Profesionální Třída

Podílové listy Profesionální Třídy 
Údaje k datu

31.1.2021 

Hodnota podílového listu 1,2760 CZK
Údaje za období 1.2.2021-28.2.2021
Počet vydaných podílových listů za období 147 281 207 ks
Počet odkoupených podílových listů za období 32 564 073 ks
Částka, za kterou byly vydány podílové listy 187 930 841,27 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 41 551 757,14 CZK

Informace o struktuře majetku fondu je k dispozici v sekci INVESTIKA realitní fond - Hodnota podílového listu - Struktura majetku FONDU

Typ fondu speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond
Doporučený investiční horizont 5 let
Frekvence oceňování a obchodování měsíčně
Min. investice (pravidelná i jednorázová) 10 mil. Kč, nerozhodne-li Obhospodařovatel v konkrétním případě jinak
Měna fondu CZK
Měna třídy CZK
ISIN třídy CZ0008476314
Číslo účtu fondu pro jednorázové investice (variabilní symbol = číslo rámcové smlouvy)

789789052/0800

Vstupní poplatek max. 4 %, nerozhodne-li Obhospodařovatel v konkrétním případě jinak
Výstupní poplatek 0 %, nerozhodne-li Obhospodařovatel v konkrétním případě jinak
Poplatek za obhospodařování (z hodnoty fondového kapitálu p.a.) 0,85 % 
Poplatek za administraci (z hodnoty fondového kapitálu p.a.) 0,05 % 
Datum vzniku fondu 16.9.2015
Datum vzniku třídy 19.2.2021
Obhospodařovatel a administrátor fondu INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
Depozitář fondu Česká spořitelna a.s.
Auditor fondu Kreston A&CE Audit, s.r.o.
Typ investora Profesionální zákazník dle § 2a a § 2b ZPKT