Konzervatívna investicia s atraktivným výnosom

4,13

%

zhodnotenie za rok 2020 trieda CZK

5,03

%

zhodnotenie za rok 2020 trieda EUR

7,9

mld. CZK

aktív pod správou

41,5

tis.

investorov

O fonde

Umožňuje drobným investorom zarábať na príjmoch z prenájmu rôznych typov kvalitných komerčných nehnuteľností v hodnotách dosahujúcich rádovo až miliardy korún českých. Investujte pravidelne a jednorazovo už od veľmi nízkych čiastok a podieľajte sa na atraktívnych výnosoch, ktoré môžu nehnuteľnosti ponúkať, a to bez nutnosti ich priameho nákupu a správy.

Nízka vstupná investícia

Reálne aktíva

Odolnosť voči inflácii

Česká legislatíva

Cieľ a stratégia fondu

Cieľom fondu INVESTIKA realitní fond, otevřený podílový fond je prostredníctvom investícií do realitných aktív dosahovať dlhodobo stabilné výnosy na úrovni vývoja realitného trhu, pri zachovaní rozumnej miery rizika.

Kvalitné komerčné nehnuteľnosti

Investujeme najmä do prémiových administratívnych budov, obchodných centier, logistických areálov a ďalších sektorov

Dlhodobé nájomné zmluvy

Súčasťou dlhodobých nájomných zmlúv sú inflačné doložky, ktoré zaisťujú pravidelné navyšovanie nájomného.

Bonitní
nájomcovia

Kombinácia bonitných nájomcov a dlhodobých nájomných zmlúv je predpokladom stabilných príjmov fondu.

Diverzifikované
portfólio

Portfólio je diverzifikované na úrovni typov nehnuteľností, na úrovni lokality aj na úrovni jednotlivých nájomcov

Portfólio nehnuteľností

GALERIE BUTOVICE

GALERIE BUTOVICE

Šieste najväčšie obchodné centrum v Prahe, ktoré sa nachádza uprostred dynamicky rozrastajúcej sa rezidenčnej a kancelárskej oblasti pražských Jinonic s výbornou dopravnou dostupnosťou v bezprostrednej blízkosti stanice metra Nové Butovice.

AVENIR E

AVENIR E

Prémiová administratívna nehnuteľnosť Avenir E je samostatná budova, ktorá je súčasťou komplexu Avenir Business Park. V roku 2008 nehnuteľnosť získala prestížne ocenenie Best of Realty.

KARLA ENGLIŠE 4

KARLA ENGLIŠE 4

Šesťposchodová moderná kancelárska budova s podzemným parkingom je charakteristická svojou sklenenou fasádou. Lokalita Praha Anděl, kde sa budova nachádza, disponuje výbornou občianskou vybavenosťou a jednoduchou dostupnosťou.

HISTORICKÁ VILA U ZVONAŘKY

HISTORICKÁ VILA U ZVONAŘKY

Táto trofejná nehnuteľnosť je umiestnená v tradičnej rezidenčnej lokalite na pražských Vinohradoch. Jedná sa o jednu z najžiadanejších častí hlavného mesta pre rezidenčné využitie, ako aj pre exkluzívne kancelárie či reprezentatívne sídlo spoločnosti.

BUSINESS CENTER BOHEMIA

BUSINESS CENTER BOHEMIA

Šestnásťposchodová moderná kancelárska budova, miestne známa ako „mrakodrap“, je najvyššou stavbou v celej Plzni. Ako jediná nehnuteľnosť v centre Plzni splňuje kritéria pre moderné kancelárie triedy „A“.

PEKAŘSKÁ OFFICE PARK

PEKAŘSKÁ OFFICE PARK

Komplex dvoch kancelárskych budov Pekařská Office Park disponuje všetkými štandardnými požiadavkami na moderné kancelárske priestory a nachádza sa v atraktívnej a vyhľadávanej komerčnej lokalite v mestskej časti Praha 5.

INDUSTRIÁLNÍ AREÁLY C.S.CARGO

INDUSTRIÁLNÍ AREÁLY C.S.CARGO

Portfólio troch logistických areálov v Jičíne, Liberci a Litomyšli je plne obsadené výhradným nájomcom, ktorým je významná logistická spoločnosť C.S.Cargo.

PORTFÓLIO BANKOVÝCH DOMOV

PORTFÓLIO BANKOVÝCH DOMOV

Jedná sa o celkom desať nehnuteľností, ktoré sa nachádzajú v centrách regionálnych miest naprieč Českou republikou. Významnými nájomcami portfólia sú bankové inštitúcie s dlhodobou nájomnou zmluvou.

DÁTOVÉ A BUSINESS CENTRUM

DÁTOVÉ A BUSINESS CENTRUM

Moderný kancelársky komplex sa nachádza v Písku v tesnej blízkosti najväčšej priemyslovej zóny v Juhočeskom kraji. Budova prešla kompletnou rekonštrukciou a teraz je tiež čiastočne využívaná ako dátové centrum.

Zámok Mitrowicz

Zámok Mitrowicz

Zrekonštruovaný barokový zámok s prekrásnym zrekonštruovaným areálom stojí neďaleko brehu Lužnice.

MOLO LIPNO RESIDENCE

MOLO LIPNO RESIDENCE

Developerský projekt, ktorý vyrastá na brehu Lipenskej priehrady číta cez 90 luxusných bytov. Komplex je určený primárne k rekreácii, prípadne ako druhý domov pre náročnú klientelu.

CIRCLE LOGISTICS

CIRCLE LOGISTICS

Pozemky sa nachádzajú v Běchoviciach v tesnej blízkosti pražského okruhu. Spoločnosť tu plánuje výstavbu industriálneho developerského projektu.

Informácie o fonde

Typ fondu špeciálny fond kolektívného investovania, otvorený podielový fond
Doporučený investičný horizont 5 rokov
Frekvencia oceňovania a obchodovania mesačne
Min. investícia 1 Kč
Mena fondu CZK
Mena tried CZK EUR
ISIN tried CZ0008474830 CZ0008475902
Prvá a každá ďalšia investícia Min. 1 Kč Min 0,10 EUR
Čísla účtov fondu pre pravidelné investície
(variabilný symbol = číslo rámcovej zmluvy)

500002432/0800 
 

CZ49 0800 0000 0005 0007 5762 (500075762/0800)
Čísla účtov fondu pre jednorazové investície (variabilný symbol = číslo rámcovej zmluvy) 7998862 / 0800 CZ86 0800 0000 0033 3666 3362 (3336663362/0800)
Vstupný poplatok max. 4 % - dle sadzobníku
Výstupný poplatok 0 %
Poplatok za správu (z hodnoty fondového kapitálu p.a.) 1,70% 
Poplatok za administráciu (z hodnoty fondového kapitálu p.a.) 0,05% 
Dátum vzniku fondu 16.9.2015
Správca a administrátor fondu INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
Depozitár fondu Česká spořitelna, a.s.
Audítor fondu Kreston A&CE Audit, s.r.o.

Graf vývoja hodnoty podielového listu INVESTIKA realitní fond, OPF

   CZ0008474830

   Informácie o výkonnosti a majetku fondu

   Február 2021

   Údaje k dátumu 28.2.2021 (trieda CZK) 28.2.2021 (trieda EUR)
   Hodnota podielového listu 1,2736 CZK 0,0488 EUR
   Fondový kapitál

   7 312 724 816,78 CZK

   1 401 240,28 EUR
   Aktuálny počet vydaných podielových listov

   5 741 763 269 ks

   29 091 164 ks

   Celkový počet vydaných podielových listov

   6 420 516 223 ks

   29 091 164 ks

   Celkový počet odkúpených podielových listov

   678 752 954 ks

   0 ks

   Údaje za obdobie 1.3.2021-31.3.2021 (trieda CZK) 1.3.2021-31.3.2021 (trieda EUR)
   Počet vydaných podielových listov za obdobie

   174 280 368 ks

   2 826 031ks
   Počet odkúpených podielových listov za obdobie 47 260 565 ks 243 929 ks
   Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

   221 963 494,03 CZK

   137 910,27 EUR

   Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 60 191 055,45 CZK 11 903,74 EUR

   Štruktúra majetku k dátumu 28.2.2021 (celý fond)
   Fondový kapitál 7 349 924 419,59 CZK
   Aktíva celkom 7 929 820 292,30 CZK
   Z toho:
   Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach 48,08%
   Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

   23,13%

   Vklady v bankách 26,32%
   Investičné nástroje  2,47%

   dáta k 28.2.2021 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK) Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda EUR) Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda EUR)
   1M -0,19% --- 0,83% ---
   3M 0,86% 0,29% 2,52% 0,84%
   6M 2,15% 0,36% 4,27% 0,71%
   12M 3,55% 0,30% 6,78%

   0,57%

   za posledné 3 roky 14,49% 0,40% 6,78% 0,19%
   za posledných 5 rokov 27,36% 0,46% 6,78% 0,11%
   za rok 2021

   -0,23%

   -0,11% 1,67% 0,83%
   od vzniku fondu 27,36% 0,43% 6,78% 0,68%

   História výkonnosti a majetku fondu

   JANUÁR 2021

   Údaje k dátumu 31.1.2021 (trieda CZK) 31.1.2021 (trieda EUR)
   Hodnota podielového listu 1,2760 CZK 0,0484 EUR
   Fondový kapitál

   7 180 126 666,81 CZK

   1 319 759, 77 EUR
   Aktuálny počet vydaných podielových listov

   5 627 046 135 ks

   27 859 636 ks

   Celkový počet vydaných podielových listov

   6 273 235 016 ks

   27 859 636 ks

   Celkový počet odkúpených podielových listov

   646 188 881 ks

   0 ks

   Údaje za obdobie 1.2.2021-28.2.2021 (trieda CZK) 1.2.2021-28.2.2021 (trieda EUR)
   Počet vydaných podielových listov za obdobie

   147 281 207 ks

   1 231 528 ks
   Počet odkúpených podielových listov za obdobie 32 564 073 ks 0 ks
   Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

   187 930 841,27 CZK

   59 605,93 EUR

   Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 41 551 757,14 CZK 0 EUR

   Štruktúra majetku k dátumu 31.1.2021 (celý fond)
   Fondový kapitál 7 215 192 806,91 CZK
   Aktíva celkom 7 468 311 819,79 CZK
   Z toho:
   Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach 42,15%
   Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

   19,04%

   Vklady v bankách 36,20%
   Investičné nástroje 2,62%

   dáta k 31.1.2021 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK) Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda EUR) Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda EUR)
   1M -0,04% --- 0,83% ---
   3M 0,85% 0,28% 5,45% 1,82%
   6M 2,49% 0,41% 3,64% 0,61%
   12M 4,31% 0,36% 5,91%

   0,49%

   za rok 2021

   -0,04%

   -0,04% 0,83% 0,83%
   od vzniku fondu 27,60% 0,44% 5,91% 0,66%

   DECEMBER 2020

   Údaje k dátumu 31.12.2020 (trieda CZK) 31.12.2020 (trieda EUR)
   Hodnota podielového listu 1,2765 CZK 0,048 EUR
   Fondový kapitál

   6 977 436 327,99 CZK

   1 228 919, 43 EUR
   Aktuálny počet vydaných podielových listov

   5 465 953 422 ks

   25 955 791 ks

   Celkový počet vydaných podielových listov

   6 112 552 937 ks

   25 955 791 ks

   Celkový počet odkúpených podielových listov

   646 599 515 ks

   0 ks

   Údaje za obdobie 1.1.2021-31.1.2021 (trieda CZK) 1.1.2021-31.1.2021 (trieda EUR)
   Počet vydaných podielových listov za obdobie

   184 307 336 ks

   1 903 845 ks
   Počet odkúpených podielových listov za obdobie 23 214 623 ks 0 ks
   Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

   235 268 324,15 CZK

   91 384,6 EUR

   Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 29 633 466,31 CZK 0 EUR

   Štruktúra majetku k dátumu 31.12.2020 (celý fond)
   Fondový kapitál 7 010 139 019,09 CZK
   Aktíva celkom 7 312 416 988,91 CZK
   Z toho:
   Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach 42,91%
   Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

   18,83%

   Vklady v bankách 35,60%
   Investičné nástroje 2,66%

   dáta k 31.12.2020 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK) Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda EUR) Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda EUR)
   1M 1,08% --- 0,84% ---
   3M 1,41% 0,47% 5,03% 1,68%
   6M 2,64% 0,44% 4,12% 0,69%
   12M 4,13% 0,34% trieda otvorená 4/2020 trieda otvorená 4/2020
   za rok 2020 4,13% 0,34% trieda otvorená 4/2020 trieda otvorená 4/2020
   od vzniku fondu 26,65% 0,44% trieda otvorená 4/2020 trieda otvorená 4/2020

   NOVEMBER 2020

   Údaje k dátumu 30.11.2020 (trieda CZK) 30.11.2020 (trieda EUR)
   Hodnota podielového listu 1,2628 CZK 0,0476 EUR
   Fondový kapitál

   6 772 877 928,44 CZK

   1 195 599,61 EUR
   Aktuálny počet vydaných podielových listov 5 363 318 597 ks 25 533 065 ks
   Celkový počet vydaných podielových listov 5 986 600 208 ks 25 533 065 ks
   Celkový počet odkúpených podielových listov 623 281 611 ks 0 ks

   Údaje za obdobie 1.12.2020-31.12.2020 (trieda CZK) 1.12.2020-31.12.2020 (trieda EUR)
   Počet vydaných podielových listov za obdobie 144 296 608 ks 422 726 ks
   Počet odkúpených podielových listov za obdobie 41 661 783 ks 0 ks
   Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 182 217 738,15 CZK 20 121,8 EUR
   Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 52 610 499,67 CZK 0 EUR

   Štruktúra majetku k dátumu 30.11.2020 (celý fond)
   Fondový kapitál 6 804 701 229,72 CZK
   Aktíva celkom 7 058 432 505,89 CZK
   Z toho:
   Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach 43,33%
   Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

   19,39%

   Vklady v bankách 34,88%
   Investičné nástroje 2,40%

   dáta k 30.11.2020 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK) Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda EUR) Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda EUR)
   1M -0,19% --- 3,70% ---
   3M 1,28% 0,43% 1,71% 0,57%
   6M 1,72% 0,29% 3,70% 0,62%
   12M 3,19% 0,27% trieda otvorená 4/2020 trieda otvorená 4/2020
   za rok 2020 3,01% 0,27% trieda otvorená 4/2020 trieda otvorená 4/2020
   od vzniku fondu 26,28% 0,42% trieda otvorená 4/2020 trieda otvorená 4/2020

   OKTÓBER 2020

   Údaje k dátumu 31.10.2020 (trieda CZK) 31.10.2020 (trieda EUR)
   Hodnota podielového listu 1,2652 CZK 0,0459 EUR
   Fondový kapitál

   6 635 555 113,64 CZK

   1 145 182,26 EUR
   Aktuálny počet vydaných podielových listov 5 244 855 221 ks 24 386 337 ks
   Celkový počet vydaných podielových listov 5 826 475 049 ks 24 386 337ks
   Celkový počet odkúpených podielových listov 581 619 828 ks 0 ks

   Údaje za obdobie 1.11.2020-30.11.2020 (trieda CZK) 1.11.2020-30.11.2020 (trieda EUR)
   Počet vydaných podielových listov za obdobie 149 167 248 ks 1 146 728 ks
   Počet odkúpených podielových listov za obdobie 30 703 872 ks 0 ks
   Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 188 726 409,15 CZK 52 634,9 EUR
   Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 38 846 538,63 CZK 0 EUR

   Štruktúra majetku k dátumu 31.10.2020 (celý fond)
   Fondový kapitál 6 666 058 905,86 CZK
   Aktíva celkom 6 929 459 789,88 CZK
   Z toho:
   Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach 44,75%
   Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

   18,39%

   Vklady v bankách 35,17%
   Investičné nástroje 1,69%

   dáta k 31.10.2020 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK) Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda EUR) Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda EUR)
   1M 0,52% --- 0,44% ---
   3M 1,62% 0,54% -1,71% -0,57%
   6M 2,21% 0,37% 0,44 0,07%
   12M 3,59% 0,30% trieda otvorená 4/2020 trieda otvorená 4/2020
   za rok 2020 3,21% 0,32% trieda otvorená 4/2020 trieda otvorená 4/2020
   od vzniku fondu 26,52% 0,43% trieda otvorená 4/2020 trieda otvorená 4/2020

   SEPTEMBER 2020

   Údaje k dátumu 30.9.2020 (trieda CZK) 30.9.2020 (trieda EUR)
   Hodnota podielového listu 1,2587 CZK 0,0457 EUR
   Fondový kapitál

   6 470 446 175,45 CZK

   1 023 840,73 EUR
   Aktuálny počet vydaných podielových listov 5 140 611 502 ks 21 859 130 ks
   Celkový počet vydaných podielových listov 5 691 511 100 ks 21 859 130 ks
   Celkový počet odkúpených podielových listov 550 899 598 ks 0 ks

   Údaje za obdobie 1.10.2020-31.10.2020 (trieda CZK) 1.10.2020-31.10.2020 (trieda EUR)
   Počet vydaných podielových listov za obdobie 143 233 095 ks 2 527 207 ks
   Počet odkúpených podielových listov za obdobie 38 886 095 ks 0 ks
   Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 180 287 505,56 CZK 115 493,43 EUR
   Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 48 945 927,91 CZK 0 EUR

   Štruktúra majetku k dátumu 30.9.2020 (celý fond)
   Fondový kapitál 6 497 646 943,47 CZK
   Aktíva celkom 6 743 334 131,77 CZK
   Z toho:
   Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach 44,11%
   Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

   19,45%

   Vklady v bankách 34,71%
   Investičné nástroje 1,73%

   dáta k 30.9.2020 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK) Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda EUR) Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda EUR)
   1M 0,95% --- -2,35% ---
   3M 1,21% 0,40% -0,87% -0,29%
   6M 1,92% 0,32% trieda otvorená 4/2020 trieda otvorená 4/2020
   12M 2,87% 0,24% trieda otvorená 4/2020 trieda otvorená 4/2020
   za rok 2020 2,68% 0,30% 0% 0%
   od vzniku fondu 25,87% 043% 0% 0%

   AUGUST 2020

   Údaje k dátumu

   31.8.2020 (trieda CZK)

   31.8.2020 (trieda EUR)
   Hodnota podielového listu 1,2468 CZK 0,0468 EUR
   Fondový kapitál

   6 306 639 155,05 CZK

   856 878,55 EUR
   Aktuálny počet vydaných podielových listov 5 058 099 763 ks 18 561 631 ks
   Celkový počet vydaných podielových listov 5 570 129 624 ks 18 561 631 ks
   Celkový počet odkúpených podielových listov 512 029 861 ks 0 ks

   Údaje za obdobie 1.9.2020-30.9.2020 (trieda CZK) 1.9.2020-30.9.2020 (trieda EUR)
   Počet vydaných podielových listov za obdobie 113 930 628 ks 3 297 499 ks
   Počet odkúpených podielových listov za obdobie 31 418 889 ks 0 ks
   Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 142 048 705,80 CZK 154 323,0 EUR
   Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 39 173 070,72 CZK 0 EUR

   Štruktúra majetku k dátumu 31.8.2020 (celý fond)
   Fondový kapitál 6 329 384 646,92 CZK
   Aktíva celkom 6 533 588 966,10 CZK
   Z toho:
   Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach 40,14%
   Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

   18,79%

   Vklady v bankách 39,30%
   Investičné nástroje 1,77%

   dáta k 31.8.2020 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK) Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK) Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda EUR) Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda EUR)
   1M 0,14% --- 0,21% ---
   3M 0,43% 0,14% 1,96% 0,65%
   6M 1,37% 0,23% trieda otvorená 4/2020 trieda otvorená 4/2020
   12M 5,30% 0,44% trieda otvorená 4/2020 trieda otvorená 4/2020
   za rok 2020 1,70% 0,21% 2,41% 0,48%
   od vzniku fondu 24,68% 0,42% 2,41% 0,48%

   JÚL 2020

   Údaje k dátumu

   31.7.2020 (trieda CZK)

   31.7.2020 (trieda EUR)
   Hodnota podielového listu 1,2450 CZK 0,0467 EUR
   Fondový kapitál

   6 191 145 888,80 CZK

   616 156,77 EUR
   Aktuálny počet vydaných podielových listov 4 972 773 373 ks 13 369 806 ks
   Celkový počet vydaných podielových listov 5 453 384 345 ks 13 369 806 ks
   Celkový počet odkúpených podielových listov 480 610 972 ks 0 ks

   Údaje za obdobie 1.8.2020-31.8.2020 (trieda CZK) 1.8.2020-31.8.2020 (trieda EUR)
   Počet vydaných podielových listov za obdobie 106 594 955 ks 5 191 825 ks
   Počet odkúpených podielových listov za obdobie 21 268 565 ks 0 ks
   Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 132 710 776,70 CZK 242 458,26 EUR
   Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 24 479 364,14 CZK 0 EUR

   Štruktúra majetku k dátumu 31.7.2020 (celý fond)
   Fondový kapitál 6 207 503 143,77 CZK
   Aktíva celkom 6 400 822 323,18 CZK
   Z toho:
   Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach 41,24%
   Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

   17,76%

   Vklady v bankách 39,20%
   Investičné nástroje 1,80%

   dáta k 31.7.2020 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK) Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK) Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda EUR) Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda EUR)
   1M 0,10% --- 1,30% ---
   3M 0,58% 0,19% 2,19% 0,73%
   6M 1,77% 0,30%

   2,19%

   0,73%
   12M 5,24% 0,44% 2,19% 0,73%
   za rok 2020 1,56% 0,22% 2,19% 0,73%
   od vzniku fondu 24,50% 0,42% 2,19% 0,73%

   JÚN 2020

   Údaje k dátumu

   30.6.2020 (trieda CZK)

   30.6.2020 (trieda EUR)
   Hodnota podielového listu 1,2437 CZK 0,0461 EUR
   Fondový kapitál

   6 053 283 407,26 CZK

   375 375,19 EUR
   Aktuálny počet vydaných podielových listov 4 867 138 245 ks 8 160 736 ks
   Celkový počet vydaných podielových listov 5 326 480 652 ks 8 160 736 ks
   Celkový počet odkúpených podielových listov 459 342 407 ks 0 ks

   Údaje za obdobie 1.7.2020-31.7.2020 (trieda CZK) 1.7.2020-31.7.2020 (trieda EUR)
   Počet vydaných podielových listov za obdobie 129 819 981 ks 5 209 070 ks
   Počet odkúpených podielových listov za obdobie 24 184 853 ks 0 ks
   Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 161 457 087,50 CZK 240 138,14 EUR
   Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 30 078 701,63 CZK 0 EUR

   Štruktúra majetku k dátumu 30.6.2020 (celý fond)
   Fondový kapitál 6 063 337 913,11 CZK
   Aktíva celkom 6 288 486 182,64 CZK
   Z toho:
   Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach 41,71%
   Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

   17,86%

   Vklady v bankách 38,61%
   Investičné nástroje 1,82%

   dáta k 30.6.2020

   Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)

   Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK) Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda EUR) Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda EUR)
   1M 0,19% --- 0,44% ---
   3M 0,70% 0,23% 0,88% 0,29%
   6M 1,45% 0,24% 0,88% (od  vzniku EUR tr.) 0,29% (od vzniku EUR tr.)
   12M 5,30% 0,44% 0,88% (od vzniku EUR tr.) 0,29% (od vzniku EUR tr.)
   za rok 2020 1,45% 0,24% 0,88% (od vzniku EUR tr.) 0,29% (od vzniku EUR tr.)
   od vzniku fondu 24,37% 0,43% 0,88% (od vzniku EUR tr.) 0,29% (od vzniku EUR tr.)

   MÁJ 2020

   Údaje k dátumu

   31.5.2020 (trieda CZK)

   31.5.2020 (trieda EUR)
   Hodnota podielového listu 1,2414 CZK 0,0459 EUR
   Fondový kapitál

   5 934 716 440,49 CZK

   96 889,94 EUR
   Aktuálny počet vydaných podielových listov 4 780 637 041 ks 2 108 693 ks
   Celkový počet vydaných podielových listov 5 215 794 595 ks 2 108 693 ks
   Celkový počet odkúpených podielových listov 435 154 554 ks 0 ks

   Údaje za obdobie 1.6.2020-30.6.2020 (trieda CZK) 1.6.2020-30.6.2020 (trieda EUR)
   Počet vydaných podielových listov za obdobie 114 287 420 ks 6 052 043 ks
   Počet odkúpených podielových listov za obdobie 28 176 902 ks 0 ks
   Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 141 876 420,82 CZK 277 788,81 CZK
   Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 34 978 806,23 CZK 0 CZK

   Štruktúra majetku k dátumu 31.5.2020 (celý fond)
   Fondový kapitál  5 937 285 212,78 CZK
   Aktíva celkom 6 147 688 672,29 CZK
   Z toho:
   Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach 43,10%
   Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

   17,31%

   Vklady v bankách 37,74%
   Investičné nástroje 1,86%

   dáta k 31.5.2020 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK) Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
   1M 0,29% ---
   3M 0,94% 0,31%
   6M 1,44% 0,24%
   12M 5,39% 0,45%
   za rok 2020 1,26% 0,25%
   od vzniku fondu 24,14% 0,43%

   APRÍL 2020

   Údaje k dátumu

   30.4.2020 (trieda CZK)

   30.4.2020 (trieda EUR)
   Hodnota podielového listu 1,2378 CZK 0,0457 EUR
   Fondový kapitál

   5 864 079 582,74 CZK

   0 (1. mesiac fungovania eur tr.)

   Aktuálny počet vydaných podielových listov 4 737 512 091 ks 0 ks
   Celkový počet vydaných podielových listov 5 144 492 743 ks 0 ks
   Celkový počet odkúpených podielových listov 406 980 652 ks 0 ks

   Údaje za obdobie 1.5.2020-31.5.2020 (trieda CZK) 1.5.2020-31.5.2020 (trieda EUR)
   Počet vydaných podielových listov za obdobie 184 697 577 ks

   2 108 693 ks

   Počet odkúpených podielových listov za obdobie 27 878 391 ks 0 ks
   Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 225 571 144,62 CZK

   96 367,27 EUR

   Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 34 047 878,95 CZK 0 EUR

   Štruktúra majetku k dátumu 30.4.2020 (celý fond)
   Fondový kapitál

   5 864 079 582,74 CZK

   Aktíva celkom

   6 025 632 527,87 CZK

   Z toho:
   Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach 43,53%
   Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

   17,60%

   Vklady v bankách 36,98%
   Investičné nástroje 1,88%

   dáta k 30.4.2020 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
   1M 0,23% ---
   3M 1,19% 0,40%
   6M 1,35% 0,23%
   12M 5,17% 0,43%
   za rok 2020 0,97% 0,24%
   od vzniku fondu 23,78% 0,43%

   MAREC 2020

   Údaje k dátumu 31.3.2020 (trieda CZK)
   Hodnota podielového listu 1,2350 CZK
   Fondový kapitál

   5 823 287 883,01 CZK

   Aktuálny počet vydaných podielových listov 4 715 375 475 ks
   Celkový počet vydaných podielových listov 5 079 209 770 ks
   Celkový počet odkúpených podielových listov 363 834 295 ks

   Údaje za obdobie 1.4.2020-30.4.2020 (celý fond)
   Počet vydaných podielových listov za obdobie 145 910 283 ks
   Počet odkúpených podielových listov za obdobie 123 773 667 ks
   Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 180 199 251,18 CZK
   Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 152 860 479,90 CZK

   Štruktúra majetku k dátumu 31.3.2020 (trieda CZK)
   Aktíva celkom 6 056 362 546,83 CZK
   Z toho:
   Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach 42,42%
   Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

   17,15%

   Vklady v bankách 38,56%
   Investičné nástroje 1,87%

   dáta k 31.3.2020 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK) Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
   1M 0,41% ---
   3M 0,74% 0,25%
   6M 0,93% 0,16%
   12M 5,49% 0,46%

   za rok 2020

   0,74% 0,25%
   od vzniku fondu 23,50% 0,44%

   FERBRUÁR 2020

   Údaje k dátumu 29.2.2020
   Hodnota podielového listu 1,2299 CZK
   Fondový kapitál

   5 577 475 266,53 CZK

   Aktuálny počet vydaných podielových listov 4 535 032 702 ks
   Celkový počet vydaných podielových listov 4 775 093 823 ks
   Celkový počet odkúpených podielových listov 240 060 628 ks

   Údaje za obdobie 1.3.2020-31.3.2020 (za kurz k 29.2.2020)
   Počet vydaných podielových listov za obdobie 211 275 711 ks
   Počet odkúpených podielových listov za obdobie 30 932 938 ks
   Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 259 848 012,94 CZK
   Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 38 044 420,41 CZK

   Štruktúra majetku k dátumu 29.2.2020
   Aktíva celkom 5 905 147 022,29 CZK
   Z toho:
   Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach 39,75%
   Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

   13,02%

   Vklady v bankách 45,32%
   Investičné nástroje 1,91%

   dáta k 29.2.2020 Celková kumulatívna výkonnosť fondu Priemerná mesačná výkonnosť fondu
   1M 0,54% ---
   3M 0,50% 0,17%
   6M 3,88% 0,65%
   12M 5,20% 0,43%
   za rok 2020 0,33% 0,16%
   od vzniku fondu 22,99% 0,43%

   JANUÁR 2020

   Údaje k dátumu 31.1.2020
   Hodnota podielového listu 1,2233 CZK
   Fondový kapitál

   5 340 338 742,59 CZK

   Aktuálny počet vydaných podielových listov 4 365 694 958 ks
   Celkový počet vydaných podielových listov 4 574 822 648 ks
   Celkový počet odkúpených podielových listov 209 127 690 ks

   Údaje za obdobie 1.2.2020-29.2.2020
   Počet vydaných podielových listov za obdobie 191 055 786 ks
   Počet odkúpených podielových listov za obdobie 21 718 042 ks
   Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 233 718 565,20 CZK
   Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 26 567 680,87 CZK

   Štruktúra majetku k dátumu 31.1.2020
   Aktíva celkom 5 663 029 582,52 CZK
   Z toho:
   Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach 41,03%
   Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

   13,20%

   Vklady v bankách 43,79%
   Investičné nástroje 1,98%

   data k 31.1.2020 Celková kumulatívna výkonnosť fondu Priemerná mesačná výkonnosť fondu
   1M -0,21% ---
   3M 0,16% 0,05%
   6M 3,41% 0,57%
   12M 4,80% 0,40%
   za rok 2020 -0,21% -0,21%
   od vzniku fondu 22,33% 0,43%

   DECEMBER 2019

   Údaje k dátumu 30.12.2019
   Hodnota podielového listu 1,2259 CZK
   Fondový kapitál

   5 137 107 089,52 CZK

   Aktuálny počet vydaných podielových listov 4 190 563 733 ks
   Celkový počet vydaných podielových listov 4 377 973 381 ks
   Celkový počet odkúpených podielových listov 187 409 648 ks

   Údaje za obdobie 1.1.2020-31.1.2020
   Počet vydaných podielových listov za obdobie 184 843 117 ks
   Počet odkúpených podielových listov za obdobie 9 711 892 ks
   Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 226 599 186,52 CZK
   Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 11 905 808,33 CZK

   Štruktúra majetku k dátumu 31.12.2019
   Aktíva celkom 5 429 075 962,80 CZK
   Z toho:
   Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach 42,87%
   Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

   13,56%

   Vklady v bankách 41,52%
   Investičné nástroje 2,05%

   dáta k 31.12.2020 Celková kumulatívna výkonnosť fondu Priemerná mesačná výkonnosť fondu
   1M 0,17% ---
   3M 0,19% 0,06%
   6M 3,79% 0,63%
   12M 5,14% 0,43%
   za rok 2019 5,14% 0,43%
   od vzniku fondu 22,59% 0,44%

   NOVEMBER 2019

   Údaje k dátumu 30.11.2019
   Hodnota podielového listu 1,2238 CZK
   Fondový kapitál

   4 873 890 485,81 CZK

   Aktuálny počet vydaných podielových listov 3 982 731 528 ks
   Celkový počet vydaných podielových listov 4 160 429 284 ks
   Celkový počet odkúpených podielových listov 177 697 756 ks

   Údaje za obdobie 1.11.2019-30.11.2019
   Počet vydaných podielových listov za obdobie 184 697 577 ks
   Počet odkúpených podielových listov za obdobie 27 878 391 ks
   Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 225 571 144,62 CZK
   Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 34 047 878,95 CZK

   Štruktúra majetku k dátumu 31.10.2019
   Aktíva celkom 4 958 619 815,87 CZK
   Z toho:
   Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach 46,42%
   Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

   14,24%

   Vklady v bankách 37,14%
   Investičné nástroje 2,20%

   dáta k 31.10.2019 Celková kumulatívna výkonnosť fondu Priemerná mesačná výkonnosť fondu
   1M -0,19% ---
   3M 3,24% 1,08%
   6M 3,76% 0,63%
   12M 6,68% 0,56%
   za rok 2019 4,74% 0,47%
   od vzniku fondu 22,13% 0,45%

   OKTOBÉR 2019

   Údaje k dátumu 31.10.2019
   Hodnota podielového listu 1,2213 CZK
   Fondový kapitál

   4 672 558 709,93 CZK

   Aktuálny počet vydaných podielových listov 3 982 731 528 ks
   Celkový počet vydaných podielových listov 3 990 207 823 ks
   Celkový počet odkúpených podielových listov 164 295 481 ks

   Údaje za obdobie 1.10.2019-31.10.2019
   Počet vydaných podielových listov za obdobie 184 697 577 ks
   Počet odkúpených podielových listov za obdobie 27 878 391 ks
   Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 225 571 144,62 CZK
   Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 34 047 878,95 CZK

   Štruktúra majetku k dátumu 31.10.2019
   Aktíva celkom 4 958 619 815,87 CZK
   Z toho:
   Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach 46,42%
   Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

   14,24%

   Vklady v bankách 37,14%
   Investičné nástroje 2,20%

   dáta k 31.10.2019 Celková kumulatívna výkonnosť fondu Priemerná mesačná výkonnosť fondu
   1M -0,19% ---
   3M 3,24% 1,08%
   6M 3,76% 0,63%
   12M 6,68% 0,56%
   za rok 2019 4,74% 0,47%
   od vzniku fondu 22,13% 0,45%

   SEPTEMBER 2019

   Údaje k dátumu 30.9.2019
   Hodnota podielového listu 1,2236 CZK
   Fondový kapitál 4 528 793 036,53 CZK
   Aktuálny počet vydaných podielových listov 3 825 846 266 ks
   Celkový počet vydaných podielových listov 3 837 648 993 ks
   Celkový počet odkúpených podielových listov 136 399 107 ks

   Údaje za obdobie 1.9.2019-30.9.2019
   Počet vydaných podielových listov za obdobie 138 640 854 ks
   Počet odkúpených podielových listov za obdobie 13 978 398 ks
   Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 169 640 939,75 CZK
   Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 17 003 550,57 CZK

   Štruktúra majetku k dátumu 30.9.2019
   Aktíva celkom 4 756 280 922,01 CZK
   Z toho:

   Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach

   28,71%

   Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

   14,85%

   Vklady v bankách

   54,16%

   Investičné nástroje

   2,28%

   dáta k 30.9.2019 Celková kumulatívna výkonnosť fondu Priemerná mesačná výkonnosť fondu
   1M 3,34% ---
   3M 3,60% 1,20%
   6M 4,52% 0,75%
   12M 6,99% 0,58%
   za rok 2019 4,94% 0,55%
   od vzniku fondu 22,36% 0,47%

   AUGUST 2019

   Údaje k dátumu 31.8.2019
   Hodnota podielového listu 1,1840 CZK
   Fondový kapitál 4 238 010 972,29 CZK
   Aktuálny počet vydaných podielových listov 3 701 249 886 ks
   Celkový počet vydaných podielových listov 3 701 861 923 ks
   Celkový počet odkúpených podielových listov 122 438 692 ks

   Údaje za obdobie 1.8.2019-31.8.2019
   Počet vydaných podielových listov za obdobie 140 284 081 ks
   Počet odkúpených podielových listov za obdobie 18 457 426 ks
   Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

   166 096 360,05 CZK

   Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 21 853 592,41 CZK

   Štruktúra majetku k dátumu 31.8.2019
   Aktíva celkom 4 445 552 727,34 CZK
   Z toho:

   Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach

   22,35%

   Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

   15,03%

   Vklady v bankách

   60,75%

   Investičné nástroje

   1,87%

   dáta k 31.8.2019 Celková kumulatívna výkonnosť fondu Priemerná mesačná výkonnosť fondu
   1M 0,08% ---
   3M 0,52% 0,17%
   6M 1,27% 0,21%
   12M 3,84% 0,32%
   za rok 2019 1,54% 0,19%
   od vzniku fondu 18,40% 0,40%

   JÚL 2019

   Údaje k dátumu 31.7.2019
   Hodnota podielového listu 1,1830 CZK
   Fondový kapitál 4 061 978 573,96 CZK
   Aktuálny počet vydaných podielových listov 3 433 605 006 ks
   Celkový počet vydaných podielových listov 3 537 586 272 ks
   Celkový počet odkúpených podielových listov 103 981 266 ks

   Údaje za obdobie 1.7.2019-31.7.2019
   Počet vydaných podielových listov za obdobie 153 781 750 ks
   Počet odkúpených podielových listov za obdobie 7 963 525 ks
   Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

   181 923 835,33 CZK

   Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy

   9 420 850,14 CZK

   Štruktúra majetku k dátumu 31.7.2019
   Aktíva celkom 4 294 099 149,78 CZK
   Z toho:

   Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach

   22,94%

   Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

   15,48%

   Vklady v bankách

   59,65%

   Investičné nástroje

   1,93%

   dáta k 31.7.2019 Celková kumulatívna výkonnosť fondu Priemerná mesačná výkonnosť fondu
   1M 0,16% ---
   3M 0,51% 0,17%
   6M 1,34% 0,22%
   12M 3,85% 0,32%
   za rok 2019 1,46% 0,21%
   od vzniku fondu 18,30% 0,41%

   JÚN 2019

   Údaje k dátumu 30.6.2019
   Hodnota podielového listu 1,1811 CZK
   Fondový kapitál 3 858 640 017,80 CZK
   Aktuálny počet vydaných podielových listov 3 267 053 445 ks
   Celkový počet vydaných podielových listov 3 282 090 442 ks
   Celkový počet odkúpených podielových listov 81 807 983 ks

   Údaje za obdobie 1.6.2019-30.6.2019
   Počet vydaných podielových listov za obdobie 180 761 319 ks
   Počet odkúpených podielových listov za obdobie 13 789 434 ks
   Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

   213 497 199,75 CZK

   Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy

   16 286 700,48 CZK

   Štruktúra majetku k dátumu 30.6.2019
   Aktíva celkom 4 126 998 301,07 CZK
   Z toho:

   Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach

   22,84%

   Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

   12,39%

   Vklady v bankách

   62,77%

   Investičné nástroje

   2,00%

   dáta k 31.5.2019 Celková kumulatívna výkonnosť fondu Priemerná mesačná výkonnosť fondu
   1M 0,27% ---
   3M 0,89% 0,30%
   6M 1,30% 0,22%
   12M 4,07% 0,34%
   za rok 2019 1,30% 0,22%
   od vzniku fondu 18,11% 0,41%

   MÁJ 2019

   Údaje k dátumu 31.5.2019
   Hodnota podielového listu 1,1779 CZK
   Fondový kapitál 3 655 832 272,74 CZK
   Aktuálny počet vydaných podielových listov

   3 103 724 034 ks

   Celkový počet vydaných podielových listov 3 114 571 563 ks
   Celkový počet odkúpených podielových listov 66 770 986 ks

   Údaje za obdobie 1.5.2019-31.5.2019
   Počet vydaných podielových listov za obdobie 178 366 408 ks
   Počet odkúpených podielových listov za obdobie 15 036 997 ks
   Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

   210 097 800,44 CZK

   Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy

   17 210 559,58 CZK

   Štruktúra majetku k dátumu 31.5.2019
   Aktíva celkom 3 914 063 835,34 CZK
   Z toho:

   Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach

   22,46%

   Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

   19,04%

   Vklady v bankách

   56,42%

   Investičné nástroje

   2,08%

   dáta k 31.5.2019 Celková kumulatívna výkonnosť fondu Priemerná mesačná výkonnosť fondu
   1M 0,08% ---
   3M 0,75% 0,25%
   6M 1,38% 0,23%
   12M 5,86% 0,49%
   za rok 2019 1,02% 0,26%
   od vzniku fondu 17,79% 0,41%

   APRÍL 2019

   Údaje k dátumu 30.4.2019
   Hodnota podielového listu 1,1770 CZK
   Fondový kapitál 3 403 196 798,91 CZK
   Aktuálny počet vydaných podielových listov 2 891 480 509 ks
   Celkový počet vydaných podielových listov 2 900 281 297 ks
   Celkový počet odkúpených podielových listov 55 923 457 ks

   Údaje za obdobie 1.4.2019-30.4.2019
   Počet vydaných podielových listov za obdobie 223 091 054 ks
   Počet odkúpených podielových listov za obdobie 10 847 529 ks
   Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

   262 578 171,55 CZK

   Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy

   12 767 541,68 CZK

   Štruktúra majetku k dátumu 30.4.2019
   Aktíva celkom 3 718 744 099,55 CZK
   Z toho:

   Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach

   23,46%

   Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

   19,46%

   Vklady v bankách

   54,89%

   Investičné nástroje

   2,19%

   dáta k 31.7.2019 Celková kumulatívna výkonnosť fondu Priemerná mesačná výkonnosť fondu
   1M 0,54% ---
   3M 0,83% 0,28%
   6M 2,81% 0,47%
   12M 5,86% 0,49%
   za rok 2019 0,94% 0,24%
   od vzniku fondu 17,70% 0,41%

   MAREC 2019

   Údaje k dátumu 31.3.2019
   Hodnota podielového listu 1,1707 CZK
   Fondový kapitál

   3 148 230 062,68 CZK

   Aktuálny počet vydaných podielových listov 2 689 136 547 ks
   Celkový počet vydaných podielových listov

   2 697 646 355 ks

   Celkový počet odkúpených podielových listov 47 122 669 ks

   Údaje za obdobie 1.3.2019-31.3.2019
   Počet vydaných podielových listov za obdobie 211 144 750 ks
   Počet odkúpených podielových listov za obdobie 8 800 788 ks
   Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

   247 187 173,57 CZK

   Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy

   10 303 082,53 CZK

   Štruktúra majetku k dátumu 31.3.2019
   Aktíva celkem 3 456 071 545,57 CZK
   Z toho:

   Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach

   24,60%

   Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

   20,87%

   Vklady v bankách

   53,19%

   Investičné nástroje

   1,33%

   dáta k 31.3.2019 Celková kumulatívna výkonnosť fondu Priemerná mesačná výkonnosť fondu
   1M 0,14% ---
   3M 0,40% 0,13%
   6M 2,36% 0,39%
   12M 5,23% 0,44%
   za rok 2019 0,40% 0,13%
   od vzniku fondu 17,07% 0,41%

   FEBRUÁR 2019

   Údaje k dátumu 28.2.2019
   Hodnota podielového listu

   1,1691 CZK

   Fondový kapitál

   2 959 789 704,97 CZK

   Aktuálny počet vydaných podielových listov 2 531 716 493 ks
   Celkový počet vydaných podielových listov

   2 539 724 498 ks

   Celkový počet odkúpených podielových listov 38 612 861 ks

   Údaje za obdobie 1.2.2019-28.2.2019
   Počet vydaných podielových listov za obdobie 165 929 862 ks
   Počet odkúpených podielových listov za obdobie 8 509 808 ks
   Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

   193 987 976,69 CZK

   Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy

   9 948 816,53 CZK

   Štruktúra majetku k dátumu 28.2.2019
   Aktíva celkem

   3 193 351 233,62 CZK

   Z toho:

   Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach

   26,16%

   Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

   19,91%

   Vklady v bankách

   52,50%

   Investičné nástroje

   1,44%

   dáta k 28.2.2019 Celková kumulatívna výkonnosť fondu Priemerná mesačná výkonnosť fondu
   1M 0,15% ---
   3M 0,62% 0,21%
   6M 2,53% 0,42%
   12M 5,10% 0,42%
   za rok 2019 0,27% 0,13%
   od vzniku fondu 16,91% 0,41%

   JANUÁR 2019

   Údaje k dátumu 31.1.2019
   Hodnota podielového listu

   1,1673 CZK

   Fondový kapitál

   2 785 870 196,49 CZK

   Aktuálny počet vydaných podielových listov 2 386 611 438 ks
   Celkový počet vydaných podielových listov

   2 389 850 387 ks

   Celkový počet odkúpených podielových listov 30 604 856 ks

   Údaje za obdobie 1.1.2019-31.1.2019
   Počet vydaných podielových listov za obdobie 153 113 060 ks
   Počet odkúpených podielových listov za obdobie 8 008 005 ks
   Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

   178 728 478,10 CZK

   Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy

   9 347 744,26 CZK

   Štruktúra majetku k dátumu 31.1.2019
   Aktíva celkom

   3 010 887 959,61 CZK

   Z toho:

   Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach

   27,56%

   Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

   21,03%

   Vklady v bankách

   51,41%

   dáta k 31.1.2019 Celková kumulatívna výkonnosť fondu Priemerná mesačná výkonnosť fondu
   1M 0,11% ---
   3M 1,97% 0,66%
   6M 2,48% 0,41%
   12M 4,95% 0,41%
   za rok 2019 0,11% 0,11%
   od vzniku fondu 16,73% 0,42%

   DECEMBER 2018

   Údaje k dátumu 31.12.2018
   Hodnota podielového listu

   1,1660 CZK

   Fondový kapitál

   2 570 306 605,70 CZK

   Aktuálny počet vydaných podielových listov 2 204 302 191 ks
   Celkový počet vydaných podielových listov

   2 211 687 728 ks

   Celkový počet odkúpených podielových listov 27 365 907 ks

   Údaje za obdobie 1.12.2018-31.12.2018
   Počet vydaných podielových listov za obdobie 185 548 196 ks
   Počet odkúpených podielových listov za obdobie 3 238 949 ks
   Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

   216 349 088,70 CZK

   Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy

   3 776 614,56 CZK

   Štruktúra majetku k dátumu 31.12.2018
   Aktíva celkom

   2 828 705 302,70CZK

   Z toho:

   Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach

   29,18%

   Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

   22,30%

   Vklady v bankách

   48,52%

   dáta k 31.12.2018 Celková kumulatívna výkonnosť fondu Priemerná mesačná výkonnosť fondu
   1M 0,35% ---
   3M 1,95% 0,65%
   6M 2,74% 0,46%
   12M 5,04% 0,42%
   za rok 2018 5,04% 0,42%
   od vzniku fondu 16,60% 0,43%

   NOVEMBER 2018

   Údaje k dátumu 30.11.2018
   Hodnota podielového listu

   1,1619 CZK

   Fondový kapitál

   2 362 655 228,84 CZK

   Aktuálny počet vydaných podielových listov 2 033 487 105 ks
   Celkový počet vydaných podielových listov

   2 044 030 515 ks

   Celkový počet odkúpených podielových listov 19 980 370 ks

   Údaje za obdobie 1.11.2018-30.11.2018
   Počet vydaných podielových listov za obdobie 178 200 623 ks
   Počet odkúpených podielových listov za obdobie 7 385 537 ks
   Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

   207 050 987,14 CZK

   Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy

   8 679 398,29 CZK

   Štruktúra majetku k dátumu 30.11.2018
   Aktíva celkom

   2 607 196 789,22 CZK

   Z toho:

   Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach

   31,25%

   Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

   27,83%

   Vklady v bankách

   40,92%

   dáta k 30.11.2018 Celková kumulatívna výkonnosť fondu Priemerná mesačná výkonnosť fondu
   1M 1,49% ---
   3M 1,90% 0,63%
   6M 4,42% 0,74%
   12M 5,01% 0,42%
   za rok 2018 4,67% 0,42%
   od vzniku fondu 16,19% 0,43%

   OKTÓBER 2018

   Údaje k dátumu 31.10.2018
   Hodnota podielového listu

   1,1448 CZK

   Fondový kapitál

   2 119 484 730,35 CZK

   Aktuálny počet vydaných podielových listov 1 851 339 242 ks
   Celkový počet vydaných podielových listov

   1 860 776 202 ks

   Celkový počet odkúpených podielových listov

   9 436 960 ks

   Údaje za obdobie 1.10.2018-31.10.2018
   Počet vydaných podielových listov za obdobie 192 691 273 ks
   Počet odkúpených podielových listov za obdobie

   10 543 410 ks

   Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

   220 592 936,97 CZK

   Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy

   12 070 095,79 CZK

   Štruktúra majetku k dátumu 31.11.2018
   Aktíva celkom

   2 378 315 298 CZK

   Z toho:

   Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach

   32,72%

   Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

   30,50%

   Vklady v bankách

   36,78%

   dáta k 31.10.2018 Celková kumulatívna výkonnosť fondu Priemerná mesačná výkonnosť fondu
   1M 0,10% ---
   3M 0,50%

   0,17%

   6M 2,97% 0,49%
   12M

   4,40%

   0,37%

   za rok 2018

   3,13%

   0,31%
   od vzniku fondu 14,48% 0,39%

   SEPTEMBER 2018

   Údaje k dátumu 30.9.2018
   Hodnota podielového listu

   1,1437 CZK

   Fondový kapitál

   2 007 933 070,35 CZK

   Aktuálny počet vydaných podielových listov

   1 755 581 950 ks

   Celkový počet vydaných podielových listov

   1 755 581 950 ks

   Celkový počet odkúpených podielových listov

   0 ks

   Údaje za obdobie 1.9.2018-30.9.2018
   Počet vydaných podielových listov za obdobie 105 194 252 ks
   Počet odkúpených podielových listov za obdobie

   9 436 960 ks

   Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

   120 310 618,01 CZK

   Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy

   10 793 051,17 CZK

   Štruktúra majetku k dátumu 30.9.2018
   Aktíva celkom

   2 170 807 997,48 CZK

   Z toho:

   Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach

   33,71%

   Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

   32,26%

   Vklady v bankách

   34,03%

   dáta k 30.9.2018

   Celková kumulatívna výkonnosť fondu Priemerná mesačná výkonnosť fondu
   1M 0,31% ---
   3M 0,78%

   0,26%

   6M 2,80% 0,47%
   12M

   4,72%

   0,39%

   za rok 2018

   3,03%

   0,34%
   od vzniku fondu 14,37% 0,40%

   AUGUST 2018

   Údaje k dátumu 31.8.2018
   Hodnota podielového listu

   1,1402 CZK

   Fondový kapitál

   1 890 221 244,43 CZK

   Aktuálny počet vydaných podielových listov

   1 657 804 894 ks

   Celkový počet vydaných podielových listov

   1 657 804 894 ks

   Celkový počet odkúpených podielových listov

   0 ks

   Údaje za obdobie 1.8.2018-31.8.2018
   Počet vydaných podielových listov za obdobie 97 777 056 ks
   Počet odkúpených podielových listov za obdobie

   0 ks

   Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

   111 485 380,43 CZK

   Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy

   0 CZK

   Štruktúra majetku k dátumu 31.8.2018
   Aktíva celkom

   2 030 787 614,08 CZK

   Z toho:

   Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach

   35,69%

   Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

   34,37%

   Vklady v bankách

   29,94%

   dáta k 31.8.2018

   Celková kumulatívna výkonnosť fondu Priemerná mesačná výkonnosť fondu
   1M 0,10% ---
   3M 2,47%

   0,82%

   6M 2,50% 0,42%
   12M

   4,95%

   0,41%

   za rok 2018

   2,71%

   0,34%
   od vzniku fondu 14,02% 0,40%

   JÚL 2018

   Údaje k dátumu 31.7.2018
   Hodnota podielového listu

   1,1391 CZK

   Fondový kapitál

   1 773 509 929,59 CZK

   Aktuálny počet vydaných podielových listov

   1 556 927 438 ks

   Celkový počet vydaných podielových listov

   1 556 927 438 ks

   Celkový počet odkúpených podielových listov

   0 ks

   Údaje za obdobie 1.7.2018-31.7.2018
   Počet vydaných podielových listov za obdobie 100 877 456 ks
   Počet odkúpených podielových listov za obdobie

   0 ks

   Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

   114 909 512,67 CZK

   Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy

   0 CZK

   Štruktúra majetku k dátumu 31.7.2018
   Aktíva celkom

   1 916 524 472,35 CZK

   Z toho:

   Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach

   37,69%

   Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

   32,51%

   Vklady v bankách

   29,80%

   dáta k 31.7.2018

   Celková kumulatívna výkonnosť fondu Priemerná mesačná výkonnosť fondu
   1M 0,37% ---
   3M 2,46%

   0,82%

   6M 2,42% 0,40%
   12M

   4,85%

   0,40%

   za rok 2018

   2,61%

   0,37%
   od vzniku fondu 13,91% 0,41%

   JÚN 2018

   Údaje k dátumu 30.6.2018
   Hodnota podielového listu

   1,1349 CZK

   Fondový kapitál

   1 636 173 370,51 CZK

   Aktuálny počet vydaných podielových listov

   1 441 630 796 ks

   Celkový počet vydaných podielových listov

   1 441 630 796 ks

   Celkový počet odkúpených podielových listov

   0 ks

   Údaje za obdobie 1.6.2018-30.6.2018
   Počet vydaných podielových listov za obdobie 115 296 642 ks
   Počet odkúpených podielových listov za obdobie

   0 ks

   Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

   130 849 604,23 CZK

   Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy

   0 CZK

   Štruktúra majetku k dátumu 30.6.2018
   Aktíva celkom

   1 803 066 050,05 CZK

   Z toho:

   Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach

   38,78%

   Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

   34,49%

   Vklady v bankách

   26,73%

   dáta k 30.6.2018

   Celková kumulatívna výkonnosť fondu Priemerná mesačná výkonnosť fondu
   1M 2,00% ---
   3M 2,01%

   0,67%

   6M 2,23% 0,37%
   12M

   4,78%

   0,40%

   za rok 2018

   2,23%

   0,37%
   od vzniku fondu 13,49% 0,41%

   MÁJ 2018

   Údaje k dátumu 31.5.2018
   Hodnota podielového listu

   1,1127 CZK

   Fondový kapitál

   1 466 407 093,02 CZK

   Aktuálny počet vydaných podielových listov

   1 317 912 106 ks

   Celkový počet vydaných podielových listov

   1 317 912 106 ks

   Celkový počet odkúpených podielových listov

   0 ks

   Údaje za obdobie 1.5.2018-31.5.2018
   Počet vydaných podielových listov za obdobie

   124 275 595 ks

   Počet odkúpených podielových listov za obdobie

   0 ks

   Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

   138 281 440,13 CZK

   Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy

   0 CZK

   Štruktúra majetku k dátumu 31.5.2018
   Aktíva celkom

   1 645 377 175,29 CZK

   Z toho:

   Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach

   40,24%

   Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

   37,63%

   Vklady v bankách

   22,13%

   dáta k 31.5.2018

   Celková kumulatívna výkonnosť fondu Priemerná mesačná výkonnosť fondu
   1M 0,08% ---
   3M 0,03%

   0,01%

   6M 0,56% 0,09%
   12M

   3,28%

   0,27%

   za rok 2018

   0,23%

   0,05%
   od vzniku fondu 11,27% 0,35%

   APRÍL 2018

   Údaje k dátumu 30.4.2018
   Hodnota podielového listu

   1,1118 CZK

   Fondový kapitál

   1 350 347 303,56 CZK

   Aktuálny počet vydaných podielových listov

   1 214 539 992 ks

   Celkový počet vydaných podielových listov

   1 214 539 992 ks

   Celkový počet odkúpených podielových listov

   0 ks

   Údaje za obdobie 1.4.2018-30.4.2018
   Počet vydaných podielových listov za obdobie

   103 372 114 ks

   Počet odkúpených podielových listov za obdobie

   0 ks

   Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

   114 929 333,21 CZK

   Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy

   0 CZK

   Štruktúra majetku k dátumu 30.4.2018
   Aktíva celkom

   1 491 511 287,49 CZK

   Z toho:

   Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach

   25,80%

   Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

   4,20%

   Vklady v bankách

   70,00%

   dáta k 31.5.2018

   Celková kumulatívna výkonnosť fondu Priemerná mesačná výkonnosť fondu
   1M -0,06% ---
   3M -0,04%

   -0,01%

   6M 1,39% 0,23%
   12M

   3,61%

   0,30%

   za rok 2018

   0,15%

   0,04%
   od vzniku fondu 11,18% 0,36%

   MAREC 2018

   Údaje k dátumu 31.3.2018
   Hodnota podielového listu

   1,1125 CZK

   Fondový kapitál

   1 251 337 993,03 CZK

   Aktuálny počet vydaných podielových listov

   1 124 778 191 ks

   Celkový počet vydaných podielových listov

   1 124 778 191 ks

   Celkový počet odkúpených podielových listov

   0 ks

   Údaje za obdobie 1.3.2018-31.3.2018
   Počet vydaných podielových listov za obdobie

   89 761 801 ks

   Počet odkúpených podielových listov za obdobie

   0 ks

   Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

   99 859 930,68 CZK

   Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy

   0 CZK

   Štruktúra majetku k dátumu 31.3.2018
   Aktíva celkom

   1 371 437 920,02 CZK

   Z toho:

   Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach

   27,98%

   Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

   4,53%

   Vklady v bankách

   67,49%

   dáta k 31.3.2018

   Celková kumulatívna výkonnosť fondu Priemerná mesačná výkonnosť fondu
   1M 0,01% ---
   3M 0,22%

   0,07%

   6M 1,86% 0,31%
   12M

   4,19%

   0,35%

   za rok 2018

   0,22%

   0,08%
   od vzniku fondu 11,25% 0,38%

   FEBRUÁR 2018

   Údaje k dátumu 28.2.2018
   Hodnota podielového listu

   1,1124 CZK

   Fondový kapitál

   1 155 417 720,25 CZK

   Aktuálny počet vydaných podielových listov

   1 038 706 930 ks

   Celkový počet vydaných podielových listov

   1 038 706 930 ks

   Celkový počet odkúpených podielových listov

   0 ks

   Údaje za obdobie 1.2.2018-28.2.2018
   Počet vydaných podielových listov za obdobie

   86 071 261 ks

   Počet odkúpených podielových listov za obdobie

   0 ks

   Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

   95 745 674,94 CZK

   Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy

   0 CZK

   Štruktúra majetku k dátumu

   28.2.2018

   Aktíva celkom

   1 267 596 562,86 CZK

   Z toho:

   Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach

   30,06%

   Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

   4,87%

   Vklady v bankách

   65,07%

   dáta k 31.1.2018

   Celková kumulatívna výkonnosť fondu Priemerná mesačná výkonnosť fondu
   1M 0,02% ---
   3M 0,53%

   0,18%

   6M 2,39% 0,40%
   12M

   4,34%

   0,36%

   za rok 2018

   0,21%

   0,11%
   od vzniku fondu 11,24% 0,39%

   JANUÁR 2018

   Údaje k dátumu 31.1.2018
   Hodnota podielového listu

   1,1122 CZK

   Fondový kapitál

   1 075 847 810,82 CZK

   Aktuálny počet vydaných podielových listov

   967 313 617 ks

   Celkový počet vydaných podielových listov

   967 313 617 ks

   Celkový počet odkúpených podielových listov

   0 ks

   Údaje za obdobie 1.1.2018-31.1.2018
   Počet vydaných podielových listov za obdobie

   71 393 313 ks

   Počet odkúpených podielových listov za obdobie

   0 ks

   Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

   79 403 646,87 CZK

   Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy

   0 CZK

   Štruktúra majetku k dátumu

   31.1.2018

   Aktíva celkom

   1 172 505 083,84 CZK

   Z toho:

   Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach

   32,37%

   Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

   5,20%

   Vklady v bankách

   62,43%

   dáta k 31.1.2018

   Celková kumulatívna výkonnosť fondu Priemerná mesačná výkonnosť fondu
   1M 0,19% ---
   3M 1,42%

   0,47%

   6M 2,37% 0,40%
   12M

   4,69%

   0,39%

   za rok 2018

   0,19%

   0,19%
   od vzniku fondu 11,22% 0,40%

   DECEMBER 2017

   Údaje k dátumu 31.12.2017
   Hodnota podielového listu

   1,1101 CZK

   Fondový kapitál

   977 491 672,87 CZK

   Aktuálny počet vydaných podielových listov

   880 531 471 ks

   Celkový počet vydaných podielových listov

   880 531 471 ks

   Celkový počet odkúpených podielových listov

   0 ks

   Údaje za obdobie 1.12.2017-31.12.2017
   Počet vydaných podielových listov za obdobie

   86 782 146 ks

   Počet odkúpených podielových listov za obdobie

   0 ks

   Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

   96 303 102,69 CZK

   Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy

   0 CZK

   Štruktúra majetku k dátumu

   31.12.2017

   Aktíva celkom

   1 092 423 876,06 CZK

   Z toho:

   Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach

   34,37%

   Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

   5,61%

   Vklady v bankách

   60,02%

   dáta k 31.12.2017

   Celková kumulatívna výkonnosť fondu Priemerná mesačná výkonnosť fondu
   1M 0,33% ---
   3M 1,64%

   0,55%

   6M 2,49% 0,42%
   12M

   5,04%

   0,42%

   za rok 2017

   5,04%

   0,42%
   od vzniku fondu 11,01% 0,41%

   NOVEMBER 2017

   Údaje k dátumu 30.11.2017
   Hodnota podielového listu

   1,1065 CZK

   Fondový kapitál

   894 483 684,05 CZK

   Aktuálny počet vydaných podielových listov

   808 404 254 ks

   Celkový počet vydaných podielových listov

   808 404 254 ks

   Celkový počet odkúpených podielových listov

   0 ks

   Údaje za obdobie 1.11.2017-30.11.2017
   Počet vydaných podielových listov za obdobie

   72 127 217 ks

   Počet odkúpených podielových listov za obdobie

   0 ks

   Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

   79 808 767,46 CZK

   Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy

   0 CZK

   Štruktúra majetku k dátumu

   30.11.2017

   Aktíva celkom

   993 205 678,51 CZK

   Z toho:

   Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach

   37,24%

   Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

   6,12%

   Vklady v bankách

   56,64%

   dáta k 30.11.2017

   Celková kumulatívna výkonnosť fondu Priemerná mesačná výkonnosť fondu
   1M 0,90% ---
   3M 1,85%

   0,62%

   6M 2,70% 0,45%
   12M

   5,69%

   0,47%

   za rok 2017

   4,70%

   0,43%
   od vzniku fondu 10,65% 0,41%

   OKTÓBER 2017

   Údaje k dátumu 31.10.2017
   Hodnota podielového listu

   1,0966 CZK

   Fondový kapitál

   810 335 359,93 CZK

   Aktuálny počet vydaných podielových listov

   738 939 129 ks

   Celkový počet vydaných podielových listov

   738 939 129 ks

   Celkový počet odkúpených podielových listov

   0 ks

   Údaje za obdobie 1.10.2017-31.10.2017
   Počet vydaných podielových listov za obdobie

   69 465 125 ks

   Počet odkúpených podielových listov za obdobie

   0 ks

   Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

   76 165 377,20 CZK

   Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy

   0 CZK

   Štruktúra majetku k dátumu

   31.10.2017

   Aktíva celkom

   902 999 151,94 CZK

   Z toho:

   Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach

   40,03%

   Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

   6,74%

   Vklady v bankách

   53,23%

   dáta k 31.10.2017

   Celková kumulatívna výkonnosť fondu Priemerná mesačná výkonnosť fondu
   1M 0,40% ---
   3M 0,94%

   0,31%

   6M 2,19% 0,36%
   12M

   5,32%

   0,44%

   za rok 2017

   3,77%

   0,38%
   od vzniku fondu 9,66% 0,39%

   SEPTEMBER 2017

   Údaje k dátumu 30.9.2017
   Hodnota podielového listu

   1,0922 CZK

   Fondový kapitál

   732 284 132,87 CZK

   Aktuálny počet vydaných podielových listov

   670 453 036 ks

   Celkový počet vydaných podielových listov

   670 453 036 ks

   Celkový počet odkúpených podielových listov

   0 ks

   Údaje za obdobie 1.9.2017-30.9.2017
   Počet vydaných podielových listov za obdobie

   68 486 093 ks

   Počet odkúpených podielových listov za obdobie

   0 ks

   Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

   74 797 284,15 CZK

   Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy

   0 CZK

   Štruktúra majetku k dátumu

   30.9.2017

   Aktíva celkom

   825 653 430,70 CZK

   Z toho:

   Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach

   43,19%

   Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

   7,41%

   Vklady v bankách

   49,4%

   dáta k 30.9.2017

   Celková kumulatívna výkonnosť fondu Priemerná mesačná výkonnosť fondu
   1M 0,53% ---
   3M 0,84%

   0,28%

   6M 2,29% 0,38%
   12M

   5,21%

   0,43%

   za rok 2017

   3,35%

   0,37%
   od vzniku fondu 9,22% 0,38%

   AUGUST 2017

   Údaje k dátumu 31.8.2017
   Hodnota podielového listu

   1,0864 CZK

   Fondový kapitál

   662 987 375,17 CZK

   Aktuálny počet vydaných podielových listov

   610 242 339 ks

   Celkový počet vydaných podielových listov

   610 242 339 ks

   Celkový počet odkúpených podielových listov

   0 ks

   Údaje za obdobie 1.8.2017-31.8.2017
   Počet vydaných podielových listov za obdobie

   60 210 697 ks

   Počet odkúpených podielových listov za obdobie

   0 ks

   Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

   65 412 897,72 CZK

   Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy

   0 CZK

   Štruktúra majetku k dátumu

   31.8.2017

   Aktíva celkom

   747 825 846,35 CZK

   Z toho:

   Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach

   47,00%

   Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

   8,17%

   Vklady v bankách

   44,83%

   dáta k 31.8.2017

   Celková kumulatívna výkonnosť fondu Priemerná mesačná výkonnosť fondu
   1M 0,00% ---
   3M 0,84%

   0,28%

   6M 1,90% 0,32%
   12M

   6,95%

   0,58%

   za rok 2017

   2,80%

   0,35%
   od vzniku fondu 8,64% 0,38%

   JÚL 2017

   Údaje k dátumu 31.7.2017
   Hodnota podielového listu

   1,0864 CZK

   Fondový kapitál

   605 448 829,48 CZK

   Aktuálny počet vydaných podielových listov

   557 305 031 ks

   Celkový počet vydaných podielových listov

   557 305 031 ks

   Celkový počet odkúpených podielových listov

   0 ks

   Údaje za obdobie 1.7.2017-31.7.2017
   Počet vydaných podielových listov za obdobie

   52 937 308 ks

   Počet odkúpených podielových listov za obdobie

   0 ks

   Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

   57 497 945,45 CZK

   Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy

   0 CZK

   Štruktúra majetku k dátumu

   31.7.2017

   Aktíva celkom

   679 167 249,30 CZK

   Z toho:

   Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach

   51,71%

   Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

   8,93%

   Vklady v bankách

   39,36%

   dáta k 31.7.2017

   Celková kumulatívna výkonnosť fondu Priemerná mesačná výkonnosť fondu
   1M 0,30% ---
   3M 1,24%

   0,28%

   6M 2,26% 0,38%
   12M

   8,64%

   0,72%

   za rok 2017

   2,80%

   0,40%
   od vzniku fondu 8,64% 0,39%

   JÚN 2017

   Údaje k dátumu 30.6.2017
   Hodnota podielového listu

   1,0831 CZK

   Fondový kapitál

   550 726 360,15 CZK

   Aktuálny počet vydaných podielových listov

   508 478 971 ks

   Celkový počet vydaných podielových listov

   508 478 971 ks

   Celkový počet odkúpených podielových listov

   0 ks

   Údaje za obdobie 1.6.2017-30.6.2017
   Počet vydaných podielových listov za obdobie

   48 826 060 ks

   Počet odkúpených podielových listov za obdobie

   0 ks

   Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

   52 883 504,92 CZK

   Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy

   0 CZK

   Štruktúra majetku k dátumu

   30.6.2017

   Aktíva celkom

   616 601 392,83 CZK

   Z toho:

   Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach

   17,69%

   Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

   9,82%

   Vklady v bankách

   72,49%

   dáta k 30.6.2017

   Celková kumulatívna výkonnosť fondu Priemerná mesačná výkonnosť fondu
   1M 0,53% ---
   3M 1,43%

   0,48%

   6M 2,49% 0,41%
   12M

   8,31%

   0,69%

   za rok 2017

   2,49%

   0,41%
   od vzniku fondu 8,31% 0,40%

   MÁJ 2017

   Údaje k dátumu 31.5.2017
   Hodnota podielového listu

   1,0774 CZK

   Fondový kapitál

   489 512 900,77 CZK

   Aktuálny počet vydaných podielových listov

   454 365 168 ks

   Celkový počet vydaných podielových listov

   454 365 168 ks

   Celkový počet odkúpených podielových listov

   0 ks

   Údaje za obdobie 1.5.2017-31.5.2017
   Počet vydaných podielových listov za obdobie

   54 113 803 ks

   Počet odkúpených podielových listov za obdobie

   0 ks

   Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

   58 302 207,59 CZK

   Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy

   0 CZK

   Štruktúra majetku k dátumu

   31.5.2017

   Aktíva celkom

   556 368 325,51 CZK

   Z toho:

   Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach

   18,87%

   Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

   10,91%

   Vklady v bankách

   70,22%

   dáta k 30.6.2017

   Celková kumulatívna výkonnosť fondu Priemerná mesačná výkonnosť fondu
   1M 0,40% ---
   3M 1,06%

   0,35%

   6M 2,91% 0,49%
   12M

   7,74%

   0,64%

   za rok 2017

   1,95%

   0,39%
   od vzniku fondu 7,74% 0,39%

   APRÍL 2017

   Údaje k dátumu 30.4.2017
   Hodnota podielového listu

   1,0731 CZK

   Fondový kapitál

   434 546 254,57 CZK

   Aktuálny počet vydaných podielových listov

   404 963 595 ks

   Celkový počet vydaných podielových listov

   404 963 595 ks

   Celkový počet odkúpených podielových listov

   0 ks

   Údaje za obdobie 1.4.2017-30.4.2017
   Počet vydaných podielových listov za obdobie

   49 401 573 ks

   Počet odkúpených podielových listov za obdobie

   0 ks

   Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

   53 012 716,92 CZK

   Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy

   0 CZK

   Štruktúra majetku k dátumu

   30.4.2017

   Aktíva celkom

   498 394 414,92 CZK

   Z toho:

   Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach

   20,23%

   Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

   12,32%

   Vklady v bankách

   67,45%

   dáta k 30.4.2017

   Celková kumulatívna výkonnosť fondu Priemerná mesačná výkonnosť fondu
   1M 0,50% ---
   3M 1,01%

   0,34%

   6M 3,06% 0,51%
   12M

   7,31%

   0,61%

   za rok 2017

   1,54%

   0,39%
   od vzniku fondu 7,31% 0,38%

   MAREC 2017

   Údaje k dátumu 31.3.2017
   Hodnota podielového listu

   1,0678 CZK

   Fondový kapitál

   363 805 547,72 CZK

   Aktuálny počet vydaných podielových listov

   340 698 180 ks

   Celkový počet vydaných podielových listov

   340 698 180 ks

   Celkový počet odkúpených podielových listov

   0 ks

   Údaje za obdobie 1.3.2017-31.3.2017
   Počet vydaných podielových listov za obdobie

   64 265 415 ks

   Počet odkúpených podielových listov za obdobie

   0 ks

   Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

   68 622 609,41 CZK

   Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy

   0 CZK

   Štruktúra majetku k dátumu

   31.3.2017

   Aktíva celkom

   441 977 943,69 CZK

   Z toho:

   Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach

   22,20%

   Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

   13,87%

   Vklady v bankách

   63,93%

   dáta k 31.3.2017

   Celková kumulatívna výkonnosť fondu Priemerná mesačná výkonnosť fondu
   1M 0,16% ---
   3M 1,04%

   0,35%

   6M 2,86% 0,48%
   12M

   6,78%

   0,57%

   za rok 2017

   1,04%

   0,35%
   od vzniku fondu 6,78% 0,38%

   FEBRUÁR 2017

   Údaje k dátumu 28.2.2017
   Hodnota podielového listu

   1.0661 CZK

   Fondový kapitál

   311 629 010,12 CZK

   Aktuálny počet vydaných podielových listov

   292 295 210 ks

   Celkový počet vydaných podielových listov

   292 295 210 ks

   Celkový počet odkúpených podielových listov

   0 ks

   Údaje za obdobie 1.2.2017-28.2.2017
   Počet vydaných podielových listov za obdobie

   48 402 297 ks

   Počet odkúpených podielových listov za obdobie

   0 ks

   Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

   51 602 406,64 CZK

   Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy

   0 CZK

   Štruktúra majetku k dátumu

   28.2.2017

   Aktíva celkom

   373 677 275,98 CZK

   Z toho:

   Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach

   26,05%

   Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

   14,95%

   Vklady v bankách

   59,00%

   dáta k 28.2.2017

   Celková kumulatívna výkonnosť fondu Priemerná mesačná výkonnosť fondu
   1M 0,35% ---
   3M 1,83%

   0,61%

   6M 4,95% 0,83%
   12M

   6,61%

   0,55%

   za rok 2017

   0,88%

   0,44%
   od vzniku fondu 6,61% 0,39%

   JANUÁR 2017

   Údaje k dátumu 31.1.2017
   Hodnota podielového listu

   1.0624 CZK

   Fondový kapitál

   275 637 250,78CZK

   Aktuálny počet vydaných podielových listov

   259 455 565 ks

   Celkový počet vydaných podielových listov

   259 455 565 ks

   Celkový počet odkúpených podielových listov

   0

   Údaje za obdobie 1.1.2017-31.1.2017
   Počet vydaných podielových listov za obdobie

   32 839 645 ks

   Počet odkúpených podielových listov za obdobie

   0 ks

   Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

   34 888 840,56 CZK

   Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy

   0 CZK

   Štruktúra majetku k dátumu

   31.1.2017

   Aktíva celkom

   318 882 898,06 CZK

   Z toho:

   Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach

   30,11%

   Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

   17,42%

   Vklady v bankách

   52,47%

   dáta k 31.1.2017

   Celková kumulatívna výkonnosť fondu Priemerná mesačná výkonnosť fondu
   1M 0,53% ---
   3M 2,04%

   0,68%

   6M 6,24% 1,04%
   12M

   6,24%

   0,52%

   za rok 2017

   0,53%

   0,53%
   od vzniku fondu 6,24% 0,39%

   DECEMBER 2016

   Údaje k dátumu 31.12.2016
   Hodnota podielového listu

   1,0568 CZK

   Fondový kapitál pripadajúci na triedu

   232 847 249,25 CZK

   Aktuálny počet vydaných podielových listov

   220 331 528 ks

   Celkový počet vydaných podielových listov

   220 331 528 ks

   Celkový počet odkúpených podielových listov

   0 ks

   Údaje za obdobie 1.12.2016-31.12.2016
   Počet vydaných podielových listov za obdobie

   39 124 037 ks

   Počet odkúpených podielových listov za obdobie

   0 ks

   Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

   41 346 282,48 CZK

   Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy

   0 CZK

   Štruktúra majetku k dátumu

   31.12.2016

   Aktíva celkom

   280 878 505,59 CZK

   Z toho:

   Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach

   34,76%

   Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

   19,64%

   Vklady v bankách

   45,60%

   dáta k 31.12.2016

   Celková kumulatívna výkonnosť fondu Priemerná mesačná výkonnosť fondu
   1M 0,95% ---
   3M 1,80%

   0,60%

   6M 5,68% 0,95%
   12M

   5,68%

   0,47%

   za rok 2016

   5,68%

   0,47%
   od vzniku fondu 5,68% 0,38%

   NOVEMBER 2016

   Údaje k dátumu 31.11.2016
   Hodnota podielového listu

   1,0469 CZK

   Fondový kapitál pripadajúci na triedu

   197 681 368,87 CZK

   Aktuálny počet vydaných podielových listov

   188 829 225 ks

   Celkový počet vydaných podielových listov

   188 829 225 ks

   Celkový počet odkúpených podielových listov

   0 ks

   Údaje za obdobie 1.11.2016-30.11.2016
   Počet vydaných podielových listov za obdobie

   31 502 303 ks

   Počet odkúpených podielových listov za obdobie

   0 ks

   Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

   32 979 760,79 CZK

   Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy

   0 CZK

   Štruktúra majetku k dátumu

   30.11.2016

   Aktíva celkom

   241 169 807,46 CZK

   Z toho:

   Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach

   40,72%

   Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

   22,76%

   Vklady v bankách

   36,52%

   dáta k 30.11.2016

   Celková kumulatívna výkonnosť fondu Priemerná mesačná výkonnosť fondu
   1M 0,54% ---
   3M 3,06%

   1,02%

   6M 4,69% 0,78%
   12M

   4,69%

   0,39%

   za rok 2016

   4,69%

   0,43%
   od vzniku fondu 4,69% 0,34%

   OKTÓBER 2016

   Údaje k dátumu 31.10.2016
   Hodnota podielového listu

   1,0469 CZK

   Fondový kapitál pripadajúci na triedu

   169 873 934,24 CZK

   Aktuálny počet vydaných podielových listov

   163 149 252 ks

   Celkový počet vydaných podielových listov

   163 149 252 ks

   Celkový počet odkúpených podielových listov

   0 ks

   Údaje za obdobie 1.10.2016-31.10.2016
   Počet vydaných podielových listov za obdobie

   25 679 973 ks

   Počet odkúpených podielových listov za obdobie

   0 ks

   Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

   26 737 987,67 CZK

   Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy

   0 CZK

   Štruktúra majetku k dátumu

   31.10.2016

   Aktíva celkom

   208 101 783,52 CZK

   Z toho:

   Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach

   46,61%

   Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

   26,18%

   Vklady v bankách

   27,21%

   dáta k 31.10.2016

   Celková kumulatívna výkonnosť fondu Priemerná mesačná výkonnosť fondu
   1M 0,30% ---
   3M 4,12%

   1,37%

   6M 4,12% 0,69%
   12M

   4,12%

   0,34%

   za rok 2016

   4,12%

   0,41%
   od vzniku fondu 4,12% 0,32%

   SEPTEMBER 2016

   Údaje k dátumu 30.9.2016
   Hodnota podielového listu

   1,0381 CZK

   Fondový kapitál pripadajúci na triedu

   147 914 767,36 CZK

   Aktuálny počet vydaných podielových listov

   142 483 752 ks

   Celkový počet vydaných podielových listov

   142 483 752 ks

   Celkový počet odkúpených podielových listov

   0 ks

   Údaje za obdobie 1.9.2016-30.9.2016
   Počet vydaných podielových listov za obdobie

   20 665 500 ks

   Počet odkúpených podielových listov za obdobie

   0 ks

   Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

   21 452 855,86 CZK

   Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy

   0 CZK

   Štruktúra majetku k dátumu

   30.9.2016

   Aktíva celkom

   175 402 635,85 CZK

   Z toho:

   Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach

   55,08%

   Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

   30,84%

   Vklady v bankách

   14,08%

   dáta k 30.9.2016

   Celková kumulatívna výkonnosť fondu Priemerná mesačná výkonnosť fondu
   1M 2,20% ---
   3M 3,81%

   1,27%

   6M 3,81% 0,64%
   12M

   3,81%

   0,32%

   za rok 2016

   3,81%

   0,42%
   od vzniku fondu 3,81% 0,32%

   AUGUST 2016

   Údaje k dátumu 31.8.2016
   Hodnota podielového listu

   1,0158 CZK

   Fondový kapitál pripadajúci na triedu

   127 735 772,01 CZK

   Aktuálny počet vydaných podielových listov

   125 754 417 ks

   Celkový počet vydaných podielových listov

   125 754 417 ks

   Celkový počet odkúpených podielových listov

   0 ks

   Údaje za obdobie 1.8.2016-31.8.2016
   Počet vydaných podielových listov za obdobie

   16 729 335 ks

   Počet odkúpených podielových listov za obdobie

   0 ks

   Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

   16 993 658,19 CZK

   Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy

   0 CZK

   Štruktúra majetku k dátumu

   31.8.2016

   Aktíva celkom

   150 359 027,64 CZK

   Z toho:

   Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach

   62,16%

   Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

   35,76%

   Vklady v bankách

   2,08%

   dáta k 31.8.2016

   Celková kumulatívna výkonnosť fondu Priemerná mesačná výkonnosť fondu
   1M 1,58% ---
   3M 1,58%

   0,53%

   6M 1,58% 0,26%
   12M

   1,58%

   0,13%

   za rok 2016

   1,58%

   0,20%
   od vzniku fondu 1,58% 0,14%

   Dokumenty na stiahnutie

   Časté otázky

   Čo si predstaviť pod pojmom realitný fond?

   Realitný fond združuje prostriedky individuálnych investorov s cieľom kupovať nehnuteľnosti, na ktoré by jednotliví podielnici sami nedosiahli. Výnos fondu je vytváraný predovšetkým v podobe príjmov z prenájmu a prevádzky nehnuteľností. Investorom sú vydávané podielové listy, vďaka ktorým sa podieľajú na vlastníctve nehnuteľností obsiahnutých v portfóliu, ktoré je spravované tímom skúsených manažérov.

   Prečo investovať do realitného fondu?

   Ako investor sa budete podieľať na investíciách do lukratívnych nehnuteľností v majetku fondu a výhodách, ktoré z toho plynú. Naviac ste oslobodený od starostí s ich správou. Vzhľadom na to, že sa jedná o dlhodobú investíciu, je možné dosiahnuť atraktívny výnos. Realitný fond, resp. fond nehnuteľností je určený pre investorov, ktorí majú záujem investovať do nehnuteľností, ale nemajú prostriedky na celú nehnuteľnosť niekedy v rádoch miliárd korún českých alebo prípadne nemajú záujem o ich priamu kúpu.

   Ako môžem investovať do realitného fondu INVESTIKA?

   Rámcovú zmluvu o vydávaní a odkupovaní cenných papierov je možné dojednať prostredníctvom niektorého z finančných agentov, s ktorými spolupracujeme. V prípade, že máte záujem o viac informácií, prípadne chcete uzatvoriť rámcovú zmluvu, napíšte nám a my vám obratom zašleme zoznam finančných agentov, s ktorými spolupracujeme. Do realitného fondu INVESTIKA je možné investovať jednorazovo aj pravidelne už od 1 Kč, resp. 0,10 EUR.

   Uzatvoril som rámcovú zmluvu, dokedy musím poslať prvú investíciu?

   Ak bola rámcová zmluva uzatvorená a nedošlo k vyplneniu písomného pokynu, je možné zadať pokyn platbou do 2 rokov odo dňa uzatvorenia rámcovej zmluvy.
   Ak v lehote 2 rokov odo dňa uzatvorenia rámcovej zmluvy nedôjde k žiadnej investícii, resp. ak do 2 rokov od odkúpenia posledného podielového listu, nedôjde k investícii, rámcová zmluva zanikne. 
   Ak je súčasťou rámcovej zmluvy aj písomný trvalý pokyn, tak platí pravidlo, že platnosť písomného trvalého pokynu k úpisu je 90 dní od dátumu jeho vydania. Ak nebudú v tejto lehote pripísané na daný účet peňažné prostriedky s použitím stanoveného variabilného symbolu, platnosť pokynu k úpisu zaniká a peňažné prostriedky pripísané na účet po uplynutí lehoty budú zainvestované ako jednorazový pokyn platbou.

   Kedy dochádza k vydaniu podielových listov?

   K vydaniu podielových listov dochádza do 15 pracovných dní od posledného dňa kalendárneho mesiaca, keďže spoločnosť do 10 pracovných dní od posledného dňa kalendárneho mesiaca stanoví aktuálnu hodnotu podielových listov a do ďalších 5 pracovných dní zaistí vydanie podielových listov. 

   Ako postupovať v prípade, že chcem vykonať ďalšiu investíciu?

   Jednorazový pokyn môže byť zadaný aj pokynom platbou, tj. formou prevodu peňažných prostriedkov v prospech bankového účtu spoločnosti vedeného pre príslušný investičný fond a pre jednorazové pokyny, a to pri uvedení čísla rámcovej zmluvy ako variabilného symbolu. V prípade trvalého pokynu je potreba vyplniť žiadosť o vydanie cenných papierov a vyplniť v nej príslušný trvalý pokyn.

   Ako môžem sledovať stav svojej investície?

   Po dojednaní a akceptácii rámcovej zmluvy o vydávaní a odkupovaní cenných papierov klient obdrží e-mail s potvrdením a s prihlasovacími údajmi do klientskeho portálu MOJA INVESTIKA. Prehľad svojich investícií má klient k dispozícii po prihlásení do portálu.

   Chcem získať viac informácií