1.0981

CZK

aktuální hodnota investiční akcie k 05.08.2022

2.005

mld. CZK

aktiv pod správou k 05.08.2022

O fondu

OK Smart ETF je unikátní investiční příležitostí pro investory na českém trhu, a to jak vzhledem k rizikovosti, tak i objemu investovaných prostředků nebo způsobu investování.

OK Smart ETF je prvním podfondem investičního fondu Broker Consulting SICAV, a.s. postaveným na klíčových prvcích následující investiční filozofie: robustním přístupu multi-asset , kombinaci indexového a aktivního přístupu k investování a nákladové efektivnosti.

Informace o fondu

OK Smart ETF, podfond Broker Consulting SICAV

Obhospodařovatel fondu MONECO investiční společnost, a.s. 
Administrátor fondu INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
Manažer fondu Ondřej Pěška
Depozitář Česká spořitelna a.s.
Auditor Kreston Audit FIN, s.r.o.
Frekvence oceňování a obchodování denní
Doporučený investiční horizont

minimálně 5 let

Minimální investice

500 Kč

ISIN CZ0008043254
Měna fondu CZK
Vstupní poplatek Maximálně 5 % z hodnoty investice
Výstupní poplatek

Maximálně 3 % z hodnoty investice

Poplatek za obhospodařování 1,28 %
Poplatek za administraci 0,22 % 

Graf vývoje hodnoty investiční akcie OK Smart ETF, podfond Broker Consulting SICAV

   CZ0008043254

   Informace o výkonnosti a majetku fondu

   Výkonnost k datu 05.08.2022 Celková kumulativní výkonnost fondu
   1M 4,82 %
   3M -0,05 %
   6M -1,14 %
   12M -5,38 %
   za rok 2022 -6,35 %
   od vzniku fondu 9,81 %

   Investiční akcie podfondu k 05.08.2022
   Hodnota investiční akcie 1.0981 CZK
   Fondový kapitál 2 004 909 539,71 CZK
   Aktuální počet vydaných investičních akcií 1 825 751 715 ks

   Údaje za období 01.08.2022 - 05.08.2022
   Počet vydaných investičních akcií 7 674 683 ks
   Počet odkoupených investičních akcií 1 803 098 ks
   Částka, za kterou byly vydány investiční akcie 8 426 939,67 CZK
   Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie 1 981 351,55 CZK

   Chci získat více informací