Exklusivní možnost investice do výjimečných a originálních projektů s nadstandardním výnosem.

1,3390

CZK

aktuální hodnota podílového listu 31.10.2023

1,6

mld. CZK

fondový kapitál k 31.10.2023

O fondu

Jedná se o investiční fond určený ke shromažďování peněžních prostředků výhradně od movitějších investorů s pokročilými znalostmi o investování.

Dynamika, otevřený podílový fond vydává pro své investory podílové listy. Jejich nákup je možný pouze v případě, že si je investor vědom rizik, která s sebou investice do fondu přináší, a navíc splní limit pro minimální výši investice. Objem a další parametry investice musí zároveň odpovídat finančnímu zázemí investora, jeho investičním cílům, odborným znalostem a zkušenostem v oblasti investic.

Unikátní
zkušenosti

Tým odborníků s dlouholetými zkušenostmi z oblastí investic do nemovitostí, projektového a bankovního financování.

Výjimečné                  projekty

Jedinečné developerské projekty, které nabízejí výrazný výnosový potenciál.

Exkluzivní
příležitost

Investice do fondu je umožněna pouze omezenému počtu kvalifikovaných investorů.

Investiční cíl

Cílem fondu je dosáhnout zhodnocení vložených prostředků podílníků na úrovni vývoje příslušných trhů. Investiční strategie je zaměřena na tvorbu přidané hodnoty prostřednictvím využívání vhodných investičních příležitostí vznikajících na trhu.

Cena veřejnosti - Realitní projekt roku 2018 a 2019

MOLO LIPNO RESORT

MOLO LIPNO RESORT

Informace o fondu

Typ fondu

fond kvalifikovaných investorů, otevřený podílový fond
Typ investora

kvalifikovaný investor, který nemusí splňovat podmínky pro profesionálního investora

ISIN třídy CZ0008475670
Doporučený investiční horizont 5 let a více
Frekvence oceňování a obchodování měsíčně (k poslednímu kalendářnímu dni v měsíci), obchodování denně
Min. investice 1 milion Kč (či 100 tisíc Kč při splnění podmínky, že souhrnná výše všech investic do fondů obhospodařovaných a administrovaných INVESTIKA, investiční společnost, a.s. bude činit minimálně 1 milion Kč)
Měna fondu CZK
Číslo sběrného účtu fondu
(variabilní symbol je číslo rámcové smlouvy)
1000100022/0800
Vstupní poplatek 3 %
Výstupní poplatek 7 % po dobu tří let od vydání odkupovaných podílových listů
Poplatek za obhospodařování 1,20 % z hodnoty fondového kapitálu p.a.
Poplatek za administraci 0,05 % z hodnoty fondového kapitálu p.a.
Datum vzniku fondu 20. 9. 2018
Obhospodařovatel a administrátor fondu INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
Depozitář fondu Česká spořitelna, a.s.
Auditor fondu Audit One s.r.o.
Všechny třídy fondu Neprofesionální, Profesionální

Graf hodnoty podílového listu fondu DYNAMIKA

   Informace o výkonnosti a majetku fondu

   Říjen 2023

   Výkonnost fondu za třídu CZK
   data k 31.10.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
   1M 0,48% --
   3M 1,46% 0,49%
   6M 3,01% 0,50%
   12M 6,20% 0,52%
   za poslední 3 roky 19,66% 0,55%
   za posledních 5 let 33,90% 0,57%
   za kalendářní rok 5,14% 0,51%
   od vzniku fondu 33,90% 0,56%

   Září 2023

   Výkonnost fondu za třídu CZK
   data k 30.9.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
   1M 0,49% --
   3M 1,49% 0,50%
   6M 3,04% 0,51%
   12M 6,24% 0,52%
   za poslední 3 roky 19,68% 0,55%
   za posledních 5 let 0,00% 0,00%
   za kalendářní rok 4,64% 0,52%
   od vzniku fondu 33,26% 0,55%

   Srpen 2023

   Výkonnost fondu za třídu CZK
   data k 31.8.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
   1M 0,48% --
   3M 1,48% 0,49%
   6M 3,09% 0,51%
   12M 6,26% 0,52%
   za poslední 3 roky 19,66% 0,55%
   za posledních 5 let 0,00% 0,00%
   za kalendářní rok 4,13% 0,52%
   od vzniku fondu 32,61% 0,55%

   Červenec 2023

   Výkonnost fondu za třídu CZK
   data k 31.7.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
   1M 0,50% --
   3M 1,52% 0,51%
   6M 3,08% 0,51%
   12M 6,23% 0,52%
   za poslední 3 roky 19,66% 0,55%
   za posledních 5 let 0,00% 0,00%
   za kalendářní rok 3,63% 0,52%
   od vzniku fondu 31,97% 0,55%

   Červen 2023

   Výkonnost fondu za třídu CZK
   data k 30.6.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
   1M 0,49% --
   3M 1,53% 0,51%
   6M 3,11% 0,52%
   12M 6,24% 0,52%
   za poslední 3 roky 19,67% 0,55%
   za posledních 5 let 0,00% 0,00%
   za kalendářní rok 3,11% 0,52%
   od vzniku fondu 31,31% 0,55%

   Květen 2023

   Výkonnost fondu za třídu CZK
   data k 31.5.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
   1M 0,52% --
   3M 1,58% 0,53%
   6M 3,15% 0,52%
   12M 6,20% 0,52%
   za poslední 3 roky 19,69% 0,55%
   za posledních 5 let 0,00% 0,00%
   za kalendářní rok 2,61% 0,52%
   od vzniku fondu 30,67% 0,55%

   Duben 2023

   Výkonnost fondu za třídu CZK
   data k 30.4.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
   1M 0,51% --
   3M 1,53% 0,51%
   6M 3,10% 0,52%
   12M 6,17% 0,51%
   za poslední 3 roky 19,77% 0,55%
   za posledních 5 let 0,00% 0,00%
   za kalendářní rok 2,07% 0,52%
   od vzniku fondu 29,99% 0,55%

   Březen 2023

   Výkonnost fondu za třídu CZK
   data k 31.3.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
   1M 0,54% --
   3M 1,55% 0,52%
   6M 3,11% 0,52%
   12M 6,13% 0,51%
   za poslední 3 roky 19,52% 0,54%
   za posledních 5 let 0,00% 0,00%
   za kalendářní rok 1,55% 0,52%
   od vzniku fondu 29,33% 0,54%

   Únor 2023

   Výkonnost fondu za třídu CZK
   data k 28.2.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
   1M 0,48% --
   3M 1,55% 0,52%
   6M 3,08% 0,51%
   12M 6,10% 0,51%
   za poslední 3 roky 19,37% 0,54%
   za posledních 5 let 0,00% 0,00%
   za kalendářní rok 1,01% 0,51%
   od vzniku fondu 28,64% 0,54%

   Leden 2023

   Výkonnost fondu za třídu CZK
   data k 31.1.2023 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
   1M 0,53% --
   3M 1,55% 0,52%
   6M 3,06% 0,51%
   12M 6,07% 0,51%
   za poslední 3 roky 19,46% 0,54%
   za posledních 5 let 0,00% 0,00%
   za kalendářní rok 0,53% 0,53%
   od vzniku fondu 28,03% 0,54%

   Prosinec 2022

   Výkonnost fondu za třídu CZK
   data k 31.12.2022 Celková kumulativní výkonnost fondu (třída CZK)  Průměrná měsíční výkonnost fondu (třída CZK)
   1M 0,53% --
   3M 1,53% 0,51%
   6M 3,03% 0,51%
   12M 6,00% 0,50%
   za poslední 3 roky 19,61% 0,54%
   za posledních 5 let 0,00% 0,00%
   za kalendářní rok 6,00% 0,50%
   od vzniku fondu 27,35% 0,54%

   Chci získat více informací