Exklusivní možnost investice do výjimečných a originálních projektů s nadstandardním výnosem.

1,2735

CZK

aktuální hodnota podílového listu

1,5

mld. CZK

fondový kapitál k 31.12.2022

O fondu

Jedná se o investiční fond určený ke shromažďování peněžních prostředků výhradně od movitějších investorů s pokročilými znalostmi o investování.

Dynamika, otevřený podílový fond vydává pro své investory podílové listy. Jejich nákup je možný pouze v případě, že si je investor vědom rizik, která s sebou investice do fondu přináší, a navíc splní limit pro minimální výši investice. Objem a další parametry investice musí zároveň odpovídat finančnímu zázemí investora, jeho investičním cílům, odborným znalostem a zkušenostem v oblasti investic.

Unikátní
zkušenosti

Tým odborníků s dlouholetými zkušenostmi z oblastí investic do nemovitostí, projektového a bankovního financování.

Výjimečné                  projekty

Jedinečné developerské projekty, které nabízejí výrazný výnosový potenciál.

Exkluzivní
příležitost

Investice do fondu je umožněna pouze omezenému počtu kvalifikovaných investorů.

Investiční cíl

Cílem fondu je dosáhnout zhodnocení vložených prostředků podílníků na úrovni vývoje příslušných trhů. Investiční strategie je zaměřena na tvorbu přidané hodnoty prostřednictvím využívání vhodných investičních příležitostí vznikajících na trhu.

Cena veřejnosti - Realitní projekt roku 2018 a 2019

MOLO LIPNO RESORT

MOLO LIPNO RESORT

Informace o fondu

Typ fondu

fond kvalifikovaných investorů, otevřený podílový fond
Typ investora

kvalifikovaný investor, který nemusí splňovat podmínky pro profesionálního investora

ISIN třídy CZ0008475670
Doporučený investiční horizont 5 let a více
Frekvence oceňování a obchodování měsíčně (k poslednímu kalendářnímu dni v měsíci), obchodování denně
Min. investice 1 milion Kč (či 100 tisíc Kč při splnění podmínky, že souhrnná výše všech investic do fondů obhospodařovaných a administrovaných INVESTIKA, investiční společnost, a.s. bude činit minimálně 1 milion Kč)
Měna fondu CZK
Číslo sběrného účtu fondu
(variabilní symbol je číslo rámcové smlouvy)
500051322/0800
Vstupní poplatek 3 %
Výstupní poplatek 7 % po dobu tří let od vydání odkupovaných podílových listů
Poplatek za obhospodařování 1,20 % z hodnoty fondového kapitálu p.a.
Poplatek za administraci 0,05 % z hodnoty fondového kapitálu p.a.
Datum vzniku fondu 20. 9. 2018
Obhospodařovatel a administrátor fondu INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
Depozitář fondu Česká spořitelna, a.s.
Auditor fondu Kreston Audit FIN, s.r.o.
Všechny třídy fondu Neprofesionální, Profesionální

Graf hodnoty podílového listu fondu DYNAMIKA

   Prosinec 2022

   Výkonnost fondu k datu 31.12.2022 Celková kumulativní výkonnost fondu Průměrná výkonnost fondu
   1M 0,53% ---
   3M 1,51% 0,51%
   6M 3,03% 0,51%
   12M 6,00% 0,50%
   za rok 2022 6,00% 0,50%
   za rok 2021 6,45% 0,58%
   za rok 2020 6,00% 0,50%
   za rok 2019 6,05% 0,50%
   od vzniku fondu 27,35% 0,54%

   Listopad 2022

   Výkonnost fondu k datu 30.11.2022 Celková kumulativní výkonnost fondu Průměrná výkonnost fondu
   1M 0,48% ---
   3M 1,51% 0,50%
   6M 2,96% 0,49%
   12M 5,84% 0,49%
   za rok 2022 5,44% 0,49%
   za rok 2021 6,45% 0,58%
   za rok 2020 6,00% 0,50%
   za rok 2019 6,05% 0,50%
   od vzniku fondu 26,68% 0,53%

   Říjen 2022

   Výkonnost fondu k datu 31.10.2022 Celková kumulativní výkonnost fondu Průměrná výkonnost fondu
   1M 0,52% ---
   3M 1,49% 0,50%
   6M 2,98% 0,50%
   12M 6,41% 0,53%
   za rok 2022 4,40% 0,49%
   za rok 2021 6,45% 0,58%
   za rok 2020 6,00% 0,50%
   za rok 2019 6,05% 0,50%
   od vzniku fondu 26,08% 0,53%

   Září 2022

   Výkonnost fondu k datu 30.9.2022 Celková kumulativní výkonnost fondu Průměrná výkonnost fondu
   1M 0,50% ---
   3M 1,48% 0,49%
   6M 2,93% 0,49%
   12M 6,30% 0,52%
   za rok 2022 4,40% 0,49%
   za rok 2021 6,45% 0,58%
   za rok 2020 6,00% 0,50%
   za rok 2019 6,05% 0,50%
   od vzniku fondu 25,43% 0,53%

   Srpen 2022

   Výkonnost fondu k datu 31.8.2022 Celková kumulativní výkonnost fondu Průměrná výkonnost fondu
   1M 0,46% ---
   3M 1,43% 0,48%
   6M 2,94% 0,49%
   12M 6,35% 0,53%
   za rok 2022 3,88% 0,48%
   za rok 2021 6,45% 0,55%
   za rok 2020 6,00% 0,50%
   za rok 2019 6,05% 0,50%
   od vzniku fondu 24,80% 0,53%

   Červenec 2022

   Výkonnost fondu k datu 31.7.2022 Celková kumulativní výkonnost fondu Průměrná výkonnost fondu
   1M 0,51% ---
   3M 1,47% 0,49%
   6M 2,92% 0,49%
   12M 6,26% 0,52%
   za rok 2022 3,40% 0,57%
   za rok 2021 6,45% 0,55%
   za rok 2020 6,00% 0,50%
   za rok 2019 6,05% 0,50%
   od vzniku fondu 24,23% 0,53%

   Červen 2022

   Výkonnost fondu k datu 30.6.2022 Celková kumulativní výkonnost fondu Průměrná výkonnost fondu
   1M 0,46% -
   3M 1,43% 0,48%
   6M 2,88% 0,48%
   12M 6,20% 0,52%
   za rok 2022 2,88% 0,48%
   za rok 2021 6,45% 0,55%
   za rok 2020 6,00% 0,50%
   za rok 2019 6,05% 0,50%
   od vzniku fondu 23,60% 0,52%

   Květen 2022

   Výkonnost fondu k datu 31.5.2022 Celková kumulativní výkonnost fondu Průměrná výkonnost fondu
   1M 0,50% -
   3M 1,48% 0,49%
   6M 2,80% 0,47%
   12M 6,11% 0,51%
   za rok 2022 2,41% 0,48%
   za rok 2021 6,45% 0,55%
   za rok 2020 6,00% 0,50%
   za rok 2019 6,05% 0,50%
   od vzniku fondu 23,04% 0,52%

   Duben 2022

   Výkonnost fondu k datu 30.4.2022 Celková kumulativní výkonnost fondu Průměrná výkonnost fondu
   1M 0,47% -
   3M 1,43% 0,48%
   6M 3,33% 0,56%
   12M 6,79% 0,57%
   za rok 2022 1,91% 0,48%
   za rok 2021 6,45% 0,55%
   za rok 2020 6,00% 0,50%
   za rok 2019 6,05% 0,50%
   od vzniku fondu 22,43% 0,52%

   Březen 2022

   Výkonnost fondu k datu 31.3.2022 Celková kumulativní výkonnost fondu Průměrná výkonnost fondu
   1M 0,51% -
   3M 1,43% 0,48%
   6M 3,27% 0,55%
   12M 6,73% 0,56%
   za rok 2022 1,43% 0,48%
   za rok 2021 6,45% 0,55%
   za rok 2020 6,00% 0,50%
   za rok 2019 6,05% 0,50%
   od vzniku fondu 21,86% 0,52%

   Únor 2022

   Výkonnost fondu k datu 28.2.2022 Celková kumulativní výkonnost fondu Průměrná výkonnost fondu
   1M 0,45% -
   3M 1,30% 0,68%
   6M 3,31% 0,56%
   12M 6,58% 0,55%
   za rok 2022 0,92% 0,46%
   za rok 2021 6,45% 0,55%
   za rok 2020 6,00% 0,50%
   za rok 2019 6,05% 0,50%
   od vzniku fondu 21,24% 0,52%

   Leden 2022

   Výkonnost fondu k datu 31.1.2022 Celková kumulativní výkonnost fondu Průměrná výkonnost fondu
   1M 0,47% -
   3M 2,04% 0,68%
   6M 3,37% 0,56%
   12M 6,50% 1,78%
   za rok 2022 0,47% -
   za rok 2021 6,45% 0,55%
   za rok 2020 6,00% 0,50%
   za rok 2019 6,05% 0,50%
   od vzniku fondu 20,70% 0,52%

   Prosinec 2021

   Výkonnost fondu k datu 31.12.2021 Celková kumulativní výkonnost fondu Průměrná výkonnost fondu
   1M 0,38% ---
   3M 1,81% 0,60%
   6M 3,23% 0,54%
   12M 6,45% 0,54%
   za rok 2021 6,45% 0,55%
   za rok 2020 6,00% 0,50%
   za rok 2019 6,05% 0,50%
   od vzniku fondu 20,14% 0,52%

   Listopad 2021

   Výkonnost fondu k datu 30.11.2021 Celková kumulativní výkonnost fondu Průměrná výkonnost fondu
   1M 1,02% ---
   3M 1,99% 0,66%
   6M 3,22% 0,54%
   12M 6,52% 0,54%
   za rok 2021 6,05% 0,55%
   za rok 2020 6,00% 0,50%
   za rok 2019 6,05% 0,50%
   od vzniku fondu 19,69% 0,52%

   Říjen 2021

   Výkonnost fondu k datu 31.10.2021 Celková kumulativní výkonnost fondu Průměrná výkonnost fondu
   1M 0,41% ---
   3M 1,34% 0,45%
   6M 3,34% 0,56%
   12M 5,88% 0,49%
   za rok 2021 4,98% 0,50%
   za rok 2020 6,00% 0,50%
   za rok 2019 6,05% 0,50%
   od vzniku fondu 18,48% 0,50%

   Září 2021

   Výkonnost fondu k datu 30.9.2021 Celková kumulativní výkonnost fondu Průměrná výkonnost fondu
   1M 0,55% ---
   3M 1,39% 0,46%
   6M 3,35% 0,56%
   12M 5,97% 0,50%
   za rok 2021 4,55% 0,51%
   za rok 2020 6,00% 0,50%
   za rok 2019 6,05% 0,50%
   od vzniku fondu 18,00% 0,50%

   Srpen 2021

   Výkonnost fondu k datu 31.8.2021 Celková kumulativní výkonnost fondu Průměrná výkonnost fondu
   1M 0,38% ---
   3M 1,20% 0,40%
   6M 3,16% 0,53%
   12M 5,89% 0,49%
   za rok 2021 3,98% 0,50%
   za rok 2020 6,00% 0,50%
   za rok 2019 6,05% 0,50%
   od vzniku fondu 17,35% 0,50%

   Červenec 2021

   Výkonnost fondu k datu 31.7.2021 Celková kumulativní výkonnost fondu Průměrná výkonnost fondu
   1M 0,46% ---
   3M 1,97% 0,66%
   6M 3,16% 0,53%
   12M 6,00% 0,50%
   za rok 2021 3,59% 0,51%
   za rok 2020 6,00% 0,50%
   za rok 2019 6,05% 0,50%
   od vzniku fondu 16,91% 0,50%

   Červen 2021

   Výkonnost fondu k datu 30.6.2021 Celková kumulativní výkonnost fondu Průměrná výkonnost fondu
   1M 0,36% ---
   3M 1,93% 0,64%
   6M 3,12% 0,52%
   12M 6,06% 0,51%
   za rok 2021 3,12% 0,52%
   za rok 2020 6,00% 0,50%
   za rok 2019 6,05% 0,50%
   od vzniku fondu 16,38% 0,50%

   Květen 2021

   Výkonnost fondu k datu 31.5.2021 Celková kumulativní výkonnost fondu Průměrná výkonnost fondu
   1M 1,14% ---
   3M 1,94% 0,65%
   6M 3,20% 0,53%
   12M 6,22% 0,52%
   za rok 2021 2,75% 0,55%
   za rok 2020 6,00% 0,50%
   za rok 2019 6,05% 0,50%
   od vzniku fondu 15,96% 0,50%

   Duben 2021

   Výkonnost fondu k datu 30.4.2021 Celková kumulativní výkonnost fondu Průměrná výkonnost fondu
   1M 0,41% ---
   3M 1,16% 0,39%
   6M 2,46% 0,41%
   12M 5,64% 0,47%
   za rok 2021 1,59% 0,40%
   za rok 2020 6,00% 0,50%
   za rok 2019 6,05% 0,50%
   od vzniku fondu 14,65% 0,47%

   Březen 2021

   Výkonnost fondu k datu 31.3.2021 Celková kumulativní výkonnost fondu Průměrná výkonnost fondu
   1M 0,38% ---
   3M 1,17% 0,39%
   6M 2,54% 0,42%
   12M 5,52% 0,46%
   za rok 2021 1,17% 0,39%
   za rok 2020 6,00% 0,50%
   za rok 2019 6,05% 0,50%
   od vzniku fondu 14,18% 0,47%

   Únor 2021

   Výkonnost fondu k datu 28.2.2021 Celková kumulativní výkonnost fondu Průměrná výkonnost fondu
   1M 0,37% ---
   3M 1,24% 0,41%
   6M 2,64% 0,44%
   12M 5,55% 0,46%
   za rok 2021 0,79% 0,39%
   za rok 2020 6,00% 0,50%
   za rok 2019 6,05% 0,50%
   od vzniku fondu 13,75% 0,47%

   Leden 2021

   Výkonnost fondu k datu 31.1.2021 Celková kumulativní výkonnost fondu Průměrná výkonnost fondu
   1M 0,42% ---
   3M 1,28% 0,43%
   6M 2,76% 0,46%
   12M 5,75% 0,48%
   za rok 2021 0,79% 0,42%
   za rok 2020 6,00% 0,50%
   za rok 2019 6,05% 0,50%
   od vzniku fondu 13,33% 0,48%

   Chci získat více informací