Mimořádná kombinace výnosu, rizika a likvidity.

O fondu

MONETIKA, otevřený podílový fond, představuje pro všechny typy investorů zajímavou fondovou alternativu ke zhodnocování peněz na bankovních spořicích účtech či termínovaných vkladech. Díky vazbě svého výnosu na základní dvoutýdenní repo sazbu České národní banky nabízí MONETIKA investorům kombinaci nízkého rizika, vysoké likvidity a atraktivního výnosu. Ve srovnání s běžnými bankovními produkty má navíc i celou řadu dalších výhod – od rychlé reakce na změnu sazeb ČNB až po možnost daňového osvobození.

Cíl a strategie fondu

Cílem fondu MONETIKA, otevřeného podílového fondu je nabídnout investorům vhodnou a srozumitelnou alternativu ke zhodnocování peněz v bankách. Fond je díky svým parametrům vhodný mimo jiné i pro investory, kteří předem vědí, kdy a na co budou prostředky v budoucnu potřebovat, ale chtějí svoje úspory nechat v mezidobí „pracovat“.

Atraktivní zhodnocení

Výnos fondu se odvíjí od základní dvoutýdenní repo sazby České národní banky snížené pouze o náklady fondu. Jde tak o konzervativní investici s nízkým rizikem. Například při sazbě ČNB na úrovni 7 % p.a. dosahuje výkonnost fondu až 6,5 % ročně.

Předvídatelný výnos

MONETIKA díky svému nastavení reaguje na změnu úrokových sazeb ČNB velmi rychle. Do výnosu klientů ji promítne ve velmi krátkém čase a v plné výši, nikoli se zpožděním a v omezené míře, jako tomu bývá u bankovních vkladů.

Vysoká likvidita

Fond je obchodovaný denně. Pokyny k nákupu/prodeji podílových listů tak lze zadat kdykoli. Při odkupu obdrží klienti peníze na účet zpravidla do tří pracovních dnů, a to vždy bez výstupního poplatku.

Možnost daňového zvýhodnění

Na rozdíl od bankovních spořicích účtů či termínovaných vkladů jsou investice do fondu MONETIKA po splnění časového testu osvobozeny od daně z příjmu.

Informace o fondu

CZK
PROFI
Typ fondu speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond
Obhospodařovatel fondu INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
Administrátor fondu INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
Manažer fondu Václav Kovář
Depozitář Česká spořitelna a.s.
Auditor Kreston Audit FIN s.r.o.
Frekvence oceňování a obchodování denní
Doporučený investiční horizont

1 rok a více

Minimální investice 100 Kč
ISIN CZ0008477379
Měna fondu CZK
Vstupní poplatek Maximálně 1 % z hodnoty investice
Výstupní poplatek 0 %
Poplatek za obhospodařování 0,35%
Poplatek za administraci 0,05%
Typ fondu speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond
Obhospodařovatel fondu INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
Administrátor fondu INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
Manažer fondu Václav Kovář
Depozitář Česká spořitelna a.s.
Auditor Kreston Audit FIN s.r.o.
Frekvence oceňování a obchodování denní
Doporučený investiční horizont

1 rok a více

Minimální investice 10 000 000 Kč
ISIN CZ0008477361
Měna fondu CZK
Vstupní poplatek neuplatňuje se
Výstupní poplatek neuplatňuje se
Poplatek za obhospodařování 0,05%
Poplatek za administraci 0,05%

Graf vývoje hodnoty podílového listu MONETIKA fond, OPF - CZK

Graf vývoje hodnoty podílového listu MONETIKA fond, OPF - PROFI

   Informace o výkonnosti a majetku fondu

   CZK
   PROFI
   Výkonnost k datu 03.10.2022 Celková kumulativní výkonnost fondu
   1M 0,46 %
   od vzniku fondu 0,46 %

   Údaje k datu k 03.10.2022
   Hodnota podílového listu 10.0461 CZK
   Fondový kapitál 181 648 554,18 CZK
   Aktuální počet vydaných podílových listů 18 081 468 ks

   Údaje za období 01.10.2022 - 03.10.2022
   Počet vydaných podílových listů 3 182 204 ks
   Počet odkoupených podílových listů 100 ks
   Částka, za kterou byly vydány podílové listy 31 949 009,89 CZK
   Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 1 003,99 CZK

   Výkonnost k datu 03.10.2022 Celková kumulativní výkonnost fondu
   1M 0,47 %
   od vzniku fondu 0,47 %

   Údaje k datu k 03.10.2022
   Hodnota podílového listu 10.0472 CZK
   Fondový kapitál 74 600 666,18 CZK
   Aktuální počet vydaných podílových listů 7 425 000 ks

   Údaje za období 01.10.2022 - 03.10.2022
   Počet vydaných podílových listů 0 ks
   Počet odkoupených podílových listů 0 ks
   Částka, za kterou byly vydány podílové listy 0,00 CZK
   Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 0,00 CZK

   Informace o výkonnosti a majetku fondu

   CZK
   PROFI

   Říjen 2022

   Výkonnost fondu za třídu CZK
   data k 03.10.2022 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
   1M 0,46% --
   3M 0,00% 0,00%
   6M 0,00% 0,00%
   12M 0,00% 0,00%
   za poslední 3 roky 0,00% 0,00%
   za posledních 5 let 0,00% 0,00%
   za rok 2022 0,00% 0,00%
   od vzniku fondu 0,46% 0,46%
   Podílové listy třídy CZK
   Údaje k datu 03.10.2022 (třída CZK)
   Hodnota podílového listu 10,0461 CZK
   Fondový kapitál 181 648 554,18 CZK
   Aktuální počet vydaných podílových listů 18 081 468  ks
   Celkový počet vydaných podílových listů 18 081 568  ks
   Celkový počet odkoupených podílových listů 100 ks
   Údaje za období 01.10.2022 - 03.10.2022 (třída CZK)
   Počet vydaných podílových listů za období 3 182 204 ks
   Počet odkoupených podílových listů za období 100 ks
   Částka, za kterou byly vydány podílové listy 31 949 009,89 CZK
   Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 1 003,99 CZK
   Struktura majetku FONDU
   Struktura majetku k datu 03.10.2022 (celý fond)
   Fondový kapitál 256 249 220,36 CZK
   Aktiva celkem 256 295 681,37 CZK
   Z toho:
   Účast v nemovitostních společnostech 0,00%
   Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 0,00%
   Vklady v bankách 100,00%
   Investiční nástroje 0,00%
   Ostatní 0,00%

   Říjen 2022

   Výkonnost fondu za třídu CZK
   data k 03.10.2022 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
   1M 0,47% --
   3M 0,00% 0,00%
   6M 0,00% 0,00%
   12M 0,00% 0,00%
   za poslední 3 roky 0,00% 0,00%
   za posledních 5 let 0,00% 0,00%
   za rok 2022 0,00% 0,00%
   od vzniku fondu 0,47% 0,47%
   Podílové listy třídy CZK
   Údaje k datu 03.10.2022 (třída CZK)
   Hodnota podílového listu 10,0472 CZK
   Fondový kapitál 74 600 666,18 CZK
   Aktuální počet vydaných podílových listů 7 425 000  ks
   Celkový počet vydaných podílových listů 7 425 000  ks
   Celkový počet odkoupených podílových listů 0 ks
   Údaje za období 01.10.2022 - 03.10.2022 (třída CZK)
   Počet vydaných podílových listů za období 0 ks
   Počet odkoupených podílových listů za období 0 ks
   Částka, za kterou byly vydány podílové listy 0,00 CZK
   Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 0,00 CZK
   Struktura majetku FONDU
   Struktura majetku k datu 03.10.2022 (celý fond)
   Fondový kapitál 256 249 220,36 CZK
   Aktiva celkem 256 295 681,37 CZK
   Z toho:
   Účast v nemovitostních společnostech 0,00%
   Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 0,00%
   Vklady v bankách 100,00%
   Investiční nástroje 0,00%
   Ostatní 0,00%

   Září 2022

   Výkonnost fondu za třídu CZK
   data k 29.9.2022 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
   1M 0,40% --
   3M 0,00% 0,00%
   6M 0,00% 0,00%
   12M 0,00% 0,00%
   za poslední 3 roky 0,00% 0,00%
   za posledních 5 let 0,00% 0,00%
   za rok 2022 0,00% 0,00%
   od vzniku fondu 0,40% 0,40%
   Podílové listy třídy CZK
   Údaje k datu 29.9.2022 (třída CZK)
   Hodnota podílového listu 10,0399 CZK
   Fondový kapitál 131 535 356,68 CZK
   Aktuální počet vydaných podílových listů 13 101 232  ks
   Celkový počet vydaných podílových listů 13 101 232  ks
   Celkový počet odkoupených podílových listů 0 ks
   Údaje za období 01.09.2022 - 29.09.2022 (třída CZK)
   Počet vydaných podílových listů za období 13 101 232 ks
   Počet odkoupených podílových listů za období 0 ks
   Částka, za kterou byly vydány podílové listy 131 793 849,19 CZK
   Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 0,00 CZK
   Struktura majetku FONDU
   Struktura majetku k datu 29.9.2022 (celý fond)
   Fondový kapitál 206 083 798,85 CZK
   Aktiva celkem 206 117 282,56 CZK
   Z toho:
   Účast v nemovitostních společnostech 0,00%
   Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 0,00%
   Vklady v bankách 100,00%
   Investiční nástroje 0,00%
   Ostatní 0,00%

   Září 2022

   Výkonnost fondu za třídu CZK
   data k 29.9.2022 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
   1M 0,40% --
   3M 0,00% 0,00%
   6M 0,00% 0,00%
   12M 0,00% 0,00%
   za poslední 3 roky 0,00% 0,00%
   za posledních 5 let 0,00% 0,00%
   za rok 2022 0,00% 0,00%
   od vzniku fondu 0,40% 0,40%
   Podílové listy třídy CZK
   Údaje k datu 29.9.2022 (třída CZK)
   Hodnota podílového listu 10,0402 CZK
   Fondový kapitál 74 548 442,17 CZK
   Aktuální počet vydaných podílových listů 7 425 000  ks
   Celkový počet vydaných podílových listů 7 425 000  ks
   Celkový počet odkoupených podílových listů 0 ks
   Údaje za období 01.09.2022 - 29.09.2022 (třída CZK)
   Počet vydaných podílových listů za období 7 425 000 ks
   Počet odkoupených podílových listů za období 0 ks
   Částka, za kterou byly vydány podílové listy 74 250 000,00 CZK
   Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 0,00 CZK
   Struktura majetku FONDU
   Struktura majetku k datu 29.9.2022 (celý fond)
   Fondový kapitál 206 083 798,85 CZK
   Aktiva celkem 206 117 282,56 CZK
   Z toho:
   Účast v nemovitostních společnostech 0,00%
   Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 0,00%
   Vklady v bankách 100,00%
   Investiční nástroje 0,00%
   Ostatní 0,00%

   Chci získat více informací