   10 939 605 885,93 CZK

   Aktíva celkom

   11 877 723 984 CZK

   Z toho:
   Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach 48,85%
   Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

   22,05%

   Vklady v bankách 22,60%
   Investičné nástroje 5,62%
   Ostatní 0,88%

   March 2022

   Výkonnosť fondu za triedu EUR
   dáta k 31.3.2022 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda EUR) Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda EUR)
   1M  1,95% -
   3M  0,19% 0,07%
   6M  4,17% 0,54%
   12M

    6,50%

   0,44%

   za posledné 3 roky trieda otvorená 4/2020 trieda otvorená 4/2020
   za posledných 5 rokov trieda otvorená 4/2020 trieda otvorená 4/2020
   za rok 2022   0,19% 0,06%
   od vzniku fondu  14,66% 0,64%

   Podielové listy triedy EUR
   Údaje k dátumu 31.3.2022 (trieda EUR)
   Hodnota podielového listu 0,0524 EUR
   Fondový kapitál 4 113 363,31 EUR
   Aktuálny počet vydaných podielových listov

   98 533 870 ks

   Celkový počet vydaných podielových listov

   101 295 908 ks

   Celkový počet odkúpených podielových listov 2 762 038 ks

   Údaje za obdobie 1.4.2022-30.4.2022 (trieda EUR)
   Počet vydaných podielových listov za obdobie

   21 189 525 ks

   Počet odkúpených podielových listov za obdobie

   147 339 ks

   Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

   1 110 331,09 EUR

   Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy

   7 720,56 EUR

   Štruktúra majetku FONDU
   Štruktúra majetku k dátumu 31.3.2022 (celý fond)
   Fondový kapitál

   10 939 605 885,93 CZK

   Aktíva celkom

   11 877 723 984,78 CZK

   Z toho:
   Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach 48,85%
   Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

   22,05%

   Vklady v bankách 22,60%
   Investičné nástroje 5,62%
   Ostatní 0,88%

   February 2022

   Výkonnosť fondu za triedu CZK
   dáta k 28.2.2022 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
   1M 0,11% ---
   3M 1,25% 0,42%
   6M 4,25% 0,31%
   12M 6,22% 0,52%
   za posledné 3 roky 15,71% 0,44%
   za posledných 5 rokov 26,86% 0,45%
   za rok 2022

   0,47%

   0,23%
   od vzniku fondu 35,28% 0,46%

   Podielové listy triedy CZK

   Údaje k dátumu

   28.2.2022 (trieda CZK)
   Hodnota podielového listu 1,3528 CZK
   Fondový kapitál

   10 459 339 282,08  CZK

   Aktuálny počet vydaných podielových listov

   7 731 684 609 ks

   Celkový počet vydaných podielových listov

   8 938 889 458 ks

   Celkový počet odkúpených podielových listov

   1 207 204 849 ks

   Údaje za obdobie 1.3.2022-31.3.2022 (trieda CZK)
   Počet vydaných podielových listov za obdobie

   265 973 439 ks

   Počet odkúpených podielových listov za obdobie

   53 125 688  ks

   Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

   359 808 869,35  CZK

   Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy

   71 686 430,83 CZK

   Štruktúra majetku FONDU
   Štruktúra majetku k dátumu 28.2.2022 (celý fond)
   Fondový kapitál

   10 566 562 524,88 CZK

   Aktíva celkom

   11 524 384 673,70 CZK

   Z toho:
   Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach 48,46%
   Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

   21,27%

   Vklady v bankách 23,72%
   Investičné nástroje 5,76%
   Ostatní 0,79%

   February 2022

   Výkonnosť fondu za triedu EUR
   dáta k 28.2.2022 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda EUR) Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda EUR)
   1M -3,20% -
   3M  0,19% 0,07%
   6M  3,21% 0,54%
   12M

    5,33%

   0,44%

   za posledné 3 roky trieda otvorená 4/2020 trieda otvorená 4/2020
   za posledných 5 rokov trieda otvorená 4/2020 trieda otvorená 4/2020
   za rok 2022  -1,72% -0,86%
   od vzniku fondu  12,47% 0,57%

   Podielové listy triedy EUR
   Údaje k dátumu 28.2.2022 (trieda EUR)
   Hodnota podielového listu 0,0514 EUR
   Fondový kapitál 3 309 804,58 EUR
   Aktuálny počet vydaných podielových listov

   83 382 805 ks

   Celkový počet vydaných podielových listov

   86 139 110 ks

   Celkový počet odkúpených podielových listov 2 756 305 ks

   Údaje za obdobie 1.3.2022-31.3.2022 (trieda EUR)
   Počet vydaných podielových listov za obdobie

   15 156 798 ks

   Počet odkúpených podielových listov za obdobie

   5 733 ks

   Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

   779 059,41 EUR

   Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy

   294,68 EUR

   Štruktúra majetku FONDU
   Štruktúra majetku k dátumu 28.2.2022 (celý fond)
   Fondový kapitál

   10 566 562 524,88 CZK

   Aktíva celkom

   11 524 384 673,70 CZK

   Z toho:
   Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach 48,46%
   Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

   21,27%

   Vklady v bankách 23,72%
   Investičné nástroje 5,76%
   Ostatní 0,79%

   January 2022

   Výkonnosť fondu za triedu CZK
   dáta k 31.1.2022 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
   1M 0,36% ---
   3M 2,25% 0,75%
   6M 4,40% 0,72%
   12M 5,90% 0,49%
   za posledné 3 roky 15,76% 0,44%
   za posledných 5 rokov 27,19% 0,45%
   za rok 2021

   5,48%

   0,46%
   od vzniku fondu 35,13% 0,47%

   Podielové listy triedy CZK

   Údaje k dátumu

   31.1.2022 (trieda CZK)
   Hodnota podielového listu 1,3513 CZK
   Fondový kapitál

   10 193 351 843,41  CZK

   Aktuálny počet vydaných podielových listov

   7 543 521 077 ks

   Celkový počet vydaných podielových listov

   8 708 547 463 ks

   Celkový počet odkúpených podielových listov

   1 165 026 386 ks

   Údaje za obdobie 1.2.2022-28.2.2022 (trieda CZK)
   Počet vydaných podielových listov za obdobie

   230 341 995 ks

   Počet odkúpených podielových listov za obdobie

   42 178 463  ks

   Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

   311 261 111,47  CZK

   Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy

   56 995 756,89 CZK

   Štruktúra majetku FONDU
   Štruktúra majetku k dátumu 31.1.2022 (celý fond)
   Fondový kapitál

   10 295 616 419,23 CZK

   Aktíva celkom

   11 282 214 165,57 CZK

   Z toho:
   Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach 40,90%
   Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

   18,61%

   Vklady v bankách 32,26%
   Investičné nástroje 5,85%
   Ostatní 2,38%

   January 2022

   Výkonnosť fondu za triedu EUR
   dáta k 31.1.2022 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda EUR) Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda EUR)
   1M 1,53% -
   3M 4,94% 1,65%
   6M 6,63% 1,10%
   12M

   9,71%

   0,81%

   za posledné 3 roky trieda otvorená 4/2020 trieda otvorená 4/2020
   za posledných 5 rokov trieda otvorená 4/2020 trieda otvorená 4/2020
   za rok 2022 1,53% -
   od vzniku fondu 16,19% 0,77%

   Podielové listy triedy EUR
   Údaje k dátumu 31.1.2022 (trieda EUR)
   Hodnota podielového listu 0,0531 EUR
   Fondový kapitál 3 969 050,19 EUR
   Aktuálny počet vydaných podielových listov

   79 065 010 ks

   Celkový počet vydaných podielových listov

   81 599 663 ks

   Celkový počet odkúpených podielových listov 2 534 653 ks

   Údaje za obdobie 1.2.2022-28.2.2022 (trieda EUR)
   Počet vydaných podielových listov za obdobie

   4 539 447 ks

   Počet odkúpených podielových listov za obdobie

   221 652 ks

   Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

   241 044,71 EUR

   Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy

   11 769,72 EUR

   Štruktúra majetku FONDU
   Štruktúra majetku k dátumu 31.1.2022 (celý fond)
   Fondový kapitál

   10 295 616 419,23 CZK

   Aktíva celkom

   11 282 214 165,57 CZK

   Z toho:
   Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach 40,90%
   Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

   18,61%

   Vklady v bankách 32,26%
   Investičné nástroje 5,85%
   Ostatní 2,38%

   Dokumenty na stiahnutie

   Časté otázky

   Čo si predstaviť pod pojmom realitný fond?

   Realitný fond združuje prostriedky individuálnych investorov s cieľom kupovať nehnuteľnosti, na ktoré by jednotliví podielnici sami nedosiahli. Výnos fondu je vytváraný predovšetkým v podobe príjmov z prenájmu a prevádzky nehnuteľností. Investorom sú vydávané podielové listy, vďaka ktorým sa podieľajú na vlastníctve nehnuteľností obsiahnutých v portfóliu, ktoré je spravované tímom skúsených manažérov.

   Prečo investovať do realitného fondu?

   Ako investor sa budete podieľať na investíciách do lukratívnych nehnuteľností v majetku fondu a výhodách, ktoré z toho plynú. Naviac ste oslobodený od starostí s ich správou. Vzhľadom na to, že sa jedná o dlhodobú investíciu, je možné dosiahnuť atraktívny výnos. Realitný fond, resp. fond nehnuteľností je určený pre investorov, ktorí majú záujem investovať do nehnuteľností, ale nemajú prostriedky na celú nehnuteľnosť niekedy v rádoch miliárd korún českých alebo prípadne nemajú záujem o ich priamu kúpu.

   Ako môžem investovať do realitného fondu INVESTIKA?

   Rámcovú zmluvu o vydávaní a odkupovaní cenných papierov je možné dojednať prostredníctvom niektorého z finančných agentov, s ktorými spolupracujeme. V prípade, že máte záujem o viac informácií, prípadne chcete uzatvoriť rámcovú zmluvu, napíšte nám a my vám obratom zašleme zoznam finančných agentov, s ktorými spolupracujeme. Do realitného fondu INVESTIKA je možné investovať jednorazovo aj pravidelne už od 100 Kč, resp. 4 EUR.

   Uzatvoril som rámcovú zmluvu, dokedy musím poslať prvú investíciu?

   Ak bola rámcová zmluva uzatvorená a nedošlo k vyplneniu písomného pokynu, je možné zadať pokyn platbou do 2 rokov odo dňa uzatvorenia rámcovej zmluvy.
   Ak v lehote 2 rokov odo dňa uzatvorenia rámcovej zmluvy nedôjde k žiadnej investícii, resp. ak do 2 rokov od odkúpenia posledného podielového listu, nedôjde k investícii, rámcová zmluva zanikne. 
   Ak je súčasťou rámcovej zmluvy aj písomný trvalý pokyn, tak platí pravidlo, že platnosť písomného trvalého pokynu k úpisu je 90 dní od dátumu jeho vydania. Ak nebudú v tejto lehote pripísané na daný účet peňažné prostriedky s použitím stanoveného variabilného symbolu, platnosť pokynu k úpisu zaniká a peňažné prostriedky pripísané na účet po uplynutí lehoty budú zainvestované ako jednorazový pokyn platbou.

   Kedy dochádza k vydaniu podielových listov?

   K vydaniu podielových listov dochádza do 15 pracovných dní od posledného dňa kalendárneho mesiaca, keďže spoločnosť do 10 pracovných dní od posledného dňa kalendárneho mesiaca stanoví aktuálnu hodnotu podielových listov a do ďalších 5 pracovných dní zaistí vydanie podielových listov. 

   Ako postupovať v prípade, že chcem vykonať ďalšiu investíciu?

   Jednorazový pokyn môže byť zadaný aj pokynom platbou, tj. formou prevodu peňažných prostriedkov v prospech bankového účtu spoločnosti vedeného pre príslušný investičný fond a pre jednorazové pokyny, a to pri uvedení čísla rámcovej zmluvy ako variabilného symbolu. V prípade trvalého pokynu je potreba vyplniť žiadosť o vydanie cenných papierov a vyplniť v nej príslušný trvalý pokyn.

   Ako môžem sledovať stav svojej investície?

   Po dojednaní a akceptácii rámcovej zmluvy o vydávaní a odkupovaní cenných papierov klient obdrží e-mail s potvrdením a s prihlasovacími údajmi do klientskeho portálu MOJA INVESTIKA. Prehľad svojich investícií má klient k dispozícii po prihlásení do portálu.

   Chcem získať viac informácií