Mimořádná kombinace výnosu, rizika a likvidity.

O fondu

MONETIKA, otevřený podílový fond, představuje pro všechny typy investorů zajímavou fondovou alternativu ke zhodnocování peněz na bankovních spořicích účtech či termínovaných vkladech. Díky vazbě svého výnosu na základní dvoutýdenní repo sazbu České národní banky nabízí MONETIKA investorům kombinaci nízkého rizika, vysoké likvidity a atraktivního výnosu. Ve srovnání s běžnými bankovními produkty má navíc i celou řadu dalších výhod – od rychlé reakce na změnu sazeb ČNB až po možnost daňového osvobození.

Cíl a strategie fondu

Cílem fondu MONETIKA, otevřeného podílového fondu je nabídnout investorům vhodnou a srozumitelnou alternativu ke zhodnocování peněz v bankách. Fond je díky svým parametrům vhodný mimo jiné i pro investory, kteří předem vědí, kdy a na co budou prostředky v budoucnu potřebovat, ale chtějí svoje úspory nechat v mezidobí „pracovat“.

Atraktivní zhodnocení

Výnos fondu se odvíjí od základní dvoutýdenní repo sazby České národní banky snížené pouze o náklady fondu. Jde tak o konzervativní investici s nízkým rizikem. Například při sazbě ČNB na úrovni 7 % p.a. dosahuje výkonnost fondu až 6,5 % ročně.

Předvídatelný výnos

MONETIKA díky svému nastavení reaguje na změnu úrokových sazeb ČNB velmi rychle. Do výnosu klientů ji promítne ve velmi krátkém čase a v plné výši, nikoli se zpožděním a v omezené míře, jako tomu bývá u bankovních vkladů.

Vysoká likvidita

Fond je obchodovaný denně. Pokyny k nákupu/prodeji podílových listů tak lze zadat kdykoli. Při odkupu obdrží klienti peníze na účet zpravidla do tří pracovních dnů, a to vždy bez výstupního poplatku.

Možnost daňového zvýhodnění

Na rozdíl od bankovních spořicích účtů či termínovaných vkladů jsou investice do fondu MONETIKA po splnění časového testu osvobozeny od daně z příjmu.

CZK
PROFI

Informace o fondu

Typ fondu speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond
Obhospodařovatel fondu INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
Administrátor fondu INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
Manažer fondu Václav Kovář
Depozitář Česká spořitelna a.s.
Auditor Kreston Audit FIN s.r.o.
Frekvence oceňování a obchodování denní
Doporučený investiční horizont

1 rok a více

Minimální investice 100 Kč
ISIN CZ0008477379
Měna fondu CZK
Vstupní poplatek Maximálně 1 % z hodnoty investice
Výstupní poplatek 0 %
Poplatek za obhospodařování 0,35%
Poplatek za administraci 0,05%
Typ fondu speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond
Obhospodařovatel fondu INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
Administrátor fondu INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
Manažer fondu Václav Kovář
Depozitář Česká spořitelna a.s.
Auditor Kreston Audit FIN s.r.o.
Frekvence oceňování a obchodování denní
Doporučený investiční horizont

1 rok a více

Minimální investice 10 000 000 Kč
ISIN CZ0008477361
Měna fondu CZK
Vstupní poplatek neuplatňuje se
Výstupní poplatek neuplatňuje se
Poplatek za obhospodařování 0,05%
Poplatek za administraci 0,05%

Graf vývoje hodnoty podílového listu MONETIKA fond, OPF - CZK

Graf vývoje hodnoty podílového listu MONETIKA fond, OPF - PROFI

   Informace o výkonnosti a majetku fondu

   CZK
   PROFI

   Leden 2023

   Výkonnost fondu za třídu CZK
   data k 31.1.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
   1M 0,63% --
   3M 1,69% 0,56%
   6M 0,00% 0,00%
   12M 0,00% 0,00%
   za poslední 3 roky 0,00% 0,00%
   za posledních 5 let 0,00% 0,00%
   za rok 2022 0,63% 0,63%
   od vzniku fondu 2,62% 0,52%
   Podílové listy třídy CZK
   Údaje k datu 31.1.2023 (třída CZK)
   Hodnota podílového listu 10,2616 CZK
   Fondový kapitál 1 846 598 624,00 CZK
   Aktuální počet vydaných podílových listů 179 952 837  ks
   Celkový počet vydaných podílových listů 187 519 411  ks
   Celkový počet odkoupených podílových listů 7 566 574 ks
   Údaje za období 01.01.2023 - 31.01.2023 (třída CZK)
   Počet vydaných podílových listů za období 35 805 914 ks
   Počet odkoupených podílových listů za období 3 834 592 ks
   Částka, za kterou byly vydány podílové listy 366 556 259,24 CZK
   Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 39 266 655,63 CZK
   Struktura majetku FONDU
   Struktura majetku k datu 31.1.2023 (celý fond)
   Fondový kapitál 1 979 677 652,49 CZK
   Aktiva celkem 2 034 501 334,93 CZK
   Z toho:
   Účast v nemovitostních společnostech 0,00%
   Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 0,00%
   Vklady v bankách 11,50%
   Investiční nástroje 0,00%
   Ostatní 88,50%

   Prosinec 2022

   Výkonnost fondu za třídu CZK
   data k 31.12.2022 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
   1M 0,39% --
   3M 1,55% 0,52%
   6M 0,00% 0,00%
   12M 0,00% 0,00%
   za poslední 3 roky 0,00% 0,00%
   za posledních 5 let 0,00% 0,00%
   za rok 2022 0,00% 0,00%
   od vzniku fondu 1,97% 0,49%
   Podílové listy třídy CZK
   Údaje k datu 31.12.2022 (třída CZK)
   Hodnota podílového listu 10,1974 CZK
   Fondový kapitál 1 511 010 516,45 CZK
   Aktuální počet vydaných podílových listů 147 981 515  ks
   Celkový počet vydaných podílových listů 151 713 497  ks
   Celkový počet odkoupených podílových listů 3 731 982 ks
   Údaje za období 01.12.2022 - 31.12.2022 (třída CZK)
   Počet vydaných podílových listů za období 47 831 109 ks
   Počet odkoupených podílových listů za období 2 206 957 ks
   Částka, za kterou byly vydány podílové listy 486 934 716,69 CZK
   Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 22 464 144,73 CZK
   Struktura majetku FONDU
   Struktura majetku k datu 31.12.2022 (celý fond)
   Fondový kapitál 1 645 450 176,81 CZK
   Aktiva celkem 1 684 116 840,81 CZK
   Z toho:
   Účast v nemovitostních společnostech 0,00%
   Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 0,00%
   Vklady v bankách 100,00%
   Investiční nástroje 0,00%
   Ostatní 0,00%

   Listopad 2022

   Výkonnost fondu za třídu CZK
   data k 30.11.2022 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
   1M 0,66% --
   3M 0,00% 0,00%
   6M 0,00% 0,00%
   12M 0,00% 0,00%
   za poslední 3 roky 0,00% 0,00%
   za posledních 5 let 0,00% 0,00%
   za rok 2022 0,00% 0,00%
   od vzniku fondu 1,57% 0,52%
   Podílové listy třídy CZK
   Údaje k datu 30.11.2022 (třída CZK)
   Hodnota podílového listu 10,1573 CZK
   Fondový kapitál 1 039 675 974,94 CZK
   Aktuální počet vydaných podílových listů 102 357 363  ks
   Celkový počet vydaných podílových listů 103 882 388  ks
   Celkový počet odkoupených podílových listů 1 525 025 ks
   Údaje za období 01.11.2022 - 30.11.2022 (třída CZK)
   Počet vydaných podílových listů za období 43 971 188 ks
   Počet odkoupených podílových listů za období 1 355 543 ks
   Částka, za kterou byly vydány podílové listy 445 344 534,34 CZK
   Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 13 732 921,81 CZK
   Struktura majetku FONDU
   Struktura majetku k datu 30.11.2022 (celý fond)
   Fondový kapitál 1 140 534 352,29 CZK
   Aktiva celkem 1 194 595 292,38 CZK
   Z toho:
   Účast v nemovitostních společnostech 0,00%
   Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 0,00%
   Vklady v bankách 5,31%
   Investiční nástroje 0,00%
   Ostatní 94,69%

   Říjen 2022

   Výkonnost fondu za třídu CZK
   data k 31.10.2022 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
   1M 0,49% --
   3M 0,00% 0,00%
   6M 0,00% 0,00%
   12M 0,00% 0,00%
   za poslední 3 roky 0,00% 0,00%
   za posledních 5 let 0,00% 0,00%
   za rok 2022 0,00% 0,00%
   od vzniku fondu 0,91% 0,45%
   Podílové listy třídy CZK
   Údaje k datu 31.10.2022 (třída CZK)
   Hodnota podílového listu 10,0906 CZK
   Fondový kapitál 602 829 232,38 CZK
   Aktuální počet vydaných podílových listů 59 741 718  ks
   Celkový počet vydaných podílových listů 59 911 200  ks
   Celkový počet odkoupených podílových listů 169 482 ks
   Údaje za období 01.10.2022 - 31.10.2022 (třída CZK)
   Počet vydaných podílových listů za období 45 011 836 ks
   Počet odkoupených podílových listů za období 169 482 ks
   Částka, za kterou byly vydány podílové listy 452 842 421,25 CZK
   Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 1 703 476,61 CZK
   Struktura majetku FONDU
   Struktura majetku k datu 31.10.2022 (celý fond)
   Fondový kapitál 706 390 624,51 CZK
   Aktiva celkem 706 614 893,19 CZK
   Z toho:
   Účast v nemovitostních společnostech 0,00%
   Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 0,00%
   Vklady v bankách 1,09%
   Investiční nástroje 0,00%
   Ostatní 98,91%

   Září 2022

   Výkonnost fondu za třídu CZK
   data k 30.9.2022 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
   1M 0,40% --
   3M 0,00% 0,00%
   6M 0,00% 0,00%
   12M 0,00% 0,00%
   za poslední 3 roky 0,00% 0,00%
   za posledních 5 let 0,00% 0,00%
   za rok 2022 0,00% 0,00%
   od vzniku fondu 0,40% 0,40%
   Podílové listy třídy CZK
   Údaje k datu 30.9.2022 (třída CZK)
   Hodnota podílového listu 10,0399 CZK
   Fondový kapitál 131 535 356,68 CZK
   Aktuální počet vydaných podílových listů 13 101 232  ks
   Celkový počet vydaných podílových listů 13 101 232  ks
   Celkový počet odkoupených podílových listů 0 ks
   Údaje za období 01.09.2022 - 30.09.2022 (třída CZK)
   Počet vydaných podílových listů za období 13 101 232 ks
   Počet odkoupených podílových listů za období 0 ks
   Částka, za kterou byly vydány podílové listy 131 793 849,19 CZK
   Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 0,00 CZK
   Struktura majetku FONDU
   Struktura majetku k datu 30.9.2022 (celý fond)
   Fondový kapitál 206 083 798,85 CZK
   Aktiva celkem 206 117 282,56 CZK
   Z toho:
   Účast v nemovitostních společnostech 0,00%
   Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 0,00%
   Vklady v bankách 100,00%
   Investiční nástroje 0,00%
   Ostatní 0,00%

   Leden 2023

   Výkonnost fondu za třídu PROFI
   data k 31.1.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída PROFI)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída PROFI)
   1M 0,66% --
   3M 1,75% 0,58%
   6M 0,00% 0,00%
   12M 0,00% 0,00%
   za poslední 3 roky 0,00% 0,00%
   za posledních 5 let 0,00% 0,00%
   za rok 2022 0,66% 0,66%
   od vzniku fondu 2,72% 0,54%
   Podílové listy třídy PROFI
   Údaje k datu 31.1.2023 (třída PROFI)
   Hodnota podílového listu 10,2720 CZK
   Fondový kapitál 133 079 028,49 CZK
   Aktuální počet vydaných podílových listů 12 955 553  ks
   Celkový počet vydaných podílových listů 14 283 679  ks
   Celkový počet odkoupených podílových listů 1 328 126 ks
   Údaje za období 01.01.2023 - 31.01.2023 (třída PROFI)
   Počet vydaných podílových listů za období 792 261 ks
   Počet odkoupených podílových listů za období 993 101 ks
   Částka, za kterou byly vydány podílové listy 8 099 997,24 CZK
   Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 10 153 365,31 CZK
   Struktura majetku FONDU
   Struktura majetku k datu 31.1.2023 (celý fond)
   Fondový kapitál 1 979 677 652,49 CZK
   Aktiva celkem 2 034 501 334,93 CZK
   Z toho:
   Účast v nemovitostních společnostech 0,00%
   Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 0,00%
   Vklady v bankách 11,50%
   Investiční nástroje 0,00%
   Ostatní 88,50%

   Prosinec 2022

   Výkonnost fondu za třídu PROFI
   data k 31.12.2022 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída PROFI)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída PROFI)
   1M 0,41% --
   3M 1,62% 0,54%
   6M 0,00% 0,00%
   12M 0,00% 0,00%
   za poslední 3 roky 0,00% 0,00%
   za posledních 5 let 0,00% 0,00%
   za rok 2022 0,00% 0,00%
   od vzniku fondu 2,05% 0,51%
   Podílové listy třídy PROFI
   Údaje k datu 31.12.2022 (třída PROFI)
   Hodnota podílového listu 10,2048 CZK
   Fondový kapitál 134 439 660,36 CZK
   Aktuální počet vydaných podílových listů 13 156 393  ks
   Celkový počet vydaných podílových listů 13 491 418  ks
   Celkový počet odkoupených podílových listů 335 025 ks
   Údaje za období 01.12.2022 - 31.12.2022 (třída PROFI)
   Počet vydaných podílových listů za období 3 232 846 ks
   Počet odkoupených podílových listů za období 0 ks
   Částka, za kterou byly vydány podílové listy 32 969 988,14 CZK
   Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 0,00 CZK
   Struktura majetku FONDU
   Struktura majetku k datu 31.12.2022 (celý fond)
   Fondový kapitál 1 645 450 176,81 CZK
   Aktiva celkem 1 684 116 840,81 CZK
   Z toho:
   Účast v nemovitostních společnostech 0,00%
   Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 0,00%
   Vklady v bankách 100,00%
   Investiční nástroje 0,00%
   Ostatní 0,00%

   Listopad 2022

   Výkonnost fondu za třídu PROFI
   data k 30.11.2022 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída PROFI)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída PROFI)
   1M 0,68% --
   3M 1,64% 0,55%
   6M 0,00% 0,00%
   12M 0,00% 0,00%
   za poslední 3 roky 0,00% 0,00%
   za posledních 5 let 0,00% 0,00%
   za rok 2022 0,00% 0,00%
   od vzniku fondu 1,64% 0,55%
   Podílové listy třídy PROFI
   Údaje k datu 30.11.2022 (třída PROFI)
   Hodnota podílového listu 10,1635 CZK
   Fondový kapitál 100 858 377,35 CZK
   Aktuální počet vydaných podílových listů 9 923 547  ks
   Celkový počet vydaných podílových listů 10 258 572  ks
   Celkový počet odkoupených podílových listů 335 025 ks
   Údaje za období 01.11.2022 - 30.11.2022 (třída PROFI)
   Počet vydaných podílových listů za období 0 ks
   Počet odkoupených podílových listů za období 335 025 ks
   Částka, za kterou byly vydány podílové listy 0,00 CZK
   Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 3 400 001,21 CZK
   Struktura majetku FONDU
   Struktura majetku k datu 30.11.2022 (celý fond)
   Fondový kapitál 1 140 534 352,29 CZK
   Aktiva celkem 1 194 595 292,38 CZK
   Z toho:
   Účast v nemovitostních společnostech 0,00%
   Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 0,00%
   Vklady v bankách 5,31%
   Investiční nástroje 0,00%
   Ostatní 94,69%

   Říjen 2022

   Výkonnost fondu za třídu PROFI
   data k 31.10.2022 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída PROFI)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída PROFI)
   1M 0,53% --
   3M 0,00% 0,00%
   6M 0,00% 0,00%
   12M 0,00% 0,00%
   za poslední 3 roky 0,00% 0,00%
   za posledních 5 let 0,00% 0,00%
   za rok 2022 0,00% 0,00%
   od vzniku fondu 0,95% 0,48%
   Podílové listy třídy PROFI
   Údaje k datu 31.10.2022 (třída PROFI)
   Hodnota podílového listu 10,0951 CZK
   Fondový kapitál 103 561 392,13 CZK
   Aktuální počet vydaných podílových listů 10 258 572  ks
   Celkový počet vydaných podílových listů 10 258 572  ks
   Celkový počet odkoupených podílových listů 0 ks
   Údaje za období 01.10.2022 - 31.10.2022 (třída PROFI)
   Počet vydaných podílových listů za období 2 833 572 ks
   Počet odkoupených podílových listů za období 0 ks
   Částka, za kterou byly vydány podílové listy 28 499 991,87 CZK
   Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 0,00 CZK
   Struktura majetku FONDU
   Struktura majetku k datu 31.10.2022 (celý fond)
   Fondový kapitál 706 390 624,51 CZK
   Aktiva celkem 706 614 893,19 CZK
   Z toho:
   Účast v nemovitostních společnostech 0,00%
   Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 0,00%
   Vklady v bankách 1,09%
   Investiční nástroje 0,00%
   Ostatní 98,91%

   Září 2022

   Výkonnost fondu za třídu PROFI
   data k 30.9.2022 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída PROFI)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída PROFI)
   1M 0,40% --
   3M 0,00% 0,00%
   6M 0,00% 0,00%
   12M 0,00% 0,00%
   za poslední 3 roky 0,00% 0,00%
   za posledních 5 let 0,00% 0,00%
   za rok 2022 0,00% 0,00%
   od vzniku fondu 0,40% 0,40%
   Podílové listy třídy PROFI
   Údaje k datu 30.9.2022 (třída PROFI)
   Hodnota podílového listu 10,0402 CZK
   Fondový kapitál 74 548 442,17 CZK
   Aktuální počet vydaných podílových listů 7 425 000  ks
   Celkový počet vydaných podílových listů 7 425 000  ks
   Celkový počet odkoupených podílových listů 0 ks
   Údaje za období 01.09.2022 - 30.09.2022 (třída PROFI)
   Počet vydaných podílových listů za období 7 425 000 ks
   Počet odkoupených podílových listů za období 0 ks
   Částka, za kterou byly vydány podílové listy 74 250 000,00 CZK
   Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 0,00 CZK
   Struktura majetku FONDU
   Struktura majetku k datu 30.9.2022 (celý fond)
   Fondový kapitál 206 083 798,85 CZK
   Aktiva celkem 206 117 282,56 CZK
   Z toho:
   Účast v nemovitostních společnostech 0,00%
   Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 0,00%
   Vklady v bankách 100,00%
   Investiční nástroje 0,00%
   Ostatní 0,00%

   Dokumenty ke stažení

   CZK
   PROFI

   Chci získat více informací