1.0629

CZK

aktuální hodnota investiční akcie k 24.05.2022

1.838

mld. CZK

aktiv pod správou k 24.05.2022

O fondu

OK Smart ETF je unikátní investiční příležitostí pro investory na českém trhu, a to jak vzhledem k rizikovosti, tak i objemu investovaných prostředků nebo způsobu investování.

OK Smart ETF je prvním podfondem investičního fondu Broker Consulting SICAV, a.s. postaveným na klíčových prvcích následující investiční filozofie: robustním přístupu multi-asset , kombinaci indexového a aktivního přístupu k investování a nákladové efektivnosti.

Informace o fondu

OK Smart ETF, podfond Broker Consulting SICAV

Obhospodařovatel fondu MONECO investiční společnost, a.s. 
Administrátor fondu INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
Manažer fondu Ondřej Pěška
Depozitář Česká spořitelna a.s.
Auditor Kreston Audit FIN, s.r.o.
Frekvence oceňování a obchodování denní
Doporučený investiční horizont

minimálně 5 let

Minimální investice

500 Kč

ISIN CZ0008043254
Měna fondu CZK
Vstupní poplatek Maximálně 5 % z hodnoty investice
Výstupní poplatek

Maximálně 3 % z hodnoty investice

Poplatek za obhospodařování 1,28 %
Poplatek za administraci 0,22 % 

Graf vývoje hodnoty investiční akcie OK Smart ETF, podfond Broker Consulting SICAV

   CZ0008043254

   Informace o výkonnosti a majetku fondu

   Výkonnost k datu 24.05.2022 Celková kumulativní výkonnost fondu Průměrná výkonnost fondu
   1M -3,97 % -
   3M -4,36 % -1,45 %
   6M -10,85 % -1,81 %
   12M -5,34 % -0,45 %
   za rok 2022 -9,35 % -1,87 %
   od vzniku fondu 6,29 % 0,13 %

   Investiční akcie podfondu k 24.05.2022
   Hodnota investiční akcie 1.0629 CZK
   Fondový kapitál 1 837 934 838,00 CZK
   Aktuální počet vydaných investičních akcií 1 729 217 586 ks

   Údaje za období 01.05.2022 - 24.05.2022
   Počet vydaných investičních akcií 38 598 271 ks
   Počet odkoupených investičních akcií 6 477 057 ks
   Částka, za kterou byly vydány investiční akcie 42 174 362,28 CZK
   Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie 7 189 620,08 CZK

   Měsíční zprávy fondu

   Chci získat více informací