Konzervativní investice s atraktivním výnosem

4,50

%

zhodnocení za posledních 12 měsíců CZK třídy

16,5

mld. CZK

fondový kapitál k 31.10.2023

67

tis.

investorů

O fondu

Umožňuje drobným investorům vydělávat na příjmech z pronájmu různých typů kvalitních komerčních nemovitostí v hodnotě až miliard korun. Investujte pravidelně i jednorázově již od velmi nízkých částek a podílejte se na atraktivních výnosech, které mohou nemovitosti nabízet, a to bez nutnosti jejich přímého nákupu a správy.

Nízká vstupní investice

Reálná aktiva

Odolnost vůči inflaci

Česká legislativa

Cíl a strategie fondu

Cílem fondu INVESTIKA realitní fond, OPF je prostřednictvím investic do nemovitostních aktiv dosahovat dlouhodobě stabilních výnosů na úrovni vývoje realitního trhu, při zachování rozumné míry rizika.

Kvalitní komerční nemovitosti

Investujeme zejména do prémiových administrativních budov, obchodních center, logistikých areálů a dalších sektorů

Dlouhodobé nájemní
smlouvy

Součástí dlouhodobých nájemních smluv jsou inflační doložky, které zajišťují pravidelné navyšování nájemného.

Bonitní
nájemci

Kombinace bonitních nájemců a dlouhodobých nájemních smluv je předpokladem stabilních příjmů fondu.

Diverzifikované
portfolio

Portfolio je diverzifikováno na úrovni typů nemovitostí, na úrovni lokality i na úrovni jednotlivých nájemců

Portfolio nemovitostí

ROYAL TRAKT OFFICES

ROYAL TRAKT OFFICES

Historická budova v diplomatické čtvrti Varšavy, která jako jedna z mála unikla zkáze během 2. světové války, poskytuje moderně zrekonstruované kancelářské prostory i podzemní parking.

FACE2FACE BUSINESS CAMPUS

FACE2FACE BUSINESS CAMPUS

Komplex dvou moderních kancelářských budov v centru třímilionové aglomerace polských Katovic. Areál o 47 tisících metrech čtverečních kvalitních pronajímatelných ploch disponuje certifikátem udržitelnosti BREEAM Excellent.

GRAND SEA VILLAS

GRAND SEA VILLAS

Soubor čtyř plně vybavených luxusních vil v přímořském resortu Grand Sea Villas na chorvatské Istrii představuje v portfoliu INVESTIKA realitního fondu prvek geografické diverzifikace do stabilního rezidenčního segmentu.

OFFICE PARK ŁUŻYCKA

OFFICE PARK ŁUŻYCKA

Komplex celkem pěti administrativních budov s více než 27 tisíci metry čtverečními kvalitních kancelářských ploch se nachází v obchodně-administrativní čtvrti polského města Gdyně. Po administrativním areálu Tensor jde o již druhou akvizici INVESTIKA realitního fondu v této atraktivní lokalitě.

PORTFOLIO TROFEJNÍCH REZIDENCÍ

PORTFOLIO TROFEJNÍCH REZIDENCÍ

Celkem tři rezidenční objekty v exkluzivních lokalitách. Kromě dvou nadstandardně zrekonstruovaných vil v Praze se jedná také o nemovitost na španělském ostrově Mallorca.

SERVISNÍ CENTRA MAN TRUCK & BUS

SERVISNÍ CENTRA MAN TRUCK & BUS

Soubor dvou značkových servisních center, který se nachází ve vynikajících lokalitách s přímým napojením na polskou dálniční síť, je plně obsazen výhradním nájemcem na základě dlouhodobé nájemní smlouvy.

Informace o fondu

CZK
EUR
Typ fondu speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond
Doporučený investiční horizont 5 let
Frekvence oceňování a obchodování měsíčně
Min. investice (pravidelná i jednorázová) 100 Kč
Měna fondu CZK
Měna třídy CZK
ISIN třídy CZ0008474830
Vstupní poplatek max. 4 % 
Výstupní poplatek 0 %
Poplatek za obhospodařování (z hodnoty fondového kapitálu p.a.) 1,70% 
Poplatek za administraci (z hodnoty fondového kapitálu p.a.) 0,15% 
Datum vzniku fondu 16.9.2015
Datum vzniku třídy 16.9.2015
Obhospodařovatel a administrátor fondu INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
Depozitář fondu Česká spořitelna a.s.
Auditor fondu Audit One s.r.o.
Všechny třídy fondu CZK, EUR, Profesionální
Typ fondu speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond
Doporučený investiční horizont 5 let
Frekvence oceňování a obchodování měsíčně
Min. investice (pravidelná i jednorázová) 4 EUR
Měna fondu CZK
Měna třídy EUR
ISIN třídy CZ0008475902
Vstupní poplatek max. 4 % 
Výstupní poplatek 0 %
Poplatek za obhospodařování (z hodnoty fondového kapitálu p.a.) 1,70% 
Poplatek za administraci (z hodnoty fondového kapitálu p.a.) 0,15% 
Datum vzniku fondu 16.9.2015
Datum vzniku třídy 1.1.2020 (podílové listy poprvé vydány k 30.4.2020)
Obhospodařovatel a administrátor fondu INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
Depozitář fondu Česká spořitelna a.s.
Auditor fondu Audit One s.r.o.
Všechny třídy fondu CZK, EUR, Profesionální

Graf vývoje hodnoty podílového listu INVESTIKA realitní fond, OPF - CZK

Graf vývoje hodnoty podílového listu INVESTIKA realitní fond, OPF - EUR

   Informace o výkonnosti a majetku fondu

   CZK
   EUR

   Říjen 2023

   Výkonnost fondu za třídu CZK
   data k 31.10.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
   1M 0,36% --
   3M 1,08% 0,36%
   6M 2,41% 0,40%
   12M 4,50% 0,37%
   za poslední 3 roky 18,40% 0,51%
   za posledních 5 let 30,85% 0,51%
   za aktuální rok 3,93% 0,39%
   od vzniku fondu 49,80% 0,52%
   Podílové listy třídy CZK
   Údaje k datu 31.10.2023 (třída CZK)
   Hodnota podílového listu 1,4980 CZK
   Fondový kapitál 16 020 288 422,54 CZK
   Aktuální počet vydaných podílových listů 10 694 657 324ks
   Celkový počet vydaných podílových listů 13 169 584 375ks
   Celkový počet odkoupených podílových listů 2 474 927 051ks
   Údaje k datu 01.11.2023 - 30.11.2023 (třída CZK)
   Počet vydaných podílových listů za období 197 973 769ks
   Počet odkoupených podílových listů za období 77 571 096ks
   Částka, za kterou byly vydány podílové listy 296 564 739,39 CZK
   Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 116 201 501,75 CZK
   Struktura majetku FONDU
   Struktura majetku k datu 31.10.2023 (celý fond)
   Fondový kapitál 16 514 889 059,32 CZK
   Aktiva celkem 17 162 060 734,94 CZK
   Z toho:
   Nemovitosti a nemovitostní společnosti 58,38 %
   Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 20,11 %
   Vklady v bankách 2,89 %
   Investiční nástroje 4,31 %
   Ostatní 14,31 %

   Září 2023

   Výkonnost fondu za třídu CZK
   data k 30.9.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
   1M 0,28% --
   3M 0,97% 0,32%
   6M 2,32% 0,39%
   12M 4,69% 0,39%
   za poslední 3 roky 18,58% 0,52%
   za posledních 5 let 30,51% 0,51%
   za aktuální rok 3,55% 0,39%
   od vzniku fondu 49,26% 0,52%
   Podílové listy třídy CZK
   Údaje k datu 30.9.2023 (třída CZK)
   Hodnota podílového listu 1,4926 CZK
   Fondový kapitál 15 820 885 777,83 CZK
   Aktuální počet vydaných podílových listů 10 599 835 472ks
   Celkový počet vydaných podílových listů 13 002 456 116ks
   Celkový počet odkoupených podílových listů 2 402 620 644ks
   Údaje k datu 01.10.2023 - 31.10.2023 (třída CZK)
   Počet vydaných podílových listů za období 167 128 259ks
   Počet odkoupených podílových listů za období 72 306 407ks
   Částka, za kterou byly vydány podílové listy 249 455 644,92 CZK
   Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 107 924 543,11 CZK
   Struktura majetku FONDU
   Struktura majetku k datu 30.9.2023 (celý fond)
   Fondový kapitál 16 286 632 982,52 CZK
   Aktiva celkem 16 828 560 842,61 CZK
   Z toho:
   Nemovitosti a nemovitostní společnosti 58,71 %
   Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 20,44 %
   Vklady v bankách 2,73 %
   Investiční nástroje 4,38 %
   Ostatní 13,74 %

   Srpen 2023

   Výkonnost fondu za třídu CZK
   data k 31.8.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
   1M 0,44% --
   3M 1,42% 0,47%
   6M 2,41% 0,40%
   12M 5,19% 0,43%
   za poslední 3 roky 19,39% 0,54%
   za posledních 5 let 30,55% 0,51%
   za aktuální rok 3,27% 0,41%
   od vzniku fondu 48,85% 0,52%
   Podílové listy třídy CZK
   Údaje k datu 31.8.2023 (třída CZK)
   Hodnota podílového listu 1,4885 CZK
   Fondový kapitál 15 620 075 560,09 CZK
   Aktuální počet vydaných podílových listů 10 493 573 507ks
   Celkový počet vydaných podílových listů 12 823 339 339ks
   Celkový počet odkoupených podílových listů 2 329 765 832ks
   Údaje k datu 01.09.2023 - 30.09.2023 (třída CZK)
   Počet vydaných podílových listů za období 179 116 777ks
   Počet odkoupených podílových listů za období 72 854 812ks
   Částka, za kterou byly vydány podílové listy 266 615 340,51 CZK
   Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 108 444 387,60 CZK
   Struktura majetku FONDU
   Struktura majetku k datu 31.8.2023 (celý fond)
   Fondový kapitál 16 052 399 408,31 CZK
   Aktiva celkem 16 526 020 983,17 CZK
   Z toho:
   Nemovitosti a nemovitostní společnosti 58,91 %
   Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 20,87 %
   Vklady v bankách 3,02 %
   Investiční nástroje 4,43 %
   Ostatní 12,77 %

   Červenec 2023

   Výkonnost fondu za třídu CZK
   data k 31.7.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
   1M 0,26% --
   3M 1,31% 0,44%
   6M 2,41% 0,40%
   12M 5,46% 0,45%
   za poslední 3 roky 19,04% 0,53%
   za posledních 5 let 30,10% 0,50%
   za aktuální rok 2,82% 0,40%
   od vzniku fondu 48,20% 0,52%
   Podílové listy třídy CZK
   Údaje k datu 31.7.2023 (třída CZK)
   Hodnota podílového listu 1,4820 CZK
   Fondový kapitál 15 412 837 730,27 CZK
   Aktuální počet vydaných podílových listů 10 399 828 524ks
   Celkový počet vydaných podílových listů 12 671 578 092ks
   Celkový počet odkoupených podílových listů 2 271 749 568ks
   Údaje k datu 01.08.2023 - 31.08.2023 (třída CZK)
   Počet vydaných podílových listů za období 151 761 247ks
   Počet odkoupených podílových listů za období 58 016 264ks
   Částka, za kterou byly vydány podílové listy 224 910 165,42 CZK
   Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 85 980 103,34 CZK
   Struktura majetku FONDU
   Struktura majetku k datu 31.7.2023 (celý fond)
   Fondový kapitál 15 826 070 013,75 CZK
   Aktiva celkem 16 588 710 831,93 CZK
   Z toho:
   Nemovitosti a nemovitostní společnosti 59,45 %
   Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 20,66 %
   Vklady v bankách 2,63 %
   Investiční nástroje 4,39 %
   Ostatní 12,87 %

   Červen 2023

   Výkonnost fondu za třídu CZK
   data k 30.6.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
   1M 0,72% --
   3M 1,34% 0,45%
   6M 2,55% 0,43%
   12M 6,23% 0,52%
   za poslední 3 roky 18,86% 0,52%
   za posledních 5 let 30,25% 0,50%
   za aktuální rok 2,55% 0,43%
   od vzniku fondu 47,82% 0,52%
   Podílové listy třídy CZK
   Údaje k datu 30.6.2023 (třída CZK)
   Hodnota podílového listu 1,4782 CZK
   Fondový kapitál 15 170 561 191,87 CZK
   Aktuální počet vydaných podílových listů 10 262 838 385ks
   Celkový počet vydaných podílových listů 12 459 019 459ks
   Celkový počet odkoupených podílových listů 2 196 181 074ks
   Údaje k datu 01.07.2023 - 31.07.2023 (třída CZK)
   Počet vydaných podílových listů za období 212 558 633ks
   Počet odkoupených podílových listů za období 75 568 494ks
   Částka, za kterou byly vydány podílové listy 314 204 150,89 CZK
   Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 111 705 348,01 CZK
   Struktura majetku FONDU
   Struktura majetku k datu 30.6.2023 (celý fond)
   Fondový kapitál 15 558 550 605,75 CZK
   Aktiva celkem 16 615 923 768,54 CZK
   Z toho:
   Nemovitosti a nemovitostní společnosti 53,87 %
   Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 19,58 %
   Vklady v bankách 7,78 %
   Investiční nástroje 4,36 %
   Ostatní 14,41 %

   Květen 2023

   Výkonnost fondu za třídu CZK
   data k 31.5.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
   1M 0,33% --
   3M 0,97% 0,32%
   6M 2,02% 0,34%
   12M 7,24% 0,60%
   za poslední 3 roky 18,22% 0,51%
   za posledních 5 let 31,90% 0,53%
   za aktuální rok 1,82% 0,36%
   od vzniku fondu 46,76% 0,51%
   Podílové listy třídy CZK
   Údaje k datu 31.5.2023 (třída CZK)
   Hodnota podílového listu 1,4676 CZK
   Fondový kapitál 14 879 518 725,88 CZK
   Aktuální počet vydaných podílových listů 10 138 425 874ks
   Celkový počet vydaných podílových listů 12 254 369 893ks
   Celkový počet odkoupených podílových listů 2 115 944 019ks
   Údaje k datu 01.06.2023 - 30.06.2023 (třída CZK)
   Počet vydaných podílových listů za období 204 649 566ks
   Počet odkoupených podílových listů za období 80 237 055ks
   Částka, za kterou byly vydány podílové listy 300 343 719,42 CZK
   Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 117 755 902,11 CZK
   Struktura majetku FONDU
   Struktura majetku k datu 31.5.2023 (celý fond)
   Fondový kapitál 15 237 388 575,80 CZK
   Aktiva celkem 16 203 655 743,33 CZK
   Z toho:
   Nemovitosti a nemovitostní společnosti 53,99 %
   Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 20,53 %
   Vklady v bankách 5,34 %
   Investiční nástroje 4,45 %
   Ostatní 15,69 %

   Duben 2023

   Výkonnost fondu za třídu CZK
   data k 30.4.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
   1M 0,28% --
   3M 1,08% 0,36%
   6M 2,04% 0,34%
   12M 7,06% 0,59%
   za poslední 3 roky 18,18% 0,50%
   za posledních 5 let 31,57% 0,53%
   za aktuální rok 1,48% 0,37%
   od vzniku fondu 46,28% 0,51%
   Podílové listy třídy CZK
   Údaje k datu 30.4.2023 (třída CZK)
   Hodnota podílového listu 1,4628 CZK
   Fondový kapitál 14 677 647 716,60 CZK
   Aktuální počet vydaných podílových listů 10 034 163 615ks
   Celkový počet vydaných podílových listů 12 084 183 490ks
   Celkový počet odkoupených podílových listů 2 050 019 875ks
   Údaje k datu 01.05.2023 - 31.05.2023 (třída CZK)
   Počet vydaných podílových listů za období 170 186 403ks
   Počet odkoupených podílových listů za období 65 924 144ks
   Částka, za kterou byly vydány podílové listy 248 948 644,53 CZK
   Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 96 433 837,76 CZK
   Struktura majetku FONDU
   Struktura majetku k datu 30.4.2023 (celý fond)
   Fondový kapitál 15 017 439 119,86 CZK
   Aktiva celkem 16 035 051 151,11 CZK
   Z toho:
   Nemovitosti a nemovitostní společnosti 53,42 %
   Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 21,15 %
   Vklady v bankách 5,49 %
   Investiční nástroje 4,47 %
   Ostatní 15,47 %

   Březen 2023

   Výkonnost fondu za třídu CZK
   data k 31.3.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
   1M 0,36% --
   3M 1,20% 0,40%
   6M 2,31% 0,39%
   12M 7,17% 0,60%
   za poslední 3 roky 18,11% 0,50%
   za posledních 5 let 31,12% 0,52%
   za aktuální rok 1,20% 0,40%
   od vzniku fondu 45,87% 0,52%
   Podílové listy třídy CZK
   Údaje k datu 31.3.2023 (třída CZK)
   Hodnota podílového listu 1,4587 CZK
   Fondový kapitál 14 434 571 551,93 CZK
   Aktuální počet vydaných podílových listů 9 895 764 562ks
   Celkový počet vydaných podílových listů 11 854 772 809ks
   Celkový počet odkoupených podílových listů 1 959 008 247ks
   Údaje k datu 01.04.2023 - 30.04.2023 (třída CZK)
   Počet vydaných podílových listů za období 229 410 681ks
   Počet odkoupených podílových listů za období 91 011 628ks
   Částka, za kterou byly vydány podílové listy 334 641 391,47 CZK
   Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 132 758 662,05 CZK
   Struktura majetku FONDU
   Struktura majetku k datu 31.3.2023 (celý fond)
   Fondový kapitál 14 749 528 785,62 CZK
   Aktiva celkem 15 880 300 655,47 CZK
   Z toho:
   Nemovitosti a nemovitostní společnosti 53,83 %
   Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 21,24 %
   Vklady v bankách 5,26 %
   Investiční nástroje 4,74 %
   Ostatní 14,93 %

   Únor 2023

   Výkonnost fondu za třídu CZK
   data k 28.2.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
   1M 0,44% --
   3M 1,04% 0,35%
   6M 2,72% 0,45%
   12M 7,44% 0,62%
   za poslední 3 roky 18,18% 0,51%
   za posledních 5 let 30,66% 0,51%
   za aktuální rok 0,84% 0,42%
   od vzniku fondu 45,35% 0,52%
   Podílové listy třídy CZK
   Údaje k datu 28.2.2023 (třída CZK)
   Hodnota podílového listu 1,4535 CZK
   Fondový kapitál 14 200 399 875,79 CZK
   Aktuální počet vydaných podílových listů 9 770 029 761ks
   Celkový počet vydaných podílových listů 11 648 887 519ks
   Celkový počet odkoupených podílových listů 1 878 857 758ks
   Údaje k datu 01.03.2023 - 31.03.2023 (třída CZK)
   Počet vydaných podílových listů za období 205 885 290ks
   Počet odkoupených podílových listů za období 80 150 489ks
   Částka, za kterou byly vydány podílové listy 299 254 234,18 CZK
   Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 116 498 735,84 CZK
   Struktura majetku FONDU
   Struktura majetku k datu 28.2.2023 (celý fond)
   Fondový kapitál 14 494 839 886,26 CZK
   Aktiva celkem 15 930 569 881,49 CZK
   Z toho:
   Nemovitosti a nemovitostní společnosti 53,86 %
   Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 20,77 %
   Vklady v bankách 7,62 %
   Investiční nástroje 4,70 %
   Ostatní 13,05 %

   Leden 2023

   Výkonnost fondu za třídu CZK
   data k 31.1.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
   1M 0,40% --
   3M 0,95% 0,32%
   6M 2,97% 0,50%
   12M 7,09% 0,59%
   za poslední 3 roky 18,29% 0,51%
   za posledních 5 let 30,11% 0,50%
   za aktuální rok 0,40% 0,40%
   od vzniku fondu 44,71% 0,51%
   Podílové listy třídy CZK
   Údaje k datu 31.1.2023 (třída CZK)
   Hodnota podílového listu 1,4471 CZK
   Fondový kapitál 13 953 986 592,40 CZK
   Aktuální počet vydaných podílových listů 9 642 752 674ks
   Celkový počet vydaných podílových listů 11 452 838 937ks
   Celkový počet odkoupených podílových listů 1 810 086 263ks
   Údaje k datu 01.02.2023 - 28.02.2023 (třída CZK)
   Počet vydaných podílových listů za období 196 048 582ks
   Počet odkoupených podílových listů za období 68 771 495ks
   Částka, za kterou byly vydány podílové listy 283 701 939,84 CZK
   Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 99 519 230,75 CZK
   Struktura majetku FONDU
   Struktura majetku k datu 31.1.2023 (celý fond)
   Fondový kapitál 14 234 179 457,57 CZK
   Aktiva celkem 15 775 838 153,69 CZK
   Z toho:
   Nemovitosti a nemovitostní společnosti 53,49 %
   Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 21,36 %
   Vklady v bankách 7,58 %
   Investiční nástroje 4,72 %
   Ostatní 12,85 %

   Prosinec 2022

   Výkonnost fondu za třídu CZK
   data k 31.12.2022 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
   1M 0,19% --
   3M 1,10% 0,37%
   6M 3,59% 0,60%
   12M 7,05% 0,59%
   za poslední 3 roky 17,58% 0,49%
   za posledních 5 let 29,84% 0,50%
   za aktuální rok 7,05% 0,59%
   od vzniku fondu 44,14% 0,51%
   Podílové listy třídy CZK
   Údaje k datu 31.12.2022 (třída CZK)
   Hodnota podílového listu 1,4414 CZK
   Fondový kapitál 13 632 978 153,20 CZK
   Aktuální počet vydaných podílových listů 9 458 006 197ks
   Celkový počet vydaných podílových listů 11 214 259 884ks
   Celkový počet odkoupených podílových listů 1 756 253 687ks
   Údaje k datu 01.01.2023 - 31.01.2023 (třída CZK)
   Počet vydaných podílových listů za období 238 579 053ks
   Počet odkoupených podílových listů za období 53 832 576ks
   Částka, za kterou byly vydány podílové listy 343 887 828,46 CZK
   Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 77 594 275,02 CZK
   Struktura majetku FONDU
   Struktura majetku k datu 31.12.2022 (celý fond)
   Fondový kapitál 13 898 993 337,40 CZK
   Aktiva celkem 15 107 212 812,69 CZK
   Z toho:
   Nemovitosti a nemovitostní společnosti 54,37 %
   Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 22,15 %
   Vklady v bankách 15,08 %
   Investiční nástroje 4,90 %
   Ostatní 3,50 %

   Říjen 2023

   Výkonnost fondu za třídu EUR
   data k 31.10.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
   1M -0,35% --
   3M -1,21% -0,40%
   6M -1,55% -0,26%
   12M 4,38% 0,36%
   za poslední 3 roky 24,62% 0,68%
   za posledních 5 let 0,00% 0,00%
   za aktuální rok 2,33% 0,23%
   od vzniku fondu 25,16% 0,60%
   Podílové listy třídy EUR
   Údaje k datu 31.10.2023 (třída EUR)
   Hodnota podílového listu 0,0572 EUR
   Fondový kapitál 20 138 462,41 EUR
   Aktuální počet vydaných podílových listů 352 349 304ks
   Celkový počet vydaných podílových listů 372 913 442ks
   Celkový počet odkoupených podílových listů 20 564 138ks
   Údaje k datu 01.11.2023 - 30.11.2023 (třída EUR)
   Počet vydaných podílových listů za období 27 892 127ks
   Počet odkoupených podílových listů za období 4 419 659ks
   Částka, za kterou byly vydány podílové listy 1 595 429,73 EUR
   Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 252 804,49 EUR
   Struktura majetku FONDU
   Struktura majetku k datu 31.10.2023 (celý fond)
   Fondový kapitál 16 514 889 059,32 CZK
   Aktiva celkem 17 162 060 734,94 CZK
   Z toho:
   Nemovitosti a nemovitostní společnosti 58,38 %
   Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 20,11 %
   Vklady v bankách 2,89 %
   Investiční nástroje 4,31 %
   Ostatní 14,31 %

   Září 2023

   Výkonnost fondu za třídu EUR
   data k 30.9.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
   1M -0,69% --
   3M -1,37% -0,46%
   6M -1,03% -0,17%
   12M 5,51% 0,46%
   za poslední 3 roky 25,60% 0,71%
   za posledních 5 let 0,00% 0,00%
   za aktuální rok 2,68% 0,30%
   od vzniku fondu 25,60% 0,62%
   Podílové listy třídy EUR
   Údaje k datu 30.9.2023 (třída EUR)
   Hodnota podílového listu 0,0574 EUR
   Fondový kapitál 19 135 053,60 EUR
   Aktuální počet vydaných podílových listů 333 316 154ks
   Celkový počet vydaných podílových listů 352 778 850ks
   Celkový počet odkoupených podílových listů 19 462 696ks
   Údaje k datu 01.10.2023 - 31.10.2023 (třída EUR)
   Počet vydaných podílových listů za období 20 134 592ks
   Počet odkoupených podílových listů za období 1 101 442ks
   Částka, za kterou byly vydány podílové listy 1 155 725,80 EUR
   Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 63 222,78 EUR
   Struktura majetku FONDU
   Struktura majetku k datu 30.9.2023 (celý fond)
   Fondový kapitál 16 286 632 982,52 CZK
   Aktiva celkem 16 828 560 842,61 CZK
   Z toho:
   Nemovitosti a nemovitostní společnosti 58,71 %
   Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 20,44 %
   Vklady v bankách 2,73 %
   Investiční nástroje 4,38 %
   Ostatní 13,74 %

   Srpen 2023

   Výkonnost fondu za třídu EUR
   data k 31.8.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
   1M -0,17% --
   3M 0,17% 0,06%
   6M 0,17% 0,03%
   12M 7,04% 0,59%
   za poslední 3 roky 23,50% 0,65%
   za posledních 5 let 0,00% 0,00%
   za aktuální rok 3,40% 0,42%
   od vzniku fondu 26,48% 0,66%
   Podílové listy třídy EUR
   Údaje k datu 31.8.2023 (třída EUR)
   Hodnota podílového listu 0,0578 EUR
   Fondový kapitál 17 957 376,87 EUR
   Aktuální počet vydaných podílových listů 310 584 323ks
   Celkový počet vydaných podílových listů 327 670 092ks
   Celkový počet odkoupených podílových listů 17 085 769ks
   Údaje k datu 01.09.2023 - 30.09.2023 (třída EUR)
   Počet vydaných podílových listů za období 25 108 758ks
   Počet odkoupených podílových listů za období 2 376 927ks
   Částka, za kterou byly vydány podílové listy 1 451 286,45 EUR
   Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 137 386,38 EUR
   Struktura majetku FONDU
   Struktura majetku k datu 31.8.2023 (celý fond)
   Fondový kapitál 16 052 399 408,31 CZK
   Aktiva celkem 16 526 020 983,17 CZK
   Z toho:
   Nemovitosti a nemovitostní společnosti 58,91 %
   Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 20,87 %
   Vklady v bankách 3,02 %
   Investiční nástroje 4,43 %
   Ostatní 12,77 %

   Červenec 2023

   Výkonnost fondu za třídu EUR
   data k 31.7.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
   1M -0,52% --
   3M -0,34% -0,11%
   6M 2,48% 0,41%
   12M 8,02% 0,67%
   za poslední 3 roky 23,98% 0,67%
   za posledních 5 let 0,00% 0,00%
   za aktuální rok 3,58% 0,51%
   od vzniku fondu 26,70% 0,68%
   Podílové listy třídy EUR
   Údaje k datu 31.7.2023 (třída EUR)
   Hodnota podílového listu 0,0579 EUR
   Fondový kapitál 17 282 822,40 EUR
   Aktuální počet vydaných podílových listů 298 272 479ks
   Celkový počet vydaných podílových listů 313 612 754ks
   Celkový počet odkoupených podílových listů 15 340 275ks
   Údaje k datu 01.08.2023 - 31.08.2023 (třída EUR)
   Počet vydaných podílových listů za období 14 057 338ks
   Počet odkoupených podílových listů za období 1 745 494ks
   Částka, za kterou byly vydány podílové listy 813 919,98 EUR
   Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 101 064,11 EUR
   Struktura majetku FONDU
   Struktura majetku k datu 31.7.2023 (celý fond)
   Fondový kapitál 15 826 070 013,75 CZK
   Aktiva celkem 16 588 710 831,93 CZK
   Z toho:
   Nemovitosti a nemovitostní společnosti 59,45 %
   Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 20,66 %
   Vklady v bankách 2,63 %
   Investiční nástroje 4,39 %
   Ostatní 12,87 %

   Červen 2023

   Výkonnost fondu za třídu EUR
   data k 30.6.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
   1M 0,87% --
   3M 0,34% 0,11%
   6M 4,11% 0,69%
   12M 10,23% 0,85%
   za poslední 3 roky 26,25% 0,73%
   za posledních 5 let 0,00% 0,00%
   za aktuální rok 4,11% 0,69%
   od vzniku fondu 27,35% 0,72%
   Podílové listy třídy EUR
   Údaje k datu 30.6.2023 (třída EUR)
   Hodnota podílového listu 0,0582 EUR
   Fondový kapitál 16 350 164,93 EUR
   Aktuální počet vydaných podílových listů 280 942 914ks
   Celkový počet vydaných podílových listů 293 328 266ks
   Celkový počet odkoupených podílových listů 12 385 352ks
   Údaje k datu 01.07.2023 - 31.07.2023 (třída EUR)
   Počet vydaných podílových listů za období 20 284 488ks
   Počet odkoupených podílových listů za období 2 954 923ks
   Částka, za kterou byly vydány podílové listy 1 180 556,98 EUR
   Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 171 976,49 EUR
   Struktura majetku FONDU
   Struktura majetku k datu 30.6.2023 (celý fond)
   Fondový kapitál 15 558 550 605,75 CZK
   Aktiva celkem 16 615 923 768,54 CZK
   Z toho:
   Nemovitosti a nemovitostní společnosti 53,87 %
   Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 19,58 %
   Vklady v bankách 7,78 %
   Investiční nástroje 4,36 %
   Ostatní 14,41 %

   Květen 2023

   Výkonnost fondu za třídu EUR
   data k 31.5.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
   1M -0,69% --
   3M 0,00% 0,00%
   6M 4,34% 0,72%
   12M 10,75% 0,90%
   za poslední 3 roky 25,71% 0,71%
   za posledních 5 let 0,00% 0,00%
   za aktuální rok 3,22% 0,64%
   od vzniku fondu 26,26% 0,71%
   Podílové listy třídy EUR
   Údaje k datu 31.5.2023 (třída EUR)
   Hodnota podílového listu 0,0577 EUR
   Fondový kapitál 15 071 377,13 EUR
   Aktuální počet vydaných podílových listů 261 078 977ks
   Celkový počet vydaných podílových listů 272 204 134ks
   Celkový počet odkoupených podílových listů 11 125 157ks
   Údaje k datu 01.06.2023 - 30.06.2023 (třída EUR)
   Počet vydaných podílových listů za období 21 124 132ks
   Počet odkoupených podílových listů za období 1 260 195ks
   Částka, za kterou byly vydány podílové listy 1 218 862,12 EUR
   Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 72 713,24 EUR
   Struktura majetku FONDU
   Struktura majetku k datu 31.5.2023 (celý fond)
   Fondový kapitál 15 237 388 575,80 CZK
   Aktiva celkem 16 203 655 743,33 CZK
   Z toho:
   Nemovitosti a nemovitostní společnosti 53,99 %
   Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 20,53 %
   Vklady v bankách 5,34 %
   Investiční nástroje 4,45 %
   Ostatní 15,69 %

   Duben 2023

   Výkonnost fondu za třídu EUR
   data k 30.4.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
   1M 0,17% --
   3M 2,83% 0,94%
   6M 6,02% 1,00%
   12M 11,30% 0,94%
   za poslední 3 roky 27,13% 0,75%
   za posledních 5 let 0,00% 0,00%
   za aktuální rok 3,94% 0,98%
   od vzniku fondu 27,13% 0,75%
   Podílové listy třídy EUR
   Údaje k datu 30.4.2023 (třída EUR)
   Hodnota podílového listu 0,0581 EUR
   Fondový kapitál 14 456 132,88 EUR
   Aktuální počet vydaných podílových listů 248 793 437ks
   Celkový počet vydaných podílových listů 258 654 145ks
   Celkový počet odkoupených podílových listů 9 860 708ks
   Údaje k datu 01.05.2023 - 31.05.2023 (třída EUR)
   Počet vydaných podílových listů za období 13 549 989ks
   Počet odkoupených podílových listů za období 1 264 449ks
   Částka, za kterou byly vydány podílové listy 787 254,72 EUR
   Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 73 464,49 EUR
   Struktura majetku FONDU
   Struktura majetku k datu 30.4.2023 (celý fond)
   Fondový kapitál 15 017 439 119,86 CZK
   Aktiva celkem 16 035 051 151,11 CZK
   Z toho:
   Nemovitosti a nemovitostní společnosti 53,42 %
   Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 21,15 %
   Vklady v bankách 5,49 %
   Investiční nástroje 4,47 %
   Ostatní 15,47 %

   Březen 2023

   Výkonnost fondu za třídu EUR
   data k 31.3.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
   1M 0,52% --
   3M 3,76% 1,25%
   6M 6,62% 1,10%
   12M 10,69% 0,89%
   za poslední 3 roky 0,00% 0,00%
   za posledních 5 let 0,00% 0,00%
   za aktuální rok 3,76% 1,25%
   od vzniku fondu 26,91% 0,77%
   Podílové listy třídy EUR
   Údaje k datu 31.3.2023 (třída EUR)
   Hodnota podílového listu 0,0580 EUR
   Fondový kapitál 13 408 141,07 EUR
   Aktuální počet vydaných podílových listů 231 292 138ks
   Celkový počet vydaných podílových listů 238 142 983ks
   Celkový počet odkoupených podílových listů 6 850 845ks
   Údaje k datu 01.04.2023 - 30.04.2023 (třída EUR)
   Počet vydaných podílových listů za období 20 511 162ks
   Počet odkoupených podílových listů za období 3 009 863ks
   Částka, za kterou byly vydány podílové listy 1 189 647,49 EUR
   Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 174 572,07 EUR
   Struktura majetku FONDU
   Struktura majetku k datu 31.3.2023 (celý fond)
   Fondový kapitál 14 749 528 785,62 CZK
   Aktiva celkem 15 880 300 655,47 CZK
   Z toho:
   Nemovitosti a nemovitostní společnosti 53,83 %
   Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 21,24 %
   Vklady v bankách 5,26 %
   Investiční nástroje 4,74 %
   Ostatní 14,93 %

   Únor 2023

   Výkonnost fondu za třídu EUR
   data k 28.2.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
   1M 2,12% --
   3M 4,34% 1,45%
   6M 6,85% 1,14%
   12M 12,26% 1,02%
   za poslední 3 roky 0,00% 0,00%
   za posledních 5 let 0,00% 0,00%
   za aktuální rok 3,22% 1,61%
   od vzniku fondu 26,26% 0,77%
   Podílové listy třídy EUR
   Údaje k datu 28.2.2023 (třída EUR)
   Hodnota podílového listu 0,0577 EUR
   Fondový kapitál 12 532 028,54 EUR
   Aktuální počet vydaných podílových listů 217 051 461ks
   Celkový počet vydaných podílových listů 223 871 374ks
   Celkový počet odkoupených podílových listů 6 819 913ks
   Údaje k datu 01.03.2023 - 31.03.2023 (třída EUR)
   Počet vydaných podílových listů za období 14 271 609ks
   Počet odkoupených podílových listů za období 30 932ks
   Částka, za kterou byly vydány podílové listy 823 471,73 EUR
   Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 1 784,77 EUR
   Struktura majetku FONDU
   Struktura majetku k datu 28.2.2023 (celý fond)
   Fondový kapitál 14 494 839 886,26 CZK
   Aktiva celkem 15 930 569 881,49 CZK
   Z toho:
   Nemovitosti a nemovitostní společnosti 53,86 %
   Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 20,77 %
   Vklady v bankách 7,62 %
   Investiční nástroje 4,70 %
   Ostatní 13,05 %

   Leden 2023

   Výkonnost fondu za třídu EUR
   data k 31.1.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
   1M 1,07% --
   3M 3,10% 1,03%
   6M 5,41% 0,90%
   12M 6,40% 0,53%
   za poslední 3 roky 0,00% 0,00%
   za posledních 5 let 0,00% 0,00%
   za aktuální rok 1,07% 1,07%
   od vzniku fondu 23,63% 0,72%
   Podílové listy třídy EUR
   Údaje k datu 31.1.2023 (třída EUR)
   Hodnota podílového listu 0,0565 EUR
   Fondový kapitál 11 777 758,10 EUR
   Aktuální počet vydaných podílových listů 208 306 753ks
   Celkový počet vydaných podílových listů 214 985 182ks
   Celkový počet odkoupených podílových listů 6 678 429ks
   Údaje k datu 01.02.2023 - 28.02.2023 (třída EUR)
   Počet vydaných podílových listů za období 8 886 192ks
   Počet odkoupených podílových listů za období 141 484ks
   Částka, za kterou byly vydány podílové listy 502 070,05 EUR
   Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 7 993,85 EUR
   Struktura majetku FONDU
   Struktura majetku k datu 31.1.2023 (celý fond)
   Fondový kapitál 14 234 179 457,57 CZK
   Aktiva celkem 15 775 838 153,69 CZK
   Z toho:
   Nemovitosti a nemovitostní společnosti 53,49 %
   Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 21,36 %
   Vklady v bankách 7,58 %
   Investiční nástroje 4,72 %
   Ostatní 12,85 %

   Prosinec 2022

   Výkonnost fondu za třídu EUR
   data k 31.12.2022 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída EUR)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída EUR)
   1M 1,08% --
   3M 2,76% 0,92%
   6M 5,87% 0,98%
   12M 6,88% 0,57%
   za poslední 3 roky 0,00% 0,00%
   za posledních 5 let 0,00% 0,00%
   za aktuální rok 6,88% 0,57%
   od vzniku fondu 22,32% 0,70%
   Podílové listy třídy EUR
   Údaje k datu 31.12.2022 (třída EUR)
   Hodnota podílového listu 0,0559 EUR
   Fondový kapitál 11 031 108,61 EUR
   Aktuální počet vydaných podílových listů 197 496 345ks
   Celkový počet vydaných podílových listů 203 978 135ks
   Celkový počet odkoupených podílových listů 6 481 790ks
   Údaje k datu 01.01.2023 - 31.01.2023 (třída EUR)
   Počet vydaných podílových listů za období 11 007 047ks
   Počet odkoupených podílových listů za období 196 639ks
   Částka, za kterou byly vydány podílové listy 615 293,74 EUR
   Částka, za kterou byly odkoupeny podílové listy 10 992,13 EUR
   Struktura majetku FONDU
   Struktura majetku k datu 31.12.2022 (celý fond)
   Fondový kapitál 13 898 993 337,40 CZK
   Aktiva celkem 15 107 212 812,69 CZK
   Z toho:
   Nemovitosti a nemovitostní společnosti 54,37 %
   Půjčky nemovitostním společnostem (včetně úroků z půjček) 22,15 %
   Vklady v bankách 15,08 %
   Investiční nástroje 4,90 %
   Ostatní 3,50 %

   Dokumenty ke stažení

   CZK
   EUR

   Dokumenty ke stažení - třída CZK

   Letáky

   Informace související s udržitelností

   Formuláře

   Oznámení o změně investičního zprostředkovatele  - podpis musí být úředně ověřen

   Oznámení o změně bankovního spojení  - podpis musí být úředně ověřen

   Plná moc k zastupování  - podpis musí být úředně ověřen

   Žádost o převod cenných papírů - podpis musí být úředně ověřen

   Dokumenty ke stažení - třída EUR

   Letáky

   Informace související s udržitelností

   Formuláře

   Oznámení o změně investičního zprostředkovatele  - podpis musí být úředně ověřen

   Oznámení o změně bankovního spojení  - podpis musí být úředně ověřen

   Plná moc k zastupování  - podpis musí být úředně ověřen

   Žádost o převod podílových listů - podpis musí být úředně ověřen

   Časté dotazy

   Co si představit pod pojmem realitní fond?

   Realitní fond sdružuje prostředky individuálních investorů s cílem kupovat nemovitosti, na které by jednotliví podílníci sami nedosáhli. Výnos fondu je vytvářen především v podobě příjmů z nájmů a provozu nemovitostí. Investorům jsou vydávány podílové listy, díky kterým se podílejí na vlastnictví nemovitostí obsažených v portfoliu, které je spravováno týmem zkušených manažerů.

   Proč investovat do realitního fondu?

   Jako investor se budete podílet na investicích do lukrativních nemovitostí v majetku fondu a na výhodách, které z toho plynou. Navíc jste osvobozen o starosti s jejich správou. Vzhledem k tomu, že se jedná o dlouhodobou investici, je možné dosažení atraktivního výnosu. Realitní neboli nemovitostní fond je pro investory, kteří mají zájem investovat do nemovitostí, ale nemají prostředky na celou nemovitost někdy v řádu i miliard korun nebo případně nemají zájem o jejich přímou koupi.

   Jak mohu investovat do realitního fondu INVESTIKA?

   Rámcovou smlouvu o vydávání a odkupování cenných papírů lze sjednat přes některého z našich investičních zprostředkovatelů. V případě, že máte zájem o více informací, případně chcete uzavřít rámcovou smlouvu, napište nám a my vám obratem zašleme seznam našich investičních zprostředkovatelů. Do realitního fondu INVESTIKA lze investovat jednorázově i pravidelně již od 100 Kč.

   Uzavřel jsem rámcovou smlouvu, za jak dlouho musím poslat první investici?

   Pokud byla uzavřena rámcová smlouva a nedošlo k vyplnění písemného pokynu, lze zadat pokyn platbou do 2 let ode dne uzavření rámcové smlouvy.
   Pokud ve lhůtě 2 let ode dne uzavření rámcové smlouvy nedojde k žádné investici, resp. pokud po dobu 2 let od odkoupení posledního podílového listu, nedojde k investici, rámcová smlouva zanikne. Pokud je součástí rámcové smlouvy i písemný pokyn, tak platí pravidlo, že platnost písemného trvalého pokynu k úpisu je 90 dní od data jeho vydání. Nebudou-li v této lhůtě připsány na daný účet peněžní prostředky s užitím stanoveného variabilního symbolu, platnost pokynu k úpisu zaniká a peněžní prostředky připsané na účet po uplynutí lhůty budou zainvestovány jako jednorázový pokyn platbou.

   Kdy dochází k vydání podílových listů?

   K vydání podílových listů dochází do 15 pracovních dnů od posledního dne kalendářního měsíce, jelikož společnost do 10 pracovních dnů od posledního dne kalendářního měsíce stanoví aktuální hodnotu podílových listů a do dalších 5 pracovních dnů zajistí vydání podílových listů. 

   Jak postupovat v případě, že chci provést další investici?

   Jednorázový pokyn může být zadán i pokynem platbou, tj. formou převodu peněžních prostředků ve prospěch bankovního účtu společnosti vedeného pro příslušný investiční fond a pro jednorázové pokyny a při uvedení čísla rámcové smlouvy jako variabilního symbolu. V případě trvalého pokynu je třeba vyplnit žádost o vydání cenných papírů a vyplnit v ní příslušný trvalý pokyn.

   Jak mohu sledovat stav své investice?

   Po sjednání a akceptaci rámcové smlouvy o vydávání a odkupování cenných papírů klient obdrží e-mail s potvrzením a s přihlašovacími údaji do klientského portálu MOJE INVESTIKA. Přehled svých investic má klient k dispozici po přihlášení do portálu.

   Chci získat více informací