17,1

mld. CZK

fondový kapitál k 31.12.2022

61

tis.

investorů

8

fondů pod správou

O společnosti

INVESTIKA, investiční společnost, a.s. je ryze česká investiční společnost s licencí České národní banky pro obhospodařování a administraci investičních fondů a dále k poskytování investičních služeb.

Zaměřujeme se především na investice do nemovitostních aktiv na území České republiky a střední Evropy. INVESTIKA, investiční společnost, a.s. nabízí investorům příležitost využít profesionální přístup, mnohaleté zkušenosti svého týmu a český legislativní rámec.

Transparentní
produkty a služby

Naše portfolio investičních produktů a služeb je srozumitelné a přehledné.

Profesionální
správa fondů

Zajišťujeme odbornou péči při administraci a obhospodařování majetku investičních fondů.

Spojení s významnými                          partnery

Spolupracujeme s největšími finančně-poradenskými společnostmi a renomovanými agenturami.

Unikátní zkušenosti
nejen z realitního trhu

V investičním světě se pohybujeme více než 20 let a díky tomu disponujeme kvalitním finančním, právním a daňovým zázemím.

Představenstvo společnosti

Petr Čížek

Předseda představenstva, portfolio manager

Po studiu na Národohospodářské fakultě na Vysoké škole ekonomické v Praze působil Petr do roku 2007 v pražské pobočce nadnárodní banky HSBC Bank plc. 

Během svého působení v HSBC se podílel na mnoha transakcích mezinárodních i českých společností, včetně vedoucí role při poskytnutí syndikované garance konsorcia čtrnácti mezinárodních bank v roce 2003 ve prospěch České správy letišť s.p. na zajištění financování výstavby Terminálu 2 ve výši devíti miliard korun.

Po odchodu z bankovního sektoru spoluzaložil společnost Bohemia Real Estate Investments (BREI), která se věnuje vyhledávání investičních příležitostí na realitním trhu v České republice a střední Evropě. V roce 2008 s touto společností realizoval odkup více než 300 nemovitostí, jež do té doby vlastnila společnost Telefónica O2. Kapitál pro tuto transakci získala BREI od řady privátních investorů a také prostřednictvím bankovních úvěrů. Petr Čížek na transakci spolupracoval se svým bratrem Janem Čížkem, současným předsedou dozorčí rady INVESTIKA investiční společnosti, a Milanem Růžičkou, současným místopředsedou představenstva INVESTIKA investiční společnosti.

Mezi lety 2008 a 2015 se Petr Čížek v pozici investičního manažera věnoval rozvoji akciové společnosti Immotel a.s., která vlastní a aktivně obhospodařuje portfolio nemovitostí v různých regionech České republiky. V roce 2015 spoluzaložil INVESTIKA investiční společnost, a.s. a INVESTIKA realitní fond, otevřený podílový fond, který se stal jedním z největších fondů kolektivního investování na domácím trhu. Od vzniku INVESTIKA, investiční společnosti, a.s. působí jako předseda jejího představenstva. Klade si za cíl umožnit široké veřejnosti využít jeho zkušeností v oboru kolektivního investování formou srozumitelných produktů.

Milan Růžička

Místopředseda představenstva 

Je absolventem Ekonomické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Po několikaletém angažmá v České spořitelně a po úspěšném složení makléřských zkoušek v roce 1993 

se stal členem makléřského oddělení v pražské pobočce Všeobecné úverové banky a později též Československé obchodní banky. Poté, co v roce 1999 odešel z bankovního sektoru, založil spolu s Janem Čížkem společnost INTERLIFE, s.r.o., která se zabývá investičním zprostředkováním.

Od roku 2006 působí na pozici předsedy představenstva akciové společnosti Rentera, jejíž činnost je primárně zaměřena na investice do nemovitostí s dlouhodobými nájemními vztahy a na investice v odvětví hospitality. Od roku 2012 je předsedou představenstva akciové společnosti REALACTIVA zabývající se developerskou činností. Milan Růžička je taktéž předsedou kontrolní komise České asociace společností finančního poradenství a zprostředkování (ČSAF). Svoje mnohaleté zkušenosti z oblasti finančních trhů, obchodování s cennými papíry a z trhu realit uplatňuje od roku 2015 na pozici místopředsedy představenstva INVESTIKA investiční společnosti s odpovědností za finanční řízení a řízení rizik.

Václav Kovář MRICS

Člen představenstva, portfolio manager

Po studiích ekonomie na České zemědělské univerzitě, irské Technological University of Dublin a oboru real estate na anglické University College of Estate Management

začal Václav Kovář od roku 2007 působit v oddělení prodejů realitní společnosti Knight Frank. Do roku 2015 se postupně vypracoval až na pozici zástupce ředitele (associate director). V ní dostal možnost budovat zcela nové oddělení „ohrožených aktiv“ (Distressed Assets), jež se úzce specializovalo na realizaci zástav pro finanční instituce. Jako vedoucí týmu koordinoval vypracovávání dokumentace potřebné k prodeji nemovitostních aktiv, zaštiťoval proces due diligence a zajišťoval odhady prodejní hodnoty aktiv.

Po několikaleté přípravě splnil v roce 2015 praktické i teoretické kvalifikační podmínky a byl přijat za člena nadnárodní profesní organizace Royal Institution of Chartered Surveyors (Královská instituce certifikovaných odhadců) založené v Londýně v roce 1868, jejímž cílem je budování a dodržování co nejvyšších profesních a etických standardů v realitním odvětví.

Do INVESTIKA investiční společnosti přišel v roce 2017. Jako manažer portfolia INVESTIKA realitního fondu, otevřeného podílového fondu, se přímo podílí na zajišťování výkonnosti tohoto významného nástroje kolektivního investování v České republice.

Historie

HISTORIE společnosti INVESTIKA

INVESTIKA investiční společnost byla založena v roce 2015. Členové týmu, který za jejím vznikem a úspěšným fungováním stojí, však mají s působením na finančním trhu zkušenosti sahající až do 90. let minulého století. V renomovaných institucích jako HSBC Bank, Česká spořitelna, ČSOB, Všeobecná úvěrová banka, Knight Frank a dalších nabyli rozsáhlé znalosti z oblasti cenných papírů a kapitálových trhů včetně investičního poradenství i financování fúzí a akvizic. Své zkušenosti se rozhodli dál rozvíjet a zúročit v rámci jimi založené INVESTIKA investiční společnosti a její nabídky.

V září 2015 založila INVESTIKA investiční společnost svou vlajkovou loď na poli kolektivního investování zaměřenou na trh nemovitostí: INVESTIKA realitní fond, otevřený podílový fond. V době, kdy INVESTIKA realitní fond vznikal, měli lidé v jeho čele na kontě již mnoho let zkušeností s nemovitostním trhem a více než jeden milion zobchodovaných metrů čtverečních komerčních nemovitostí. Od svého vzniku se INVESTIKA realitní fond stal jedním z největších nemovitostních podílových fondů na českém trhu.

V roce 2018 založila INVESTIKA investiční společnost také svůj první fond kvalifikovaných investorů DYNAMIKA zaměřený zejména na pohledávky a kapitálové účasti v obchodních společnostech aktivních v realitním developmentu.

V roce 2019 zrealizoval INVESTIKA realitní fond řadu nových akvizic, mezi nimi i svou dosud největší transakci v podobě nákupu obchodního centra Galerie Nové Butovice v Praze. Hodnota jím spravovaných aktiv tak na konci roku 2019 přesáhla 5 miliard korun.

Na podzim 2019 vznikl v rámci investiční společnosti další fond kvalifikovaných investorů EKONOMIKA SICAV (do července 2020 pod názvem FCG investiční fond SICAV), jehož cílem je dosahovat stabilního zhodnocení bez významných výkyvů a poklesů. Fond EKONOMIKA SICAV zřizuje další podfondy pro konkrétní investiční účely. Prvním z nich je Podfond EKONOMIKA, jehož investiční strategie spočívá v investování do projektů také mimo realitní sektor.