21,9

mld. CZK

fondový kapitál k 31.8. 2023

76

tis.

investorů

8

fondů pod správou

O společnosti

INVESTIKA, investiční společnost, a.s. je ryze česká investiční společnost s licencí České národní banky pro obhospodařování a administraci investičních fondů a dále k poskytování investičních služeb.

Zaměřujeme se především na investice do nemovitostních aktiv na území České republiky a střední Evropy. INVESTIKA, investiční společnost, a.s. nabízí investorům příležitost využít profesionální přístup, mnohaleté zkušenosti svého týmu a český legislativní rámec.

Transparentní
produkty a služby

Naše portfolio investičních produktů a služeb je srozumitelné a přehledné.

Profesionální
správa fondů

Zajišťujeme odbornou péči při administraci a obhospodařování majetku investičních fondů.

Spojení s významnými                          partnery

Spolupracujeme s největšími finančně-poradenskými společnostmi a renomovanými agenturami.

Unikátní zkušenosti
nejen z realitního trhu

V investičním světě se pohybujeme více než 20 let a díky tomu disponujeme kvalitním finančním, právním a daňovým zázemím.

Představenstvo společnosti

Petr Čížek

Předseda představenstva, portfolio manager

Po studiu na Národohospodářské fakultě na Vysoké škole ekonomické v Praze působil Petr do roku 2007 v pražské pobočce nadnárodní banky HSBC Bank plc. 

Během svého působení v HSBC se podílel na mnoha transakcích mezinárodních i českých společností, včetně vedoucí role při poskytnutí syndikované garance konsorcia čtrnácti mezinárodních bank v roce 2003 ve prospěch České správy letišť s.p. na zajištění financování výstavby Terminálu 2 ve výši devíti miliard korun.

Po odchodu z bankovního sektoru spoluzaložil společnost Bohemia Real Estate Investments (BREI), která se věnuje vyhledávání investičních příležitostí na realitním trhu v České republice a střední Evropě. V roce 2008 s touto společností realizoval odkup více než 300 nemovitostí, jež do té doby vlastnila společnost Telefónica O2. Kapitál pro tuto transakci získala BREI od řady privátních investorů a také prostřednictvím bankovních úvěrů. Petr Čížek na transakci spolupracoval se svým bratrem Janem Čížkem, současným předsedou dozorčí rady INVESTIKA investiční společnosti, a Milanem Růžičkou, současným místopředsedou představenstva INVESTIKA investiční společnosti.

Mezi lety 2008 a 2015 se Petr Čížek v pozici investičního manažera věnoval rozvoji akciové společnosti Immotel a.s., která vlastní a aktivně obhospodařuje portfolio nemovitostí v různých regionech České republiky. V roce 2015 spoluzaložil INVESTIKA investiční společnost, a.s. a INVESTIKA realitní fond, otevřený podílový fond, který se stal jedním z největších fondů kolektivního investování na domácím trhu. Od vzniku INVESTIKA, investiční společnosti, a.s. působí jako předseda jejího představenstva. Klade si za cíl umožnit široké veřejnosti využít jeho zkušeností v oboru kolektivního investování formou srozumitelných produktů.

Milan Růžička

Místopředseda představenstva 

Je absolventem Ekonomické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Po několikaletém angažmá v České spořitelně a po úspěšném složení makléřských zkoušek v roce 1993 

se stal členem makléřského oddělení v pražské pobočce Všeobecné úverové banky a později též Československé obchodní banky. Poté, co v roce 1999 odešel z bankovního sektoru, založil spolu s Janem Čížkem společnost INTERLIFE, s.r.o., která se zabývá investičním zprostředkováním.

Od roku 2006 působí na pozici předsedy představenstva akciové společnosti Rentera, jejíž činnost je primárně zaměřena na investice do nemovitostí s dlouhodobými nájemními vztahy a na investice v odvětví hospitality. Od roku 2012 je předsedou představenstva akciové společnosti REALACTIVA zabývající se developerskou činností. Milan Růžička je taktéž předsedou kontrolní komise České asociace společností finančního poradenství a zprostředkování (ČSAF). Svoje mnohaleté zkušenosti z oblasti finančních trhů, obchodování s cennými papíry a z trhu realit uplatňuje od roku 2015 na pozici místopředsedy představenstva INVESTIKA investiční společnosti s odpovědností za finanční řízení a řízení rizik.

Václav Kovář MRICS

Člen představenstva, portfolio manager

Po studiích ekonomie na České zemědělské univerzitě, irské Technological University of Dublin a oboru real estate na anglické University College of Estate Management

začal Václav Kovář od roku 2007 působit v oddělení prodejů realitní společnosti Knight Frank. Do roku 2015 se postupně vypracoval až na pozici zástupce ředitele (associate director). V ní dostal možnost budovat zcela nové oddělení „ohrožených aktiv“ (Distressed Assets), jež se úzce specializovalo na realizaci zástav pro finanční instituce. Jako vedoucí týmu koordinoval vypracovávání dokumentace potřebné k prodeji nemovitostních aktiv, zaštiťoval proces due diligence a zajišťoval odhady prodejní hodnoty aktiv.

Po několikaleté přípravě splnil v roce 2015 praktické i teoretické kvalifikační podmínky a byl přijat za člena nadnárodní profesní organizace Royal Institution of Chartered Surveyors (Královská instituce certifikovaných odhadců) založené v Londýně v roce 1868, jejímž cílem je budování a dodržování co nejvyšších profesních a etických standardů v realitním odvětví.

Do INVESTIKA investiční společnosti přišel v roce 2017. Jako manažer portfolia INVESTIKA realitního fondu, otevřeného podílového fondu, se přímo podílí na zajišťování výkonnosti tohoto významného nástroje kolektivního investování v České republice.

Historie

HISTORIE společnosti INVESTIKA

INVESTIKA investiční společnost byla založena v roce 2015. Členové týmu, který za jejím vznikem a dlouhodobě úspěšným fungováním stojí, však mají s působením na finančním trhu zkušenosti sahající až do 90. let. V renomovaných institucích jako HSBC Bank, Česká spořitelna, ČSOB, Všeobecná úvěrová banka, Knight Frank nabyli rozsáhlé znalosti z oblasti obchodování s cennými papíry, fungování kapitálových trhů, investičního poradenství i financování fúzí a akvizic. Své know-how se nakonec rozhodli zúročit při založení společnosti s vizí přinášet široké veřejnosti srozumitelné investování.

V září 2015 uvedla INVESTIKA investiční společnost na trh svou vlajkovou loď na poli kolektivního investování: INVESTIKA realitní fond, otevřený podílový fond, zaměřený na komerční nemovitosti. V době, kdy INVESTIKA realitní fond vznikal, měli lidé v jeho čele na kontě již řadu let praxe na nemovitostním trhu a více než jeden milion zobchodovaných metrů čtverečních komerčních realit. I díky tomu je dnes INVESTIKA realitní fond největším nebankovním nemovitostním fondem v Česku a na Slovensku.

V roce 2018 založila INVESTIKA investiční společnost také svůj první fond kvalifikovaných investorů DYNAMIKA zaměřený na financování jedinečných developerských projektů. Příkladem je špičkový MOLO Lipno Resort, jehož již dokončená rezidenční část získala hned několik prestižních ocenění.

Rok 2019 přinesl překonání mety 5 miliard korun pod správou, o což se zasloužila mimo jiné do té doby největší akvizice INVESTIKA realitního fondu – nákup obchodního centra Galerie Butovice v Praze.

O rok později fondy z rodiny INVESTIKA prokázaly svou dlouhodobou stabilitu i v době pandemie Covid-19 a dál rostly. Jejich souhrnný fondový kapitál se ke konci roku 2019 vyšplhal na více než 7 miliard korun.

Rok 2021 přinesl první dvě akvizice INVESTIKA realitního fondu v zahraničí a stal se tak důležitým milníkem pro budoucí expanzi fondu. Počet klientů INVESTIKA investiční společnosti překročil ke konci roku hranici než 50 tisíc.

V roce 2022 se INVESTIKA realitní fond i díky dalším tuzemským a zahraničním akvizicím posunul na pozici největšího nebankovního retailového realitního fondu v České republice a na Slovensku. Do rodiny fondů INVESTIKA navíc 1. září 2022 přibyl nový fond MONETIKA, jenž slouží jako vynikající alternativa ke spořicím účtům v bankách. Ke konci roku 2022 přesáhl fondový kapitál INVESTIKA investiční společnosti 17 miliard korun a peníze v jejích fondech zhodnocovalo již 61 tisíc klientů.