Exkluzívna možnosť investície do výnimočných a originálnych projektov s nadštandardným výnosom

1,2735

CZK

aktuálna hodnota podielového listu 31.12.2022

1,5

mld. CZK

fondový kapitál k 31.12.2022

O fonde

Jedná sa o investičný fond určený k zhromažďovaniu peňažných prostriedkov výhradne od majetnejších investorov s pokročilými znalosťami o investovaní.

DYNAMIKA, otvorený podielový fond vydáva investorom podielové listy. Ich nákup je možný iba v prípade, že si je investor vedomý rizík, ktoré so sebou investícia do fondu prináša, a naviac splní limit pre minimálnu výšku investície. Objem a ďalšie parametre investície musia zároveň zodpovedať finančnému zázemiu investora, jeho investičným cieľom, odborným znalostiam a skúsenostiam v oblasti investícií.

Unikátne
skúsenosti

Tím odborníkov s dlhoročnými skúsenosťami z oblastí investícií do nehnuteľností, projektového a bankového financovania.

Výnimočné
projekty

Jedinečné developerské projekty, ktoré ponúkajú výrazný výnosový potenciál.

Exkluzívna
príležitosť

Investícia do fondu je umožnená iba obmedzenému počtu kvalifikovaných investorov.

Investičný cieľ

Cieľom fondu je dosiahnuť zhodnotenie vložených prostriedkov podielnikov na úrovni vývoja príslušných trhov. Investičná stratégia je zameraná na tvorbu pridanej hodnoty prostredníctvom využívania vhodných investičných príležitostí vznikajúcich na trhu.

Cena verejnosti - Realitný projekt roku 2018 a 2019

MOLO LIPNO RESORT

MOLO LIPNO RESORT

   Informácie o fonde

   Typ fondu

   fond kvalifikovaných investorov, otvorený podielový fond
   Typ investora

   kvalifikovaný investor, ktorý nemusí spĺňať podmienky pre profesionálneho investora

   ISIN triedy CZ0008475670
   Doporučený investičný horizont 5 rokov a viac
   Frekvencia oceňovania a obchodovania mesačne (k poslednému kalendárnemu dňu v mesiaci), obchodovanie denne
   Min. investícia 1 milión Kč (či 100 tisíc Kč pri splnení podmienky, že súhrnná výška všetkých investícií do fondov obhospodarovaných a administrovaných INVESTIKA, investiční společnost, a.s. bude činiť minimálne 1 milión Kč)
   Mena fondu CZK
   Číslo zberného účtu fondu
   (variabilný symbol je číslo rámcovej zmluvy)
   500051322/0800
   Vstupný poplatok 3 %
   Výstupný poplatok 7 % po dobu troch rokov od vydania odkupovaných podielových listov
   Poplatok za obhospodarovanie 1,20 % z hodnoty fondového kapitálu p.a.
   Poplatok za administráciu 0,05 % z hodnoty fondového kapitálu p.a.
   Dátum vzniku fondu 20. 9. 2018
   Obhospodarovateľ a administrátor fondu INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
   Depozitár fondu Česká spořitelna a.s.
   Auditor fondu Kreston Audit FIN, s.r.o.
   Všetky triedy fondu Neprofesionálny, Profesionálny

   December 2022

   Výkonnosť fondu k dátumu 31.12.2022 Celková kumulatívná výkonnosť fondu Priemerná výkonnosť fondu
   1M 0,53% -
   3M 1,53% 0,51%
   6M 3,03% 0,51%
   12M 6,00% 0,50%
   za rok 2022 6,00% 0,50%
   za rok 2021 6,45% 0,55%
   za rok 2020 6,00% 0,50%
   za rok 2019 6,05% 0,50%
   od vzniku fondu 27,35% 0,54%

   November 2022

   Výkonnosť fondu k dátumu 30.11.2022 Celková kumulatívná výkonnosť fondu Priemerná výkonnosť fondu
   1M 0,48% -
   3M 1,51% 0,50%
   6M 2,96% 0,49%
   12M 5,84% 0,49%
   za rok 2022 5,44% 0,49%
   za rok 2021 6,45% 0,55%
   za rok 2020 6,00% 0,50%
   za rok 2019 6,05% 0,50%
   od vzniku fondu 26,68% 0,53%

   Október 2022

   Výkonnosť fondu k dátumu 31.10.2022 Celková kumulatívná výkonnosť fondu Priemerná výkonnosť fondu
   1M 0,52% -
   3M 1,49% 0,50%
   6M 2,98% 0,50%
   12M 6,41% 0,53%
   za rok 2022 4,40% 0,49%
   za rok 2021 6,45% 0,55%
   za rok 2020 6,00% 0,50%
   za rok 2019 6,05% 0,50%
   od vzniku fondu 26,08% 0,53%

   September 2022

   Výkonnosť fondu k dátumu 30.9.2022 Celková kumulatívná výkonnosť fondu Priemerná výkonnosť fondu
   1M 0,50% -
   3M 1,48% 0,49%
   6M 2,93% 0,49%
   12M 6,30% 0,52%
   za rok 2022 4,40% 0,49%
   za rok 2021 6,45% 0,55%
   za rok 2020 6,00% 0,50%
   za rok 2019 6,05% 0,50%
   od vzniku fondu 25,43% 0,53%

   August 2022

   Výkonnosť fondu k dátumu 31.8.2022 Celková kumulatívná výkonnosť fondu Priemerná výkonnosť fondu
   1M 0,46% -
   3M 1,43% 0,48%
   6M 2,94% 0,49%
   12M 6,35% 0,53%
   za rok 2022 3,88% 0,48%
   za rok 2021 6,45% 0,55%
   za rok 2020 6,00% 0,50%
   za rok 2019 6,05% 0,50%
   od vzniku fondu 24,80% 0,53%

   Júl 2022

   Výkonnosť fondu k dátumu 31.7.2022 Celková kumulatívná výkonnosť fondu Priemerná výkonnosť fondu
   1M 0,51% -
   3M 1,47% 0,49%
   6M 2,92% 0,49%
   12M 6,26% 0,52%
   za rok 2022 3,40% 0,57%
   za rok 2021 6,45% 0,55%
   za rok 2020 6,00% 0,50%
   za rok 2019 6,05% 0,50%
   od vzniku fondu 24,23% 0,53%

   Jún 2022

   Výkonnosť fondu k dátumu 30.6.2022 Celková kumulatívná výkonnosť fondu Priemerná výkonnosť fondu
   1M 0,46% -
   3M 1,43% 0,48%
   6M 2,88% 0,52%
   12M 6,20% 0,52%
   za rok 2022 2,88% 0,48%
   za rok 2021 6,45% 0,55%
   za rok 2020 6,00% 0,50%
   za rok 2019 6,05% 0,50%
   od vzniku fondu 23,60% 0,52%

   Máj 2022

   Výkonnosť fondu k dátumu 31.5.2022 Celková kumulatívná výkonnosť fondu Priemerná výkonnosť fondu
   1M 050% -
   3M 1,48% 0,49%
   6M 2,80% 0,47%
   12M 6,11% 0,51%
   za rok 2022 2,41% 0,60%
   za rok 2021 6,45% 0,55%
   za rok 2020 6,00% 0,50%
   za rok 2019 6,05% 0,50%
   od vzniku fondu 23,04% 0,52%

   Apríl 2022

   Výkonnosť fondu k dátumu 30.4.2022 Celková kumulatívná výkonnosť fondu Priemerná výkonnosť fondu
   1M 0471% -
   3M 1,43% 0,48%
   6M 3,33% 0,56%
   12M 6,79% 0,57%
   za rok 2022 1,91% 0,52%
   za rok 2021 6,45% 0,55%
   za rok 2020 6,00% 0,50%
   za rok 2019 6,05% 0,50%
   od vzniku fondu 22,43% 0,52%

   Marec 2022

   Výkonnosť fondu k dátumu 31.3.2022 Celková kumulatívná výkonnosť fondu Priemerná výkonnosť fondu
   1M 0,51% -
   3M 1,43% 0,48%
   6M 3,27% 0,55%
   12M 6,73% 0,56%
   za rok 2022 1,43% 0,48%
   za rok 2021 6,45% 0,55%
   za rok 2020 6,00% 0,50%
   za rok 2019 6,05% 0,50%
   od vzniku fondu 21,86% 0,52%

   Február 2022

   Výkonnosť fondu k dátumu 28.2.2022 Celková kumulatívná výkonnosť fondu Priemerná výkonnosť fondu
   1M 0,45% -
   3M 1,30% 0,68%
   6M 3,31% 0,56%
   12M 6,58% 1,78%
   za rok 2022 0,92% 0,46%
   za rok 2021 6,45% 0,55%
   za rok 2020 6,00% 0,50%
   za rok 2019 6,05% 0,50%
   od vzniku fondu 21,24% 0,52%

   Január 2022

   Výkonnosť fondu k dátumu 31.1.2022 Celková kumulatívná výkonnosť fondu Priemerná výkonnosť fondu
   1M 0,47% -
   3M 2,04% 0,68%
   6M 3,37% 0,56%
   12M 6,50% 1,78%
   za rok 2022 0,47% -
   za rok 2021 6,45% 0,55%
   za rok 2020 6,00% 0,50%
   za rok 2019 6,05% 0,50%
   od vzniku fondu 20,70% 0,52%

   December 2021

   Výkonnosť fondu k dátumu 31.12.2021 Celková kumulatívná výkonnosť fondu Priemerná výkonnosť fondu
   1M 0,38% ---
   3M 1,81% 0,60%
   6M 3,23% 0,54%
   12M 6,45% 0,54%
   za rok 2021 3,98% 0,50%
   za rok 2020 6,00% 0,50%
   za rok 2019 6,05% 0,50%
   od vzniku fondu 20,14% 0,52%

   November 2021

   Výkonnosť fondu k dátumu 30.11.2021 Celková kumulatívná výkonnosť fondu Priemerná výkonnosť fondu
   1M 1,02% ---
   3M 1,99% 0,66%
   6M 3,22% 0,54%
   12M 6,52% 0,54%
   za rok 2021 6,05% 0,55%
   za rok 2020 6,00% 0,50%
   za rok 2019 6,05% 0,50%
   od vzniku fondu 19,69% 0,52%

   Október 2021

   Výkonnosť fondu k dátumu 31.10.2021 Celková kumulatívná výkonnosť fondu Priemerná výkonnosť fondu
   1M 0,41% ---
   3M 1,34% 0,45%
   6M 3,34% 0,56%
   12M 5,88% 0,49%
   za rok 2021 4,98% 0,51%
   za rok 2020 6,00% 0,50%
   za rok 2019 6,05% 0,50%
   od vzniku fondu 18,48% 0,50%

   September 2021

   Výkonnosť fondu k dátumu 30.9.2021 Celková kumulatívná výkonnosť fondu Priemerná výkonnosť fondu
   1M 0,55% ---
   3M 1,39% 0,46%
   6M 3,35% 0,56%
   12M 5,97% 0,50%
   za rok 2021 4,55% 0,51%
   za rok 2020 6,00% 0,50%
   za rok 2019 6,05% 0,50%
   od vzniku fondu 18,00% 0,50%

   August 2021

   Výkonnosť fondu k dátumu 31.8.2021 Celková kumulatívná výkonnosť fondu Priemerná výkonnosť fondu
   1M 0,38% ---
   3M 1,20% 0,40%
   6M 3,16% 0,53%
   12M 5,89% 0,49%
   za rok 2021 3,98% 0,50%
   za rok 2020 6,00% 0,50%
   za rok 2019 6,05% 0,50%
   od vzniku fondu 17,35% 0,50%

   Júl 2021

   Výkonnosť fondu k dátumu 30.7.2021 Celková kumulatívná výkonnosť fondu Priemerná výkonnosť fondu
   1M 0,46% ---
   3M 1,97% 0,66%
   6M 3,16% 0,53%
   12M 6,00% 0,50%
   za rok 2021 3,59% 0,51%
   za rok 2020 6,00% 0,50%
   za rok 2019 6,05% 0,50%
   od vzniku fondu 16,91% 0,50%

   Jún 2021

   Výkonnosť fondu k dátumu 30.6.2021 Celková kumulatívná výkonnosť fondu Priemerná výkonnosť fondu
   1M 0,36% ---
   3M 1,93% 0,64%
   6M 3,12% 0,52%
   12M 6,06% 0,51%
   za rok 2021 3,12% 0,52%
   za rok 2020 6,00% 0,50%
   za rok 2019 6,05% 0,50%
   od vzniku fondu 16,38% 0,50%

   Máj 2021

   Výkonnosť fondu k dátumu 31.5.2021 Celková kumulatívná výkonnosť fondu Priemerná výkonnosť fondu
   1M 1,14% ---
   3M 1,94% 0,65%
   6M 3,20% 0,53%
   12M 6,22% 0,52%
   za rok 2021 2,57% 0,55%
   za rok 2020 6,00% 0,50%
   za rok 2019 6,05% 0,50%
   od vzniku fondu 15,96% 0,50%

   Apríl 2021

   Výkonnosť fondu k dátumu 30.4.2021 Celková kumulatívná výkonnosť fondu Priemerná výkonnosť fondu
   1M 0,41% ---
   3M 1,16% 0,39%
   6M 2,46% 0,41%
   12M 5,64% 0,47%
   za rok 2021 1,59% 0,40%
   za rok 2020 6,00% 0,50%
   za rok 2019 6,05% 0,50%
   od vzniku fondu 14,65% 0,47%

   Marec 2021

   Výkonnosť fondu k dátumu 31.3.2021 Celková kumulatívná výkonnosť fondu Priemerná výkonnosť fondu
   1M 0,38% ---
   3M 1,17% 0,39%
   6M 2,54% 0,42%
   12M 5,52% 0,46%
   za rok 2021 1,17% 0,39%
   za rok 2020 6,00% 0,50%
   za rok 2019 6,05% 0,50%
   od vzniku fondu 14,18% 0,47%

   Február 2021

   Výkonnosť fondu k dátumu 31.1.2021 Celková kumulatívná výkonnosť fondu Priemerná výkonnosť fondu
   1M 0,37% ---
   3M 1,24% 0,41%
   6M 2,64% 0,44%
   12M 5,55% 0,46%
   za rok 2021 0,79% 0,39%
   za rok 2020 6,00% 0,50%
   za rok 2019 6,05% 0,50%
   od vzniku fondu 13,75% 0,47%

   Január 2021

   Výkonnosť fondu k dátumu 31.1.2021 Celková kumulatívná výkonnosť fondu Priemerná výkonnosť fondu
   1M 0,42% ---
   3M 1,28% 0,43%
   6M 2,76% 0,46%
   12M 5,75% 0,48%
   za rok 2021 0,79% 0,42%
   za rok 2020 6,00% 0,50%
   za rok 2019 6,05% 0,50%
   od vzniku fondu 13,33% 0,48%

   Chcem získať viac informácií