1,0041

CZK

aktuální hodnota investiční akcie k 01.12.2023

938

mil. CZK

fondový kapitál k 01.12.2023

O fondu

OK Smart Bond představuje unikátní investiční příležitost pro spíše konzervativněji zaměřené investory.

Jde o druhý podfond investičního fondu Broker Consulting SICAV, a.s., který je zaměřen na investice do státních, korporátních a alternativních dluhopisů různého kreditního profilu, pocházejících z různých regionů celého světa.

Cílem je dosáhnout výnosu nad inflaci, při minimálním riziku nadměrného kolísání. Jde opět o nástroj postavený na klíčových prvcích následující investiční filozofie: kombinaci pasivního a aktivního přístupu k investování a nákladové efektivnosti. Vzhledem k orientaci pouze na dluhopisový trh je robustní multi-asset přístup nahrazen striktním single-asset přístupem, v jehož rámci je ale snaha o maximální možnou diverzifikaci napříč regiony a typy dluhopisů. OK Smart Bond je tedy fokusovaným, ale zároveň široce diverzifikovaným podfondem.

Informace o fondu

Třída A
BWM

OK Smart Bond třída A, podfond Broker Consulting SICAV

Obhospodařovatel fondu MONECO investiční společnost, a.s. 
Administrátor fondu INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
Manažer fondu Ondřej Pěška
Depozitář Česká spořitelna a.s.
Auditor Audit One s.r.o.
Frekvence oceňování a obchodování denní
Doporučený investiční horizont

minimálně 3 roky

Minimální investice

500 Kč

ISIN CZ0008044229
Měna fondu CZK
Vstupní poplatek Maximálně 5 % z hodnoty investice
Výstupní poplatek

Maximálně 3 % z hodnoty investice - Výstupní poplatek se řídí aktuálním Sazebníkem poplatků

Poplatek za obhospodařování 0,78 %
Poplatek za administraci 0,22 % 

OK Smart Bond třída BWM, podfond Broker Consulting SICAV

Obhospodařovatel fondu MONECO investiční společnost, a.s. 
Administrátor fondu INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
Manažer fondu Ondřej Pěška
Depozitář Česká spořitelna a.s.
Auditor Audit One s.r.o.
Frekvence oceňování a obchodování denní
Doporučený investiční horizont

minimálně 3 roky

Minimální investice

500 Kč

ISIN CZ0008050853
Měna fondu CZK
Vstupní poplatek 0 % z hodnoty investice
Výstupní poplatek

0 % z hodnoty investice

Poplatek za obhospodařování 0 %
Poplatek za administraci 0,22 %

OK Smart Bond třída A, podfond Broker Consulting SICAV 

OK Smart Bond třída BWM, podfond Broker Consulting SICAV

   Informace o výkonnosti a majetku fondu OK Smart Bond třída A, podfond Broker Consulting SICAV 

   Informace o výkonnosti a majetku fondu OK Smart Bond třída BWM, podfond Broker Consulting SICAV

   Třída A
   BWM
   Výkonnost k datu 01.12.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu
   1M 2,54 %
   3M 1,97 %
   6M 3,27 %
   12M 5,28 %
   za rok 2023 5,72 %
   od vzniku fondu 0,41 %

   Investiční akcie podfondu Výkonnost k datu 01.12.2023
   Hodnota investiční akcie 1,0041 CZK
   Fondový kapitál 938 184 275,01 CZK
   Aktuální počet vydaných investičních akcií 934 380 912 ks

   Údaje za období 01.12.2023 - 01.12.2023
   Počet vydaných investičních akcií 3 684 501 ks
   Počet odkoupených investičních akcií 1 155 328 ks
   Částka, za kterou byly vydány investiční akcie 3 700 712,79 CZK
   Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie 1 160 411,44 CZK

   Výkonnost k datu 01.12.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu
   1M 4,46 %
   3M 6,49 %
   6M 0,00 %
   12M 0,00 %
   za rok 2023 0,00 %
   od vzniku fondu 6,49 %

   Investiční akcie podfondu Výkonnost k datu 01.12.2023
   Hodnota investiční akcie 1,0649 CZK
   Fondový kapitál 87,32 CZK
   Aktuální počet vydaných investičních akcií 82 ks

   Údaje za období 01.12.2023
   Počet vydaných investičních akcií 0 ks
   Počet odkoupených investičních akcií 0 ks
   Částka, za kterou byly vydány investiční akcie 0,00 CZK
   Částka, za kterou byly odkoupeny investiční akcie 0,00 CZK

   Chci získat více informací