Exklusivní možnost investice do výjimečných a originálních projektů s nadstandardním výnosem.

1,1596

CZK

aktuální hodnota podílového listu

640

mil. CZK

aktiv pod správou

O fondu

Jedná se o investiční fond určený ke shromažďování peněžních prostředků výhradně od movitějších investorů s pokročilými znalostmi o investování.

Dynamika, otevřený podílový fond vydává pro své investory podílové listy. Jejich nákup je možný pouze v případě, že si je investor vědom rizik, která s sebou investice do fondu přináší, a navíc splní limit pro minimální výši investice. Objem a další parametry investice musí zároveň odpovídat finančnímu zázemí investora, jeho investičním cílům, odborným znalostem a zkušenostem v oblasti investic.

Unikátní
zkušenosti

Tým odborníků s dlouholetými zkušenostmi z oblastí investic do nemovitostí, projektového a bankovního financování.

Výjimečné                  projekty

Jedinečné developerské projekty, které nabízejí výrazný výnosový potenciál.

Exkluzivní
příležitost

Investice do fondu je umožněna pouze omezenému počtu kvalifikovaných investorů.

Investiční cíl

Cílem fondu je dosáhnout zhodnocení vložených prostředků podílníků na úrovni vývoje příslušných trhů. Investiční strategie je zaměřena na tvorbu přidané hodnoty prostřednictvím využívání vhodných investičních příležitostí vznikajících na trhu.

Cena veřejnosti - Realitní projekt roku 2018 a 2019

MOLO LIPNO RESORT

MOLO LIPNO RESORT

      CZ0008475670

      Informace o fondu

      Typ fondu

      fond kvalifikovaných investorů, otevřený podílový fond
      Typ investora

      kvalifikovaný investor, který nemusí splňovat podmínky pro profesionálního investora

      ISIN třídy CZ0008475670
      Doporučený investiční horizont 5 let a více
      Frekvence oceňování a obchodování měsíčně (k poslednímu kalendářnímu dni v měsíci), obchodování denně
      Min. investice 1 milion Kč (či 100 tisíc Kč při splnění podmínky, že souhrnná výše všech investic do fondů obhospodařovaných a administrovaných INVESTIKA, investiční společnost, a.s. bude činit minimálně 1 milion Kč)
      Měna fondu CZK
      Číslo sběrného účtu fondu
      (variabilní symbol je číslo rámcové smlouvy)
      500051322/0800
      Vstupní poplatek 3 %
      Výstupní poplatek 7 % po dobu tří let od vydání odkupovaných podílových listů
      Poplatek za obhospodařování 1,2 % z hodnoty fondového kapitálu p.a.
      Poplatek za administraci 0,05 % z hodnoty fondového kapitálu p.a.
      Datum vzniku fondu 20. 9. 2018
      Obhospodařovatel a administrátor fondu INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
      Depozitář fondu Česká spořitelna, a.s.
      Auditor fondu Kreston A&CE Audit, s.r.o.

      Chci získat více informací