Establishment of the first fund of qualified investors.

Založení podílového fondu DYNAMIKA, otevřený podílový fond.