História výkonnosti a majetku fondu

CZK
EUR
2020
2019
2018
2017
2016

DECEMBER 2020

Údaje k dátumu 31.12.2020 (trieda CZK)
Hodnota podielového listu 1,2765 CZK
Fondový kapitál

6 977 436 327,99 CZK

Aktuálny počet vydaných podielových listov

5 465 953 422 ks

Celkový počet vydaných podielových listov

6 112 552 937 ks

Celkový počet odkúpených podielových listov

646 599 515 ks

Údaje za obdobie 1.1.2021-31.1.2021 (trieda CZK)
Počet vydaných podielových listov za obdobie

184 307 336 ks

Počet odkúpených podielových listov za obdobie 23 214 623 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

235 268 324,15 CZK

Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 29 633 466,31 CZK

Štruktúra majetku k dátumu 31.12.2020 (celý fond)
Fondový kapitál 7 010 139 019,09 CZK
Aktíva celkom 7 312 416 988,91 CZK
Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach 42,91%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

18,83%

Vklady v bankách 35,60%
Investičné nástroje 2,66%

dáta k 31.12.2020 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
1M 1,08% ---
3M 1,41% 0,47%
6M 2,64% 0,44%
12M 4,13% 0,34%
za rok 2020 4,13% 0,34%
od vzniku fondu 26,65% 0,44%

DECEMBER 2020

Údaje k dátumu 31.12.2020 (trieda EUR)
Hodnota podielového listu 0,048 EUR
Fondový kapitál 1 228 919, 43 EUR
Aktuálny počet vydaných podielových listov

25 955 791 ks

Celkový počet vydaných podielových listov

25 955 791 ks

Celkový počet odkúpených podielových listov 0 ks

Údaje za obdobie 1.1.2021-31.1.2021 (trieda EUR)
Počet vydaných podielových listov za obdobie 1 903 845 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie 0 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

91 384,6 EUR

Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 0 EUR

Štruktúra majetku k dátumu 31.12.2020 (celý fond)
Fondový kapitál 7 010 139 019,09 CZK
Aktíva celkom 7 312 416 988,91 CZK
Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach 42,91%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

18,83%

Vklady v bankách 35,60%
Investičné nástroje 2,66%

dáta k 31.12.2020 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda EUR) Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda EUR)
1M 0,84% ---
3M 5,03% 1,68%
6M 4,12% 0,69%
12M trieda otvorená 4/2020 trieda otvorená 4/2020
za rok 2020 trieda otvorená 4/2020 trieda otvorená 4/2020
od vzniku fondu 5,03% 0,63%

NOVEMBER 2020

Údaje k dátumu 30.11.2020 (trieda CZK)
Hodnota podielového listu 1,2628 CZK
Fondový kapitál

6 772 877 928,44 CZK

Aktuálny počet vydaných podielových listov 5 363 318 597 ks
Celkový počet vydaných podielových listov 5 986 600 208 ks
Celkový počet odkúpených podielových listov 623 281 611 ks

Údaje za obdobie 1.12.2020-31.12.2020 (trieda CZK)
Počet vydaných podielových listov za obdobie 144 296 608 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie 41 661 783 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 182 217 738,15 CZK
Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 52 610 499,67 CZK

Štruktúra majetku k dátumu 30.11.2020 (celý fond)
Fondový kapitál 6 804 701 229,72 CZK
Aktíva celkom 7 058 432 505,89 CZK
Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach 43,33%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

19,39%

Vklady v bankách 34,88%
Investičné nástroje 2,40%

dáta k 30.11.2020 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
1M -0,19% ---
3M 1,28% 0,43%
6M 1,72% 0,29%
12M 3,19% 0,27%
za rok 2020 3,01% 0,27%
od vzniku fondu 26,28% 0,42%

NOVEMBER 2020

Údaje k dátumu 30.11.2020 (trieda EUR)
Hodnota podielového listu 0,0476 EUR
Fondový kapitál 1 195 599,61 EUR
Aktuálny počet vydaných podielových listov 25 533 065 ks
Celkový počet vydaných podielových listov 25 533 065 ks
Celkový počet odkúpených podielových listov 0 ks

Údaje za obdobie 1.12.2020-31.12.2020 (trieda EUR)
Počet vydaných podielových listov za obdobie 422 726 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie 0 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 20 121,8 EUR
Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 0 EUR

Štruktúra majetku k dátumu 30.11.2020 (celý fond)
Fondový kapitál 6 804 701 229,72 CZK
Aktíva celkom 7 058 432 505,89 CZK
Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach 43,33%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

19,39%

Vklady v bankách 34,88%
Investičné nástroje 2,40%

dáta k 30.11.2020 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda EUR) Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda EUR)
1M 3,70% ---
3M 1,71% 0,57%
6M 3,70% 0,62%
12M trieda otvorená 4/2020 trieda otvorená 4/2020
za rok 2020 trieda otvorená 4/2020 trieda otvorená 4/2020
od vzniku fondu 4,16% 0,59%

OKTÓBER 2020

Údaje k dátumu 31.10.2020 (trieda CZK)
Hodnota podielového listu 1,2652 CZK
Fondový kapitál

6 635 555 113,64 CZK

Aktuálny počet vydaných podielových listov 5 244 855 221 ks
Celkový počet vydaných podielových listov 5 826 475 049 ks
Celkový počet odkúpených podielových listov 581 619 828 ks

Údaje za obdobie 1.11.2020-30.11.2020 (trieda CZK)
Počet vydaných podielových listov za obdobie 149 167 248 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie 30 703 872 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 188 726 409,15 CZK
Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 38 846 538,63 CZK

Štruktúra majetku k dátumu 31.10.2020 (celý fond)
Fondový kapitál 6 666 058 905,86 CZK
Aktíva celkom 6 929 459 789,88 CZK
Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach 44,75%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

18,39%

Vklady v bankách 35,17%
Investičné nástroje 1,69%

dáta k 31.10.2020 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
1M 0,52% ---
3M 1,62% 0,54%
6M 2,21% 0,37%
12M 3,59% 0,30%
za rok 2020 3,21% 0,32%
od vzniku fondu 26,52% 0,43%

OKTÓBER 2020

Údaje k dátumu 31.10.2020 (trieda EUR)
Hodnota podielového listu 0,0459 EUR
Fondový kapitál 1 145 182,26 EUR
Aktuálny počet vydaných podielových listov 24 386 337 ks
Celkový počet vydaných podielových listov 24 386 337ks
Celkový počet odkúpených podielových listov 0 ks

Údaje za obdobie 1.11.2020-30.11.2020 (trieda EUR)
Počet vydaných podielových listov za obdobie 1 146 728 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie 0 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 52 634,9 EUR
Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 0 EUR

Štruktúra majetku k dátumu 31.10.2020 (celý fond)
Fondový kapitál 6 666 058 905,86 CZK
Aktíva celkom 6 929 459 789,88 CZK
Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach 44,75%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

18,39%

Vklady v bankách 35,17%
Investičné nástroje 1,69%

dáta k 31.10.2020 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda EUR) Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda EUR)
1M 0,44% ---
3M -1,71% -0,57%
6M 0,44 0,07%
12M trieda otvorená 4/2020 trieda otvorená 4/2020
za rok 2020 trieda otvorená 4/2020 trieda otvorená 4/2020
od vzniku fondu 0,44% 0,07%

SEPTEMBER 2020

Údaje k dátumu 30.9.2020 (trieda CZK)
Hodnota podielového listu 1,2587 CZK
Fondový kapitál

6 470 446 175,45 CZK

Aktuálny počet vydaných podielových listov 5 140 611 502 ks
Celkový počet vydaných podielových listov 5 691 511 100 ks
Celkový počet odkúpených podielových listov 550 899 598 ks

Údaje za obdobie 1.10.2020-31.10.2020 (trieda CZK)
Počet vydaných podielových listov za obdobie 143 233 095 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie 38 886 095 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 180 287 505,56 CZK
Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 48 945 927,91 CZK

Štruktúra majetku k dátumu 30.9.2020 (celý fond)
Fondový kapitál 6 497 646 943,47 CZK
Aktíva celkom 6 743 334 131,77 CZK
Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach 44,11%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

19,45%

Vklady v bankách 34,71%
Investičné nástroje 1,73%

dáta k 30.9.2020 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
1M 0,95% ---
3M 1,21% 0,40%
6M 1,92% 0,32%
12M 2,87% 0,24%
za rok 2020 2,68% 0,30%
od vzniku fondu 25,87% 043%

SEPTEMBER 2020

Údaje k dátumu 30.9.2020 (trieda EUR)
Hodnota podielového listu 0,0457 EUR
Fondový kapitál 1 023 840,73 EUR
Aktuálny počet vydaných podielových listov 21 859 130 ks
Celkový počet vydaných podielových listov 21 859 130 ks
Celkový počet odkúpených podielových listov 0 ks

Údaje za obdobie 1.10.2020-31.10.2020 (trieda EUR)
Počet vydaných podielových listov za obdobie 2 527 207 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie 0 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 115 493,43 EUR
Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 0 EUR

Štruktúra majetku k dátumu 30.9.2020 (celý fond)
Fondový kapitál 6 497 646 943,47 CZK
Aktíva celkom 6 743 334 131,77 CZK
Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach 44,11%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

19,45%

Vklady v bankách 34,71%
Investičné nástroje 1,73%

dáta k 30.9.2020 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda EUR) Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda EUR)
1M -2,35% ---
3M -0,87% -0,29%
6M trieda otvorená 4/2020 trieda otvorená 4/2020
12M trieda otvorená 4/2020 trieda otvorená 4/2020
za rok 2020 trieda otvorená 4/2020 trieda otvorená 4/2020
od vzniku fondu 0,00% 0,00%

AUGUST 2020

Údaje k dátumu

31.8.2020 (trieda CZK)

Hodnota podielového listu 1,2468 CZK
Fondový kapitál

6 306 639 155,05 CZK

Aktuálny počet vydaných podielových listov 5 058 099 763 ks
Celkový počet vydaných podielových listov 5 570 129 624 ks
Celkový počet odkúpených podielových listov 512 029 861 ks

Údaje za obdobie 1.9.2020-30.9.2020 (trieda CZK)
Počet vydaných podielových listov za obdobie 113 930 628 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie 31 418 889 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 142 048 705,80 CZK
Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 39 173 070,72 CZK

Štruktúra majetku k dátumu 31.8.2020 (celý fond)
Fondový kapitál 6 329 384 646,92 CZK
Aktíva celkom 6 533 588 966,10 CZK
Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach 40,14%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

18,79%

Vklady v bankách 39,30%
Investičné nástroje 1,77%

dáta k 31.8.2020 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK) Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
1M 0,14% ---
3M 0,43% 0,14%
6M 1,37% 0,23%
12M 5,30% 0,44%
za rok 2020 1,70% 0,21%
od vzniku fondu 24,68% 0,42%

AUGUST 2020

Údaje k dátumu 31.8.2020 (trieda EUR)
Hodnota podielového listu 0,0468 EUR
Fondový kapitál 856 878,55 EUR
Aktuálny počet vydaných podielových listov 18 561 631 ks
Celkový počet vydaných podielových listov 18 561 631 ks
Celkový počet odkúpených podielových listov 0 ks

Údaje za obdobie 1.9.2020-30.9.2020 (trieda EUR)
Počet vydaných podielových listov za obdobie 3 297 499 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie 0 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 154 323,0 EUR
Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 0 EUR

Štruktúra majetku k dátumu 31.8.2020 (celý fond)
Fondový kapitál 6 329 384 646,92 CZK
Aktíva celkom 6 533 588 966,10 CZK
Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach 40,14%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

18,79%

Vklady v bankách 39,30%
Investičné nástroje 1,77%

dáta k 31.8.2020 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda EUR) Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda EUR)
1M 0,21% ---
3M 1,96% 0,65%
6M trieda otvorená 4/2020 trieda otvorená 4/2020
12M trieda otvorená 4/2020 trieda otvorená 4/2020
za rok 2020 trieda otvorená 4/2020 trieda otvorená 4/2020
od vzniku fondu 2,41% 0,48%

JÚL 2020

Údaje k dátumu

31.7.2020 (trieda CZK)

Hodnota podielového listu 1,2450 CZK
Fondový kapitál

6 191 145 888,80 CZK

Aktuálny počet vydaných podielových listov 4 972 773 373 ks
Celkový počet vydaných podielových listov 5 453 384 345 ks
Celkový počet odkúpených podielových listov 480 610 972 ks

Údaje za obdobie 1.8.2020-31.8.2020 (trieda CZK)
Počet vydaných podielových listov za obdobie 106 594 955 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie 21 268 565 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 132 710 776,70 CZK
Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 24 479 364,14 CZK

Štruktúra majetku k dátumu 31.7.2020 (celý fond)
Fondový kapitál 6 207 503 143,77 CZK
Aktíva celkom 6 400 822 323,18 CZK
Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach 41,24%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

17,76%

Vklady v bankách 39,20%
Investičné nástroje 1,80%

dáta k 31.7.2020 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK) Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
1M 0,10% ---
3M 0,58% 0,19%
6M 1,77% 0,30%
12M 5,24% 0,44%
za rok 2020 1,56% 0,22%
od vzniku fondu 24,50% 0,42%

JÚL 2020

Údaje k dátumu 31.7.2020 (trieda EUR)
Hodnota podielového listu 0,0467 EUR
Fondový kapitál 616 156,77 EUR
Aktuálny počet vydaných podielových listov 13 369 806 ks
Celkový počet vydaných podielových listov 13 369 806 ks
Celkový počet odkúpených podielových listov 0 ks

Údaje za obdobie 1.8.2020-31.8.2020 (trieda EUR)
Počet vydaných podielových listov za obdobie 5 191 825 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie 0 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 242 458,26 EUR
Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 0 EUR

Štruktúra majetku k dátumu 31.7.2020 (celý fond)
Fondový kapitál 6 207 503 143,77 CZK
Aktíva celkom 6 400 822 323,18 CZK
Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach 41,24%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

17,76%

Vklady v bankách 39,20%
Investičné nástroje 1,80%

dáta k 31.7.2020 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda EUR) Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda EUR)
1M 1,30% ---
3M 2,19% 0,73%
6M

trieda otvorená 4/2020

trieda otvorená 4/2020
12M trieda otvorená 4/2020 trieda otvorená 4/2020
za rok 2020 trieda otvorená 4/2020 trieda otvorená 4/2020
od vzniku fondu 2,19% 0,73%

JÚN 2020

Údaje k dátumu

30.6.2020 (trieda CZK)

Hodnota podielového listu 1,2437 CZK
Fondový kapitál

6 053 283 407,26 CZK

Aktuálny počet vydaných podielových listov 4 867 138 245 ks
Celkový počet vydaných podielových listov 5 326 480 652 ks
Celkový počet odkúpených podielových listov 459 342 407 ks

Údaje za obdobie 1.7.2020-31.7.2020 (trieda CZK)
Počet vydaných podielových listov za obdobie 129 819 981 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie 24 184 853 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 161 457 087,50 CZK
Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 30 078 701,63 CZK

Štruktúra majetku k dátumu 30.6.2020 (celý fond)
Fondový kapitál 6 063 337 913,11 CZK
Aktíva celkom 6 288 486 182,64 CZK
Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach 41,71%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

17,86%

Vklady v bankách 38,61%
Investičné nástroje 1,82%

dáta k 30.6.2020

Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)

Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
1M 0,19% ---
3M 0,70% 0,23%
6M 1,45% 0,24%
12M 5,30% 0,44%
za rok 2020 1,45% 0,24%
od vzniku fondu 24,37% 0,43%

JÚN 2020

Údaje k dátumu 30.6.2020 (trieda EUR)
Hodnota podielového listu 0,0461 EUR
Fondový kapitál 375 375,19 EUR
Aktuálny počet vydaných podielových listov 8 160 736 ks
Celkový počet vydaných podielových listov 8 160 736 ks
Celkový počet odkúpených podielových listov 0 ks

Údaje za obdobie 1.7.2020-31.7.2020 (trieda EUR)
Počet vydaných podielových listov za obdobie 5 209 070 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie 0 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 240 138,14 EUR
Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 0 EUR

Štruktúra majetku k dátumu 30.6.2020 (celý fond)
Fondový kapitál 6 063 337 913,11 CZK
Aktíva celkom 6 288 486 182,64 CZK
Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach 41,71%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

17,86%

Vklady v bankách 38,61%
Investičné nástroje 1,82%

dáta k 30.6.2020 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda EUR) Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda EUR)
1M 0,44% ---
3M 0,88% 0,29%
6M trieda otvorená 4/2020 trieda otvorená 4/2020
12M trieda otvorená 4/2020 trieda otvorená 4/2020
za rok 2020 trieda otvorená 4/2020 trieda otvorená 4/2020
od vzniku fondu 0,88% 0,29%

MÁJ 2020

Údaje k dátumu

31.5.2020 (trieda CZK)

Hodnota podielového listu 1,2414 CZK
Fondový kapitál

5 934 716 440,49 CZK

Aktuálny počet vydaných podielových listov 4 780 637 041 ks
Celkový počet vydaných podielových listov 5 215 794 595 ks
Celkový počet odkúpených podielových listov 435 154 554 ks

Údaje za obdobie 1.6.2020-30.6.2020 (trieda CZK)
Počet vydaných podielových listov za obdobie 114 287 420 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie 28 176 902 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 141 876 420,82 CZK
Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 34 978 806,23 CZK

Štruktúra majetku k dátumu 31.5.2020 (celý fond)
Fondový kapitál  5 937 285 212,78 CZK
Aktíva celkom 6 147 688 672,29 CZK
Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach 43,10%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

17,31%

Vklady v bankách 37,74%
Investičné nástroje 1,86%

dáta k 31.5.2020 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK) Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
1M 0,29% ---
3M 0,94% 0,31%
6M 1,44% 0,24%
12M 5,39% 0,45%
za rok 2020 1,26% 0,25%
od vzniku fondu 24,14% 0,43%

MÁJ 2020

Údaje k dátumu 31.5.2020 (trieda EUR)
Hodnota podielového listu 0,0459 EUR
Fondový kapitál 96 889,94 EUR
Aktuálny počet vydaných podielových listov 2 108 693 ks
Celkový počet vydaných podielových listov 2 108 693 ks
Celkový počet odkúpených podielových listov 0 ks

Údaje za obdobie 1.6.2020-30.6.2020 (trieda EUR)
Počet vydaných podielových listov za obdobie 6 052 043 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie 0 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 277 788,81 CZK
Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 0 CZK

Štruktúra majetku k dátumu 31.5.2020 (celý fond)
Fondový kapitál  5 937 285 212,78 CZK
Aktíva celkom 6 147 688 672,29 CZK
Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach 43,10%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

17,31%

Vklady v bankách 37,74%
Investičné nástroje 1,86%

dáta k 31.5.2020 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda EUR) Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda EUR)
1M 0,44% 0,44%
3M trieda otvorená 4/2020 trieda otvorená 4/2020
6M trieda otvorená 4/2020 trieda otvorená 4/2020
12M trieda otvorená 4/2020 trieda otvorená 4/2020
za rok 2020 trieda otvorená 4/2020 trieda otvorená 4/2020
od vzniku fondu 0,44% 0,44%

APRÍL 2020

Údaje k dátumu

30.4.2020 (trieda CZK)

Hodnota podielového listu 1,2378 CZK
Fondový kapitál

5 864 079 582,74 CZK

Aktuálny počet vydaných podielových listov 4 737 512 091 ks
Celkový počet vydaných podielových listov 5 144 492 743 ks
Celkový počet odkúpených podielových listov 406 980 652 ks

Údaje za obdobie 1.5.2020-31.5.2020 (trieda CZK)
Počet vydaných podielových listov za obdobie 184 697 577 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie 27 878 391 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 225 571 144,62 CZK
Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 34 047 878,95 CZK

Štruktúra majetku k dátumu 30.4.2020 (celý fond)
Fondový kapitál

5 864 079 582,74 CZK

Aktíva celkom

6 025 632 527,87 CZK

Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach 43,53%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

17,60%

Vklady v bankách 36,98%
Investičné nástroje 1,88%

dáta k 30.4.2020 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
1M 0,23% ---
3M 1,19% 0,40%
6M 1,35% 0,23%
12M 5,17% 0,43%
za rok 2020 0,97% 0,24%
od vzniku fondu 23,78% 0,43%

APRÍL 2020

Údaje k dátumu 30.4.2020 (trieda EUR)
Hodnota podielového listu 0,0457 EUR
Fondový kapitál

0 (1. mesiac fungovania eur tr.)

Aktuálny počet vydaných podielových listov 0 ks
Celkový počet vydaných podielových listov 0 ks
Celkový počet odkúpených podielových listov 0 ks

Údaje za obdobie 1.5.2020-31.5.2020 (trieda EUR)
Počet vydaných podielových listov za obdobie

2 108 693 ks

Počet odkúpených podielových listov za obdobie 0 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

96 367,27 EUR

Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 0 EUR

Štruktúra majetku k dátumu 30.4.2020 (celý fond)
Fondový kapitál

5 864 079 582,74 CZK

Aktíva celkom

6 025 632 527,87 CZK

Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach 43,53%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

17,60%

Vklady v bankách 36,98%
Investičné nástroje 1,88%

dáta k 30.4.2020 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK)  Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
1M 0,23% ---
3M 1,19% 0,40%
6M 1,35% 0,23%
12M 5,17% 0,43%
za rok 2020 0,97% 0,24%
od vzniku fondu 23,78% 0,43%

MAREC 2020

Údaje k dátumu 31.3.2020 (trieda CZK)
Hodnota podielového listu 1,2350 CZK
Fondový kapitál

5 823 287 883,01 CZK

Aktuálny počet vydaných podielových listov 4 715 375 475 ks
Celkový počet vydaných podielových listov 5 079 209 770 ks
Celkový počet odkúpených podielových listov 363 834 295 ks

Údaje za obdobie 1.4.2020-30.4.2020 (celý fond)
Počet vydaných podielových listov za obdobie 145 910 283 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie 123 773 667 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 180 199 251,18 CZK
Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 152 860 479,90 CZK

Štruktúra majetku k dátumu 31.3.2020 (trieda CZK)
Aktíva celkom 6 056 362 546,83 CZK
Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach 42,42%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

17,15%

Vklady v bankách 38,56%
Investičné nástroje 1,87%

dáta k 31.3.2020 Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK) Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK)
1M 0,41% ---
3M 0,74% 0,25%
6M 0,93% 0,16%
12M 5,49% 0,46%

za rok 2020

0,74% 0,25%
od vzniku fondu 23,50% 0,44%

MAREC 2020

V tomto mesiaci nie sú pre triedu EUR žiadne výstupy.

FERBRUÁR 2020

Údaje k dátumu 29.2.2020
Hodnota podielového listu 1,2299 CZK
Fondový kapitál

5 577 475 266,53 CZK

Aktuálny počet vydaných podielových listov 4 535 032 702 ks
Celkový počet vydaných podielových listov 4 775 093 823 ks
Celkový počet odkúpených podielových listov 240 060 628 ks

Údaje za obdobie 1.3.2020-31.3.2020 (za kurz k 29.2.2020)
Počet vydaných podielových listov za obdobie 211 275 711 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie 30 932 938 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 259 848 012,94 CZK
Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 38 044 420,41 CZK

Štruktúra majetku k dátumu 29.2.2020
Aktíva celkom 5 905 147 022,29 CZK
Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach 39,75%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

13,02%

Vklady v bankách 45,32%
Investičné nástroje 1,91%

dáta k 29.2.2020 Celková kumulatívna výkonnosť fondu Priemerná mesačná výkonnosť fondu
1M 0,54% ---
3M 0,50% 0,17%
6M 3,88% 0,65%
12M 5,20% 0,43%
za rok 2020 0,33% 0,16%
od vzniku fondu 22,99% 0,43%

FERBRUÁR 2020

V tomto mesiaci nie sú pre triedu EUR žiadne výstupy.

JANUÁR 2020

Údaje k dátumu 31.1.2020
Hodnota podielového listu 1,2233 CZK
Fondový kapitál

5 340 338 742,59 CZK

Aktuálny počet vydaných podielových listov 4 365 694 958 ks
Celkový počet vydaných podielových listov 4 574 822 648 ks
Celkový počet odkúpených podielových listov 209 127 690 ks

Údaje za obdobie 1.2.2020-29.2.2020
Počet vydaných podielových listov za obdobie 191 055 786 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie 21 718 042 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 233 718 565,20 CZK
Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 26 567 680,87 CZK

Štruktúra majetku k dátumu 31.1.2020
Aktíva celkom 5 663 029 582,52 CZK
Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach 41,03%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

13,20%

Vklady v bankách 43,79%
Investičné nástroje 1,98%

data k 31.1.2020 Celková kumulatívna výkonnosť fondu Priemerná mesačná výkonnosť fondu
1M -0,21% ---
3M 0,16% 0,05%
6M 3,41% 0,57%
12M 4,80% 0,40%
za rok 2020 -0,21% -0,21%
od vzniku fondu 22,33% 0,43%

JANUÁR 2020

V tomto mesiaci nie sú pre triedu EUR žiadne výstupy.

2019

V tomto roku nie sú pre triedu EUR žiadne výstupy.

2018

V tomto roku nie sú pre triedu EUR žiadne výstupy.

2017

V tomto roku nie sú pre triedu EUR žiadne výstupy.

2016

V tomto roku nie sú pre triedu EUR žiadne výstupy.

DECEMBER 2019

Údaje k dátumu 30.12.2019
Hodnota podielového listu 1,2259 CZK
Fondový kapitál

5 137 107 089,52 CZK

Aktuálny počet vydaných podielových listov 4 190 563 733 ks
Celkový počet vydaných podielových listov 4 377 973 381 ks
Celkový počet odkúpených podielových listov 187 409 648 ks

Údaje za obdobie 1.1.2020-31.1.2020
Počet vydaných podielových listov za obdobie 184 843 117 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie 9 711 892 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 226 599 186,52 CZK
Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 11 905 808,33 CZK

Štruktúra majetku k dátumu 31.12.2019
Aktíva celkom 5 429 075 962,80 CZK
Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach 42,87%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

13,56%

Vklady v bankách 41,52%
Investičné nástroje 2,05%

dáta k 31.12.2020 Celková kumulatívna výkonnosť fondu Priemerná mesačná výkonnosť fondu
1M 0,17% ---
3M 0,19% 0,06%
6M 3,79% 0,63%
12M 5,14% 0,43%
za rok 2019 5,14% 0,43%
od vzniku fondu 22,59% 0,44%

NOVEMBER 2019

Údaje k dátumu 30.11.2019
Hodnota podielového listu 1,2238 CZK
Fondový kapitál

4 873 890 485,81 CZK

Aktuálny počet vydaných podielových listov 3 982 731 528 ks
Celkový počet vydaných podielových listov 4 160 429 284 ks
Celkový počet odkúpených podielových listov 177 697 756 ks

Údaje za obdobie 1.11.2019-30.11.2019
Počet vydaných podielových listov za obdobie 184 697 577 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie 27 878 391 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 225 571 144,62 CZK
Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 34 047 878,95 CZK

Štruktúra majetku k dátumu 31.10.2019
Aktíva celkom 4 958 619 815,87 CZK
Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach 46,42%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

14,24%

Vklady v bankách 37,14%
Investičné nástroje 2,20%

dáta k 31.10.2019 Celková kumulatívna výkonnosť fondu Priemerná mesačná výkonnosť fondu
1M -0,19% ---
3M 3,24% 1,08%
6M 3,76% 0,63%
12M 6,68% 0,56%
za rok 2019 4,74% 0,47%
od vzniku fondu 22,13% 0,45%

OKTOBÉR 2019

Údaje k dátumu 31.10.2019
Hodnota podielového listu 1,2213 CZK
Fondový kapitál

4 672 558 709,93 CZK

Aktuálny počet vydaných podielových listov 3 982 731 528 ks
Celkový počet vydaných podielových listov 3 990 207 823 ks
Celkový počet odkúpených podielových listov 164 295 481 ks

Údaje za obdobie 1.10.2019-31.10.2019
Počet vydaných podielových listov za obdobie 184 697 577 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie 27 878 391 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 225 571 144,62 CZK
Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 34 047 878,95 CZK

Štruktúra majetku k dátumu 31.10.2019
Aktíva celkom 4 958 619 815,87 CZK
Z toho:
Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach 46,42%
Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

14,24%

Vklady v bankách 37,14%
Investičné nástroje 2,20%

dáta k 31.10.2019 Celková kumulatívna výkonnosť fondu Priemerná mesačná výkonnosť fondu
1M -0,19% ---
3M 3,24% 1,08%
6M 3,76% 0,63%
12M 6,68% 0,56%
za rok 2019 4,74% 0,47%
od vzniku fondu 22,13% 0,45%

SEPTEMBER 2019

Údaje k dátumu 30.9.2019
Hodnota podielového listu 1,2236 CZK
Fondový kapitál 4 528 793 036,53 CZK
Aktuálny počet vydaných podielových listov 3 825 846 266 ks
Celkový počet vydaných podielových listov 3 837 648 993 ks
Celkový počet odkúpených podielových listov 136 399 107 ks

Údaje za obdobie 1.9.2019-30.9.2019
Počet vydaných podielových listov za obdobie 138 640 854 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie 13 978 398 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy 169 640 939,75 CZK
Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 17 003 550,57 CZK

Štruktúra majetku k dátumu 30.9.2019
Aktíva celkom 4 756 280 922,01 CZK
Z toho:

Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach

28,71%

Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

14,85%

Vklady v bankách

54,16%

Investičné nástroje

2,28%

dáta k 30.9.2019 Celková kumulatívna výkonnosť fondu Priemerná mesačná výkonnosť fondu
1M 3,34% ---
3M 3,60% 1,20%
6M 4,52% 0,75%
12M 6,99% 0,58%
za rok 2019 4,94% 0,55%
od vzniku fondu 22,36% 0,47%

AUGUST 2019

Údaje k dátumu 31.8.2019
Hodnota podielového listu 1,1840 CZK
Fondový kapitál 4 238 010 972,29 CZK
Aktuálny počet vydaných podielových listov 3 701 249 886 ks
Celkový počet vydaných podielových listov 3 701 861 923 ks
Celkový počet odkúpených podielových listov 122 438 692 ks

Údaje za obdobie 1.8.2019-31.8.2019
Počet vydaných podielových listov za obdobie 140 284 081 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie 18 457 426 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

166 096 360,05 CZK

Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy 21 853 592,41 CZK

Štruktúra majetku k dátumu 31.8.2019
Aktíva celkom 4 445 552 727,34 CZK
Z toho:

Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach

22,35%

Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

15,03%

Vklady v bankách

60,75%

Investičné nástroje

1,87%

dáta k 31.8.2019 Celková kumulatívna výkonnosť fondu Priemerná mesačná výkonnosť fondu
1M 0,08% ---
3M 0,52% 0,17%
6M 1,27% 0,21%
12M 3,84% 0,32%
za rok 2019 1,54% 0,19%
od vzniku fondu 18,40% 0,40%

JÚL 2019

Údaje k dátumu 31.7.2019
Hodnota podielového listu 1,1830 CZK
Fondový kapitál 4 061 978 573,96 CZK
Aktuálny počet vydaných podielových listov 3 433 605 006 ks
Celkový počet vydaných podielových listov 3 537 586 272 ks
Celkový počet odkúpených podielových listov 103 981 266 ks

Údaje za obdobie 1.7.2019-31.7.2019
Počet vydaných podielových listov za obdobie 153 781 750 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie 7 963 525 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

181 923 835,33 CZK

Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy

9 420 850,14 CZK

Štruktúra majetku k dátumu 31.7.2019
Aktíva celkom 4 294 099 149,78 CZK
Z toho:

Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach

22,94%

Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

15,48%

Vklady v bankách

59,65%

Investičné nástroje

1,93%

dáta k 31.7.2019 Celková kumulatívna výkonnosť fondu Priemerná mesačná výkonnosť fondu
1M 0,16% ---
3M 0,51% 0,17%
6M 1,34% 0,22%
12M 3,85% 0,32%
za rok 2019 1,46% 0,21%
od vzniku fondu 18,30% 0,41%

JÚN 2019

Údaje k dátumu 30.6.2019
Hodnota podielového listu 1,1811 CZK
Fondový kapitál 3 858 640 017,80 CZK
Aktuálny počet vydaných podielových listov 3 267 053 445 ks
Celkový počet vydaných podielových listov 3 282 090 442 ks
Celkový počet odkúpených podielových listov 81 807 983 ks

Údaje za obdobie 1.6.2019-30.6.2019
Počet vydaných podielových listov za obdobie 180 761 319 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie 13 789 434 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

213 497 199,75 CZK

Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy

16 286 700,48 CZK

Štruktúra majetku k dátumu 30.6.2019
Aktíva celkom 4 126 998 301,07 CZK
Z toho:

Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach

22,84%

Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

12,39%

Vklady v bankách

62,77%

Investičné nástroje

2,00%

dáta k 31.5.2019 Celková kumulatívna výkonnosť fondu Priemerná mesačná výkonnosť fondu
1M 0,27% ---
3M 0,89% 0,30%
6M 1,30% 0,22%
12M 4,07% 0,34%
za rok 2019 1,30% 0,22%
od vzniku fondu 18,11% 0,41%

MÁJ 2019

Údaje k dátumu 31.5.2019
Hodnota podielového listu 1,1779 CZK
Fondový kapitál 3 655 832 272,74 CZK
Aktuálny počet vydaných podielových listov

3 103 724 034 ks

Celkový počet vydaných podielových listov 3 114 571 563 ks
Celkový počet odkúpených podielových listov 66 770 986 ks

Údaje za obdobie 1.5.2019-31.5.2019
Počet vydaných podielových listov za obdobie 178 366 408 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie 15 036 997 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

210 097 800,44 CZK

Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy

17 210 559,58 CZK

Štruktúra majetku k dátumu 31.5.2019
Aktíva celkom 3 914 063 835,34 CZK
Z toho:

Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach

22,46%

Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

19,04%

Vklady v bankách

56,42%

Investičné nástroje

2,08%

dáta k 31.5.2019 Celková kumulatívna výkonnosť fondu Priemerná mesačná výkonnosť fondu
1M 0,08% ---
3M 0,75% 0,25%
6M 1,38% 0,23%
12M 5,86% 0,49%
za rok 2019 1,02% 0,26%
od vzniku fondu 17,79% 0,41%

APRÍL 2019

Údaje k dátumu 30.4.2019
Hodnota podielového listu 1,1770 CZK
Fondový kapitál 3 403 196 798,91 CZK
Aktuálny počet vydaných podielových listov 2 891 480 509 ks
Celkový počet vydaných podielových listov 2 900 281 297 ks
Celkový počet odkúpených podielových listov 55 923 457 ks

Údaje za obdobie 1.4.2019-30.4.2019
Počet vydaných podielových listov za obdobie 223 091 054 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie 10 847 529 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

262 578 171,55 CZK

Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy

12 767 541,68 CZK

Štruktúra majetku k dátumu 30.4.2019
Aktíva celkom 3 718 744 099,55 CZK
Z toho:

Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach

23,46%

Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

19,46%

Vklady v bankách

54,89%

Investičné nástroje

2,19%

dáta k 31.7.2019 Celková kumulatívna výkonnosť fondu Priemerná mesačná výkonnosť fondu
1M 0,54% ---
3M 0,83% 0,28%
6M 2,81% 0,47%
12M 5,86% 0,49%
za rok 2019 0,94% 0,24%
od vzniku fondu 17,70% 0,41%

MAREC 2019

Údaje k dátumu 31.3.2019
Hodnota podielového listu 1,1707 CZK
Fondový kapitál

3 148 230 062,68 CZK

Aktuálny počet vydaných podielových listov 2 689 136 547 ks
Celkový počet vydaných podielových listov

2 697 646 355 ks

Celkový počet odkúpených podielových listov 47 122 669 ks

Údaje za obdobie 1.3.2019-31.3.2019
Počet vydaných podielových listov za obdobie 211 144 750 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie 8 800 788 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

247 187 173,57 CZK

Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy

10 303 082,53 CZK

Štruktúra majetku k dátumu 31.3.2019
Aktíva celkem 3 456 071 545,57 CZK
Z toho:

Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach

24,60%

Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

20,87%

Vklady v bankách

53,19%

Investičné nástroje

1,33%

dáta k 31.3.2019 Celková kumulatívna výkonnosť fondu Priemerná mesačná výkonnosť fondu
1M 0,14% ---
3M 0,40% 0,13%
6M 2,36% 0,39%
12M 5,23% 0,44%
za rok 2019 0,40% 0,13%
od vzniku fondu 17,07% 0,41%

FEBRUÁR 2019

Údaje k dátumu 28.2.2019
Hodnota podielového listu

1,1691 CZK

Fondový kapitál

2 959 789 704,97 CZK

Aktuálny počet vydaných podielových listov 2 531 716 493 ks
Celkový počet vydaných podielových listov

2 539 724 498 ks

Celkový počet odkúpených podielových listov 38 612 861 ks

Údaje za obdobie 1.2.2019-28.2.2019
Počet vydaných podielových listov za obdobie 165 929 862 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie 8 509 808 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

193 987 976,69 CZK

Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy

9 948 816,53 CZK

Štruktúra majetku k dátumu 28.2.2019
Aktíva celkem

3 193 351 233,62 CZK

Z toho:

Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach

26,16%

Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

19,91%

Vklady v bankách

52,50%

Investičné nástroje

1,44%

dáta k 28.2.2019 Celková kumulatívna výkonnosť fondu Priemerná mesačná výkonnosť fondu
1M 0,15% ---
3M 0,62% 0,21%
6M 2,53% 0,42%
12M 5,10% 0,42%
za rok 2019 0,27% 0,13%
od vzniku fondu 16,91% 0,41%

JANUÁR 2019

Údaje k dátumu 31.1.2019
Hodnota podielového listu

1,1673 CZK

Fondový kapitál

2 785 870 196,49 CZK

Aktuálny počet vydaných podielových listov 2 386 611 438 ks
Celkový počet vydaných podielových listov

2 389 850 387 ks

Celkový počet odkúpených podielových listov 30 604 856 ks

Údaje za obdobie 1.1.2019-31.1.2019
Počet vydaných podielových listov za obdobie 153 113 060 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie 8 008 005 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

178 728 478,10 CZK

Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy

9 347 744,26 CZK

Štruktúra majetku k dátumu 31.1.2019
Aktíva celkom

3 010 887 959,61 CZK

Z toho:

Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach

27,56%

Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

21,03%

Vklady v bankách

51,41%

dáta k 31.1.2019 Celková kumulatívna výkonnosť fondu Priemerná mesačná výkonnosť fondu
1M 0,11% ---
3M 1,97% 0,66%
6M 2,48% 0,41%
12M 4,95% 0,41%
za rok 2019 0,11% 0,11%
od vzniku fondu 16,73% 0,42%

DECEMBER 2018

Údaje k dátumu 31.12.2018
Hodnota podielového listu

1,1660 CZK

Fondový kapitál

2 570 306 605,70 CZK

Aktuálny počet vydaných podielových listov 2 204 302 191 ks
Celkový počet vydaných podielových listov

2 211 687 728 ks

Celkový počet odkúpených podielových listov 27 365 907 ks

Údaje za obdobie 1.12.2018-31.12.2018
Počet vydaných podielových listov za obdobie 185 548 196 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie 3 238 949 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

216 349 088,70 CZK

Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy

3 776 614,56 CZK

Štruktúra majetku k dátumu 31.12.2018
Aktíva celkom

2 828 705 302,70CZK

Z toho:

Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach

29,18%

Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

22,30%

Vklady v bankách

48,52%

dáta k 31.12.2018 Celková kumulatívna výkonnosť fondu Priemerná mesačná výkonnosť fondu
1M 0,35% ---
3M 1,95% 0,65%
6M 2,74% 0,46%
12M 5,04% 0,42%
za rok 2018 5,04% 0,42%
od vzniku fondu 16,60% 0,43%

NOVEMBER 2018

Údaje k dátumu 30.11.2018
Hodnota podielového listu

1,1619 CZK

Fondový kapitál

2 362 655 228,84 CZK

Aktuálny počet vydaných podielových listov 2 033 487 105 ks
Celkový počet vydaných podielových listov

2 044 030 515 ks

Celkový počet odkúpených podielových listov 19 980 370 ks

Údaje za obdobie 1.11.2018-30.11.2018
Počet vydaných podielových listov za obdobie 178 200 623 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie 7 385 537 ks
Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

207 050 987,14 CZK

Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy

8 679 398,29 CZK

Štruktúra majetku k dátumu 30.11.2018
Aktíva celkom

2 607 196 789,22 CZK

Z toho:

Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach

31,25%

Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

27,83%

Vklady v bankách

40,92%

dáta k 30.11.2018 Celková kumulatívna výkonnosť fondu Priemerná mesačná výkonnosť fondu
1M 1,49% ---
3M 1,90% 0,63%
6M 4,42% 0,74%
12M 5,01% 0,42%
za rok 2018 4,67% 0,42%
od vzniku fondu 16,19% 0,43%

OKTÓBER 2018

Údaje k dátumu 31.10.2018
Hodnota podielového listu

1,1448 CZK

Fondový kapitál

2 119 484 730,35 CZK

Aktuálny počet vydaných podielových listov 1 851 339 242 ks
Celkový počet vydaných podielových listov

1 860 776 202 ks

Celkový počet odkúpených podielových listov

9 436 960 ks

Údaje za obdobie 1.10.2018-31.10.2018
Počet vydaných podielových listov za obdobie 192 691 273 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie

10 543 410 ks

Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

220 592 936,97 CZK

Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy

12 070 095,79 CZK

Štruktúra majetku k dátumu 31.11.2018
Aktíva celkom

2 378 315 298 CZK

Z toho:

Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach

32,72%

Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

30,50%

Vklady v bankách

36,78%

dáta k 31.10.2018 Celková kumulatívna výkonnosť fondu Priemerná mesačná výkonnosť fondu
1M 0,10% ---
3M 0,50%

0,17%

6M 2,97% 0,49%
12M

4,40%

0,37%

za rok 2018

3,13%

0,31%
od vzniku fondu 14,48% 0,39%

SEPTEMBER 2018

Údaje k dátumu 30.9.2018
Hodnota podielového listu

1,1437 CZK

Fondový kapitál

2 007 933 070,35 CZK

Aktuálny počet vydaných podielových listov

1 755 581 950 ks

Celkový počet vydaných podielových listov

1 755 581 950 ks

Celkový počet odkúpených podielových listov

0 ks

Údaje za obdobie 1.9.2018-30.9.2018
Počet vydaných podielových listov za obdobie 105 194 252 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie

9 436 960 ks

Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

120 310 618,01 CZK

Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy

10 793 051,17 CZK

Štruktúra majetku k dátumu 30.9.2018
Aktíva celkom

2 170 807 997,48 CZK

Z toho:

Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach

33,71%

Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

32,26%

Vklady v bankách

34,03%

dáta k 30.9.2018

Celková kumulatívna výkonnosť fondu Priemerná mesačná výkonnosť fondu
1M 0,31% ---
3M 0,78%

0,26%

6M 2,80% 0,47%
12M

4,72%

0,39%

za rok 2018

3,03%

0,34%
od vzniku fondu 14,37% 0,40%

AUGUST 2018

Údaje k dátumu 31.8.2018
Hodnota podielového listu

1,1402 CZK

Fondový kapitál

1 890 221 244,43 CZK

Aktuálny počet vydaných podielových listov

1 657 804 894 ks

Celkový počet vydaných podielových listov

1 657 804 894 ks

Celkový počet odkúpených podielových listov

0 ks

Údaje za obdobie 1.8.2018-31.8.2018
Počet vydaných podielových listov za obdobie 97 777 056 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie

0 ks

Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

111 485 380,43 CZK

Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy

0 CZK

Štruktúra majetku k dátumu 31.8.2018
Aktíva celkom

2 030 787 614,08 CZK

Z toho:

Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach

35,69%

Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

34,37%

Vklady v bankách

29,94%

dáta k 31.8.2018

Celková kumulatívna výkonnosť fondu Priemerná mesačná výkonnosť fondu
1M 0,10% ---
3M 2,47%

0,82%

6M 2,50% 0,42%
12M

4,95%

0,41%

za rok 2018

2,71%

0,34%
od vzniku fondu 14,02% 0,40%

JÚL 2018

Údaje k dátumu 31.7.2018
Hodnota podielového listu

1,1391 CZK

Fondový kapitál

1 773 509 929,59 CZK

Aktuálny počet vydaných podielových listov

1 556 927 438 ks

Celkový počet vydaných podielových listov

1 556 927 438 ks

Celkový počet odkúpených podielových listov

0 ks

Údaje za obdobie 1.7.2018-31.7.2018
Počet vydaných podielových listov za obdobie 100 877 456 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie

0 ks

Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

114 909 512,67 CZK

Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy

0 CZK

Štruktúra majetku k dátumu 31.7.2018
Aktíva celkom

1 916 524 472,35 CZK

Z toho:

Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach

37,69%

Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

32,51%

Vklady v bankách

29,80%

dáta k 31.7.2018

Celková kumulatívna výkonnosť fondu Priemerná mesačná výkonnosť fondu
1M 0,37% ---
3M 2,46%

0,82%

6M 2,42% 0,40%
12M

4,85%

0,40%

za rok 2018

2,61%

0,37%
od vzniku fondu 13,91% 0,41%

JÚN 2018

Údaje k dátumu 30.6.2018
Hodnota podielového listu

1,1349 CZK

Fondový kapitál

1 636 173 370,51 CZK

Aktuálny počet vydaných podielových listov

1 441 630 796 ks

Celkový počet vydaných podielových listov

1 441 630 796 ks

Celkový počet odkúpených podielových listov

0 ks

Údaje za obdobie 1.6.2018-30.6.2018
Počet vydaných podielových listov za obdobie 115 296 642 ks
Počet odkúpených podielových listov za obdobie

0 ks

Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

130 849 604,23 CZK

Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy

0 CZK

Štruktúra majetku k dátumu 30.6.2018
Aktíva celkom

1 803 066 050,05 CZK

Z toho:

Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach

38,78%

Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

34,49%

Vklady v bankách

26,73%

dáta k 30.6.2018

Celková kumulatívna výkonnosť fondu Priemerná mesačná výkonnosť fondu
1M 2,00% ---
3M 2,01%

0,67%

6M 2,23% 0,37%
12M

4,78%

0,40%

za rok 2018

2,23%

0,37%
od vzniku fondu 13,49% 0,41%

MÁJ 2018

Údaje k dátumu 31.5.2018
Hodnota podielového listu

1,1127 CZK

Fondový kapitál

1 466 407 093,02 CZK

Aktuálny počet vydaných podielových listov

1 317 912 106 ks

Celkový počet vydaných podielových listov

1 317 912 106 ks

Celkový počet odkúpených podielových listov

0 ks

Údaje za obdobie 1.5.2018-31.5.2018
Počet vydaných podielových listov za obdobie

124 275 595 ks

Počet odkúpených podielových listov za obdobie

0 ks

Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

138 281 440,13 CZK

Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy

0 CZK

Štruktúra majetku k dátumu 31.5.2018
Aktíva celkom

1 645 377 175,29 CZK

Z toho:

Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach

40,24%

Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

37,63%

Vklady v bankách

22,13%

dáta k 31.5.2018

Celková kumulatívna výkonnosť fondu Priemerná mesačná výkonnosť fondu
1M 0,08% ---
3M 0,03%

0,01%

6M 0,56% 0,09%
12M

3,28%

0,27%

za rok 2018

0,23%

0,05%
od vzniku fondu 11,27% 0,35%

APRÍL 2018

Údaje k dátumu 30.4.2018
Hodnota podielového listu

1,1118 CZK

Fondový kapitál

1 350 347 303,56 CZK

Aktuálny počet vydaných podielových listov

1 214 539 992 ks

Celkový počet vydaných podielových listov

1 214 539 992 ks

Celkový počet odkúpených podielových listov

0 ks

Údaje za obdobie 1.4.2018-30.4.2018
Počet vydaných podielových listov za obdobie

103 372 114 ks

Počet odkúpených podielových listov za obdobie

0 ks

Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

114 929 333,21 CZK

Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy

0 CZK

Štruktúra majetku k dátumu 30.4.2018
Aktíva celkom

1 491 511 287,49 CZK

Z toho:

Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach

25,80%

Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

4,20%

Vklady v bankách

70,00%

dáta k 31.5.2018

Celková kumulatívna výkonnosť fondu Priemerná mesačná výkonnosť fondu
1M -0,06% ---
3M -0,04%

-0,01%

6M 1,39% 0,23%
12M

3,61%

0,30%

za rok 2018

0,15%

0,04%
od vzniku fondu 11,18% 0,36%

MAREC 2018

Údaje k dátumu 31.3.2018
Hodnota podielového listu

1,1125 CZK

Fondový kapitál

1 251 337 993,03 CZK

Aktuálny počet vydaných podielových listov

1 124 778 191 ks

Celkový počet vydaných podielových listov

1 124 778 191 ks

Celkový počet odkúpených podielových listov

0 ks

Údaje za obdobie 1.3.2018-31.3.2018
Počet vydaných podielových listov za obdobie

89 761 801 ks

Počet odkúpených podielových listov za obdobie

0 ks

Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

99 859 930,68 CZK

Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy

0 CZK

Štruktúra majetku k dátumu 31.3.2018
Aktíva celkom

1 371 437 920,02 CZK

Z toho:

Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach

27,98%

Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

4,53%

Vklady v bankách

67,49%

dáta k 31.3.2018

Celková kumulatívna výkonnosť fondu Priemerná mesačná výkonnosť fondu
1M 0,01% ---
3M 0,22%

0,07%

6M 1,86% 0,31%
12M

4,19%

0,35%

za rok 2018

0,22%

0,08%
od vzniku fondu 11,25% 0,38%

FEBRUÁR 2018

Údaje k dátumu 28.2.2018
Hodnota podielového listu

1,1124 CZK

Fondový kapitál

1 155 417 720,25 CZK

Aktuálny počet vydaných podielových listov

1 038 706 930 ks

Celkový počet vydaných podielových listov

1 038 706 930 ks

Celkový počet odkúpených podielových listov

0 ks

Údaje za obdobie 1.2.2018-28.2.2018
Počet vydaných podielových listov za obdobie

86 071 261 ks

Počet odkúpených podielových listov za obdobie

0 ks

Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

95 745 674,94 CZK

Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy

0 CZK

Štruktúra majetku k dátumu

28.2.2018

Aktíva celkom

1 267 596 562,86 CZK

Z toho:

Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach

30,06%

Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

4,87%

Vklady v bankách

65,07%

dáta k 31.1.2018

Celková kumulatívna výkonnosť fondu Priemerná mesačná výkonnosť fondu
1M 0,02% ---
3M 0,53%

0,18%

6M 2,39% 0,40%
12M

4,34%

0,36%

za rok 2018

0,21%

0,11%
od vzniku fondu 11,24% 0,39%

JANUÁR 2018

Údaje k dátumu 31.1.2018
Hodnota podielového listu

1,1122 CZK

Fondový kapitál

1 075 847 810,82 CZK

Aktuálny počet vydaných podielových listov

967 313 617 ks

Celkový počet vydaných podielových listov

967 313 617 ks

Celkový počet odkúpených podielových listov

0 ks

Údaje za obdobie 1.1.2018-31.1.2018
Počet vydaných podielových listov za obdobie

71 393 313 ks

Počet odkúpených podielových listov za obdobie

0 ks

Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

79 403 646,87 CZK

Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy

0 CZK

Štruktúra majetku k dátumu

31.1.2018

Aktíva celkom

1 172 505 083,84 CZK

Z toho:

Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach

32,37%

Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

5,20%

Vklady v bankách

62,43%

dáta k 31.1.2018

Celková kumulatívna výkonnosť fondu Priemerná mesačná výkonnosť fondu
1M 0,19% ---
3M 1,42%

0,47%

6M 2,37% 0,40%
12M

4,69%

0,39%

za rok 2018

0,19%

0,19%
od vzniku fondu 11,22% 0,40%

DECEMBER 2017

Údaje k dátumu 31.12.2017
Hodnota podielového listu

1,1101 CZK

Fondový kapitál

977 491 672,87 CZK

Aktuálny počet vydaných podielových listov

880 531 471 ks

Celkový počet vydaných podielových listov

880 531 471 ks

Celkový počet odkúpených podielových listov

0 ks

Údaje za obdobie 1.12.2017-31.12.2017
Počet vydaných podielových listov za obdobie

86 782 146 ks

Počet odkúpených podielových listov za obdobie

0 ks

Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

96 303 102,69 CZK

Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy

0 CZK

Štruktúra majetku k dátumu

31.12.2017

Aktíva celkom

1 092 423 876,06 CZK

Z toho:

Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach

34,37%

Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

5,61%

Vklady v bankách

60,02%

dáta k 31.12.2017

Celková kumulatívna výkonnosť fondu Priemerná mesačná výkonnosť fondu
1M 0,33% ---
3M 1,64%

0,55%

6M 2,49% 0,42%
12M

5,04%

0,42%

za rok 2017

5,04%

0,42%
od vzniku fondu 11,01% 0,41%

NOVEMBER 2017

Údaje k dátumu 30.11.2017
Hodnota podielového listu

1,1065 CZK

Fondový kapitál

894 483 684,05 CZK

Aktuálny počet vydaných podielových listov

808 404 254 ks

Celkový počet vydaných podielových listov

808 404 254 ks

Celkový počet odkúpených podielových listov

0 ks

Údaje za obdobie 1.11.2017-30.11.2017
Počet vydaných podielových listov za obdobie

72 127 217 ks

Počet odkúpených podielových listov za obdobie

0 ks

Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

79 808 767,46 CZK

Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy

0 CZK

Štruktúra majetku k dátumu

30.11.2017

Aktíva celkom

993 205 678,51 CZK

Z toho:

Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach

37,24%

Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

6,12%

Vklady v bankách

56,64%

dáta k 30.11.2017

Celková kumulatívna výkonnosť fondu Priemerná mesačná výkonnosť fondu
1M 0,90% ---
3M 1,85%

0,62%

6M 2,70% 0,45%
12M

5,69%

0,47%

za rok 2017

4,70%

0,43%
od vzniku fondu 10,65% 0,41%

OKTÓBER 2017

Údaje k dátumu 31.10.2017
Hodnota podielového listu

1,0966 CZK

Fondový kapitál

810 335 359,93 CZK

Aktuálny počet vydaných podielových listov

738 939 129 ks

Celkový počet vydaných podielových listov

738 939 129 ks

Celkový počet odkúpených podielových listov

0 ks

Údaje za obdobie 1.10.2017-31.10.2017
Počet vydaných podielových listov za obdobie

69 465 125 ks

Počet odkúpených podielových listov za obdobie

0 ks

Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

76 165 377,20 CZK

Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy

0 CZK

Štruktúra majetku k dátumu

31.10.2017

Aktíva celkom

902 999 151,94 CZK

Z toho:

Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach

40,03%

Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

6,74%

Vklady v bankách

53,23%

dáta k 31.10.2017

Celková kumulatívna výkonnosť fondu Priemerná mesačná výkonnosť fondu
1M 0,40% ---
3M 0,94%

0,31%

6M 2,19% 0,36%
12M

5,32%

0,44%

za rok 2017

3,77%

0,38%
od vzniku fondu 9,66% 0,39%

SEPTEMBER 2017

Údaje k dátumu 30.9.2017
Hodnota podielového listu

1,0922 CZK

Fondový kapitál

732 284 132,87 CZK

Aktuálny počet vydaných podielových listov

670 453 036 ks

Celkový počet vydaných podielových listov

670 453 036 ks

Celkový počet odkúpených podielových listov

0 ks

Údaje za obdobie 1.9.2017-30.9.2017
Počet vydaných podielových listov za obdobie

68 486 093 ks

Počet odkúpených podielových listov za obdobie

0 ks

Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

74 797 284,15 CZK

Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy

0 CZK

Štruktúra majetku k dátumu

30.9.2017

Aktíva celkom

825 653 430,70 CZK

Z toho:

Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach

43,19%

Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

7,41%

Vklady v bankách

49,4%

dáta k 30.9.2017

Celková kumulatívna výkonnosť fondu Priemerná mesačná výkonnosť fondu
1M 0,53% ---
3M 0,84%

0,28%

6M 2,29% 0,38%
12M

5,21%

0,43%

za rok 2017

3,35%

0,37%
od vzniku fondu 9,22% 0,38%

AUGUST 2017

Údaje k dátumu 31.8.2017
Hodnota podielového listu

1,0864 CZK

Fondový kapitál

662 987 375,17 CZK

Aktuálny počet vydaných podielových listov

610 242 339 ks

Celkový počet vydaných podielových listov

610 242 339 ks

Celkový počet odkúpených podielových listov

0 ks

Údaje za obdobie 1.8.2017-31.8.2017
Počet vydaných podielových listov za obdobie

60 210 697 ks

Počet odkúpených podielových listov za obdobie

0 ks

Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

65 412 897,72 CZK

Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy

0 CZK

Štruktúra majetku k dátumu

31.8.2017

Aktíva celkom

747 825 846,35 CZK

Z toho:

Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach

47,00%

Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

8,17%

Vklady v bankách

44,83%

dáta k 31.8.2017

Celková kumulatívna výkonnosť fondu Priemerná mesačná výkonnosť fondu
1M 0,00% ---
3M 0,84%

0,28%

6M 1,90% 0,32%
12M

6,95%

0,58%

za rok 2017

2,80%

0,35%
od vzniku fondu 8,64% 0,38%

JÚL 2017

Údaje k dátumu 31.7.2017
Hodnota podielového listu

1,0864 CZK

Fondový kapitál

605 448 829,48 CZK

Aktuálny počet vydaných podielových listov

557 305 031 ks

Celkový počet vydaných podielových listov

557 305 031 ks

Celkový počet odkúpených podielových listov

0 ks

Údaje za obdobie 1.7.2017-31.7.2017
Počet vydaných podielových listov za obdobie

52 937 308 ks

Počet odkúpených podielových listov za obdobie

0 ks

Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

57 497 945,45 CZK

Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy

0 CZK

Štruktúra majetku k dátumu

31.7.2017

Aktíva celkom

679 167 249,30 CZK

Z toho:

Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach

51,71%

Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

8,93%

Vklady v bankách

39,36%

dáta k 31.7.2017

Celková kumulatívna výkonnosť fondu Priemerná mesačná výkonnosť fondu
1M 0,30% ---
3M 1,24%

0,28%

6M 2,26% 0,38%
12M

8,64%

0,72%

za rok 2017

2,80%

0,40%
od vzniku fondu 8,64% 0,39%

JÚN 2017

Údaje k dátumu 30.6.2017
Hodnota podielového listu

1,0831 CZK

Fondový kapitál

550 726 360,15 CZK

Aktuálny počet vydaných podielových listov

508 478 971 ks

Celkový počet vydaných podielových listov

508 478 971 ks

Celkový počet odkúpených podielových listov

0 ks

Údaje za obdobie 1.6.2017-30.6.2017
Počet vydaných podielových listov za obdobie

48 826 060 ks

Počet odkúpených podielových listov za obdobie

0 ks

Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

52 883 504,92 CZK

Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy

0 CZK

Štruktúra majetku k dátumu

30.6.2017

Aktíva celkom

616 601 392,83 CZK

Z toho:

Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach

17,69%

Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

9,82%

Vklady v bankách

72,49%

dáta k 30.6.2017

Celková kumulatívna výkonnosť fondu Priemerná mesačná výkonnosť fondu
1M 0,53% ---
3M 1,43%

0,48%

6M 2,49% 0,41%
12M

8,31%

0,69%

za rok 2017

2,49%

0,41%
od vzniku fondu 8,31% 0,40%

MÁJ 2017

Údaje k dátumu 31.5.2017
Hodnota podielového listu

1,0774 CZK

Fondový kapitál

489 512 900,77 CZK

Aktuálny počet vydaných podielových listov

454 365 168 ks

Celkový počet vydaných podielových listov

454 365 168 ks

Celkový počet odkúpených podielových listov

0 ks

Údaje za obdobie 1.5.2017-31.5.2017
Počet vydaných podielových listov za obdobie

54 113 803 ks

Počet odkúpených podielových listov za obdobie

0 ks

Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

58 302 207,59 CZK

Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy

0 CZK

Štruktúra majetku k dátumu

31.5.2017

Aktíva celkom

556 368 325,51 CZK

Z toho:

Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach

18,87%

Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

10,91%

Vklady v bankách

70,22%

dáta k 30.6.2017

Celková kumulatívna výkonnosť fondu Priemerná mesačná výkonnosť fondu
1M 0,40% ---
3M 1,06%

0,35%

6M 2,91% 0,49%
12M

7,74%

0,64%

za rok 2017

1,95%

0,39%
od vzniku fondu 7,74% 0,39%

APRÍL 2017

Údaje k dátumu 30.4.2017
Hodnota podielového listu

1,0731 CZK

Fondový kapitál

434 546 254,57 CZK

Aktuálny počet vydaných podielových listov

404 963 595 ks

Celkový počet vydaných podielových listov

404 963 595 ks

Celkový počet odkúpených podielových listov

0 ks

Údaje za obdobie 1.4.2017-30.4.2017
Počet vydaných podielových listov za obdobie

49 401 573 ks

Počet odkúpených podielových listov za obdobie

0 ks

Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

53 012 716,92 CZK

Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy

0 CZK

Štruktúra majetku k dátumu

30.4.2017

Aktíva celkom

498 394 414,92 CZK

Z toho:

Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach

20,23%

Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

12,32%

Vklady v bankách

67,45%

dáta k 30.4.2017

Celková kumulatívna výkonnosť fondu Priemerná mesačná výkonnosť fondu
1M 0,50% ---
3M 1,01%

0,34%

6M 3,06% 0,51%
12M

7,31%

0,61%

za rok 2017

1,54%

0,39%
od vzniku fondu 7,31% 0,38%

MAREC 2017

Údaje k dátumu 31.3.2017
Hodnota podielového listu

1,0678 CZK

Fondový kapitál

363 805 547,72 CZK

Aktuálny počet vydaných podielových listov

340 698 180 ks

Celkový počet vydaných podielových listov

340 698 180 ks

Celkový počet odkúpených podielových listov

0 ks

Údaje za obdobie 1.3.2017-31.3.2017
Počet vydaných podielových listov za obdobie

64 265 415 ks

Počet odkúpených podielových listov za obdobie

0 ks

Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

68 622 609,41 CZK

Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy

0 CZK

Štruktúra majetku k dátumu

31.3.2017

Aktíva celkom

441 977 943,69 CZK

Z toho:

Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach

22,20%

Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

13,87%

Vklady v bankách

63,93%

dáta k 31.3.2017

Celková kumulatívna výkonnosť fondu Priemerná mesačná výkonnosť fondu
1M 0,16% ---
3M 1,04%

0,35%

6M 2,86% 0,48%
12M

6,78%

0,57%

za rok 2017

1,04%

0,35%
od vzniku fondu 6,78% 0,38%

FEBRUÁR 2017

Údaje k dátumu 28.2.2017
Hodnota podielového listu

1.0661 CZK

Fondový kapitál

311 629 010,12 CZK

Aktuálny počet vydaných podielových listov

292 295 210 ks

Celkový počet vydaných podielových listov

292 295 210 ks

Celkový počet odkúpených podielových listov

0 ks

Údaje za obdobie 1.2.2017-28.2.2017
Počet vydaných podielových listov za obdobie

48 402 297 ks

Počet odkúpených podielových listov za obdobie

0 ks

Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

51 602 406,64 CZK

Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy

0 CZK

Štruktúra majetku k dátumu

28.2.2017

Aktíva celkom

373 677 275,98 CZK

Z toho:

Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach

26,05%

Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

14,95%

Vklady v bankách

59,00%

dáta k 28.2.2017

Celková kumulatívna výkonnosť fondu Priemerná mesačná výkonnosť fondu
1M 0,35% ---
3M 1,83%

0,61%

6M 4,95% 0,83%
12M

6,61%

0,55%

za rok 2017

0,88%

0,44%
od vzniku fondu 6,61% 0,39%

JANUÁR 2017

Údaje k dátumu 31.1.2017
Hodnota podielového listu

1.0624 CZK

Fondový kapitál

275 637 250,78CZK

Aktuálny počet vydaných podielových listov

259 455 565 ks

Celkový počet vydaných podielových listov

259 455 565 ks

Celkový počet odkúpených podielových listov

0

Údaje za obdobie 1.1.2017-31.1.2017
Počet vydaných podielových listov za obdobie

32 839 645 ks

Počet odkúpených podielových listov za obdobie

0 ks

Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

34 888 840,56 CZK

Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy

0 CZK

Štruktúra majetku k dátumu

31.1.2017

Aktíva celkom

318 882 898,06 CZK

Z toho:

Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach

30,11%

Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

17,42%

Vklady v bankách

52,47%

dáta k 31.1.2017

Celková kumulatívna výkonnosť fondu Priemerná mesačná výkonnosť fondu
1M 0,53% ---
3M 2,04%

0,68%

6M 6,24% 1,04%
12M

6,24%

0,52%

za rok 2017

0,53%

0,53%
od vzniku fondu 6,24% 0,39%

DECEMBER 2016

Údaje k dátumu 31.12.2016
Hodnota podielového listu

1,0568 CZK

Fondový kapitál pripadajúci na triedu

232 847 249,25 CZK

Aktuálny počet vydaných podielových listov

220 331 528 ks

Celkový počet vydaných podielových listov

220 331 528 ks

Celkový počet odkúpených podielových listov

0 ks

Údaje za obdobie 1.12.2016-31.12.2016
Počet vydaných podielových listov za obdobie

39 124 037 ks

Počet odkúpených podielových listov za obdobie

0 ks

Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

41 346 282,48 CZK

Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy

0 CZK

Štruktúra majetku k dátumu

31.12.2016

Aktíva celkom

280 878 505,59 CZK

Z toho:

Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach

34,76%

Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

19,64%

Vklady v bankách

45,60%

dáta k 31.12.2016

Celková kumulatívna výkonnosť fondu Priemerná mesačná výkonnosť fondu
1M 0,95% ---
3M 1,80%

0,60%

6M 5,68% 0,95%
12M

5,68%

0,47%

za rok 2016

5,68%

0,47%
od vzniku fondu 5,68% 0,38%

NOVEMBER 2016

Údaje k dátumu 31.11.2016
Hodnota podielového listu

1,0469 CZK

Fondový kapitál pripadajúci na triedu

197 681 368,87 CZK

Aktuálny počet vydaných podielových listov

188 829 225 ks

Celkový počet vydaných podielových listov

188 829 225 ks

Celkový počet odkúpených podielových listov

0 ks

Údaje za obdobie 1.11.2016-30.11.2016
Počet vydaných podielových listov za obdobie

31 502 303 ks

Počet odkúpených podielových listov za obdobie

0 ks

Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

32 979 760,79 CZK

Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy

0 CZK

Štruktúra majetku k dátumu

30.11.2016

Aktíva celkom

241 169 807,46 CZK

Z toho:

Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach

40,72%

Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

22,76%

Vklady v bankách

36,52%

dáta k 30.11.2016

Celková kumulatívna výkonnosť fondu Priemerná mesačná výkonnosť fondu
1M 0,54% ---
3M 3,06%

1,02%

6M 4,69% 0,78%
12M

4,69%

0,39%

za rok 2016

4,69%

0,43%
od vzniku fondu 4,69% 0,34%

OKTÓBER 2016

Údaje k dátumu 31.10.2016
Hodnota podielového listu

1,0469 CZK

Fondový kapitál pripadajúci na triedu

169 873 934,24 CZK

Aktuálny počet vydaných podielových listov

163 149 252 ks

Celkový počet vydaných podielových listov

163 149 252 ks

Celkový počet odkúpených podielových listov

0 ks

Údaje za obdobie 1.10.2016-31.10.2016
Počet vydaných podielových listov za obdobie

25 679 973 ks

Počet odkúpených podielových listov za obdobie

0 ks

Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

26 737 987,67 CZK

Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy

0 CZK

Štruktúra majetku k dátumu

31.10.2016

Aktíva celkom

208 101 783,52 CZK

Z toho:

Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach

46,61%

Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

26,18%

Vklady v bankách

27,21%

dáta k 31.10.2016

Celková kumulatívna výkonnosť fondu Priemerná mesačná výkonnosť fondu
1M 0,30% ---
3M 4,12%

1,37%

6M 4,12% 0,69%
12M

4,12%

0,34%

za rok 2016

4,12%

0,41%
od vzniku fondu 4,12% 0,32%

SEPTEMBER 2016

Údaje k dátumu 30.9.2016
Hodnota podielového listu

1,0381 CZK

Fondový kapitál pripadajúci na triedu

147 914 767,36 CZK

Aktuálny počet vydaných podielových listov

142 483 752 ks

Celkový počet vydaných podielových listov

142 483 752 ks

Celkový počet odkúpených podielových listov

0 ks

Údaje za obdobie 1.9.2016-30.9.2016
Počet vydaných podielových listov za obdobie

20 665 500 ks

Počet odkúpených podielových listov za obdobie

0 ks

Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

21 452 855,86 CZK

Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy

0 CZK

Štruktúra majetku k dátumu

30.9.2016

Aktíva celkom

175 402 635,85 CZK

Z toho:

Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach

55,08%

Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

30,84%

Vklady v bankách

14,08%

dáta k 30.9.2016

Celková kumulatívna výkonnosť fondu Priemerná mesačná výkonnosť fondu
1M 2,20% ---
3M 3,81%

1,27%

6M 3,81% 0,64%
12M

3,81%

0,32%

za rok 2016

3,81%

0,42%
od vzniku fondu 3,81% 0,32%

AUGUST 2016

Údaje k dátumu 31.8.2016
Hodnota podielového listu

1,0158 CZK

Fondový kapitál pripadajúci na triedu

127 735 772,01 CZK

Aktuálny počet vydaných podielových listov

125 754 417 ks

Celkový počet vydaných podielových listov

125 754 417 ks

Celkový počet odkúpených podielových listov

0 ks

Údaje za obdobie 1.8.2016-31.8.2016
Počet vydaných podielových listov za obdobie

16 729 335 ks

Počet odkúpených podielových listov za obdobie

0 ks

Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy

16 993 658,19 CZK

Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy

0 CZK

Štruktúra majetku k dátumu

31.8.2016

Aktíva celkom

150 359 027,64 CZK

Z toho:

Účasť v nehnuteľnostných spoločnostiach

62,16%

Pôžičky nehnuteľnostným spoločnostiam (vrátane úrokov z pôžičiek)

35,76%

Vklady v bankách

2,08%

dáta k 31.8.2016

Celková kumulatívna výkonnosť fondu Priemerná mesačná výkonnosť fondu
1M 1,58% ---
3M 1,58%

0,53%

6M 1,58% 0,26%
12M

1,58%

0,13%

za rok 2016

1,58%

0,20%
od vzniku fondu 1,58% 0,14%