0.9564

CZK

aktuální hodnota investiční akcie k 03.10.2022

126

mil. CZK

aktiv pod správou k 03.10.2022

O fondu

Unikátní investiční příležitost, která umožňuje podílet se na růstu globálních akciových trhů. Se zvláštním důrazem na sektory inovativní ekonomiky při zachování širokého rozkročení portfolia a příznivé výše poplatků.

OK Smart Equity v kostce:

 • Široce diverzifikovaný akciový fond umožňující participovat na všech stěžejních světových trzích (Severní Amerika, Evropa, Asie aj.).
 • Tento globální akciový základ doplňuje komponenta zaměřená na inovativní sektory světového průmyslu – čistá energie, udržitelné zemědělství, nové materiály atd.
 • Stejně jako další produkty řady OK Smart je základem investiční filozofie indexová (pasivní) správa doplněná o omezené aktivní zásahy.
 • Příležitost pro dynamické investory, kteří hledají potenciál maximálního zhodnocení svých peněz a nevadí jim zvýšené kolísání (volatilita), která je akciovým trhům vlastní.

Informace o fondu

OK Smart Equity, podfond Broker Consulting SICAV

Obhospodařovatel fondu MONECO investiční společnost, a.s. 
Administrátor fondu INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
Manažer fondu Ondřej Pěška
Depozitář Česká spořitelna a.s.
Auditor Kreston Audit FIN, s.r.o.
Frekvence oceňování a obchodování denní
Doporučený investiční horizont

minimálně 7 let

Minimální investice

500 Kč

ISIN CZ0008048659
Měna fondu CZK
Vstupní poplatek Maximálně 5 % z hodnoty investice
Výstupní poplatek

Maximálně 3 % z hodnoty investice

Poplatek za obhospodařování 1,41 %
Poplatek za administraci 0,29 % 

Graf vývoje hodnoty investiční akcie OK Smart Equity, podfond Broker Consulting SICAV

   Informace o výkonnosti a majetku fondu

   Výkonnost k datu 03.10.2022 Celková kumulativní výkonnost fondu
   1M -4,72 %
   3M -3,38 %
   6M 0,00 %
   12M 0,00 %
   za rok 2022 0,00 %
   od vzniku fondu -4,36 %

   Investiční akcie podfondu k 03.10.2022
   Hodnota investiční akcie 0.9564 CZK
   Fondový kapitál 125 767 605,69 CZK
   Aktuální počet vydaných investičních akcií 131 499 083 ks

   Údaje za období 01.10.2022 - 03.10.2022
   Počet vydaných investičních akcií 576 719 ks
   Počet odkoupených investičních akcií 0 ks
   Částka, za kterou byly vydány investiční akcie 550 362,98 CZK
   Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie 0,00 CZK

   Chci získat více informací