text text text text text text text text text text text text

0.9966

CZK

aktuální hodnota investiční akcie k 19.01.2022

539

mil. CZK

aktiv pod správou k 31.12.2021

O fondu

OK Smart Bond představuje unikátní investiční příležitost pro spíše konzervativněji zaměřené investory.

Jde o druhý podfond investičního fondu Broker Consulting SICAV, a.s., který je zaměřen na investice do státních, korporátních a alternativních dluhopisů různého kreditního profilu, pocházejících z různých regionů celého světa.

Cílem je dosáhnout výnosu nad inflaci, při minimálním riziku nadměrného kolísání. Jde opět o nástroj postavený na klíčových prvcích následující investiční filozofie: kombinaci pasivního a aktivního přístupu k investování a nákladové efektivnosti. Vzhledem k orientaci pouze na dluhopisový trh je robustní multi-asset přístup nahrazen striktním single-asset přístupem, v jehož rámci je ale snaha o maximální možnou diverzifikaci napříč regiony a typy dluhopisů. OK Smart Bond je tedy fokusovaným, ale zároveň široce diverzifikovaným podfondem.

Informace o fondu

OK Smart Bond, podfond Broker Consulting SICAV

Obhospodařovatel fondu MONECO investiční společnost, a.s. 
Administrátor fondu INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
Manažer fondu Ondřej Pěška
Depozitář Česká spořitelna a.s.
Auditor Kreston Audit FIN, s.r.o.
Frekvence oceňování a obchodování denní
Doporučený investiční horizont

minimálně 3 roky

Minimální investice

500 Kč

ISIN CZ0008044229
Měna fondu CZK
Vstupní poplatek Maximálně 5 % z hodnoty investice
Výstupní poplatek

Maximálně 3 % z hodnoty investice

Poplatek za obhospodařování 0,78 %
Poplatek za administraci 0,22 % 

Graf vývoje hodnoty investiční akcie OK Smart Bond, podfond Broker Consulting SICAV

Informace o výkonnosti a majetku fondu

Výkonnost k datu 19.1.2022 Celková kumulativní výkonnost fondu Průměrná výkonnost fondu
1M -1,16% -
3M -1,79% -0,60%
6M -2,58% -0,43%
12M -3,45% -0,29%
za rok 2022 -1,10% -1,10%
od vzniku fondu -0,34% -0,01%

Investiční akcie podfondu k 19.1.2022
Hodnota investiční akcie 0,9966
Fondový kapitál 535 872 080,58 CZK
Aktuální počet vydaných investičních akcií 537 702 335 ks

Údaje za období 1.1.2022 - 19.1.2022
Počet vydaných investičních akcií 539 946 651 ks
Počet odkoupených investičních akcií 2 244 316 ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie 544 019 892,86 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie 2 239 131,51 CZK 

Výkonnost k datu 18.1.2022 Celková kumulativní výkonnost fondu Průměrná výkonnost fondu
1M -1,23% -
3M -1,86% -0,62%
6M -2,69% -0,45%
12M -3,43% -0,29%
za rok 2022 -1,17% -2,36%
od vzniku fondu  0,41% -0,01%

Investiční akcie podfondu k 18.1.2022
Hodnota investiční akcie 0,9959
Fondový kapitál 536 408 785,20 CZK
Aktuální počet vydaných investičních akcií 538 618 835 ks

Údaje za období 1.1.2022 - 18.1.2022
Počet vydaných investičních akcií 539 529 833 ks
Počet odkoupených investičních akcií 908 998 ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie 543 601 828,73 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie 906 217,08 CZK 

Výkonnost k datu 17.1.2022 Celková kumulativní výkonnost fondu Průměrná výkonnost fondu
1M -1,00% -
3M -1,81% -0,60%
6M -2,46% -0,41%
12M -3,22% -0,27%
za rok 2022 -0,94% -0,94%
od vzniku fondu -0,18% -0,01%

Investiční akcie podfondu k 17.1.2022
Hodnota investiční akcie 0,9982
Fondový kapitál 537 116 164,79 CZK
Aktuální počet vydaných investičních akcií 538 072 485,00 ks

Údaje za období 1.1.2022 - 17.1.2022
Počet vydaných investičních akcií 538 973 392 ks
Počet odkoupených investičních akcií 900 907 ks
Částka, za kterou byly vydány investiční akcie 543 048 108,51 CZK
Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie 898 136,60 CZK 

Chci získat více informací