Exklusivní možnost investice do výjimečných a originálních projektů s nadstandardním výnosem.

1,1735

CZK

aktuální hodnota podílového listu

913

mil. CZK

aktiv pod správou

O fondu

Jedná se o investiční fond určený ke shromažďování peněžních prostředků výhradně od movitějších investorů s pokročilými znalostmi o investování.

Dynamika, otevřený podílový fond vydává pro své investory podílové listy. Jejich nákup je možný pouze v případě, že si je investor vědom rizik, která s sebou investice do fondu přináší, a navíc splní limit pro minimální výši investice. Objem a další parametry investice musí zároveň odpovídat finančnímu zázemí investora, jeho investičním cílům, odborným znalostem a zkušenostem v oblasti investic.

Unikátní
zkušenosti

Tým odborníků s dlouholetými zkušenostmi z oblastí investic do nemovitostí, projektového a bankovního financování.

Výjimečné                  projekty

Jedinečné developerské projekty, které nabízejí výrazný výnosový potenciál.

Exkluzivní
příležitost

Investice do fondu je umožněna pouze omezenému počtu kvalifikovaných investorů.

Investiční cíl

Cílem fondu je dosáhnout zhodnocení vložených prostředků podílníků na úrovni vývoje příslušných trhů. Investiční strategie je zaměřena na tvorbu přidané hodnoty prostřednictvím využívání vhodných investičních příležitostí vznikajících na trhu.

Cena veřejnosti - Realitní projekt roku 2018 a 2019

MOLO LIPNO RESORT

MOLO LIPNO RESORT

Graf hodnoty podílového listu fondu DYNAMIKA

   CZ0008475670

   Výkonnost fondu

   Srpen 2021

   Výkonnost fondu k datu 31.8.2021 Celková kumulativní výkonnost fondu Průměrná výkonnost fondu
   1M 0,38% ---
   3M 1,20% 0,40%
   6M 3,16% 0,53%
   12M 5,89% 0,49%
   za rok 2021 3,98% 0,50%
   za rok 2020 6,00% 0,50%
   za rok 2019 6,05% 0,50%
   od vzniku fondu 17,351% 0,50%

   Červenec 2021

   Výkonnost fondu k datu 31.7.2021 Celková kumulativní výkonnost fondu Průměrná výkonnost fondu
   1M 0,46% ---
   3M 1,97% 0,66%
   6M 3,16% 0,53%
   12M 6,00% 0,50%
   za rok 2021 3,59% 0,51%
   za rok 2020 6,00% 0,50%
   za rok 2019 6,05% 0,50%
   od vzniku fondu 16,91% 0,50%

   Červen 2021

   Výkonnost fondu k datu 30.6.2021 Celková kumulativní výkonnost fondu Průměrná výkonnost fondu
   1M 0,36% ---
   3M 1,93% 0,64%
   6M 3,12% 0,52%
   12M 6,06% 0,51%
   za rok 2021 3,12% 0,52%
   za rok 2020 6,00% 0,50%
   za rok 2019 6,05% 0,50%
   od vzniku fondu 16,38% 0,50%

   Květen 2021

   Výkonnost fondu k datu 31.5.2021 Celková kumulativní výkonnost fondu Průměrná výkonnost fondu
   1M 1,14% ---
   3M 1,94% 0,65%
   6M 3,20% 0,53%
   12M 6,22% 0,52%
   za rok 2021 2,75% 0,55%
   za rok 2020 6,00% 0,50%
   za rok 2019 6,05% 0,50%
   od vzniku fondu 15,96% 0,50%

   Duben 2021

   Výkonnost fondu k datu 30.4.2021 Celková kumulativní výkonnost fondu Průměrná výkonnost fondu
   1M 0,41% ---
   3M 1,16% 0,39%
   6M 2,46% 0,41%
   12M 5,64% 0,47%
   za rok 2021 1,59% 0,40%
   za rok 2020 6,00% 0,50%
   za rok 2019 6,05% 0,50%
   od vzniku fondu 14,65% 0,47%

   Březen 2021

   Výkonnost fondu k datu 31.3.2021 Celková kumulativní výkonnost fondu Průměrná výkonnost fondu
   1M 0,38% ---
   3M 1,17% 0,39%
   6M 2,54% 0,42%
   12M 5,52% 0,46%
   za rok 2021 1,17% 0,39%
   za rok 2020 6,00% 0,50%
   za rok 2019 6,05% 0,50%
   od vzniku fondu 14,18% 0,47%

   Únor 2021

   Výkonnost fondu k datu 28.2.2021 Celková kumulativní výkonnost fondu Průměrná výkonnost fondu
   1M 0,37% ---
   3M 1,24% 0,41%
   6M 2,64% 0,44%
   12M 5,55% 0,46%
   za rok 2021 0,79% 0,39%
   za rok 2020 6,00% 0,50%
   za rok 2019 6,05% 0,50%
   od vzniku fondu 13,75% 0,47%

   Leden 2021

   Výkonnost fondu k datu 31.1.2021 Celková kumulativní výkonnost fondu Průměrná výkonnost fondu
   1M 0,42% ---
   3M 1,28% 0,43%
   6M 2,76% 0,46%
   12M 5,75% 0,48%
   za rok 2021 0,79% 0,42%
   za rok 2020 6,00% 0,50%
   za rok 2019 6,05% 0,50%
   od vzniku fondu 13,33% 0,48%

   Informace o fondu

   Typ fondu

   fond kvalifikovaných investorů, otevřený podílový fond
   Typ investora

   kvalifikovaný investor, který nemusí splňovat podmínky pro profesionálního investora

   ISIN třídy CZ0008475670
   Doporučený investiční horizont 5 let a více
   Frekvence oceňování a obchodování měsíčně (k poslednímu kalendářnímu dni v měsíci), obchodování denně
   Min. investice 1 milion Kč (či 100 tisíc Kč při splnění podmínky, že souhrnná výše všech investic do fondů obhospodařovaných a administrovaných INVESTIKA, investiční společnost, a.s. bude činit minimálně 1 milion Kč)
   Měna fondu CZK
   Číslo sběrného účtu fondu
   (variabilní symbol je číslo rámcové smlouvy)
   500051322/0800
   Vstupní poplatek 3 %
   Výstupní poplatek 7 % po dobu tří let od vydání odkupovaných podílových listů
   Poplatek za obhospodařování 1,2 % z hodnoty fondového kapitálu p.a.
   Poplatek za administraci 0,05 % z hodnoty fondového kapitálu p.a.
   Datum vzniku fondu 20. 9. 2018
   Obhospodařovatel a administrátor fondu INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
   Depozitář fondu Česká spořitelna, a.s.
   Auditor fondu Kreston A&CE Audit, s.r.o.

   Chci získat více informací