Mimořádná kombinace výnosu, rizika a likvidity.

Finance v bezpečí a po ruce

Zhodnocujte své peníze bez limitů s výnosem až 6,5 % p.a. vázaným na základní úrokovou sazbu ČNB. Obchodování na denní bázi, prostředky běžně do 3 pracovních dnů na účtu, pokud je budete potřebovat. Vše se dá vyřídit online.

Proč investovat do fondu MONETIKA

Výnos až 6,5 % p.a.

Výnos je vázán na základní úrokovou sazbu ČNB. Fond tak představuje vhodnou alternativu ke spořicím účtům a termínovaným vkladům.

Bezpečí

Fond dosahuje na sedmistupňové škále rizikovosti SRI nejnižší možné hodnoty 1. Pro srovnání – akciové fondy jsou obvykle hodnocené stupněm 5-6, realitní fondy stupněm 2.

Peníze vždy po ruce

Peníze běžně do 3 pracovních dnů na účtu, pokud je budete potřebovat. Zároveň se dá vše vyřídit online.

Bez omezení výše vkladu

Nezáleží na tom, zda máte k dispozici stokoruny nebo miliony. Zatímco banky u spoření obvykle omezují částku, na kterou se vztahuje vyšší úročení, fond MONETIKA zhodnocuje maximální možnou měrou vždy celou investici bez ohledu na její objem.

Pro jednotlivce, SVJ i firmy

Náš fond je vhodný pro každého, kdo chce výhodně zhodnocovat své volné prostředky – od fyzických osob, až po firmy, obce, nadace či společenství vlastníků jednotek. Jednorázový i pravidelný vklad již od 100 Kč.

Možnost daňového zvýhodnění

Na rozdíl od bankovních spořicích účtů či termínovaných vkladů jsou investice do fondu MONETIKA po splnění časového testu osvobozeny od daně z příjmu.

K dostání u našich finančních partnerů

Investiční strategie

MONETIKA jako otevřený podílový fond může na finančním trhu investovat vždy do aktiv, jež jsou v dané tržní situaci nejvýhodnější. Cílem fondu je dosahovat zhodnocení na úrovni dvoutýdenní repo sazby České národní banky snížené o odhadované náklady spojené s činností fondu.

Fond ke zhodnocování prostředků využívá následující investiční nástroje:

Repo operace

Repo operace jsou jedním z nástrojů měnové politiky, prostřednictvím kterých ČNB dodává a stahuje likviditu od komerčních bank a ovlivňuje tak vývoj úrokových sazeb v ekonomice. Vzhledem k situaci na trhu jde v současnosti o nejvyužívanější nástroj v rámci investiční strategie fondu MONETIKA.

Termínované depozitní vklady

Termínované vklady se sjednávají na dobu určitou s pevně daným úrokem, jenž se po celou dobu trvání vkladu nemění. Výhodou jejich využití v rámci investiční strategie je, že fondu umožňují držet vyšší výnos po delší dobu.

Overnight depozita

Finanční domy si tímto způsobem ukládají přebytečnou likviditu na krátký úsek mezi koncem předchozího obchodního dne a začátkem dne následujícího. ČNB tyto vklady úročí diskontní sazbou.

Graf vývoje hodnoty podílového listu MONETIKA fond, OPF - CZK

Graf vývoje hodnoty podílového listu MONETIKA fond, OPF - PROFI

   MONETIKA, otevřený podílový fond může investovat více než 35 % čisté hodnoty aktiv fondu do investičních cenných papírů nebo nástrojů peněžního trhu, které vydal nebo za které převzal záruku stát, územní samosprávný celek členského státu nebo mezinárodní finanční organizace, jejímž členem je jeden nebo více členských států, a to ve vztahu k investičním nástrojům vydaným Českou republikou, Německem, Slovenskem, Rakouskem a Polskem.

   Informace o fondu

   CZK
   PROFI
   Typ fondu speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond
   Obhospodařovatel fondu INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
   Administrátor fondu INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
   Manažer fondu

   Václav Kovář, Ján Hanzo

   Depozitář Česká spořitelna a.s.
   Auditor Kreston Audit FIN s.r.o.
   Frekvence oceňování a obchodování denní
   Doporučený investiční horizont

   1 rok a více

   Minimální investice 100 Kč
   ISIN CZ0008477379
   Měna fondu CZK
   Vstupní poplatek Maximálně 1 % z hodnoty investice
   Výstupní poplatek 0 %
   Poplatek za obhospodařování 0,35%
   Poplatek za administraci 0,05%
   Typ fondu speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond
   Obhospodařovatel fondu INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
   Administrátor fondu INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
   Manažer fondu Václav Kovář
   Depozitář Česká spořitelna a.s.
   Auditor Kreston Audit FIN s.r.o.
   Frekvence oceňování a obchodování denní
   Doporučený investiční horizont

   1 rok a více

   Minimální investice 10 000 000 Kč
   ISIN CZ0008477361
   Měna fondu CZK
   Vstupní poplatek neuplatňuje se
   Výstupní poplatek neuplatňuje se
   Poplatek za obhospodařování 0,05%
   Poplatek za administraci 0,05%

   Informace o výkonnosti a majetku fondu

   CZK
   PROFI

   Září 2023

   Výkonnost fondu za třídu CZK
   data k 21.9.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
   1M 0,52% --
   3M 1,56% 0,52%
   6M 3,16% 0,53%
   12M 6,47% 0,54%
   za aktuální rok 4,68% 0,52%
   od vzniku fondu 6,75% 0,52%
   Podílové listy třídy CZK
   Údaje k datu 21.9.2023 (třída CZK)
   Hodnota podílového listu 10,6748 CZK
   Fondový kapitál 4 147 945 082,29 CZK
   Aktuální počet vydaných podílových listů 388 572 952ks
   Celkový počet vydaných podílových listů 448 064 594ks
   Celkový počet odkoupených podílových listů 59 491 642ks
   Údaje k datu 01.09.2023 - 21.09.2023 (třída CZK)
   Počet vydaných podílových listů za období 21 622 796ks
   Počet odkoupených podílových listů za období 6 874 711ks
   Částka, za kterou byly vydány podílové listy 230 431 113,74 CZK
   Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 73 242 898,08 CZK
   Struktura majetku FONDU
   Struktura majetku k datu 21.9.2023 (celý fond)
   Fondový kapitál 4 472 794 486,90 CZK
   Aktiva celkem 4 501 259 371,47 CZK

   Srpen 2023

   Výkonnost fondu za třídu CZK
   data k 31.8.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
   1M 0,53% --
   3M 1,56% 0,52%
   6M 3,16% 0,53%
   12M 0,00% 0,00%
   za aktuální rok 4,31% 0,54%
   od vzniku fondu 6,37% 0,53%
   Podílové listy třídy CZK
   Údaje k datu 31.8.2023 (třída CZK)
   Hodnota podílového listu 10,6370 CZK
   Fondový kapitál 3 976 374 699,02 CZK
   Aktuální počet vydaných podílových listů 373 824 867ks
   Celkový počet vydaných podílových listů 426 441 798ks
   Celkový počet odkoupených podílových listů 52 616 931ks
   Údaje k datu 01.08.2023 - 31.08.2023 (třída CZK)
   Počet vydaných podílových listů za období 31 358 350ks
   Počet odkoupených podílových listů za období 8 429 860ks
   Částka, za kterou byly vydány podílové listy 332 696 428,63 CZK
   Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 89 389 102,88 CZK
   Struktura majetku FONDU
   Struktura majetku k datu 31.8.2023 (celý fond)
   Fondový kapitál 4 308 558 915,90 CZK
   Aktiva celkem 4 324 484 068,57 CZK

   Červenec 2023

   Výkonnost fondu za třídu CZK
   data k 31.7.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
   1M 0,52% --
   3M 1,59% 0,53%
   6M 3,12% 0,52%
   12M 0,00% 0,00%
   za aktuální rok 3,77% 0,54%
   od vzniku fondu 5,81% 0,53%
   Podílové listy třídy CZK
   Údaje k datu 31.7.2023 (třída CZK)
   Hodnota podílového listu 10,5814 CZK
   Fondový kapitál 3 712 965 171,24 CZK
   Aktuální počet vydaných podílových listů 350 896 377ks
   Celkový počet vydaných podílových listů 395 083 448ks
   Celkový počet odkoupených podílových listů 44 187 071ks
   Údaje k datu 01.07.2023 - 31.07.2023 (třída CZK)
   Počet vydaných podílových listů za období 29 462 831ks
   Počet odkoupených podílových listů za období 8 012 652ks
   Částka, za kterou byly vydány podílové listy 311 039 288,57 CZK
   Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 84 554 970,51 CZK
   Struktura majetku FONDU
   Struktura majetku k datu 31.7.2023 (celý fond)
   Fondový kapitál 4 002 169 404,43 CZK
   Aktiva celkem 4 009 647 282,00 CZK

   Červen 2023

   Výkonnost fondu za třídu CZK
   data k 30.6.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
   1M 0,51% --
   3M 1,55% 0,52%
   6M 3,23% 0,54%
   12M 0,00% 0,00%
   za aktuální rok 3,23% 0,54%
   od vzniku fondu 5,26% 0,53%
   Podílové listy třídy CZK
   Údaje k datu 30.6.2023 (třída CZK)
   Hodnota podílového listu 10,5264 CZK
   Fondový kapitál 3 467 890 190,23 CZK
   Aktuální počet vydaných podílových listů 329 446 198ks
   Celkový počet vydaných podílových listů 365 620 617ks
   Celkový počet odkoupených podílových listů 36 174 419ks
   Údaje k datu 01.06.2023 - 30.06.2023 (třída CZK)
   Počet vydaných podílových listů za období 38 326 245ks
   Počet odkoupených podílových listů za období 8 560 439ks
   Částka, za kterou byly vydány podílové listy 402 374 432,79 CZK
   Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 89 863 942,35 CZK
   Struktura majetku FONDU
   Struktura majetku k datu 30.6.2023 (celý fond)
   Fondový kapitál 3 746 063 046,11 CZK
   Aktiva celkem 3 778 843 691,57 CZK

   Květen 2023

   Výkonnost fondu za třídu CZK
   data k 31.5.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
   1M 0,56% --
   3M 1,57% 0,52%
   6M 3,11% 0,52%
   12M 0,00% 0,00%
   za aktuální rok 2,70% 0,54%
   od vzniku fondu 4,73% 0,53%
   Podílové listy třídy CZK
   Údaje k datu 31.5.2023 (třída CZK)
   Hodnota podílového listu 10,4732 CZK
   Fondový kapitál 3 138 623 835,64 CZK
   Aktuální počet vydaných podílových listů 299 680 392ks
   Celkový počet vydaných podílových listů 327 294 372ks
   Celkový počet odkoupených podílových listů 27 613 980ks
   Údaje k datu 01.05.2023 - 31.05.2023 (třída CZK)
   Počet vydaných podílových listů za období 31 931 002ks
   Počet odkoupených podílových listů za období 6 529 110ks
   Částka, za kterou byly vydány podílové listy 334 585 437,32 CZK
   Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 68 174 764,45 CZK
   Struktura majetku FONDU
   Struktura majetku k datu 31.5.2023 (celý fond)
   Fondový kapitál 3 385 319 413,25 CZK
   Aktiva celkem 3 415 742 035,69 CZK

   Duben 2023

   Výkonnost fondu za třídu CZK
   data k 30.4.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
   1M 0,48% --
   3M 1,50% 0,50%
   6M 3,22% 0,54%
   12M 0,00% 0,00%
   za aktuální rok 2,14% 0,53%
   od vzniku fondu 4,15% 0,52%
   Podílové listy třídy CZK
   Údaje k datu 30.4.2023 (třída CZK)
   Hodnota podílového listu 10,4153 CZK
   Fondový kapitál 2 857 651 050,81 CZK
   Aktuální počet vydaných podílových listů 274 278 500ks
   Celkový počet vydaných podílových listů 295 363 370ks
   Celkový počet odkoupených podílových listů 21 084 870ks
   Údaje k datu 01.04.2023 - 30.04.2023 (třída CZK)
   Počet vydaných podílových listů za období 33 311 748ks
   Počet odkoupených podílových listů za období 4 531 927ks
   Částka, za kterou byly vydány podílové listy 346 153 004,50 CZK
   Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 47 065 213,45 CZK
   Struktura majetku FONDU
   Struktura majetku k datu 30.4.2023 (celý fond)
   Fondový kapitál 3 056 938 275,22 CZK
   Aktiva celkem 3 085 770 743,31 CZK

   Březen 2023

   Výkonnost fondu za třídu CZK
   data k 31.3.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
   1M 0,53% --
   3M 1,65% 0,55%
   6M 3,23% 0,54%
   12M 0,00% 0,00%
   za aktuální rok 1,65% 0,55%
   od vzniku fondu 3,66% 0,52%
   Podílové listy třídy CZK
   Údaje k datu 31.3.2023 (třída CZK)
   Hodnota podílového listu 10,3660 CZK
   Fondový kapitál 2 544 845 487,03 CZK
   Aktuální počet vydaných podílových listů 245 498 679ks
   Celkový počet vydaných podílových listů 262 051 622ks
   Celkový počet odkoupených podílových listů 16 552 943ks
   Údaje k datu 01.03.2023 - 31.03.2023 (třída CZK)
   Počet vydaných podílových listů za období 38 628 822ks
   Počet odkoupených podílových listů za období 5 714 938ks
   Částka, za kterou byly vydány podílové listy 399 333 766,56 CZK
   Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 59 088 814,67 CZK
   Struktura majetku FONDU
   Struktura majetku k datu 31.3.2023 (celý fond)
   Fondový kapitál 2 778 744 447,52 CZK
   Aktiva celkem 2 813 858 287,32 CZK

   Únor 2023

   Výkonnost fondu za třídu CZK
   data k 28.2.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
   1M 0,48% --
   3M 1,51% 0,50%
   6M 0,00% 0,00%
   12M 0,00% 0,00%
   za aktuální rok 1,11% 0,56%
   od vzniku fondu 3,11% 0,52%
   Podílové listy třídy CZK
   Údaje k datu 28.2.2023 (třída CZK)
   Hodnota podílového listu 10,3109 CZK
   Fondový kapitál 2 191 950 938,87 CZK
   Aktuální počet vydaných podílových listů 212 584 795ks
   Celkový počet vydaných podílových listů 223 422 800ks
   Celkový počet odkoupených podílových listů 10 838 005ks
   Údaje k datu 01.02.2023 - 28.02.2023 (třída CZK)
   Počet vydaných podílových listů za období 35 903 389ks
   Počet odkoupených podílových listů za období 3 271 431ks
   Částka, za kterou byly vydány podílové listy 369 151 638,75 CZK
   Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 33 643 911,30 CZK
   Struktura majetku FONDU
   Struktura majetku k datu 28.2.2023 (celý fond)
   Fondový kapitál 2 348 985 022,41 CZK
   Aktiva celkem 2 393 895 053,75 CZK

   Leden 2023

   Výkonnost fondu za třídu CZK
   data k 31.1.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
   1M 0,63% --
   3M 1,69% 0,56%
   6M 0,00% 0,00%
   12M 0,00% 0,00%
   za aktuální rok 0,63% 0,63%
   od vzniku fondu 2,62% 0,52%
   Podílové listy třídy CZK
   Údaje k datu 31.1.2023 (třída CZK)
   Hodnota podílového listu 10,2616 CZK
   Fondový kapitál 1 846 598 624,00 CZK
   Aktuální počet vydaných podílových listů 179 952 837ks
   Celkový počet vydaných podílových listů 187 519 411ks
   Celkový počet odkoupených podílových listů 7 566 574ks
   Údaje k datu 01.01.2023 - 31.01.2023 (třída CZK)
   Počet vydaných podílových listů za období 35 805 914ks
   Počet odkoupených podílových listů za období 3 834 592ks
   Částka, za kterou byly vydány podílové listy 366 556 259,24 CZK
   Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 39 266 655,63 CZK
   Struktura majetku FONDU
   Struktura majetku k datu 31.1.2023 (celý fond)
   Fondový kapitál 1 979 677 652,49 CZK
   Aktiva celkem 2 034 501 334,93 CZK

   Prosinec 2022

   Výkonnost fondu za třídu CZK
   data k 31.12.2022 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
   1M 0,39% --
   3M 1,55% 0,52%
   6M 0,00% 0,00%
   12M 0,00% 0,00%
   za aktuální rok 0,00% 0,00%
   od vzniku fondu 1,97% 0,49%
   Podílové listy třídy CZK
   Údaje k datu 31.12.2022 (třída CZK)
   Hodnota podílového listu 10,1974 CZK
   Fondový kapitál 1 511 010 516,45 CZK
   Aktuální počet vydaných podílových listů 147 981 515ks
   Celkový počet vydaných podílových listů 151 713 497ks
   Celkový počet odkoupených podílových listů 3 731 982ks
   Údaje k datu 01.12.2022 - 31.12.2022 (třída CZK)
   Počet vydaných podílových listů za období 47 831 109ks
   Počet odkoupených podílových listů za období 2 206 957ks
   Částka, za kterou byly vydány podílové listy 486 934 716,69 CZK
   Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 22 464 144,73 CZK
   Struktura majetku FONDU
   Struktura majetku k datu 31.12.2022 (celý fond)
   Fondový kapitál 1 645 450 176,81 CZK
   Aktiva celkem 1 684 116 840,81 CZK

   Listopad 2022

   Výkonnost fondu za třídu CZK
   data k 30.11.2022 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
   1M 0,66% --
   3M 0,00% 0,00%
   6M 0,00% 0,00%
   12M 0,00% 0,00%
   za aktuální rok 0,00% 0,00%
   od vzniku fondu 1,57% 0,52%
   Podílové listy třídy CZK
   Údaje k datu 30.11.2022 (třída CZK)
   Hodnota podílového listu 10,1573 CZK
   Fondový kapitál 1 039 675 974,94 CZK
   Aktuální počet vydaných podílových listů 102 357 363ks
   Celkový počet vydaných podílových listů 103 882 388ks
   Celkový počet odkoupených podílových listů 1 525 025ks
   Údaje k datu 01.11.2022 - 30.11.2022 (třída CZK)
   Počet vydaných podílových listů za období 43 971 188ks
   Počet odkoupených podílových listů za období 1 355 543ks
   Částka, za kterou byly vydány podílové listy 445 344 534,34 CZK
   Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 13 732 921,81 CZK
   Struktura majetku FONDU
   Struktura majetku k datu 30.11.2022 (celý fond)
   Fondový kapitál 1 140 534 352,29 CZK
   Aktiva celkem 1 194 595 292,38 CZK

   Říjen 2022

   Výkonnost fondu za třídu CZK
   data k 31.10.2022 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
   1M 0,49% --
   3M 0,00% 0,00%
   6M 0,00% 0,00%
   12M 0,00% 0,00%
   za aktuální rok 0,00% 0,00%
   od vzniku fondu 0,91% 0,45%
   Podílové listy třídy CZK
   Údaje k datu 31.10.2022 (třída CZK)
   Hodnota podílového listu 10,0906 CZK
   Fondový kapitál 602 829 232,38 CZK
   Aktuální počet vydaných podílových listů 59 741 718ks
   Celkový počet vydaných podílových listů 59 911 200ks
   Celkový počet odkoupených podílových listů 169 482ks
   Údaje k datu 01.10.2022 - 31.10.2022 (třída CZK)
   Počet vydaných podílových listů za období 45 011 836ks
   Počet odkoupených podílových listů za období 169 482ks
   Částka, za kterou byly vydány podílové listy 452 842 421,25 CZK
   Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 1 703 476,61 CZK
   Struktura majetku FONDU
   Struktura majetku k datu 31.10.2022 (celý fond)
   Fondový kapitál 706 390 624,51 CZK
   Aktiva celkem 706 614 893,19 CZK

   Září 2022

   Výkonnost fondu za třídu CZK
   data k 30.9.2022 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
   1M 0,40% --
   3M 0,00% 0,00%
   6M 0,00% 0,00%
   12M 0,00% 0,00%
   za aktuální rok 0,00% 0,00%
   od vzniku fondu 0,40% 0,40%
   Podílové listy třídy CZK
   Údaje k datu 30.9.2022 (třída CZK)
   Hodnota podílového listu 10,0399 CZK
   Fondový kapitál 131 535 356,68 CZK
   Aktuální počet vydaných podílových listů 13 101 232ks
   Celkový počet vydaných podílových listů 13 101 232ks
   Celkový počet odkoupených podílových listů 0ks
   Údaje k datu 01.09.2022 - 30.09.2022 (třída CZK)
   Počet vydaných podílových listů za období 13 101 232ks
   Počet odkoupených podílových listů za období 0ks
   Částka, za kterou byly vydány podílové listy 131 793 849,19 CZK
   Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 0,00 CZK
   Struktura majetku FONDU
   Struktura majetku k datu 30.9.2022 (celý fond)
   Fondový kapitál 206 083 798,85 CZK
   Aktiva celkem 206 117 282,56 CZK

   Září 2023

   Výkonnost fondu za třídu PROFI
   data k 21.9.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída PROFI)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída PROFI)
   1M 0,55% --
   3M 1,64% 0,55%
   6M 3,33% 0,56%
   12M 6,78% 0,56%
   za aktuální rok 4,93% 0,55%
   od vzniku fondu 7,08% 0,54%
   Podílové listy třídy PROFI
   Údaje k datu 21.9.2023 (třída PROFI)
   Hodnota podílového listu 10,7076 CZK
   Fondový kapitál 324 849 404,61 CZK
   Aktuální počet vydaných podílových listů 30 338 223ks
   Celkový počet vydaných podílových listů 48 576 956ks
   Celkový počet odkoupených podílových listů 18 238 733ks
   Údaje k datu 01.09.2023 - 21.09.2023 (třída PROFI)
   Počet vydaných podílových listů za období 0ks
   Počet odkoupených podílových listů za období 800 711ks
   Částka, za kterou byly vydány podílové listy 0,00 CZK
   Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 8 562 261,64 CZK
   Struktura majetku FONDU
   Struktura majetku k datu 21.9.2023 (celý fond)
   Fondový kapitál 4 472 794 486,90 CZK
   Aktiva celkem 4 501 259 371,47 CZK

   Srpen 2023

   Výkonnost fondu za třídu PROFI
   data k 31.8.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída PROFI)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída PROFI)
   1M 0,55% --
   3M 1,64% 0,55%
   6M 3,33% 0,55%
   12M 6,68% 0,56%
   za aktuální rok 4,54% 0,57%
   od vzniku fondu 6,68% 0,56%
   Podílové listy třídy PROFI
   Údaje k datu 31.8.2023 (třída PROFI)
   Hodnota podílového listu 10,6678 CZK
   Fondový kapitál 332 184 216,88 CZK
   Aktuální počet vydaných podílových listů 31 138 934ks
   Celkový počet vydaných podílových listů 48 576 956ks
   Celkový počet odkoupených podílových listů 17 438 022ks
   Údaje k datu 01.08.2023 - 31.08.2023 (třída PROFI)
   Počet vydaných podílových listů za období 5 000 495ks
   Počet odkoupených podílových listů za období 1 121 077ks
   Částka, za kterou byly vydány podílové listy 53 099 987,25 CZK
   Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 11 950 044,92 CZK
   Struktura majetku FONDU
   Struktura majetku k datu 31.8.2023 (celý fond)
   Fondový kapitál 4 308 558 915,90 CZK
   Aktiva celkem 4 324 484 068,57 CZK

   Červenec 2023

   Výkonnost fondu za třídu PROFI
   data k 31.7.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída PROFI)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída PROFI)
   1M 0,55% --
   3M 1,67% 0,56%
   6M 3,28% 0,55%
   12M 0,00% 0,00%
   za aktuální rok 3,96% 0,57%
   od vzniku fondu 6,09% 0,55%
   Podílové listy třídy PROFI
   Údaje k datu 31.7.2023 (třída PROFI)
   Hodnota podílového listu 10,6093 CZK
   Fondový kapitál 289 204 233,19 CZK
   Aktuální počet vydaných podílových listů 27 259 516ks
   Celkový počet vydaných podílových listů 43 576 461ks
   Celkový počet odkoupených podílových listů 16 316 945ks
   Údaje k datu 01.07.2023 - 31.07.2023 (třída PROFI)
   Počet vydaných podílových listů za období 943 734ks
   Počet odkoupených podílových listů za období 47 387ks
   Částka, za kterou byly vydány podílové listy 9 999 994,21 CZK
   Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 500 008,67 CZK
   Struktura majetku FONDU
   Struktura majetku k datu 31.7.2023 (celý fond)
   Fondový kapitál 4 002 169 404,43 CZK
   Aktiva celkem 4 009 647 282,00 CZK

   Červen 2023

   Výkonnost fondu za třídu PROFI
   data k 30.6.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída PROFI)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída PROFI)
   1M 0,53% --
   3M 1,63% 0,54%
   6M 3,40% 0,57%
   12M 0,00% 0,00%
   za aktuální rok 3,40% 0,57%
   od vzniku fondu 5,52% 0,55%
   Podílové listy třídy PROFI
   Údaje k datu 30.6.2023 (třída PROFI)
   Hodnota podílového listu 10,5516 CZK
   Fondový kapitál 278 172 855,88 CZK
   Aktuální počet vydaných podílových listů 26 363 169ks
   Celkový počet vydaných podílových listů 42 632 727ks
   Celkový počet odkoupených podílových listů 16 269 558ks
   Údaje k datu 01.06.2023 - 30.06.2023 (třída PROFI)
   Počet vydaných podílových listů za období 5 794 192ks
   Počet odkoupených podílových listů za období 2 935 893ks
   Částka, za kterou byly vydány podílové listy 61 113 977,46 CZK
   Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 30 900 059,85 CZK
   Struktura majetku FONDU
   Struktura majetku k datu 30.6.2023 (celý fond)
   Fondový kapitál 3 746 063 046,11 CZK
   Aktiva celkem 3 778 843 691,57 CZK

   Květen 2023

   Výkonnost fondu za třídu PROFI
   data k 31.5.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída PROFI)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída PROFI)
   1M 0,58% --
   3M 1,66% 0,55%
   6M 3,27% 0,54%
   12M 0,00% 0,00%
   za aktuální rok 2,85% 0,57%
   od vzniku fondu 4,96% 0,55%
   Podílové listy třídy PROFI
   Údaje k datu 31.5.2023 (třída PROFI)
   Hodnota podílového listu 10,4955 CZK
   Fondový kapitál 246 695 577,61 CZK
   Aktuální počet vydaných podílových listů 23 504 870ks
   Celkový počet vydaných podílových listů 36 838 535ks
   Celkový počet odkoupených podílových listů 13 333 665ks
   Údaje k datu 01.05.2023 - 31.05.2023 (třída PROFI)
   Počet vydaných podílových listů za období 4 956 660ks
   Počet odkoupených podílových listů za období 543 756ks
   Částka, za kterou byly vydány podílové listy 51 899 972,02 CZK
   Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 5 680 017,25 CZK
   Struktura majetku FONDU
   Struktura majetku k datu 31.5.2023 (celý fond)
   Fondový kapitál 3 385 319 413,25 CZK
   Aktiva celkem 3 415 742 035,69 CZK

   Duben 2023

   Výkonnost fondu za třídu PROFI
   data k 30.4.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída PROFI)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída PROFI)
   1M 0,51% --
   3M 1,58% 0,53%
   6M 3,36% 0,56%
   12M 0,00% 0,00%
   za aktuální rok 2,25% 0,56%
   od vzniku fondu 4,35% 0,54%
   Podílové listy třídy PROFI
   Údaje k datu 30.4.2023 (třída PROFI)
   Hodnota podílového listu 10,4346 CZK
   Fondový kapitál 199 287 224,41 CZK
   Aktuální počet vydaných podílových listů 19 091 966ks
   Celkový počet vydaných podílových listů 31 881 875ks
   Celkový počet odkoupených podílových listů 12 789 909ks
   Údaje k datu 01.04.2023 - 30.04.2023 (třída PROFI)
   Počet vydaných podílových listů za období 2 469 297ks
   Počet odkoupených podílových listů za období 5 906 404ks
   Částka, za kterou byly vydány podílové listy 25 699 980,73 CZK
   Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 61 367 421,74 CZK
   Struktura majetku FONDU
   Struktura majetku k datu 30.4.2023 (celý fond)
   Fondový kapitál 3 056 938 275,22 CZK
   Aktiva celkem 3 085 770 743,31 CZK

   Březen 2023

   Výkonnost fondu za třídu PROFI
   data k 31.3.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída PROFI)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída PROFI)
   1M 0,56% --
   3M 1,74% 0,58%
   6M 3,38% 0,56%
   12M 0,00% 0,00%
   za aktuální rok 1,74% 0,58%
   od vzniku fondu 3,82% 0,55%
   Podílové listy třídy PROFI
   Údaje k datu 31.3.2023 (třída PROFI)
   Hodnota podílového listu 10,3821 CZK
   Fondový kapitál 233 898 960,49 CZK
   Aktuální počet vydaných podílových listů 22 529 073ks
   Celkový počet vydaných podílových listů 29 412 578ks
   Celkový počet odkoupených podílových listů 6 883 505ks
   Údaje k datu 01.03.2023 - 31.03.2023 (třída PROFI)
   Počet vydaných podílových listů za období 10 281 003ks
   Počet odkoupených podílových listů za období 2 962 397ks
   Částka, za kterou byly vydány podílové listy 106 399 937,88 CZK
   Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 30 700 014,56 CZK
   Struktura majetku FONDU
   Struktura majetku k datu 31.3.2023 (celý fond)
   Fondový kapitál 2 778 744 447,52 CZK
   Aktiva celkem 2 813 858 287,32 CZK

   Únor 2023

   Výkonnost fondu za třídu PROFI
   data k 28.2.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída PROFI)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída PROFI)
   1M 0,51% --
   3M 1,58% 0,53%
   6M 3,24% 0,54%
   12M 0,00% 0,00%
   za aktuální rok 1,17% 0,58%
   od vzniku fondu 3,24% 0,54%
   Podílové listy třídy PROFI
   Údaje k datu 28.2.2023 (třída PROFI)
   Hodnota podílového listu 10,3241 CZK
   Fondový kapitál 157 034 083,54 CZK
   Aktuální počet vydaných podílových listů 15 210 467ks
   Celkový počet vydaných podílových listů 19 131 575ks
   Celkový počet odkoupených podílových listů 3 921 108ks
   Údaje k datu 01.02.2023 - 28.02.2023 (třída PROFI)
   Počet vydaných podílových listů za období 4 847 896ks
   Počet odkoupených podílových listů za období 2 592 982ks
   Částka, za kterou byly vydány podílové listy 49 999 986,94 CZK
   Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 26 700 023,12 CZK
   Struktura majetku FONDU
   Struktura majetku k datu 28.2.2023 (celý fond)
   Fondový kapitál 2 348 985 022,41 CZK
   Aktiva celkem 2 393 895 053,75 CZK

   Leden 2023

   Výkonnost fondu za třídu PROFI
   data k 31.1.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída PROFI)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída PROFI)
   1M 0,66% --
   3M 1,75% 0,58%
   6M 0,00% 0,00%
   12M 0,00% 0,00%
   za aktuální rok 0,66% 0,66%
   od vzniku fondu 2,72% 0,54%
   Podílové listy třídy PROFI
   Údaje k datu 31.1.2023 (třída PROFI)
   Hodnota podílového listu 10,2720 CZK
   Fondový kapitál 133 079 028,49 CZK
   Aktuální počet vydaných podílových listů 12 955 553ks
   Celkový počet vydaných podílových listů 14 283 679ks
   Celkový počet odkoupených podílových listů 1 328 126ks
   Údaje k datu 01.01.2023 - 31.01.2023 (třída PROFI)
   Počet vydaných podílových listů za období 792 261ks
   Počet odkoupených podílových listů za období 993 101ks
   Částka, za kterou byly vydány podílové listy 8 099 997,24 CZK
   Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 10 153 365,31 CZK
   Struktura majetku FONDU
   Struktura majetku k datu 31.1.2023 (celý fond)
   Fondový kapitál 1 979 677 652,49 CZK
   Aktiva celkem 2 034 501 334,93 CZK

   Prosinec 2022

   Výkonnost fondu za třídu PROFI
   data k 31.12.2022 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída PROFI)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída PROFI)
   1M 0,41% --
   3M 1,62% 0,54%
   6M 0,00% 0,00%
   12M 0,00% 0,00%
   za aktuální rok 0,00% 0,00%
   od vzniku fondu 2,05% 0,51%
   Podílové listy třídy PROFI
   Údaje k datu 31.12.2022 (třída PROFI)
   Hodnota podílového listu 10,2048 CZK
   Fondový kapitál 134 439 660,36 CZK
   Aktuální počet vydaných podílových listů 13 156 393ks
   Celkový počet vydaných podílových listů 13 491 418ks
   Celkový počet odkoupených podílových listů 335 025ks
   Údaje k datu 01.12.2022 - 31.12.2022 (třída PROFI)
   Počet vydaných podílových listů za období 3 232 846ks
   Počet odkoupených podílových listů za období 0ks
   Částka, za kterou byly vydány podílové listy 32 969 988,14 CZK
   Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 0,00 CZK
   Struktura majetku FONDU
   Struktura majetku k datu 31.12.2022 (celý fond)
   Fondový kapitál 1 645 450 176,81 CZK
   Aktiva celkem 1 684 116 840,81 CZK

   Listopad 2022

   Výkonnost fondu za třídu PROFI
   data k 30.11.2022 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída PROFI)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída PROFI)
   1M 0,68% --
   3M 1,64% 0,55%
   6M 0,00% 0,00%
   12M 0,00% 0,00%
   za aktuální rok 0,00% 0,00%
   od vzniku fondu 1,64% 0,55%
   Podílové listy třídy PROFI
   Údaje k datu 30.11.2022 (třída PROFI)
   Hodnota podílového listu 10,1635 CZK
   Fondový kapitál 100 858 377,35 CZK
   Aktuální počet vydaných podílových listů 9 923 547ks
   Celkový počet vydaných podílových listů 10 258 572ks
   Celkový počet odkoupených podílových listů 335 025ks
   Údaje k datu 01.11.2022 - 30.11.2022 (třída PROFI)
   Počet vydaných podílových listů za období 0ks
   Počet odkoupených podílových listů za období 335 025ks
   Částka, za kterou byly vydány podílové listy 0,00 CZK
   Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 3 400 001,21 CZK
   Struktura majetku FONDU
   Struktura majetku k datu 30.11.2022 (celý fond)
   Fondový kapitál 1 140 534 352,29 CZK
   Aktiva celkem 1 194 595 292,38 CZK

   Říjen 2022

   Výkonnost fondu za třídu PROFI
   data k 31.10.2022 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída PROFI)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída PROFI)
   1M 0,53% --
   3M 0,00% 0,00%
   6M 0,00% 0,00%
   12M 0,00% 0,00%
   za aktuální rok 0,00% 0,00%
   od vzniku fondu 0,95% 0,48%
   Podílové listy třídy PROFI
   Údaje k datu 31.10.2022 (třída PROFI)
   Hodnota podílového listu 10,0951 CZK
   Fondový kapitál 103 561 392,13 CZK
   Aktuální počet vydaných podílových listů 10 258 572ks
   Celkový počet vydaných podílových listů 10 258 572ks
   Celkový počet odkoupených podílových listů 0ks
   Údaje k datu 01.10.2022 - 31.10.2022 (třída PROFI)
   Počet vydaných podílových listů za období 2 833 572ks
   Počet odkoupených podílových listů za období 0ks
   Částka, za kterou byly vydány podílové listy 28 499 991,87 CZK
   Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 0,00 CZK
   Struktura majetku FONDU
   Struktura majetku k datu 31.10.2022 (celý fond)
   Fondový kapitál 706 390 624,51 CZK
   Aktiva celkem 706 614 893,19 CZK

   Září 2022

   Výkonnost fondu za třídu PROFI
   data k 30.9.2022 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída PROFI)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída PROFI)
   1M 0,40% --
   3M 0,00% 0,00%
   6M 0,00% 0,00%
   12M 0,00% 0,00%
   za aktuální rok 0,00% 0,00%
   od vzniku fondu 0,40% 0,40%
   Podílové listy třídy PROFI
   Údaje k datu 30.9.2022 (třída PROFI)
   Hodnota podílového listu 10,0402 CZK
   Fondový kapitál 74 548 442,17 CZK
   Aktuální počet vydaných podílových listů 7 425 000ks
   Celkový počet vydaných podílových listů 7 425 000ks
   Celkový počet odkoupených podílových listů 0ks
   Údaje k datu 01.09.2022 - 30.09.2022 (třída PROFI)
   Počet vydaných podílových listů za období 7 425 000ks
   Počet odkoupených podílových listů za období 0ks
   Částka, za kterou byly vydány podílové listy 74 250 000,00 CZK
   Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 0,00 CZK
   Struktura majetku FONDU
   Struktura majetku k datu 30.9.2022 (celý fond)
   Fondový kapitál 206 083 798,85 CZK
   Aktiva celkem 206 117 282,56 CZK

   Dokumenty ke stažení

   CZK
   PROFI

   Chci získat více informací