1,0514

CZK

aktuální hodnota investiční akcie k 07.12.2022

2,020

mld. CZK

fondový kapitál k 07.12.2022

O fondu

OK Smart ETF je unikátní investiční příležitostí pro investory na českém trhu, a to jak vzhledem k rizikovosti, tak i objemu investovaných prostředků nebo způsobu investování.

OK Smart ETF je prvním podfondem investičního fondu Broker Consulting SICAV, a.s. postaveným na klíčových prvcích následující investiční filozofie: robustním přístupu multi-asset , kombinaci indexového a aktivního přístupu k investování a nákladové efektivnosti.

Informace o fondu

OK Smart ETF, podfond Broker Consulting SICAV

Obhospodařovatel fondu MONECO investiční společnost, a.s. 
Administrátor fondu INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
Manažer fondu Ondřej Pěška
Depozitář Česká spořitelna a.s.
Auditor Kreston Audit FIN, s.r.o.
Frekvence oceňování a obchodování denní
Doporučený investiční horizont

minimálně 5 let

Minimální investice

500 Kč

ISIN CZ0008043254
Měna fondu CZK
Vstupní poplatek Maximálně 5 % z hodnoty investice
Výstupní poplatek

Maximálně 3 % z hodnoty investice

Poplatek za obhospodařování 1,28 %
Poplatek za administraci 0,22 % 

Graf vývoje hodnoty investiční akcie OK Smart ETF, podfond Broker Consulting SICAV

   Informace o výkonnosti a majetku fondu

   Výkonnost k datu 07.12.2022 Celková kumulativní výkonnost fondu
   1M 0,96 %
   3M -2,74 %
   6M -3,89 %
   12M -11,45 %
   za rok 2022 -10,33 %
   od vzniku fondu 5,14 %

   Investiční akcie podfondu k 07.12.2022
   Hodnota investiční akcie 1,0514 CZK
   Fondový kapitál 2 019 992 728,16 CZK
   Aktuální počet vydaných investičních akcií 1 921 170 166 ks

   Údaje za období 01.12.2022 - 07.12.2022
   Počet vydaných investičních akcií 5 611 555 ks
   Počet odkoupených investičních akcií 4 361 168 ks
   Částka, za kterou byly vydány investiční akcie 5 983 584,84 CZK
   Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie 4 636 524,36 CZK

   Chci získat více informací