Jednoduchá cesta k akciovým trhom

Chcete si udržať životnú úroveň i po odchode do dôchodku? Plánujete raz svojím deťom umožniť štúdium na univerzite v zahraničí alebo im zariadiť prvé bývanie? Potom investujte do akciových trhov, ktoré vám pomôžu tieto dlhodobé ciele splniť. Prostredníctvom fondu EFEKTIKA sa môžete i vy podieľať na výkonnosti najväčších spoločností sveta zaradených do burzovného indexu S&P 500, a to pohodlne v českých korunách. Online správa investície. 

Prečo investovať do fondu EFEKTIKA

Atraktívne zhodnotenie

Na základe historickej výkonnosti indexu S&P 500 je dlhodobý cieľový výnos fondu očakávaný cez 7 % ročne. Nemusíte kupovať jednotlivé akcie zaradené do indexu. 

Pohodlná investícia

Fond pasívne investuje do burzovo obchodovaných fondov (ETF), ich zloženie kopíruje index S&P 500. ETF sa obchodujú v USD, ale vy investujete pohodlne v CZK. 

Dostupný pre 
všetkých

Nemusíte utrácať veľké čiastky, aby ste nakúpili všetkých viac ako 500 akcií v indexe. Na výkonnosti najväčších firiem sveta sa môže podielať každý už od 100 Kč. 

Investície, nie špekulácie

Portfólio 500+ akcií z rôznych odvetví obmedzuje riziko vývoja jednotlivých firiem i chýb pri budovaní aktívne spravovaných portfólií. Možnosť menového zaistenia naviac ponúka ochranu pred kurzovým rizikom. 

Odmena za vernosť

Dlhodobý investičný horizont znižuje kolísavosť a rizikovosť investície. Pokiaľ dodržíte zjednanú dobu investovania, môžete naviac získať späť celý vstupný poplatok alebo jeho časť. 

Všetko pod jednou strechou

EFEKTIKA kompletuje ponuku fondov z rodiny INVESTIKA. Kombinujte ich s investíciou do realitného fondu INVESTIKA alebo peňažného fondu MONETIKA a zostavte si vlastné portfólio pod jednou strechou!

K dostaniu u našich finančných partnerov

Investičná stratégia

Cieľom fondu EFEKTIKA je dosiahnuť zhodnotenie na úrovni akciového indexu S&P 500, zníženého o poplatky za správu fondu. Zhodnotenie investície bez zaistenia proti kurzovému riziku môže byť ovplyvnené i vývojom kurzu CZK/USD. 

Fond nakupuje akcie na rôznych amerických a európskych burzách, a to spravidla prostredníctvom tzv. EFT (Exchange Traded Funds, tj. burzovno obchodované fondy), ktoré pasívne kopírujú vývoj indexu S&P 500. 

Prostriedky svojich klientov investujeme do verejne obchodovaných podielových listov ETF S&P 500. Tie ponúkajú široko diverzifikované portfólio a výkonnosť, ktorá dlhodobo prekonáva výnos väčšiny individuálne zostavených portfólií. 

CZK
CZK Hedged

CZK

Typ fondu štandardný fond kolektívneho investovania, otvorený podielový fond
Doporučený investičný horizont 5 a viac rokov
Frekvencia oceňovania a obchodovania denne
Min. investícia (pravidelná i jednorázová) 100 Kč
Mena fondu CZK
Mena triedy CZK
ISIN triedy CZ0008477650
Vstupný poplatok max. 5 % - podľa sadzobníka
Výstupný poplatok 0 %
Poplatok za obhospodárovanie (z hodnoty fondového kapitálu p.a.) 1,55 % 
Poplatok za administráciu (z hodnoty fondového kapitálu p.a.) 0,15 % 
Dátum vzniku fondu 14.2.2023
Obhospodárovateľ a administrátor fondu INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
Depozitár fondu Česká spořitelna a.s.
Auditor fondu Audit One s.r.o.
Všetky triedy fondu CZK, CZK - menový hedging, Profesionálna

CZK - menový hedging

Typ fondu štandardný fond kolektívneho investovania, otvorený podielový fond
Doporučený investičný horizont 5 a viac rokov
Frekvencia oceňovania a obchodovania denne
Min. investícia (pravidelná i jednorázová) 100 Kč
Mena fondu CZK
Mena triedy CZK
ISIN triedy CZ0008477676
Vstupný poplatek max. 5 % - podľa sadzobníka
Výstupný poplatek 0 %
Poplatok za obhospodárovanie (z hodnoty fondového kapitálu p.a.) 1,55 % 
Poplatok za administráciu (z hodnoty fondového kapitálu p.a.) 0,15 % 
Dátum vzniku fondu 14.2.2023
Obhospodárovateľ a administrátor fondu INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
Depozitár fondu Česká spořitelna a.s.
Auditor fondu Audit One s.r.o.
Všetky triedy fondu CZK, CZK - menový hedging, Profesionálna

Graf vývoja hodnoty podielového listu EFEKTIKA, OPF - CZK

Graf vývoja hodnoty podielového listu EFEKTIKA, OPF - CZK Menový hedging

   Informácie o výkonnosti a majetku fondu

   CZK
   CZK HEDGED

   november 2023

   Výkonnosť fondu za triedu CZK
   dáta k 30.11.2023 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
   1M 5,14% --
   3M 6,48% 2,16%
   6M 7,61% 1,27%
   od vzniku fondu 7,61% 1,27%
   Podielové listy triedy CZK
   Údaje k dátumu 30.11.2023 (trieda CZK)
   Hodnota podielového listu 1,0761 CZK
   Fondový kapitál 5 374 690,99 CZK
   Aktuálny počet vydaných podielových listov 4 994 411ks
   Celkový počet vydaných podielových listov 4 994 411ks
   Celkový počet odkúpených podielových listov 0ks
   Údaje k dátumu 01.11.2023 - 30.11.2023 (trieda CZK)
   Počet vydaných podielových listov za obdobie 3 496 220ks
   Počet odkúpených podielových listov za obdobie 0ks
   Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 3 662 588,30 CZK
   Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 0,00 CZK
   Štruktúra majetku FONDU
   Štruktúra majetku k dátumu 30.11.2023 (celý fond)
   Fondový kapitál 15 399 472,28 CZK
   Aktíva celkom 15 460 907,98 CZK

   október 2023

   Výkonnosť fondu za triedu CZK
   dáta k 31.10.2023 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
   1M 0,96% --
   3M 1,67% 0,56%
   6M 0,00% 0,00%
   od vzniku fondu 2,35% 0,47%
   Podielové listy triedy CZK
   Údaje k dátumu 31.10.2023 (trieda CZK)
   Hodnota podielového listu 1,0235 CZK
   Fondový kapitál 1 533 379,69 CZK
   Aktuálny počet vydaných podielových listov 1 498 191ks
   Celkový počet vydaných podielových listov 1 498 191ks
   Celkový počet odkúpených podielových listov 0ks
   Údaje k dátumu 01.10.2023 - 31.10.2023 (trieda CZK)
   Počet vydaných podielových listov za obdobie 722 402ks
   Počet odkúpených podielových listov za obdobie 0ks
   Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 733 569,99 CZK
   Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 0,00 CZK
   Štruktúra majetku FONDU
   Štruktúra majetku k dátumu 31.10.2023 (celý fond)
   Fondový kapitál 8 766 590,46 CZK
   Aktíva celkom 16 381 396,46 CZK
   Z toho:
   Vklady v bankách 52,29%
   Investičné nástroje 47,35%
   Ostatní 0,36%

   september 2023

   Výkonnosť fondu za triedu CZK
   dáta k 30.9.2023 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
   1M 0,32% --
   3M 1,09% 0,36%
   6M 0,00% 0,00%
   od vzniku fondu 1,38% 0,35%
   Podielové listy triedy CZK
   Údaje k dátumu 30.9.2023 (trieda CZK)
   Hodnota podielového listu 1,0138 CZK
   Fondový kapitál 786 550,28 CZK
   Aktuálny počet vydaných podielových listov 775 789ks
   Celkový počet vydaných podielových listov 775 789ks
   Celkový počet odkúpených podielových listov 0ks
   Údaje k dátumu 01.09.2023 - 30.09.2023 (trieda CZK)
   Počet vydaných podielových listov za obdobie 760 557ks
   Počet odkúpených podielových listov za obdobie 0ks
   Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 769 570,89 CZK
   Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 0,00 CZK
   Štruktúra majetku FONDU
   Štruktúra majetku k dátumu 30.9.2023 (celý fond)
   Fondový kapitál 6 151 413,78 CZK
   Aktíva celkom 6 189 320,19 CZK
   Z toho:
   Vklady v bankách 97,68%
   Investičné nástroje 1,76%
   Ostatní 0,56%

   august 2023

   Výkonnosť fondu za triedu CZK
   dáta k 31.8.2023 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
   1M 0,39% --
   3M 1,06% 0,35%
   6M 0,00% 0,00%
   od vzniku fondu 1,06% 0,35%
   Podielové listy triedy CZK
   Údaje k dátumu 31.8.2023 (trieda CZK)
   Hodnota podielového listu 1,0106 CZK
   Fondový kapitál 15 393,00 CZK
   Aktuálny počet vydaných podielových listov 15 232ks
   Celkový počet vydaných podielových listov 15 232ks
   Celkový počet odkúpených podielových listov 0ks
   Údaje k dátumu 01.08.2023 - 31.08.2023 (trieda CZK)
   Počet vydaných podielových listov za obdobie 14 383ks
   Počet odkúpených podielových listov za obdobie 0ks
   Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 14 520,20 CZK
   Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 0,00 CZK
   Štruktúra majetku FONDU
   Štruktúra majetku k dátumu 31.8.2023 (celý fond)
   Fondový kapitál 428 240,10 CZK
   Aktíva celkom 452 362,87 CZK
   Z toho:
   Vklady v bankách 70,82%
   Investičné nástroje 24,00%
   Ostatní 5,18%

   júl 2023

   Výkonnosť fondu za triedu CZK
   dáta k 31.7.2023 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
   1M 0,38% --
   3M 0,00% 0,00%
   6M 0,00% 0,00%
   od vzniku fondu 0,67% 0,34%
   Podielové listy triedy CZK
   Údaje k dátumu 31.7.2023 (trieda CZK)
   Hodnota podielového listu 1,0067 CZK
   Fondový kapitál 854,66 CZK
   Aktuálny počet vydaných podielových listov 849ks
   Celkový počet vydaných podielových listov 849ks
   Celkový počet odkúpených podielových listov 0ks
   Údaje k dátumu 01.07.2023 - 31.07.2023 (trieda CZK)
   Počet vydaných podielových listov za obdobie 149ks
   Počet odkúpených podielových listov za obdobie 0ks
   Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 149,72 CZK
   Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 0,00 CZK
   Štruktúra majetku FONDU
   Štruktúra majetku k dátumu 31.7.2023 (celý fond)
   Fondový kapitál 110 071,73 CZK
   Aktíva celkom 134 020,37 CZK
   Z toho:
   Vklady v bankách 6,50%
   Investičné nástroje 80,55%
   Ostatní 12,95%

   jún 2023

   Výkonnosť fondu za triedu CZK
   dáta k 30.6.2023 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
   1M 0,29% --
   3M 0,00% 0,00%
   6M 0,00% 0,00%
   od vzniku fondu 0,29% 0,29%
   Podielové listy triedy CZK
   Údaje k dátumu 30.6.2023 (trieda CZK)
   Hodnota podielového listu 1,0029 CZK
   Fondový kapitál 702,02 CZK
   Aktuálny počet vydaných podielových listov 700ks
   Celkový počet vydaných podielových listov 700ks
   Celkový počet odkúpených podielových listov 0ks
   Údaje k dátumu 01.06.2023 - 30.06.2023 (trieda CZK)
   Počet vydaných podielových listov za obdobie 700ks
   Počet odkúpených podielových listov za obdobie 0ks
   Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 700,00 CZK
   Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 0,00 CZK
   Štruktúra majetku FONDU
   Štruktúra majetku k dátumu 30.6.2023 (celý fond)
   Fondový kapitál 108 011,98 CZK
   Aktíva celkom 112 462,28 CZK
   Z toho:
   Vklady v bankách 4,21%
   Investičné nástroje 95,50%
   Ostatní 0,29%

   november 2023

   Výkonnosť fondu za triedu CZK HEDGED
   dáta k 30.11.2023 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK HEDGED)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK HEDGED)
   1M 5,52% --
   3M 7,61% 2,54%
   6M 8,74% 1,46%
   od vzniku fondu 8,74% 1,46%
   Podielové listy triedy CZK HEDGED
   Údaje k dátumu 30.11.2023 (trieda CZK HEDGED)
   Hodnota podielového listu 1,0874 CZK
   Fondový kapitál 10 024 781,29 CZK
   Aktuálny počet vydaných podielových listov 9 219 281ks
   Celkový počet vydaných podielových listov 9 226 272ks
   Celkový počet odkúpených podielových listov 6 991ks
   Údaje k dátumu 01.11.2023 - 30.11.2023 (trieda CZK HEDGED)
   Počet vydaných podielových listov za obdobie 2 199 871ks
   Počet odkúpených podielových listov za obdobie 0ks
   Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 2 321 124,64 CZK
   Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 0,00 CZK
   Štruktúra majetku FONDU
   Štruktúra majetku k dátumu 30.11.2023 (celý fond)
   Fondový kapitál 15 399 472,28 CZK
   Aktíva celkom 15 460 907,98 CZK

   október 2023

   Výkonnosť fondu za triedu CZK HEDGED
   dáta k 31.10.2023 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK HEDGED)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK HEDGED)
   1M 1,67% --
   3M 2,37% 0,79%
   6M 0,00% 0,00%
   od vzniku fondu 3,05% 0,61%
   Podielové listy triedy CZK HEDGED
   Údaje k dátumu 31.10.2023 (trieda CZK HEDGED)
   Hodnota podielového listu 1,0305 CZK
   Fondový kapitál 7 233 210,77 CZK
   Aktuálny počet vydaných podielových listov 7 019 410ks
   Celkový počet vydaných podielových listov 7 026 401ks
   Celkový počet odkúpených podielových listov 6 991ks
   Údaje k dátumu 01.10.2023 - 31.10.2023 (trieda CZK HEDGED)
   Počet vydaných podielových listov za obdobie 1 726 834ks
   Počet odkúpených podielových listov za obdobie 0ks
   Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 1 753 636,73 CZK
   Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 0,00 CZK
   Štruktúra majetku FONDU
   Štruktúra majetku k dátumu 31.10.2023 (celý fond)
   Fondový kapitál 8 766 590,46 CZK
   Aktíva celkom 16 381 396,46 CZK
   Z toho:
   Vklady v bankách 52,29%
   Investičné nástroje 47,35%
   Ostatní 0,36%

   september 2023

   Výkonnosť fondu za triedu CZK HEDGED
   dáta k 30.9.2023 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK HEDGED)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK HEDGED)
   1M 0,31% --
   3M 1,08% 0,36%
   6M 0,00% 0,00%
   od vzniku fondu 1,36% 0,34%
   Podielové listy triedy CZK HEDGED
   Údaje k dátumu 30.9.2023 (trieda CZK HEDGED)
   Hodnota podielového listu 1,0136 CZK
   Fondový kapitál 5 364 863,50 CZK
   Aktuálny počet vydaných podielových listov 5 292 576ks
   Celkový počet vydaných podielových listov 5 299 567ks
   Celkový počet odkúpených podielových listov 6 991ks
   Údaje k dátumu 01.09.2023 - 30.09.2023 (trieda CZK HEDGED)
   Počet vydaných podielových listov za obdobie 4 884 033ks
   Počet odkúpených podielových listov za obdobie 0ks
   Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 4 941 973,84 CZK
   Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 0,00 CZK
   Štruktúra majetku FONDU
   Štruktúra majetku k dátumu 30.9.2023 (celý fond)
   Fondový kapitál 6 151 413,78 CZK
   Aktíva celkom 6 189 320,19 CZK
   Z toho:
   Vklady v bankách 97,68%
   Investičné nástroje 1,76%
   Ostatní 0,56%

   august 2023

   Výkonnosť fondu za triedu CZK HEDGED
   dáta k 31.8.2023 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK HEDGED)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK HEDGED)
   1M 0,39% --
   3M 1,05% 0,35%
   6M 0,00% 0,00%
   od vzniku fondu 1,05% 0,35%
   Podielové listy triedy CZK HEDGED
   Údaje k dátumu 31.8.2023 (trieda CZK HEDGED)
   Hodnota podielového listu 1,0105 CZK
   Fondový kapitál 412 847,10 CZK
   Aktuálny počet vydaných podielových listov 408 543ks
   Celkový počet vydaných podielových listov 415 534ks
   Celkový počet odkúpených podielových listov 6 991ks
   Údaje k dátumu 01.08.2023 - 31.08.2023 (trieda CZK HEDGED)
   Počet vydaných podielových listov za obdobie 300 043ks
   Počet odkúpených podielových listov za obdobie 0ks
   Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 302 343,03 CZK
   Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 0,00 CZK
   Štruktúra majetku FONDU
   Štruktúra majetku k dátumu 31.8.2023 (celý fond)
   Fondový kapitál 428 240,10 CZK
   Aktíva celkom 452 362,87 CZK
   Z toho:
   Vklady v bankách 70,82%
   Investičné nástroje 24,00%
   Ostatní 5,18%

   júl 2023

   Výkonnosť fondu za triedu CZK HEDGED
   dáta k 31.7.2023 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK HEDGED)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK HEDGED)
   1M 0,38% --
   3M 0,00% 0,00%
   6M 0,00% 0,00%
   od vzniku fondu 0,66% 0,33%
   Podielové listy triedy CZK HEDGED
   Údaje k dátumu 31.7.2023 (trieda CZK HEDGED)
   Hodnota podielového listu 1,0066 CZK
   Fondový kapitál 109 217,07 CZK
   Aktuálny počet vydaných podielových listov 108 500ks
   Celkový počet vydaných podielových listov 115 491ks
   Celkový počet odkúpených podielových listov 6 991ks
   Údaje k dátumu 01.07.2023 - 31.07.2023 (trieda CZK HEDGED)
   Počet vydaných podielových listov za obdobie 1 491ks
   Počet odkúpených podielových listov za obdobie 0ks
   Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 1 498,75 CZK
   Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 0,00 CZK
   Štruktúra majetku FONDU
   Štruktúra majetku k dátumu 31.7.2023 (celý fond)
   Fondový kapitál 110 071,73 CZK
   Aktíva celkom 134 020,37 CZK
   Z toho:
   Vklady v bankách 6,50%
   Investičné nástroje 80,55%
   Ostatní 12,95%

   jún 2023

   Výkonnosť fondu za triedu CZK HEDGED
   dáta k 30.6.2023 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK HEDGED)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK HEDGED)
   1M 0,28% --
   3M 0,00% 0,00%
   6M 0,00% 0,00%
   od vzniku fondu 0,28% 0,28%
   Podielové listy triedy CZK HEDGED
   Údaje k dátumu 30.6.2023 (trieda CZK HEDGED)
   Hodnota podielového listu 1,0028 CZK
   Fondový kapitál 107 309,96 CZK
   Aktuálny počet vydaných podielových listov 107 009ks
   Celkový počet vydaných podielových listov 114 000ks
   Celkový počet odkúpených podielových listov 6 991ks
   Údaje k dátumu 01.06.2023 - 30.06.2023 (trieda CZK HEDGED)
   Počet vydaných podielových listov za obdobie 114 000ks
   Počet odkúpených podielových listov za obdobie 6 991ks
   Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 114 000,00 CZK
   Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 7 000,79 CZK
   Štruktúra majetku FONDU
   Štruktúra majetku k dátumu 30.6.2023 (celý fond)
   Fondový kapitál 108 011,98 CZK
   Aktíva celkom 112 462,28 CZK
   Z toho:
   Vklady v bankách 4,21%
   Investičné nástroje 95,50%
   Ostatní 0,29%

   Dokumenty na stiahnutie

   CZK
   CZK Hedged

   Chcem získať viac informácií