0,9660

CZK

aktuální hodnota investiční akcie k 06.02.2023

727

mil. CZK

fondový kapitál k 06.02.2023

O fondu

OK Smart Bond představuje unikátní investiční příležitost pro spíše konzervativněji zaměřené investory.

Jde o druhý podfond investičního fondu Broker Consulting SICAV, a.s., který je zaměřen na investice do státních, korporátních a alternativních dluhopisů různého kreditního profilu, pocházejících z různých regionů celého světa.

Cílem je dosáhnout výnosu nad inflaci, při minimálním riziku nadměrného kolísání. Jde opět o nástroj postavený na klíčových prvcích následující investiční filozofie: kombinaci pasivního a aktivního přístupu k investování a nákladové efektivnosti. Vzhledem k orientaci pouze na dluhopisový trh je robustní multi-asset přístup nahrazen striktním single-asset přístupem, v jehož rámci je ale snaha o maximální možnou diverzifikaci napříč regiony a typy dluhopisů. OK Smart Bond je tedy fokusovaným, ale zároveň široce diverzifikovaným podfondem.

Informace o fondu

OK Smart Bond, podfond Broker Consulting SICAV

Obhospodařovatel fondu MONECO investiční společnost, a.s. 
Administrátor fondu INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
Manažer fondu Ondřej Pěška
Depozitář Česká spořitelna a.s.
Auditor Kreston Audit FIN, s.r.o.
Frekvence oceňování a obchodování denní
Doporučený investiční horizont

minimálně 3 roky

Minimální investice

500 Kč

ISIN CZ0008044229
Měna fondu CZK
Vstupní poplatek Maximálně 5 % z hodnoty investice
Výstupní poplatek

Maximálně 3 % z hodnoty investice

Poplatek za obhospodařování 0,78 %
Poplatek za administraci 0,22 % 

Graf vývoje hodnoty investiční akcie OK Smart Bond, podfond Broker Consulting SICAV

   Informace o výkonnosti a majetku fondu

   Výkonnost k datu 06.02.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu
   1M 1,16 %
   3M 4,70 %
   6M 1,61 %
   12M -2,55 %
   za rok 2023 1,71 %
   od vzniku fondu -3,40 %

   Investiční akcie podfondu k 06.02.2023
   Hodnota investiční akcie 0,9660 CZK
   Fondový kapitál 727 200 009,25 CZK
   Aktuální počet vydaných investičních akcií 752 822 242 ks

   Údaje za období 01.02.2023 - 06.02.2023
   Počet vydaných investičních akcií 5 489 638 ks
   Počet odkoupených investičních akcií 343 076 ks
   Částka, za kterou byly vydány investiční akcie 5 310 283,14 CZK
   Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie 331 081,89 CZK

   Chci získat více informací