1.1326

CZK

aktuální hodnota investiční akcie k 19.01.2022

1,696

mld. CZK

aktiv pod správou k 31.12.2021

O fondu

OK Smart ETF je unikátní investiční příležitostí pro investory na českém trhu, a to jak vzhledem k rizikovosti, tak i objemu investovaných prostředků nebo způsobu investování.

OK Smart ETF je prvním podfondem investičního fondu Broker Consulting SICAV, a.s. postaveným na klíčových prvcích následující investiční filozofie: robustním přístupu multi-asset , kombinaci indexového a aktivního přístupu k investování a nákladové efektivnosti.

Informace o fondu

OK Smart ETF, podfond Broker Consulting SICAV

Obhospodařovatel fondu MONECO investiční společnost, a.s. 
Administrátor fondu INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
Manažer fondu Ondřej Pěška
Depozitář Česká spořitelna a.s.
Auditor Kreston Audit FIN, s.r.o.
Frekvence oceňování a obchodování denní
Doporučený investiční horizont

minimálně 5 let

Minimální investice

500 Kč

ISIN CZ0008043254
Měna fondu CZK
Vstupní poplatek Maximálně 5 % z hodnoty investice
Výstupní poplatek

Maximálně 3 % z hodnoty investice

Poplatek za obhospodařování 1,28 %
Poplatek za administraci 0,22 % 

Graf vývoje hodnoty investiční akcie OK Smart ETF, podfond Broker Consulting SICAV

Informace o výkonnosti a majetku fondu

Výkonnost k datu 19.1.2022 Celková kumulativní výkonnost fondu Průměrná výkonnost fondu
1M -2,96% -
3M -3,07% -1,02%
6M -1,08% -0,18%
12M  2,56% 0,21%
za rok 2022 -4,40% -3,40%
od vzniku fondu 13,26% 0,31%

Investiční akcie podfondu k 19.1.2022
Hodnota investiční akcie 1,1326
Fondový kapitál 1 675 990,86 CZK
Aktuální počet vydaných investičních akcií 1 479 708 155 ks

Údaje za období 1.1.2022 - 19.1.2022
Počet vydaných investičních akcií 1 483 837 539 ks
Počet odkoupených investičních akcií 4 129 384 ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie 1 738 411 178,18 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie 4 718 392,48 CZK 

Výkonnost k datu 18.1.2022 Celková kumulativní výkonnost fondu Průměrná výkonnost fondu
1M -2,69% -
3M -2,39% -0,80%
6M -1,72% -0,29%
12M 2,79% 0,23%
za rok 2022 -3,14% -3,14%
od vzniku fondu 13,57% 0,32%

Investiční akcie podfondu k 18.1.2022
Hodnota investiční akcie 1,1357
Fondový kapitál 1 675 807 138,31 CZK
Aktuální počet vydaných investičních akcií 1 475 523 361 ks

Údaje za období 1.1.2022 - 18.1.2022
Počet vydaných investičních akcií 1 479 485 365 ks
Počet odkoupených investičních akcií 3 962 004 ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie 1 733 428 809,38 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie 4 526 775,86 CZK 

Výkonnost k datu 17.1.2022 Celková kumulativní výkonnost fondu Průměrná výkonnost fondu
1M -1,91% -
3M -1,63% -0,54%
6M -0,93% -0,16%
12M 3,86% 0,32%
za rok 2022 -2,36% -2,36%
od vzniku fondu 14,48% 0,34%

Investiční akcie podfondu k 17.1.2022
Hodnota investiční akcie 1,1448
Fondový kapitál 1 685 411 415,11 CZK
Aktuální počet vydaných investičních akcií 1 472 263 674 ks

Údaje za období 1.1.2022 - 17.1.2022
Počet vydaných investičních akcií 1 476 186 329 ks
Počet odkoupených investičních akcií 3 922 655 ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie 1 729 664 939,20 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie 4 481 882,59 CZK 

Chci získat více informací